ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Д.2.5-6-2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Д.2.5-6-2001. Збірник 6. Реставрація і відтворення покрівель

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Замість ССН-84. Розділ 6

1 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальні вказівки

1.1.1. Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми необхідні для визначення потреби в ресурсах на реставраційно - відновлювальні роботи покрівель пам'ятників культури, що відрізняються від сучасних складністю форм, матеріалом покриття і способом кріплення.

1.1.2. Нормами даного збірника врахований повний комплекс основних робіт і наступні допоміжні роботи:

-  збирання сміття на робочому місці;

- виконання операцій, що є невід'ємною частиною технологічного процесу, наприклад, -  прооліфлення покрівельної сталі, висмикування і випрямлення цвяхів і т.п.;

-  підйом і спуск люлек;

- проведення робітниками вимірів і розрахунків для виготовлення шаблонів перед розкроєм  заліза;

- розкрій клинів в окремих місцяхпорядовки дляпокриття неправильних у геометричному  відношенні місць покриття;

- ретельне припасування карт і лусок, а також заготівля і розкрій всіх елементів на місці робіт;

- найпростіше підмощування.

1.1.3. Нормами дійсного збірника передбачена наступна класифікація дахів:

- прості - із прямолінійними схилами, без розжолобків (односхилі, двосхилі, чотирисхилі, щипцові);

- середньої складності - із прямолінійними схилами, мансардні, вальмові, з переломом схилів, півовальні, багатоскатні, багатощипцові, а також зі складним обрисом плану, шатрові (з положистим наметом при великій площі основи);

- складні - шатрові (з круглим наметом при малій площі основи), конусоподібні, із  криволінійними поверхнями. Купола, бочки, глави (цибулинні, шоломоподібні й інші), що вимагають виколотки.

1.1.4. Нормами збірника передбачені також наступні форми покрить:

1.1.4.1 Для металевих покрівель:

- рядове покриття з часткових картин, з'єднаних "у гребінь" (стоячим фальцом) чи " у гладь" (лежачим фальцом);

- покриття шашкою прямокутної чи ромбічний, тобто з прямокутних чи ромбічних карт, з'єднаних лежачим фальцом;

- покриття "гладдю" із прямокутних карт із з'єднанням їх за допомогою рейки, заводимої у фальци

- покриття лускою, тобто з окремих карт прямокутної чи ромбічної форми з виколоткою їх.

1.1.4.2 Для дерев'яних покрівель:

- покриття тесом;

- покриття дранкою;

- покриття лемешем.

 1.1.4.3. Для черепичних покрівель:

- покриття глиняною черепицею;

- покриття глазурованою черепицею.

 1.1.5. Нормами дійсного збірника враховані наступні специфічні особливості виконання робіт:

- нестандартність всіх елементів, виготовлених із заліза, - карт, шашок, лусок і т.п.;

- виробництво робіт у стиснутих умовах;

- розмаїтість шаблонів для різних форм і розмірів покрить, викликуване неоднаковими розмірамипорядовки карті лусок;

- відступ від основного шаблона усередині самоїпорядовкизв'язане з геометричної неправильністю старих архітектурних форм покрівель.

1.1.6. Нормами не враховано встановлення риштувань і підмостків, а також встановлення і пересувка люльок по горизонталі (за винятком особливо обговорених випадків). Встановлення риштувань і підмостків визначається додатково по нормах групи 1, ДБН Д.2.5-21 "Різні роботи". При виконанні робіт з допомогою інших допоміжних засобів, до норм застосовуються коефіцієнти таблиці 1 (п.п. 1.3.10; 1.3.11).

1.1.7. Нормами збірника передбачене виконання покрить по дерев'яних латах. При виконанні покрить по інших видах лат до норм застосовуються коефіцієнти таблиці 1 (п.п. 1.3.12; 1.3.13).

1.1.8. Нормами груп 2-5 передбачене покриття покрівель листовою оцинкованою сталлю, листовою холоднокатаною міддю марки М, сталлю покрівельною чорною СТК-1, листовим цинком марки ЦО. При виконанні покрить з інших матеріалів до норм варто вводити коефіцієнти таблиці 1 (п.п. 1.3.14; 1.3.15; 1.3.16).

1.1.9. При покритті малих дахів площею менш 50 м2 до ресурсних норм варто вводити коефіцієнти таблиці 1(п.п.1.3.17 -:- 1.3.22). Малими покрівлями вважаються покрівлі зазначеного розміру на окремих будівлях, а також покрівлі однієї будівлі, що лежать у різних рівнях і не з'єднані між собою матеріалом покриття.

1.1.10. Нормами групи 19 передбачене кріплення опорної пластини по периметру листа з 4 сторін. У випадку заміни пластини з двох сторін, до норм витрат праці робітників варто вводити коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.5).

1.1.11. Опуклі архітектурні деталі, виготовлені шляхом виколотки, нормуються по відповідним групам даного збірника

1.1.12. Нормами групи 5 передбачається покриття лускою дахів середньої складності і складних. При покритті лускою дахів простої форми застосовуються коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.1).

1.1.13. Норми групи 15 (19-20) не передбачають установку золочених прикрас. Для установки золочених прикрас застосовуються коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.2)

1.1.14. Норми групи 16 (1-6) передбачають паяння прямолінійних швів. При паянні швів фасонних деталей застосовуються коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.4).

1.1.15. Норму групи 19 (п.4) можна застосовувати в тому випадку, якщо в одному місці площа промивання не перевищує 0,5 м2. При збільшенні площі промивання в одному місці до 1м2 застосовувати коефіцієнт таблиці 1(п.1.3.6).

1.1.16. Норми груп 21 (1,2) і 23(1-6) передбачають виготовлення лемеша вручну. При виготовленні лемеша з застосуванням механізації до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.7).

1.1.17.Нормамигруп 22 (1,12), 24 (1,2) передбачена реставрація покрить покрівель місцями більш 1 м2. При покритті покрівель окремими місцями менш 1 м2 до норм витрат праці робітників застосовується коефіцієнт таблиці 1(п.1.3.8).

1.1.18. При роботі в приміщеннях площею менш 5 м2 до витрат праці робітників норми групи 28 (1) застосовуються коефіцієнти таблиці 1(п.1.3.9)

1.2.Правилаобчислення обсягів робіт

1.2.1. Обсяг робіт з покриття покрівель варто обчислювати по повній площі покриття згідно з проектними даними без відрахування площі, займаної слуховими вікнами, трубами, брандмауерами і парапетами. При цьому, покриття слухових вікон, труб, брандмауерів і парапетів нормується окремо.

Стоячі фальци при покритті дахів покрівельної листовою сталлю при обмірюванні площі покриття не враховуються

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1.Коефіцієнти до ресурсним елементної кошторисним нормам

Умови застосування

Номера груп (норм)

Коефіцієнти до норм витрат праці робітників

1.3.1. При покритті лускою дахів простої форми

5 (1-45)

0,85

1.3.2. При установці золочених виробів до лат

15(19-20)

2,0

1.3.3. При паянні швів фасонних деталей

16(1-6)

1,15

1.3.4. При подальшому золоченні паяних поверхонь

17(2,7,17)

1,1

1.3.5. У випадку кріплення опорної пластини з 2-х сторін

19

0,6

1.3.6 .При збільшенні площі промивання в одному місці до 1 м2

19(4)

0,5

1.3.7. При виготовленні лемеша з застосуванням механізації

21 (1,2)

23(1-6)

0,5

1.3.8. При покритті покрівель окремими місцями менш 1 м2

22(1-12),

24(1-10),26(1,2)

1,2

1.3.9. При роботі в приміщеннях площею менш 5 м2

28(1)

1,2

1.3.10 Виконання робіт з переносних приставних сходів, драбин і т.п.

До всіх норм

1,15

1.3.11 Виконання робіт на висоті більш 7 м без встановлення риштувань з особливих пристосувань (підвісні люльки і т.п.)

До всіх норм

2,0

1.3.12 Влаштування покрить по металевих каркасах і латах

До всіх норм

1,1

1.3.13 Влаштування покрить по цегельних главах (безпосередньо)

2-5

1,15

1.3.14 При застосуванні покрівельної сталі, що була у вживанні і вимагає попереднього очищення щітками крайок

2-5

1,3

1.3.15 При застосуванні покрівельної листової сталі

підвищеної марки

2-5

1,4

1.3.16 Виконання покрить з лудженої покрівельної сталі, що вимагають особливої обережності при обробці з'єднань

2-5

1,1

1.3.17 Влаштування покрить з дерев'яних і штучних

 (черепиця й ін.) матеріалів площею до 10м2

До всіх норм

1,55

1.3.18 Те ж, площею до 25 м2

До всіх норм

1,3

1.3.19 Те ж, площею до 50 м2

До всіх норм

1,15

1.3.20 Влаштування покрить з покрівельної листової стали, міді, цинку площею до 10м2

До всіх норм

1,85

1.3.21 Те ж, площею до 25 м2

До всіх норм

1,5

1.3.22 Те ж, площею до 50 м2

До всіх норм

1,25

 

2 НОРМИ

 Глава 1. Розбирання покрівель

Група 1. Розбирання покрить пам'яток з збереженням залишків первісного матеріалу

Склад робіт:

      1. Розбирання покрить з обережністю, що забезпечує схоронність матеріалу і форм древніх 

          елементів покриття: лусок, шашок, підзорів і інших елементів (фігурних).

2.Укладання в штабеля матеріалів, отриманих від розбирання.

      3. Вибірка древніх залишків

Вимірник:10 м2 покриття

 

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування

ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

рядові покриття на 2-х, 4-х скатних і багато скатних покрівлях складної форми з розжолобками

складні покриття закомар, пристінків, карнизів, шатрові і куполні в шашаку

вид покрівлі

покрівельна сталь і мідь

черепична

чи шиферна

тесова, дранковий

леміш

покрівельна стальі мідь

тесова, дранковий леміш

6-1-1

6-1-2

6-1-3

6-1-4

6-1-5

1

2

3

4

5

6

7

9

1

Витрати праці робітників

люд.-год.

1.01

5.83

1.01

1.37

1.22

2.

Середній розряд робіт

 

3.1

3.1

3.1

3.5

4.5

 

Вага матеріалів

т

0.05

0.15

0.12

0.05

0.12

 Закінчення групи 1 ( норми з 6 по 8)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування

ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

покриття конусів підхресних куль, лускаті покриття куполів, глав і ін.

Фігурних форм

 

фігурні дахи глав з об'ємними, вибивними прикрасами

 

з покрівельної

 сталі і міді

 

тесові, дранкові, леміш

 

з покрівельної сталі і міді

 

6-1-6

 

6-1-7

 

6-1-8

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

2,41

 

5,46

 

2,73

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4

 

5

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,05

 

0,12

 

0,06

 

 

Глава 2. Реставрація і відтворення покрить покрівель

Група 2. Рядове покриття дахів

Склад роботи:

1.       Підготовка поверхні під покриття, обмірювання, розмітка і складання розрахунку, креслення і

       виготовлення шаблонів по кресленню чи по місцеві.

2.   Заготівля деталей кріплення, кляммер, заклепок.

2.       Заготівля елементів покриття - розкрій аркушів по шаблонах із примірянням по місцеві,

       з'єднання картин стоячим фальцом - "у гребінь" чи лежачим фальцом - " у гладь".

4.   Укладання і зміцнення карнизних звисів з готових картин з установкою і пришиттям костилів.

5.   Укладання і зміцнення настінних желобків з готових картин.

6.   Укладання рядового покриття з готових картин із пришиттям кляммер до лата і приєднання до жолобів і разжелобкам.

7.   Оброблення місць примикання до стін, барабанам, парапетам, димовим трубам і т.п.

Вимірник:1 м2 покриття

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування

ресурсу

 

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

Листовою сталлю при вазі 1м2 листа

 

4кг

5кг

покрівлі

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

6-2-1

 

6-2-2

 

6-2-3

 

6-2-4

 

6-2-5

 

6-2-6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

0,64

 

0,85

 

2,32

 

0,68

 

0,94

 

2,49

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3,5

 

4

 

5

 

3,5

 

4

 

5

 

 

 

Матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111-0181

 

Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм

 

т

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

111-1797

 

Сталь листова оцинкована товщ. 0,5 мм

 

т

 

0,0051

 

0,0052

 

0,0055

 

 

 

 

111-1798

 

Сталь листова оцинкована товщ. 0,7 мм

 

т

 

 

 

 

0,0064

 

0,0067

 

0,0075

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,006

 

0,006

 

0,007

 

0,007

 

0,008

 

0,009

 

Закінчення групи 2 ( норми з 7 по 12)

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

листовоюсталлю вага 1 м2 листа  

 6кг

 

міддю товщиною листа 1 мм

подвійним фальцем

 

складність покрівель

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

6-2-7

 

6-2-8

 

6-2-9

 

6-2-10

 

6-2-11

 

6-2-12

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год..

 

0.82

 

0,99

 

2,69

 

0.99

 

1.19

 

3.39

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3.5

 

4

 

5

 

3.5

 

4

 

5

 

 

 

Матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517-107

 

Мідь листова холодно-качана, тверда, марка, М-2 товщиною 1мм, розмір 600х1500мм

 

т

 

__

__

__

0,0111

 

0,01157

 

0,01230

 

111-1799

 

Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,75 мм

 

т

 

0,0076

 

0,0078

 

0,0082

 

__

 

__

 

__

 

П

 

Костилі, гаки мідні

 

кг

 

-

 

-

 

-

 

0,73

 

0,73

 

0,73

 

П

 

Цвяхи мідні чи заклепки

 

кг

 

-

 

-

 

-

 

0,012

 

0,012

 

0,012

 

111-0181

 

Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм

 

т

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

-

 

-

 

-

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

-

 

-

 

-

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,008

 

0,009

 

0,009

 

0,012

 

0,012

 

0,013

 

Група 3. Покриття дахів у шашку прямокутну і ромбічну

Склад робіт:

1. Підготовка поверхні під покриття, обмірювання і розмітка, складання розрахунку, розбивка на них карт, креслення і виготовлення шаблонів по кресленню або по місцеві.

2. Заготівля деталей кріплення кляммер, заклепок.

3.       Заготівля елементів покриття - розкрій шашок і карт по шаблонах із примірянням по місцеві,

      виколотка в міру необхідності, загинфальца.

4. Укладання і зміцнення карнизних звисів з готових картин з установкою і прошиванням костилів.

5. Укладання і зміцнення настінних жолобів з готових картин з розміткою і пришиттям гаків.

6. Покриття разжелобків з готових картин.

7. Укладання заготовлених елементів покриття - шашок і карт з'єднанням їх подвійним лежачим

    фальцом "у гладь", прибивання до лати цвяхами або заклепками, приєднання покриття до

     жолобів і разжелобках.

8. Закладення місць примикання до стін, барабанам, парапетам, димарям і т.п.

Вимірник:1 м2 покриття

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

листовою сталлю при вазі 1 м2

 

4кг

 

 

5кг

складність покрівель

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

6-3-2

 

6-3-2

 

6-3-3

 

6-3-4

 

6-3-5

 

6-3-6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робітників-реставраторів

 

люд.-год.

 

2.81

 

3.23

 

3.91

 

3.37

 

3.88

 

4.69

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4,5

 

5

 

4

 

4.5

 

5

 

 

 

Матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111-0181

 

Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60мм

 

т

 

0.00011

 

0.00011

 

0.00011

 

0.00011

 

0.00011

 

0.00011

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0.00073

 

0.00073

 

0.00073

 

0.00073

 

0.00073

 

0.00073

 

111-1797

 

Сталь листова оцинкована товщ. 0,5мм

 

т

 

0,0056

 

0,0060

 

0,0064

 

 

 

 

111-1798

 

Сталь листова оцинкована товщ. 0,7мм

 

т

 

 

 

 

0,0070

 

0,0075

 

0,0080

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,007

 

0.007

 

0.007

 

0.008

 

0.008

 

0.009

 


 

Продовження групи 3 ( норми з 7 по 12)

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

листовою сталлю при вазі 1 м2

 

 

ю сталлю при

вазі І м

 

міддю

 

6кг

 

товщиною листа 1 мм

складність покрівель

прості

 

середньої складності

 

складні

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

6-3-7

 

6-3-8

 

6-3-9

 

6-3-10

 

6-3-11

 

6-3-12

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

4,62

 

5,32

 

6,44

 

4,96

 

5,84

 

6,94

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4,5

 

5

 

4

 

4,5

 

5

 

 

 

Матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111-0181

 

Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм

 

т

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

111-1799

 

Сталь листова оцинкована товщ. 0,75 мм

 

т

 

0,0084

 

0,0090

 

0,0096

 

 

 

 

1517-107

 

Листи мідні холоднокатані марки М2, товщиною 1мм

 

т

 

__

 

__

 

__

 

0,01235

 

0,01323

 

0,0141

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,009

 

0,01

 

0,01

 

0,013

 

0,014

 

0,015

 

 

Продовження групи 3 (норми з 13 по 18)

 

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

міддютовщиною листа в мм

ОБЩИНОЮ Л

иста в мм

 

цинком

 

0,8

 

0,9

 

1,5

 

товщиною листа 1 мм

щиною листа

MM

 

складність покрівель

 

складні

 

складні

 

складні

 

прості

 

середньої складності

 

складні

 

6-3-13

 

6-3-14

 

6-3-15

 

6-3-16

 

6-3-17

 

6-3-18

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

5,90

 

6,40

 

8,40

 

3,37

 

3,88

 

4,69

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

5

 

5

 

5

 

4

 

4,5

 

5

 

 

 

Матеріали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111-0181

 

Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1.8х60 мм

 

т

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

0,00011

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

0,00073

 

1517-107

 

Листи мідні холоднокатані, марки М-2, товщиною 1мм

 

т

 

0,0111

 

0,0128

 

0,01802

 

 

 

 

 

1517-220

 

Листи цинкові загального призначення холоднотягнуті марка ЦО, ширина 450, 500ммтовщина 1мм

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01036

 

 

0,0111

 

 

0,01184

 

112-0243

 

Дрова готові, довжина 1,5-2 м

 

м3

 

 

 

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,012

 

0,013

 

0,019

 

0,008

 

0,008

 

0,009

 

 

Закінчення групи 3 (норми з 19 по 24)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

Покриття глав шашками з листової міді (0,8 мм ) по кам’яній підставі одинарним фальцом, розмір шашок, дм2

 

2

 

3

 

5

 

9

 

11

 

15

 

6-3-19

 

6-3-20

 

6-3-21

 

6-3-22

 

6-3-23

 

6-3-24

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Витрати праці робочих

 

люд.-год.

 

32,29

 

21,52

 

12,79

 

9,0

 

7,13

 

5,76

 

2

 

Середній розряд робіт

 

 

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

5,5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1517-105

 

Листи мідні холоднокатані, марка М-2, товщиною 0,8мм

 

т

 

0,01284

 

0,01258

 

0,01185

 

0,0108

 

0,01032

 

0,0099

 

П

 

Поковки мідні

 

кг

 

0,73

 

0,73

 

0,73

 

0,73

 

0,73

 

0,73

 

П

 

Заклепки і цвяхи мідні

 

кг

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

0,01

 

.....


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: