ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б А.3.2-4:2009 Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

Оцените
(0 голосов)

 

Система стандартов безопасности труда

РАБОТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

Требования безопасности

Occupational safety standards system

ASFALTCONCRETE MIXTURE PREPARATION WORKS Safety requirements

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює загальні вимоги безпеки при виконанні робіт з приготування асфальтобетонних сумішей, що призначені для ремонту покриттів та основ міських доріг, тротуарів та майданів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи: НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-0 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятих у будівельному виробництві

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) ССБП. Взуття спеціальне з верхом зі шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305:2006, NEQ) Інженерне обладнання споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд

ДСТУ Б.В.2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT) ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT) ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования (ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин (ССБП. Шум. Методи встановлення значень шумових характеристик стаціонарних машин)

ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод (ССБП. Шум. Визначення шумових характеристик джерел шуму. Орієнтовний метод)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземління, занулення)

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпека. Гранично припустимі значення напруги дотиків та струмів)

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи виміру шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП.Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

Наказ МОЗ України від 21.05.07 №246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

З ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1   Вимоги до технологічного процесу повинні бути викладені в проектно-технологічній документації (проекті виконання робіт, технологічній карті).

3.2 Приготування асфальтобетонних сумішей для ремонту міських доріг, тротуарів та площмає виконуватись відповідно до вимог цього стандарту та ГОСТ 12.3.002.

3.3 У процесі виконання робіт з приготування асфальтобетонних сумішей повинні виконуватисьвимоги захисту працюючих від можливого впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторівзгідно з ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.007.

Засоби захисту для запобігання або зменшення впливу на працюючих небезпечних та шкідливих виробничих факторів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.011.

3.4 Рівні небезпечних та шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинні перевищуватигранично допустимих значень, передбачених ГОСТ 12.1.005.

3.5 Гігієнічні норми вібрації, що впливає на людину у виробничих умовах, не повинні перевищувати норми, які встановлені ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039.

3.6 Виробниче обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

3.7 Територія виробничої бази має бути упорядкована та освітлена у відповідності до вимогГОСТ 12.1.046, ДБН В.2.5-28.

3.8 Територія виробничої бази, яка розташована у безпосередній близькості від населенихпунктів, повинна бути огороджена суцільним забором висотою не менше 2,0 м.

3.9 Відстань між спорудами та будинками на території виробничої бази повинна забезпечуватирозміщення проїздів, проходів, прокладання інженерних мереж, комунікацій відповідно до вимогГОСТ 12.1.004 та НАПБ А.01.001.

3.10 Виїмки в грунті, що розробляються на території виробничої бази, повинні бути огородженізахисними огорожами. Проходи через ці виїмки повинні бути обладнані перехідними місткамизгідно з ДБН А.3.2-2. У нічний час захисні огорожі та перехідні містки повинні бути освітлені.

3.11 На території виробничої бази, а також на під'їзних дорогах повинні бути встановленідорожні знаки відповідно до ДСТУ 4100, які видно у будь-який час доби.

3.12 Перетини автомобільних шляхів із залізничними коліями повинні бути обладнанні пере-їздами згідно з ДСТУ 4092.

3.13 Проходи та переїзди на території виробничої бази повинні зберігатися у чистоті, взимкуочищуватися від снігу, льоду та посипатися піском або шлаком.

3.14 Трубопроводи у місцях перетину із дорогами повинні бути захищені надійними переїздамита переходами або підняті на висоту, що перевищує габарити транспортних засобів.

3.15 Роботи на виробничих базах повинні бути організовані таким чином, щоб виключаласьможливість забруднення водойм, ґрунту та повітря виробничими відходами.

3.16 Пило- та газоочисне обладнання повинно розташовуватися по відношенню до найближчо-го житлового району із підвітряного боку-для вітрів напрямку, що переважає, та відокремлюватисявід житлових районів санітарно-захисними зонами.

3.17 Електробезпека повинна забезпечуватися дотриманням вимог ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.030,ДСТУ ГОСТ 12.1.038, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

3.18 Вантажно-розвантажувальні роботи та переміщення вантажів має виконуватися відпо-відно до вимог ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020.

3.19 У робочих зонах та на обладнанні повинні бути встановлені знаки безпеки і надписи згідноз ГОСТ 12.4.026.

3.20 До робіт з приготування асфальтобетонної суміші, до управління бітумоплавильними тареакторними установками допускаються особи не молодше 18 років, які не мають медичнихпротипоказань, пройшли навчання згідно із НПАОП 0.00-4.12 та мають посвідчення на правоуправління агрегатами та установками.

3.22 Працюючі з шкідливими речовинами повинні проходити медичний огляд відповідно до порядку, який затверджений наказом МОЗ України від 21.05.07 № 246 .

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТАХ З ВИХІДНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

4.1Асфальтобетонні суміші, які застосовуються для ремонту доріг, площ та тротуарів, повиннівідповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-119, ДСТУ Б В.2.7-127, в'яжучі матеріали - вимогам ДСТУ 4044.

4.2Котли з бітумом або гудроном не повинні заповнюватися більше 2/3 їх об'єму.

При необхідності огляду внутрішньої частини котлів, повинні застосовуватися переносні світильники у вибухобезпечному виконанні, напругою не більше 12 В.

4.3Перемішування бітуму із розчинником (гас тощо) повинно здійснюватись циркуляцією звикористанням бітумного насоса, за допомогою механічних мішалок різної конструкції.

4.4Підігрівання рідких бітумів повинно здійснюватися за допомогою пару.

Допускається використовувати електропідігрівання, за умови надійної ізоляції нагрівальних елементів.

4.5При розвантаженні матеріалів, особливо пилоподібних, повинно бути виключено їх вільнепадіння.

Завантаження та дозування сипучих матеріалів повинні здійснюватися механізованим способом, з герметизацією горловини та люків.

4.6Температура бітуму, що поступає на змішування з розчинником у відкритій системі, не по-винна перевищувати 100 °С для класу БГ та 120 °С - для класів СГ і МГ.

4.7  Робітники, які працюють з бітумом або гудроном, повинні бути забезпечені захиснимизасобами: рукавицями згідно з ГОСТ 12.4.103, взуттям згідно з ДСТУ 3962, окулярами згідно зГОСТ 12.4.013, костюмами згідно з ГОСТ 12.4.111, ГОСТ 12.4.112 та, за необхідністю, респірато-рами згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041.

4.8  Особи, які страждають шкірними хворобами або запаленням слизової оболонки очей, дороботи з приготування асфальтобетонних сумішей не допускаються.

4.9При попаданні гарячого бітуму, гудрону або суміші на шкіру працюючого необхідно видалити їх тампоном, який змочується у вазеліновій олії, але не вазеліном.

За наявності опіку - перев'язати пошкоджене місце стерильною пов'язкою.

4.10При загоранні невеликої кількості бітуму, слід гасити його піском або за допомогою кошми,порошковим або вуглекислим вогнегасником; розлитий на великій площі бітум, що горить, слідгасити піною.

4.11   Відкриті склади матеріалів, що пиляться, повинні знаходитися на відстані не менше 20 мвід виробничих будинків та не менше 50 м від побутових приміщень.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

5.1   Котли, асфальтозмішувальна установка та трубопроводи для подання сировини та відводугазу при приготуванні асфальтобетонних сумішей повинні бути надійно теплоізольовані.

5.2 Електрообладнання установки, котлів та сховищ має бути у вибухобезпечному виконанні,відповідно до правил будови та безпечної експлуатації електроустановок згідно з НПАОП 0.00-1.29,НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

5.3   На реакторній установці повинні бути наявні засоби пожежогасіння відповідно до вимогНАПБА.01.001.

Захист від прямих ударів блискавки здійснюється згідно з ДСТУ Б В.2.5-38.

5.4 Завантаження вихідних матеріалів до котлів повинно проводитися шляхом перекачуванняїх після попереднього підігрівання.

Підігрівання сировини слід проводити зі швидкістю не більше 100-150 °С у годину. Завантаження сировини до реактора має здійснюватися до певного рівня, після чого магістраль подачі сировини повинна відключатися та продуватися паром.

5.5 Гази окислення, які виділяються у процесі приготування асфальтобетонних сумішей, повинні спрямовуватися на спалювання до спеціальної топки, для запобігання забруднення атмосферного повітря.

Робота установки без спеціальної топки, яка забезпечує повне згорання газів окислення, не допускається.

5.6 Рухомі частини машин та обладнання повинні мати огорожу.

5.7 Пило-газоочищувальна система повинна включатися у роботу до пуску технологічногообладнання та виключатися через 5-7 хв. після припинення його роботи.

5.8 По закінченні робіт необхідно припинити подавання пального до форсунки та продовжитидуття для прискорення провітрювання барабана.

5.9На пульті асфальтозмішувальної установки повинна бути інструкція для оператора зописом конструктивних особливостей роботи установки та вимог безпеки.

6 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ВИМОГ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

6.1   До робіт з приготування асфальтобетонних сумішей допускаються працівники, які відпо-відно до чинного законодавства уклали трудовий договір з підприємством, мають відповідну про-фесійну підготовку, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та медичнийогляд.

6.2 Контроль за виконанням вимог безпеки праці здійснюється інженерно-технічними працівниками та спеціалістами служби охорони праці.

6.3 Визначення рівня ГДК шкідливих речовин здійснюється згідно з ГОСТ 12.0.003,ГОСТ 12.1.007.

6.4 Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється відповідно довимог ГОСТ 12.1.005 за методиками МОЗ України.

Контроль вмісту пилу в повітрі робочої зони здійснюється не рідше двох разів на рік.

6.5 Контроль за шумовими характеристиками на робочих місцях здійснюється відповідно довимог ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.023, ГОСТ 12.1.028, ГОСТ 12.1.050, ДСН 3.3.6.037.

6.6 Визначення вібраційних характеристик на робочих місцях здійснюється відповідно до вимогДСТУ ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.4.012, ДСН 3.3.6.039.

6.7 Контроль електробезпеки здійснюється відповідно до вимог ГОСТ 12.1.013, ГОСТ 12.1.019,ГОСТ 12.1.038, НПАОП 0.00-1.29, НПАОП 40.1-1.01, НПАОП 40.1-1.21, НПАОП 40.1-1.32.

6.8 Контроль стану та огляд засобів індивідуального захисту повинен здійснюватися відповіднодо вимог НПАОП 0.00-4.01, НПАОП 45.2-3.01.

6.9 Контроль за виконанням вимог пожежної безпеки здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.004.


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: