Антикризисный сервис от ProfiDOM.com.ua: спросите, и узнайте все тонкости по строительству и материалам онлайн!

Вам помогут решить вопросы лучшие специалисты компаний-экспертов в областях утепления, ЛКМ, светопрозрачных конструкций, кровельных покрытий!

ДСТУ ISO 4190-6-2001. УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА) Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках Планування і вибір

Оцените
(0 голосов)

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

 

 

 

 

УСТАНОВКИ ЛІФТОВІ
(ЕЛЕВАТОРНІ)

 

ДСТУ ISO4190-1-2001; ДСТУ ISO4190-2-2001;

ДСТУ ISO4190-3-2001; ДСТУ ISO4190-5-2001;

ДСТУ ISO 4190-6-2001;

 

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002


 

ДСТУ ISO 4190-6-2001

 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

 

Частина 6. Ліфти пасажирські

для встановлення в житлових будинках

Планування і вибір

(ISO4190-6:1984, IDT)

 

 

Видання офіційне

 

 

 

 

 

Київ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

2002


ДСТУ ISO4190-6-2001

ПЕРЕДМОВА

 

1    ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»

2    НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 656 з 2003-01-01

3    Стандарт відповідає ISO 4190-6:1984 Lift and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters) –
Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings – Planning and selection (Ліфти і службові ліфти (елеваторні і кухонні). Частина 6. Пасажирські ліфти для встановлення в житлових
будинках. Планування і вибір)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4    ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5    ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Пономаренко; Б. Лоначевський;
В.
Величко; К. Ущенко; І. Сікоренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики

 

Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, 2002

 

II


91.140.90
ДСТУ ISO4190-6-2001

Установка ліфтова (елеваторна). Частина 6. Ліфти пасажирські для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір (ISO4190-6:1984, IDT)

 

 

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.1. Нормативні посилання
{національне пояснення)

ISO4190-2:2001

ISO4190-5-1996

С.2, пункт 4.1, підпункт b

3.2.2

3.2 і 3.3

С.2, пункт 4.2, третій рядок

...стінками один одного

...задніми стінками один одного

 

(ІПС 3-2003)


ДСТУ ISO4190-6-2001

ЗМІСТ

с.
Національний вступ........................................................................................................................... IV

1  Сфера застосування............................................................................................................................. 1

2  Нормативні посилання.......................................................................................................................... 1

3  Терміни та визначення понять.............................................................................................................. 1

4  Основні правила.................................................................................................................................... 2

5  Вибір програми....................................................................................................................................... 3

Додаток А Програма 60 (без обслуговування стоянки автомобілів

на нижньому поверсі)........................................................................................................ 4

Додаток В Програма 80 (без обслуговування стоянки автомобілів

на нижньому поверсі)........................................................................................................ 5

Додаток С Програма 100 (без обслуговування стоянки автомобілів

на нижньому поверсі)........................................................................................................ 6

Додаток DПрограма 60 (з обслуговуванням одного поверху стоянки

автомобілів нижче основного)......................................................................................... 7

Додаток Е Програма 80 (з обслуговуванням одного поверху стоянки

автомобілів нижче основного)......................................................................................... 8

Додаток FПрограма 100 (зобслуговуванням одного поверху стоянки

автомобілів нижче основного)......................................................................................... 9

Додаток НА Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним

стандартам......................................................................................................................... 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ


ДСТУ ISO4190-6-2001

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ISO 4190-6:1984 Lift and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters) – Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings – Planning and selection (Ліфти і службові ліфти (елеваторні і кухонні). Частина 6. Пасажирські ліфти для встановлення в житлових будинках. Планування і вибір).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 104 «Ліфти».

За допомогою цього стандарту можна визначитися щодо кількості ліфтів, їх основних харак­теристик, а також рівня обслуговування, який полягає у визначенні інтервалу обслуговування на основному поверсі.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а)  слова «цей міжнародний стандарт», «ця частина ISO4190» замінено на «цей стандарт»;

б)назву стандарту змінено згідно з останньою редакцією ISO4190-1:1999, в якій перераховано всі частини стандартів ISO4190 з новими назвами;

в)  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» –оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

г)           до розділу 2 внесено і виділено рамкою «Національне пояснення», в якому наведено назви
міжнародних стандартів українською мовою;

д)перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання
на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

е)з тексту стандарту вилучено «Передмову» як попередній довідковий матеріал.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання у тексті, можуть бути замовлені у Націо­нальному фонді нормативних документів.


ДСТУ ISO4190-6-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

УСТАНОВКА ЛІФТОВА (ЕЛЕВАТОРНА)

Частина 6.Ліфти пасажирські длявстановлення вжитлових будинках
Планування і вибір

УСТАНОВКА ЛИФТОВАЯ (ЭЛЕВАТОРНАЯ)

Часть 6. Лифты пассажирские для установки в жилых домахПланирование и выбор

LIFT (ELEVATOR) INSTALATION

Part 6. Passenger lifts to be installed in residential buildings
Planning and selection

 

Чинний від 2003-01-01

1            СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює правила розрахунку і вибору ліфтів для житлових будинків з метою забезпечення їх якісного обслуговування.

Стандарт дозволяє визначити кількість ліфтів і їх основні характеристики на початковому етапі проектування будинків.

Стандарт установлює три рівні обслуговування пасажирів ліфтами, в основу яких закладе­ний інтервал часу на основному поверсі, що дорівнює відповідно 60 с, 80 с і 100 с і позначається:

-     програма 60;

-     програма 80;

-     програма 100.

Цей стандарт визначає норми для ліфтів класу І, що встановлюють в житлових будинках.

2            НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 4190-1 Passenger lift installation – Part 1: Lifts of classes I, II and III ISO 4190-5 Passenger lifts and service lifts – Part 5: Control devices, signals and additional fittings

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO4190-1 Установка ліфтова пасажирська. Частина 1. Ліфти класів І, IIі IIIISO4190-5 Ліфти пасажирські і ліфти службові. Частина 5. Пристрої керування, сигналі­зації та додаткові пристрої

(Замість цих стандартів діють ISO4190-1:1999, ISO4190-2:2001 зі зміненою назвою)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Визначення понять для цього стандарту наведено в ISO4190-1 і ISO4190-5.

3.1основний поверх(mainfloor)

Поверх, на який пішоходи мають нормальний доступ з вулиці.

3.2інтервал на основному поверсі (intervalatthemainfloor)

Середній час між двома послідовними відправленнями кабіни з основного поверху.

Видання офіційне


ДСТУISO 4190-6-2001

3.3  здатність перевезення (ліфта чи групи ліфтів) (handling capacity (of a lift or of a group
of lifts))

Кількість мешканців будинку у відсотках, яку можна перевезти ліфтом чи групою ліфтів за даний період часу.

3.4  розрахунковий час проїзду (theoretical time of travel)

Розрахунковий час, за який кабіна проходить відстань між двома кінцевими поверхами (відношення висоти піднімання до номінальної швидкості).

3.5  пік вверх (вхідний пасажиропотік) (up-peak (incoming traffic))

Період дня, протягом якого ліфти використовують виключно для транспортування пасажирів з основного поверху на верхні поверхи.

4 ОСНОВНІ ПРАВИЛА

4.1 Кількість ліфтів і їх характеристики

Ліфти рекомендовано встановлювати в будинках висотою в три поверхи і більше над основ­ним поверхом або з висотою між основним поверхом і верхнім житловим поверхом більше 8 м.

Кількість ліфтів та їх характеристики визначають за допомогою діаграм, наведених у до­датках А –F. Діаграми розроблено на основі таблиць 1, 2 і 3 та таких критеріїв:

a)період дня: пік вверх (вхідний пасажиропотік);

b)у разі встановлення в будинку одного ліфта, його номінальна вантажопідйомність повинна бути не менше ніж 630 кг, його номінальна швидкість не менше ніж 0,63 м/с (див. ISO4190-1, підпункт 3.2.2);

c)в кожній групі ліфтів:

-     номінальна швидкість всіх ліфтів повинна бути не менше ніж 1 м/с;

-     номінальна вантажопідйомність хоч би одного ліфта повинна бути 1000 кг.

Таблиця 1

 

Час, с

Програма

60

80

100

Максимальний інтервал на основному поверсі, с

60

80

100

Максимальний розрахунковий час руху, с

20

30

40

Здатність перевезення за 5 хв

7,5 ° мешканців будинку, які живуть над основним поверхом

Необхідність встановлення не менше двох ліфтів, якщо кількість поверхів над основним поверхом більше

6

7

8

Таблиця 2

Відстань між двома суміжними поверхами, м

2,8 о 0,20

Номінальна вантажопідйомність, кг

400

630

1000

Кількість пасажирів у кабіні, що перевозяться з основного поверху (приблизно 80 % місткості кабіни)

5

7

11

Час, витрачений на одного пасажира (вхід і вихід), с

3,5

3,5

3,5

Таблиця 3

Номінальна швидкість, м/с

0,63

1,0

1,6

2,5

Сумарний час, витрачений на кожне зупинення, с

9,5

10,0

9,5

9,5

4.2   Розташування ліфтів

Ліфти за можливості встановлюють поряд. Ліфти, що встановлюють навпроти один одного або під прямим кутом один до одного, менш зручні та заважають входу і виходу. Розташування стінками один до одного не дозволяється, тому що це не дає можливості використання системи групового керування.

4.3   Система керування

Діаграми, що наведені в додатках А –F, дозволено використовувати тільки у разі групо­вого керування ліфтами, зазначеного в ISO4190-5.


ДСТУ ISO4190-6-2001

4.4 Тип дверей

Діаграми, що наведені в додатках А –F, дозволено використовувати тільки у разі встанов­лення ліфтів з автоматичними дверима кабіни.

5 ВИБІР ПРОГРАМИ

Чим менше інтервал на основному поверсі, тим вища якість обслуговування пасажирів.

Інтервал значно впливає на кількість ліфтів та їх характеристики, вибір програми вимагає пильного вивчення.

Для житлових будинків, інтервали часу 60 с, 80 с чи 100 с є найбільш прийнятними залеж­но від особливостей поверху обслуговування.


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК А

ПРОГРАМА 60 (БЕЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТОЯНКИ
АВТОМОБІЛІВ НА НИЖНЬОМУ ПОВЕРСІ)

 

Поверхи над основним, що обслуговуються


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК В

ПРОГРАМА 80 (БЕЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТОЯНКИ
АВТОМОБІЛІВ НА НИЖНЬОМУ ПОВЕРСІ)

 

 

Поверхи над основним, що обслуговуються


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК С

ПРОГРАМА 100 (БЕЗ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТОЯНКИ
АВТОМОБІЛІВ НА НИЖНЬОМУ ПОВЕРСІ)

 

 

Поверхи над основним, що обслуговуються


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК D

ПРОГРАМА 60 (З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ОДНОГО ПОВЕРХУ
СТОЯНКИ АВТОМОБІЛІВ НИЖЧЕ ОСНОВНОГО)

 

 

Поверхи над основним, що обслуговуютьсяДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК Е

ПРОГРАМА 80 (З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ОДНОГО ПОВЕРХУ
СТОЯНКИ АВТОМОБІЛІВ НИЖЧЕ ОСНОВНОГО)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Поверхи над основним, що обслуговуються


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК F

ПРОГРАМА 100 (З ОБСЛУГОВУВАННЯМ ОДНОГО ПОВЕРХУ
СТОЯНКИ АВТОМОБІЛІВ НИЖЧЕ ОСНОВНОГО)

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Поверхи над основним, що обслуговуються


ДСТУ ISO4190-6-2001

ДОДАТОК НА
(інформаційний)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ

 

ДСТУ

ISO

ДСТУ ISO4190-1-2001

ISO4190-1:1999

ДСТУ ISO 4190-5-2001

ISO4190-5:1996

91.140.90

Ключові слова: пасажирські ліфти в житлових будинках, визначення, характеристики і вибір.


 

 

Выбор редакции: