ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 3: ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

(EN 1993-1-1:2005, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010

 

Видання офіційне

 

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни

 

2011

 

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій імені  В.М. Шимановського»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Артюшенко, М. Бурчик, В. Гордеєв, д.т.н., М. Микитаренко (керівник розробки) к.т.н, А. Гром, к.т.н., В. Юрченко, А. Перельмутер, д.т.н., О. Кордун, Я. Левченко, О. Шимановський, д.т.н.

 

 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.12. 2010  № 552

 

3 Національний стандарт відповідає Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд) з технічноюпоправкою EN 1993-1-1:2005/АС:2009.  

 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

 

Переклад з англійської (en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є тотожний переклад Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд) з технічною поправкою EN 1993-1-1:2005/АС:2009.

EN1993-1-1:2005 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1:
General rules and rules for buildings (Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6  «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ТОВ «Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-          слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-          структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять»- оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-          з «Передмови до EN1993-1-1» у цей «національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

-          національний довідковий додаток наведено як настанову для  користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1993-1-1:2005, наведено в додатку НА.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1993-1-1:2005, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1993-1-1:2005/АС:2009 до EN 1993-1-1:2005 подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010.

ЗМІСТ

 

 

С

ВСТУП

FOREWORD

VIIІ

Основи програми Єврокоду

Background of the Eurocode programme

1

Статус та галузь застосування Єврокодів

Status and field of application of Eurocodes

3

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

National Standards implementing Eurocodes

4

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями

(ENs and ETAs) для виробів

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

5

Додаткова інформаційна щодо EN 1993-1

Additional information specific to EN 1993-1-1

5

Національний додаток до EN 1993-1-1

National Annex for EN 1993-1-1

6

1          Загальні положення

1          General

7

1.1       Галузь застосування

1.1       Scope

7

1.1.1    Галузь застосування Єврокоду 3

1.1.1    Scope of Eurocode 3

7

1.1.2    Галузь застосування частини 1-1 Єврокоду 3

1.1.2    Scope of Part 1.1 of Eurocode 3

8

1.2       Нормативні посилання

1.2       Normative references

9

1.2.1    Загальні нормативні посилання

1.2.1    General references standards

9

1.2.2    Стандарти на зварювальні конструкційні сталі

1.2.2    Weldable structural steel reference standards

10

1.3       Припущення

1.3       Assumptions

10

1.4       Відміність між принципами та правилами використання

1.4       Distinction between principles and application rules

11

1.5       Терміни та визначення

1.5       Terms and definitions

11

1.6       Позначення

1.6       Symbols

12

1.7       Умовні позначення для осей елемента

1.7       Conventions for member axes

24

2          Основи проектування

2          Basis of design

26

2.1       Вимоги

2.1       Requirements

26

2.1.1    Основні вимоги

2.1.1    Basic requirements

26

2.1.2    Управління надійністю

2.1.2    Reliability management

26

2.1.3    Розрахунковий термін експлуатації, довговічність і живучість

2.1.3    Design working life, durability and robustness

26

2.2       Принципи розрахунку за граничними станами

2.2       Principles of limit state design

28

2.3       Основні змінні

2.3       Basic variables

28

2.3.1    Навантаження та впливи навколишнього середовища

2.3.1    Actions and environmental influences

28

2.3.2    Властивості матеріалів і виробів

2.3.2    Material and product properties

29

2.4       Перевірка за методом часткових коефіцієнтів надійності

2.4       Verification by the partial factor method

29

2.4.1    Розрахункові значення властивостей матеріалів

2.4.1                Design values of material properties

29

2.4.2    Розрахункові значення геометричних характеристик

2.4.2    Design values of geometrical data

29

2.4.3    Розрахункові опори

2.4.3    Design resistances

30

2.4.4    Перевірка статичної рівноваги (EQU)

2.4.4    Verification of static equilibrium (EQU)

30

2.5       Розрахунок на основі випробувань

2.5       Design assisted by testin

30

3          Матеріали

3          Materials

32

3.1       Загальні положення

3.1       General

32

3.2       Конструкційна сталь

3.2       Structural steel

32

3.2.1    Властивості матеріалів

3.2.1    Material properties

32

3.2.2    Вимоги до пластичності

3.2.2    Ductility requirements

32

3.2.3    Крихке руйнування

3.2.3    Fracture toughness

33

3.2.4    Властивості сталі щодо товщини прокату

3.2.4    Through-thickness properties

34

3.2.5    Допуски

3.2.5    Tolerances

35

3.2.6    Розрахункові значення показників матеріалу

3.2.6    Design values of material coefficients

35

3.3       З’єднувальні вироби

3.3       Connecting devices

35

3.3.1    Кріпильні деталі

3.3.1    Fasteners

35

3.3.2    Витратні матеріали для зварних з'єднань

3.3.2    Welding consumables

35

3.4       Інші вироби заводського виготовлення для будівель і споруд

3.4       Other prefabricated products in buildings

36

4          Довговічність

4          Durability

37

5          Розрахунок конструкції

5          Structural analysis

38

5.1       Моделювання конструкції для розрахунку

5.1       Structural modelling for analysis

38

5.1.1    Моделювання кострукції та основні припущення

5.1.1    Structural modelling and basic assumptions

38

5.1.2    Моделювання вузлів

5.1.2    Joint modelling

38

5.1.3    Взаємодія споруди з основою

5.1.3    Ground-structure interaction

39

5.2       Загальний розрахунок

5.2       Global analysis

39

5.2.1    Вплив деформації конструкції

5.2.1        Effects of deformed geometry of the structure

39

5.2.2    Стійкість рам

5.2.2    Structural stability of frames

41

5.3       Недосконалості

5.3       Imperfections

44

5.3.1    Основні положення

5.3.1    Basis

44

5.3.2    Недосконалості для загального розрахунку рам

5.3.2    Imperfections for global analysis of frames

44

5.3.3    Недосконалості при розрахунку систем в’язей

5.3.3    Imperfection for analysis of bracing systems

49

5.3.4    Недосконалості елементів

5.3.4    Member imperfections

51

5.4       Методи розрахунку з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів

5.4       Methods of analysis considering material non-linearities

52

5.4.1    Загальні положення

5.4.1    General

52

5.4.2    Загальний розрахунок у пружній стадії

5.4.2    Elastic global analysis

53

5.4.3    Загальний розрахунок у пластичній стадії

5.4.3    Plastic global analysis

53

5.5       Класифікація поперечних перерізів

5.5       Classification of cross sections

55

5.5.1    Основні положення

5.5.1    Basis

55

5.5.2    Класифікація

5.5.2    Classification

55

5.6       Вимоги до поперечних перерізів для загального аналізу у пластичній стадії

 

 

5.6       Cross-section requirements for plastic global analysis

57

6          Граничні стани за несучою здатністю

6          Ultimate limit states

62

6.1       Загальні положення

6.1       General

62

6.2       Опір поперечних перерізів

6.2       Resistance of cross-sections

62

6.2.1    Загальні положення

6.2.1    General

62

6.2.2    Характеристики перерізу

6.2.2    Section properties

64

6.2.3    Розтяг

6.2.3    Tension

67

6.2.4    Стиск

6.2.4    Compression

68

6.2.5    Згинальний момент

6.2.5    Bending moment

69

6.2.6    Перерізувальна сила

6.2.6    Shear

70

6.2.7    Кручення

6.2.7    Torsion

73

6.2.8    Згині зріз

6.2.8    Bending and shear

75

6.2.9    Згин і поздовжня сила

6.2.9    Bending and axial force

76

6.2.10  Згин, зріз і поздовжня сила

6.2.10  Bending, shear and axial force

79

6.3       Опір елементів втраті стійкості

6.3       Buckling resistance of members

80

6.3.1    Елементи постійного поперечного перерізу, що стискаються

6.3.1    Uniform members in compression

80

6.3.2    Елементи постійного поперечного перерізу, що згинаються

6.3.2    Uniform members in bending

85

6.3.3    Елементи постійного поперечного перерізу, що згинаються і стискаються

6.3.3    Uniform members in bending and axial compression

90

6.3.4    Загальний метод для визначення втрати стійкості елементів конструкції за поперечною та згинально-крутильною формами

6.3.4    General method for lateral and lateral torsional buckling of structural components

92

6.3.5    Втрата стійкості за плоскою формою згину елементів із пластичними шарнірами

6.3.5    Lateral torsional buckling of members with plastic hinges

94

6.4       Складені елементи постійного перерізу

6.4       Uniform built-up compression members

98

6.4.1    Загальні положення

6.4.1    General

98

6.4.2    Ґратчасті стиснуті елементи

6.4.2    Laced compression members

100

6.4.3    Стиснуті елементи на планках

6.4.3    Battened compression members

102

6.4.4    Складені елементи з близько розташованими поясами

6.4.4    Closely spaced built-up members

104

7          Граничні стани за експлуатаційною придатністю

7          Serviceability limit states

106

7.1       Загальні положення

7.1       General

106

7.2       Граничні стани за експлуатаційною придатністю для будівель і споруд

7.2       Serviceability limit states for buildings

106

7.2.1    Вертикальні прогини

7.2.1    Vertical deflections

106

7.2.2    Горизонтальні прогини

7.2.2    Horizontal deflections

106

7.2.3    Динамічні ефекти

7.2.3    Dynamic effects

107

Додаток А [Довідковий] – Метод 1: Коефіцієнти взаємодії kijдля формули взаємодії у 6.3.3(4)

Annex A [Informative]– Method 1: Interaction factors kij for interaction formula in 6.3.3(4)

108

Додаток В [Довідковий] –Метод 2: Коефіцієнти взаємодії kijдля формули взаємодії у 6.3.3(4)

Annex B [Informative]– Method 2: Interaction factors kij for interaction formula in 6.3.3(4)

111

 

 

Додаток AB[Довідковий]–Додаткові розрахункові положення

 

 

Annex AB[Informative] – Additional design provisions

 

 

 

113

AB.1   Розрахунок конструкцій з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів

AB.1   Structural analysis taking account of material non-linearities

113

AB.2   Спрощені положення для проектування нерозрізних балок перекриттів

AB.2   Simplified provisions for the design of continuous floor beams

113

Додаток BB[Довідковий] –Втрата стійкості елементів будівельних конструкцій

Annex BB [Informative]– Buckling of components of building structures

114

BВ.1   Втрата стійкості елементів за згинальною формою у ґратчастих конст­рукціях із розкісною ґраткою

BB.1   Flexural buckling of members in triangulated and lattice structure

114

Bb.1.1            Загальні положення

BB.1.1            General

114

BВ.1.2            Елементи ґратки з кутиків

BB.1.2            Angles as web members

114

BB.1.3            Елементи ґратки з перерізами замкнутого профілю

BB.1.3            Hollow sections as members

115

BВ.2   Неперервні розкріплення

BB.2   Continuous restraints

116

BВ.2.1            Неперервні розкріплення від поперечного зміщення

BB.2.1            Continuous lateral restraints

116

BВ.2.2            Неперервні розкріплення від кручення

BB.2.2            Continuous torsional restraints

117

BВ.3   Стійка довжина ділянки з пластичними шарнірами при втраті стійкості із площини згину

BB.3   Stable lengths of segment containing plastic hinges for out-of-plane buckling

118

BВ.3.1            Елементи постійного перерізу з прокатних або еквівалентних зварних двотаврових профілів

BB.3.1            Uniform members made of rolled sections or equivalent welded I-sections

118

BВ.3.2            Елементи з вутами або елементи змінної висоти, виконані з прокатних перерізів або еквівалентних зварних двотаврових перерізів

BB.3.2            Haunched or tapered members made of rolled sections or equivalent welded I-sections

124

BВ.3.3            Поправкові коефіцієнти для змінних моментівв елементах, що розкріплені від поперечного зміщення вздовж розтягнутої полиці

BB.3.3            Modification factors for moment gradients in members laterally restrained along the tension flange

126

Додаток НА [Довідковий]- Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN1993-1-1:2005

 

130

Технічна поправка

EN 1993-1-1:2005/АС:2009

Modification EN 1993-1-1:2005/АС:2009

132


 

Вступ

 

Цей Європейський стандарт EN 1993, Євро­код 3: Проектування сталевих конструкцій, підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 «Будівельні Єврокоди», секре­таріат якого підтримується BSI.

 

Цьому Європейському стандарту буде нада­ний статус національного з публікацією іден­тичного тексту або схваленням не пізніше листопада 2005 року і при скасуванні конфліктуючих національних стандартів не пізніше березня 2010 року.

 

Даний Європейський стандарт замінює ENV 1993-1-1.

 

Відповідно до правил внутрішнього розпо­рядку CEN/CENELEC національні органи зі стандартизації таких країн зобов’язані овес­ти у дію цей Європейський стандарт: Авст­рія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксем­бург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нор­вегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чесь­ка Республіка, Швеція та Швейцарія.

 

 

Foreword

 

This European Standard EN 1993, Eurocode 3: Design of steel structures, has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 «Structural Eurocodes», the secretariat of which is held by ВSI.

 

This European Standard shall by given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

 

This European Standard supersedes ENV 1993-1-1.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЄВРОКОД 3:ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

ЧАСТИНА 1-1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПРАВИЛА ДЛЯ СПОРУД

 

еВРОКОД 3: Проектирование СТАЛЬНых конструкций

Часть 1-1: оБЩИЕ правила И ПРАВИЛА для СООРУЖЕНИЙ

 

 

EUROCOD3: Design of STEELstructures

Part 1-1: General RULES AND RULES FOR BUILDINGS

 

Чиннийвід  __________

 

Основи програми Єврокоду

 

 

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

 

 

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгод­жених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національ­ним правилам держав-членів, а зрештою ма­ли замінити їх.

 

Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка призвела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

 

У 1989 році Комісія та держави-члени EU(Європейської Спільноти) та EFTA(Єропей­ської асоціації вільної торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN(Європейським комітетом із стандартизації) вирішили пере­дати підготовку та публікацію Єврокодів CENза допомогою серії Мандатів, що в результаті надало б Єврокодам у майбутньо­му статусу Європейського стандарту (EN). Це пов’язує Єврокоди з положеннями Ди­ректив Ради і рішень Комісії щодо Євро­пейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/EECщодо будівельних виробів – CPD– та Директив Ради 93/37/EEC, 92/50/EECта 89/440/EECвідносно суспіль­них робіт та послуг і еквівалентних дирек­тив EFTA, започаткованих щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

 

Структурна програма Єврокодів включає стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

 

EN1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

EN1991 Єврокод 1:Навантаженняна конструкції

EN1992 Єврокод 2: Проектування бетонних конструкцій

EN1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN1994 Єврокод 4: Проектування сталебетонних конструкцій

EN1995 Єврокод 5: Проектування дерев`яних конструкцій

EN1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій

EN1997 Єврокод 7: Геотехнічне проекту­вання

EN1998 Єврокод 8: Проектування конст­рукцій при сейсмічному навантаженні

EN1999 Єврокод 9: Проектування алюміні­євих конструкцій.

 

Стандарти Єврокодів визнають відповідаль­ність регуляторних органів держав-членів та захищають їх право на призначення вели­чин, які пов’язані з регулюванням питаннь безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються.

 

 

Background of the Eurocode programme

 

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

 

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

 

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980’s.

 

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC onconstruction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

 

 

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

 

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

 

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

 

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

 

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

 

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

 

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

 

 

1Угода між Комісією Європейських Спільнот і Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд (CONSTRUCT89/019).

 

 

 

 

 

 

1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

Статус та галузь застосування
Єврокодів

 

Держави-члени EUта EFTAвизнають, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей:

– як засіб доведення відповідності будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/EEC, зокрема основній вимозі N°1- Механічна стійкість та стабільність і основній вимозі N°2 – Пожежна безпека;

 

 

Status and field of application of Eurocodes

 

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

– as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement N°1 – Me­chanical resistance and stability – and Essential Requirement N°2 – Safety in case of fire;

– як основа для укладання контрактів для будівель і споруд та пов’язаних з ними інженерних послуг;

– як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENsта ETAs).

 

 

– as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services ;

– as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs).

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних робіт, мають прямий зв’язок з тлумачними документами2  розділу 12 CPD, незважаючи та те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби3.

 

Таким чином, технічні аспекти, які пов’язані із Єврокодами для будівель і споруд, повин­ні в повній мірі бути розглянутими Техніч­ними комітетами CENта/чи робочими гру­пами EOTA, які розробляють стандарти та будівельні вироби з метою досягнення пов­ної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами.

 

 

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3.

 

Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately consi­dered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving a full compatibility of thesetechnical specifications with the Eurocodes.

 

2Відповідно до ст. 3.3 CPDОсновні вимоги (ER) отримають конкретну форму у тлумачних документах для створення необхідних зв’язків між Основними вимогами та мандатами на hENі ETA.

 

 

3Відповідно до ст. 12 CPD тлумачні документи мають:

а) надати конкретну форму Основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;

 

b) вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування і т. ін.;

c) слугувати рекомендацією для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення.

Єврокоди фактично відіграють подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2.

 

2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

 

3According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall :

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

Стандарти Єврокодів надають загальні пра­вила проектування для практичного вико­ристання всіх конструкцій та їх компонентів як традиційного, так і інноваційного харак­теру. Унікальні форми конструкції або умови проектування спеціально не охоплю­ються, і в таких випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд.

 

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

 

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, мають містити повний текст Єв­рокоду (включаючи всі додатки), опубліко­ваний CEN, якому можуть передувати На­ціональний титульний лист та Національна передмова, а також можуть супроводжува­тися Національним додатком.

 

Національний додаток має включати ін фор­мацію тільки відносно тих параметрів, які залишено відкритими в Єврокоді для націо­нального вибору, відомі як національно виз­начувані параметри, для їх використання при проектуванні будівель та споруд і виконанні інженерних робіт цивільного призначення у конкретній країні, а саме:

–  значення та/або класи, якщо в Єврокоді даються альтернативи;

–  значення для їх використання, якщо в Єврокоді наводиться лише позначення;

–  специфічні дані, характерні для країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта снігу;

–  процедура для її використання, якщо в Єврокоді наводяться альтернативні процедури.

Він також може містити:

– рішення щодо застосування інформаційних додатків;

– посилання на додаткову не суперечну інформацію для допомоги користувачу у застосуванні Єврокоду.

 

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

 

National Standards implementing Eurocodes

 

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

 

 

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

 

–  values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

–  values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

–  country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

 

–  the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

 

It may also contain

– decisions on the application of informative annexes,

– references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

 

 

 

Зв’язки між Єврокодами та гармо­нізованими технічними специфіка­ціями (ENs and ETAs) для виробів

 

Необхідна узгодженість між гармонізовани­ми технічними специфікаціями для буді­вельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд4. Крім того, повна інформація, яка супроводжує маркування CEбудівельних виробів і має відношення до Єврокодів, повинна чітко зазначати, які національно визначені параметри були прийняті до уваги.

 

 

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications(ENs and ETAs) for products

 

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

 

Додаткова інформація
щодо EN 1993-1

 

Документ EN 1993 призначений для сумісного використання з Єврокодами EN 1990 - Basis of Structural Design («Основи проектування»), EN 1991 – Actions on structures («Навантаження та впливи на будівлі і споруди») і EN 1992 – EN 1999 у частинах, що стосуються сталевих конструкцій або їх елементів.

EN 1993-1 є першою з шести частин документа EN 1993 – Проектування сталевих конструкцій. У ньому викладені загальні правила проектування, які повинні використовуватися з іншими частинами EN 1993-2 – EN 1993-6.

EN 1993-1 включає 12 підчастин від
EN 1993-1-1до EN 1993-1-12, що регламентують конкретні сталеві елементи, граничні стани або типи конструкцій.

Він може також застосовуватися для проектних випадків, не передбачених Єврокодами (інші конструкції, інші навантаження, інші матеріали), і тим самим слугувати посилковим нормативним документом для інших технічних комітетів організації CEN з питань будівництва.

 

EN 1993-1 призначений для використання:

– комітетами з підготовки регламентних документів із проектування, стандартів на виконання робіт та випробувань;

 

 

Additional information specific
to EN 1993-1

 

EN 1993 is intended to be used with Eurocodes EN 1990 - Basis of Structural Design, EN 1991 –Actions on structures and EN 1992 to EN 1999, where steel structures or steel components are referred to.

 

 

 

EN 1993-1 is the first part of six parts of EN 1993 – Design of Steel Structures. It gives generic design rules to be used with the other parts EN 1993-2 to EN 1993-6.

 

 

EN 1993-1 comprises twelwe subparts EN 1993-1-1 to EN 1993-1-12 are each addressing specific steel components, limit states or type of structures.

Itmay also be used for design cases not covered by the Eurocodes (other structures, other actions, other materials) serving as a reference document for other CEN TC's concerning structural matters.

 

 

 

EN 1993-1 is intended for use by

– committees drafting design related product, testing and execution standards;

 

 

 

4Дивись ст. 3.3 та ст.12 CPD, а також 4.2, 4.3.1, 4.3.2 та 5.2 ID 1.

 

 

4See Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

– замовниками (наприклад, для формулю­вання специфічних вимог);

– проектувальниками та конструкторами;

– відповідними державними органами.

 

Рекомендовані числові значення часткових коефіцієнтів надійності та інших параметрів безпекивибрані такими, щоб забезпечити прийнятний рівень надійності. Вони встановлені за припущення, що при проведенні робіт гарантується належний рівень виконання та контролю якості.

 

 

– clients(e.g. for the formulation of their specific requirements);

– designers and constructors;

– relevant authorities.

 

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and quality management applies.

 

 

Національний додаток до
EN 1993-1-1

 

Цей стандарт надає значення з посиланням до приміток, у тих випадках коли можна використовувати національний вибір. Таким чином, Національний стандарт, який впроваджує EN 1993-1-1, повинен мати Національний додаток, який включав би усі національно визначені параметри, що  використовуються при проектуванні сталевих конструкцій, які будуть побудовані у відповідній країні.

 

Національним вибором дозволено ввійти до EN 1993-1-1 за допомогою:

- 2.3.1(1)

- 3.1(2)

- 3.2.2(1)

- 3.2.3(1)

- 3.2.3(3)B

- 3.2.4(1)B

- 5.2.1(3)

- 5.2.2(8)

- 5.3.2(3)

- 5.3.2(11)

- 5.3.4(3)

- 6.1(1)B

- 6.3.2.2(2)

- 6.3.2.3(1)

-6.3.2.3(2)

- 6.3.2.4(1)B

- 6.3.2.4(2)B

- 6.3.3(5)

- 6.3.4(1)

- 7.2.1(1)B

- 7.2.2(1)B

- 7.2.3(1)B

- BB.1.3(3)B

 

National annex for EN 1993-1-1

 

 

This standard gives values with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1993-1-1should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of steel structures to be constructed in the relevant country.

 

 

 

National choice is allowed in EN 1993-1-1 throughthe following clauses:

- 2.3.1(1)

- 3.1(2)

- 3.2.2(1)

- 3.2.3(1)

- 3.2.3(3)B

- 3.2.4(1)B

- 5.2.1(3)

- 5.2.2(8)

- 5.3.2(3)

- 5.3.2(11)

- 5.3.4(3)

- 6.1(1)B

- 6.3.2.2(2)

- 6.3.2.3(1)

-6.3.2.3(2)

- 6.3.2.4(1)B

- 6.3.2.4(2)B

- 6.3.3(5)

- 6.3.4(1)

- 7.2.1(1)B

- 7.2.2(1)B

- 7.2.3(1)B

- BB.1.3(3)B

 

 1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1  ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1.1 Галузь застосування Єврокоду 3

 

(1) Єврокод 3 застосовується для проектування сталевих конструкцій будівель і споруд циві­льного призначення. Він відповідає принци­пам і технічним вимогам щодо безпеки та екс­плуатації конструкцій, основам їх проекту­вання і перевірного розрахунку, наведеним у EN 1990 – Основи проектування конструкцій.

 

(2) Єврокод 3 охоплює лише вимоги щодо не­сучої здатності, експлуатаційної придатності, довговічності та вогнестійкості сталевих конструкцій. Інші вимоги, що стосуються, напри­клад, тепло- або звукоізоляції, не розгляда­ються.

 

(3) Єврокод 3 призначений для застосування спільно з такими нормативними документами:

– EN 1990 “Основи проектування конструк­цій”;

– EN 1991 “Навантаження на конструкції”;

– EN, ETAGі ETAна будівельні вироби, що відносяться до сталевих конструкцій;

– EN 1090 “Виготовлення сталевих конструк­цій. Технічні вимоги”;

– EN 1992 – ЕN 1999 у частинах, які стосу­ються сталевих конструкцій або їх елементів.

 

(4) Єврокод 3 поділено на такі частини:

EN 1993-1 Проектування сталевих конструк­цій. Основні положення. Загальні правила і правила для споруд.

EN 1993-2 Проектування сталевих конструк­цій. Сталеві мости.

EN 1993-3 Проектування сталевих конструк­цій. Башти, щогли і витяжні труби.

EN 1993-4 Проектування сталевих конструк­цій. Силоси, резервуари і трубопроводи.

EN 1993-5 Проектування сталевих конструк­цій. Палі.

EN 1993-6 Проектування сталевих конструк­цій. Підкранові конструкції.

 

(5) При використанні EN1993-2 – EN1993-6 необхідно враховувати загальні правила, встановлені в EN 1993-1. Правила, наведені в EN 1993-2 – EN 1993-6, доповнюють загальні правила, встановлені в EN 1993-1.

 

(6) EN 1993-1 «Основні положення. Загальні правила та правила для споруд» включає:

EN 1993-1-1 Проектування сталевих конструк­цій. Загальні правила та правила для споруд.

EN 1993-1-2 Проектування сталевих конструк­цій. Проектування конструкцій з урахуванням вогнестійкості.

EN 1993-1-3 Проектування сталевих конструк­цій. Холодноформованіелементи та листи.

 

EN 1993-1-4 Проектування сталевих конструк­цій. Неіржавіючі сталі.

EN 1993-1-5 Проектування сталевих конструк­цій. Листові конструктивні елементи.

EN 1993-1-6 Проектування сталевих конструк­цій. Міцність та стійкість оболонок.

EN 1993-1-7 Проектування сталевих конструк­цій. Міцність та стійкість плоских листових конструкцій при дії поперечного навантаження.

EN 1993-1-8 Проектування сталевих конструк­цій. Проектування з'єднань.

EN 1993-1-9 Проектування сталевих конструк­цій. Втомна міцність сталевих конструкцій.

EN 1993-1-10 Проектування сталевих конст­рукцій. Вибір сталі за ударною в’язкістю і властивостями у напрямку товщини прокату.

EN 1993-1-11 Проектування сталевих конст­рукцій. Проектування конструкцій із сталеви­ми елементами, що працюють на розтягнення.

EN1993-1-12 Проектування сталевих конст­рукцій. Додаткові правила для конструкцій з високоміцної сталі.

 

 

1  GENERAL

 

1.1  SCOPE

 

1.1.1  Scope of Eurocode 3

 

(1)Eurocode 3applies to the design of buildings and civil engineering works in steel. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, the basis of their design and verification that are given in EN 1990 – Basis of structural design.

 

(2) Eurocode 3is concerned only with re­quirements for resistance, serviceability, du­rability and fire resistance of steel structures. Other requirements, e.g. concerning thermal or sound insulation, are not covered.

 

 

(3) Eurocode 3is intended to be used in conjunction with:

– EN 1990 “Basis of structural design”;

 

– EN1991 “Actionsonstructures”;

– ENs, ETAGsandETAsforconstructionproductsrelevantforsteelstructures;

– EN1090 “ExecutionofSteelStructures. Technical requirements”;

– EN 1992 to EN 1999 when steel structures or steel components are referred to.

 

(4) Eurocode 3 is subdivided in various parts:

EN 1993-1 Design of Steel Structures: General rules and rules for buildings.

 

EN 1993-2 Design of Steel Structures: Steel bridges.

EN 1993-3 Design of Steel Structures: Towers, masts and chimneys.

EN 1993-4 Design of Steel Structures: Silos, tanks and pipelines.

EN 1993-5 Design of Steel Structures: Piling.

 

EN 1993-6 Design of Steel Structures: Crane supporting structures.

 

(5) EN 1993-2 to EN 1993-6 refer to the generic rules in EN 1993-1. The rules in parts EN 1993-2 toEN 1993-6 supplement the generic rules in EN 1993-1.

 

 

(6) EN 1993-1 «General rules and rules for buildings»comprises:

EN 1993-1-1Design of Steel Structures: General rules and rules for buildings.

EN 1993-1-2Design of Steel Structures: Structural fire design.

 

EN 1993-1-3Design of Steel Structures: Cold-formed thin gauge members and sheeting.

EN 1993-1-4Design of Steel Structures: Stainless steels.

EN 1993-1-5Design of Steel Structures: Plated structural elements.

EN 1993-1-6Design of Steel Structures: Strength and stability of shell structures.

EN 1993-1-7Design of Steel Structures: Strength and stability of planar plated structures transversely loaded.

 

EN 1993-1-8Design of Steel Structures: Design of joints.

EN 1993-1-9Design of Steel Structures: Fatigue strength of steel structures.

EN 1993-1-10 Design of Steel Structures: Selection of steel for fracture toughness and through-thickness properties.

EN 1993-1-11 Design of Steel Structures: Design of structures with tension components made of steel.

EN 1993-1-12 Design of Steel Structures: Supplementary rules for high strength steel.

 

 

1.1.2 Галузь застосування частини 1-1 Єврокоду 3

 

(1) У EN1993-1-1 наведені основні правила проектування конструкцій із сталі завтовшки ≥ 3 мм. Наведені також додаткові положення щодо проектування будівель із сталевих кон­струкцій. Ці додаткові положення позначені буквою «В», яка є наступною за номером абзацу, так: ( )B.

 

Примітка.Для холодноформованихтонкостінних елементів і профільованих листів завтовшки t < 3 мм дивись EN1993-1-3.

 

(2) EN1993-1-1 містить наступні розділи:

 

Розділ 1: Загальні положення

Розділ 2: Основи проектування

Розділ 3: Матеріали

Розділ 4: Довговічність

Розділ 5: Розрахунок конструкцій

Розділ 6: Граничні стани за несучою здатністю

Розділ 7: Граничні стани за експлуатаційною придатністю

 

(3) Розділи 1-2 містять додаткові пункти до тих, що наведені в EN 1990 «Основи проектування конструкції».

 

(4) У розділі 3 розглянуті властивості матеріалів конструкцій з низьколегованих конструкційних сталей.

 

(5) У розділі 4 наведені загальні правила щодо довговічності.

 

(6) Розділ 5 стосується розрахунку конструк­цій, при виконанні якого елементи можуть бути змодельовані з достатньою точністю як лінійні елементи для загального розрахунку.

 

(7) У розділі 6 наведені детальні правила проектування поперечних перерізів і елементів конструкцій.

 

(8) У розділі 7 наведені правила оцінки експ­луатаційної придатності.

 

 

1.1.2  Scope of Part 1.1 of Eurocode 3

 

 

(1) EN 1993-1-1 gives basic design rules for steel structures with material thicknesses t ≥ 3 mm. It also gives supplementary provisions for the structural design of steel buildings. These supplementary provisions are indicated by the letter “B” after the paragraph number, thus ( )B.

 

NOTE:For cold formed thin gauge members and plate thicknesses t < 3 mm see EN 1993-1-3.

 

 

(2) The following subjects are dealt with in EN 1993-1-1:

Section 1: General

Section 2: Basis of design

Section 3: Materials

Section 4: Durability

Section 5: Structural analysis

Section 6: Ultimate limit states

Section 7: Serviceability limit states

 

 

(3) Sections 1 to 2 provide additional clauses to those given in EN 1990 «Basis of structural design».

 

(4) Section 3 deals with material properties of products made of low alloy structural steels.

 

 

(5) Section 4 gives general rules for durability.

 

(6) Section 5 refers to the structural analysis of structures, in which the members can be modelled with sufficient accuracy as line elements for global analysis.

 

(7) Section 6 gives detailed rules for the design of cross sections and members.

 

 

(8) Section 7 gives rules for serviceability.

 

1.2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

(1) Даний Європейський стандарт містить датовані чи недатовані посилання з положеннями інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях тексту та внесені до списку публікацій. Для датованих посилань наступні поправки або зміни в будь-яких з цих публікацій приймаються цим Європейським стандартом тільки у разі, коли ці поправки або зміни зареєстровані. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації (включаючи поправки).

 

 

1.2  NORMATIVE REFERENCES

 

(1) This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only if incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

 

 

1.2.1 Загальні нормативні посилання

 

EN 1090 Виготовлення сталевих конструкцій. Технічні вимоги.

EN ІSО 12944 Фарби і лаки. Захист сталевих конструкцій від корозії за допомогою систем захисного фарбування.

EN 1461 Гаряче оцинкування залізних і сталевих виробів заводського виготовлення. Технічні умови і методи випробувань.

 

 

1.2.1  General references standards

 

EN 1090Execution of steel structures –Technical requirements.

EN ISO 12944Paints and varnishes –Corrosion protection of steel structures by protective paint systems.

EN 1461Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles –specifications and test methods.

 

 

1.2.2 Стандарти на зварювальні конструкт­ційні сталі

 

EN 10025-1:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 1. Загальні умови постачання.

EN 10025-2:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 2. Технічні умовипостачання нелегованих конструкцій­них сталей.

EN 10025-3:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 3. Технічні умовипостачання нормалізованих / нормалізо­ваних у процесі прокатки зварюваних дрібно­зернистих конструкційних сталей.

EN10025-4:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 4. Технічні умовипостачання термомеханічнихкатаних зварюваних дрібнозернистих конструкційних сталей.

EN 10025-5:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 5. Технічні умовипостачання конструкційних сталейпідвищеної стійкості до атмосферної корозії.

EN 10025-6:2004 Вироби з гарячекатаних конструкційних сталей. Частина 6. Технічні умовипостачання листового прокату з високоміцних сталей, загартованих з подальшим відпустканням.

EN 10164:1993 Сталеві вироби з покращеними деформаційними властивостями у напрямку, перпендикулярному до поверхні виробу – Тех­нічні умови постачання.

EN 10210-1:1994 Гарячедеформовані профілі замкнутого перерізу з нелегованих дрібнозер­нистих конструкційних сталей – Частина 1: Технічні умови постачання.

EN 10219-1:1997 Холодноформовані профілі замкнутого перерізу з конструкційної сталі – Частина 1: Технічні умови постачання.

 

 

1.2.2 Weldable structural steel reference standards

 

EN 10025-1:2004Hot-rolled products of structural steels –Part 1: General delivery conditions.

EN 10025-2:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non- alloy structural steels.

 

EN 10025-3:2004 Hot-rolled products of  structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized / normalized rolled weldable fine grain structural steels.

 

EN 10025-4:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels.

 

EN 10025-5:2004Hot-rolled products of  structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance.

EN 10025-6:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition.

EN 10164:1993 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product –Technical delivery conditions.

EN 10210-1:1994 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels –Part 1: Technical delivery requirements.

EN 10219-1:1997 Cold formed hollow sections of structural steel –Part 1: Technical delivery requirements.

 

1.3  ПРИПУЩЕННЯ

 

(1)Додатково до загальних припущень
EN 1990 використовуються наступні припущення:

– виготовлення і монтаж відповідає EN 1090

 

 

1.3  ASSUMPTIONS

 

(1)In addition to the general assumptions of EN 1990 the following assumptions apply:

 

– fabrication and erection complies with EN 1090

 

 

1.4  ВІДМІНІСТЬ МІЖ ПРИНЦИПАМИ ТА ПРАВИЛАМИ ВИКОРИСТАННЯ

 

(1) Застосовуються правила, наведені в EN 1990 1.4.

 

 

1.4  DISTINCTION BETWEEN PRIN­CIPLES AND APPLICATION RULES

 

(1)The rules in EN 1990clause1.4 apply.

 

 

1.5  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

(1) Застосовуються правила, наведені у EN 1990 1.5.

 

(2) У EN 1993-1-1 використовуються наступні терміни разом із наступними значеннями:

 

1.5.1  рама

конструкція в цілому або її частина, що складається з сукупності безпосередньо з’єднаних конструктивних елементів, що спільно сприймають навантаження; цей термін відноситься як до суцільних рам, так і до рам гратчастих; він включає як плоскі рами, так і просторові рами

 

1.5.2  підрама

це рама, що є частиною більшої рами, але може розглядатись як ізольована рама при розрахунку

 

1.5.3  тип рами

терміни, що використовуються для зазначення відмінностей між рамами:

– напівшарнірна, для якої конструктивні властивості елементів та з’єднань повинні детально враховуватись при загальному розрахунку;

– безшарнірна, для якої при загальному розрахунку необхідно враховувати лише конструктивні властивості елементів;

– шарнірна, для якої не вимагається щоб вузли сприймали моменти

 

1.5.4  загальний розрахунок

визначення сумісного набору внутрішніх зусиль та моментів у конструкції, які знаходяться у стані рівноваги, з конкретним набором впливів на систему

 

 

 

1.5.5  конструктивна довжина

відстань у даній площині між двома суміжними точками, у яких елемент  закріплений від поперечного переміщення, або між однією такою точкою та кінцем елемента

 

1.5.6  довжина вигину

система довжин такого ж самого подібного сегменту з штифтовими кінцями, яка має аналогічний опір вигину як і наявний елемент або сегмент елементу

 

1.5.7  ефект запізнення зсуву

нерівномірний розподіл напружень у широких полицях, обумовлений деформаціями зсуву; він враховується шляхом використання зменшеної «ефективної» ширини полиці при оцінці надійності

 

1.5.8  проектування за несучою здатністю

проектування з урахуванням пластичних деформацій елемента та його з’єднань, що забезпечує додаткову несучу здатність елемента та його з’єднаннь

 

1.5.9 однорідний елемент

елемент з постійним поперечним перерізом вздовж усієї своєї довжини.

 

1.6  ПОЗНАЧЕННЯ

 

(1)У цьому стандарті використовуються позначення, що наведені далі.

 

(2)Додаткові позначення визначаються там, де вони з'являються вперше.

 

 

 

1.5  TERMS AND DEFINITIONS

 

(1)The  rulesin EN 1990clause1.5 apply.

 

 

(2)The following termsand definitionsare used in EN 1993-1-1 with the following  meanings:

1.5.1   frame

the whole or a portion of a structure, comprising an assembly of directly connected structural members, designed to act together to resist load; this term refers to both moment-resisting frames and triangulated frames; it covers both plane frames and three-dimensional frames

 

1.5.2  sub-frame

a frame that forms part of a larger frame, but is be treated as an isolated frame in a structural analysis

 

1.5.3  type of framing

terms used to distinguish between frames that are either:

– semi-continuous, in which the structural properties of the members and connections need explicit consideration in the global analysis;

– continuous, in which only the structural properties of the members need be considered in the global analysis;

– simple, in which the joints are not required to resist moments

 

1.5.4  global analysis

the determination of a consistent set of internal forces and moments in a structure, which are in equilibrium with a particular set of actions on the structure

 

 

 

1.5.5  system length

distance in a given plane between two adjacent points at which a member is braced against lateral displacement, or between one such point and the end of the member

 

1.5.6  buckling length

system length of an otherwise similar member with pinned ends, which has the same buckling resistance as agiven member or segment of member

 

1.5.7  shear lag effect

non uniform stress distribution in wide flanges due to shear deformations; it is taken into account by using a reduced "effective" flange width in safety assessments.

 

 

1.5.8  capacity design

design based on the plastic deformation capa­city of a member and its connections provi­ding additional strength in its connections and in other parts connected to the member.

 

1.5.9  uniform member

member with a constant cross-section along its whole length

 

1.6  SYMBOLS

 

(1)For the purpose of this standard the following symbols apply.

 

(2)Additional symbols are defined where they first occur.

 

 

ПРИМІТКА.Позначення впорядковані у послідовності їх першої появи в EN 1993-1-1. Позначення можуть мати різні змісти.

 

 

NOTE: Symbols are ordered by appearance in EN 1993-1-1. Symbols may have various meanings.

 

 

Розділ 1

 

 

Section 1

 

x - x     вісь вздовж елемента

 

x - x      axis along a member

 

y - y     вісь поперечного перерізу

 

y - y      axis of a cross-section

 

z - z      вісь поперечного перерізу

 

z - z       axis of a cross-section

 

u - u     основнаголовна вісь (там, де вона не співпадає з віссю )

 

u - u      major principal axis (where this does not coincide with the y - y axis)

 

v - v     другорядна головна вісь (там, де вона не співпадає з віссю)

 

v - v      minor principal axis (where this does not coincide with the z - z axis)

 

b          ширина поперечного перерізу

h          висота поперечного перерізу

d          висота прямої частини стінки

tw         товщина стінки

tf          товщина полиці

r           радіус сполучення поверхонь

r1          радіус кореня зварного шва 

r2          радіус кромки лицьової поверхні шва

t           товщина

 

 

b           width of a cross section

h           depth of a cross section

d           depth of straight portion of a web

tw          web thickness

tf           flange thickness

r            radius of root fillet

r1          radius of root fillet

r2          toe radius

t            thickness

 

Розділ 2

 

 

Section 2

 

Pk         номінальне значення зусилля поперед­нього натягу, яке прикладається під час монтажу

 

Pk         nominal value of the effect of prestressing imposed during erection

 

Gk        номінальне значення зусилля від постійних впливів

 

Gk         nominal value of the effect of permanent actions

 

XK        характеристичні значення властивостей матеріалу

 

XK        characteristic values of material property

 

Xn         номінальні значення властивостей матеріалу

 

Xn         nominal values of material property

 

Rd         розрахункове значення опору

 

Rd         design value of resistance

 

Rk         характеристичне значення опору

 

Rk         characteristic value of resistance

 

        загальний частковий коефіцієнт надійності

 

       general partial factor

 

       частковий коефіцієнт надійності

 

       particular partial factor

 

       частковий коефіцієнт надійності для втоми

 

      partial factor for fatigue

 

          перевідний коефіцієнт

 

          conversion factor

 

         позначення геометричних даних

 

 

        design value of geometrical data

 

Розділ 3

 

 

Section3

 

fy           межа текучості

fu           тимчасовий опір

Reh         межа текучості, що приймається за стандартамина вироби

Rm         тимчасовий опір, що приймається застандартамина вироби

A0         початковаплоща поперечного перерізу

εy           деформація намежі текучості

εu           деформація на межі міцності

ZЕd        необхідне розрахункове Z-значення, що залежить від величини деформацій, обумовлених обмеженою усадкою металу під зварними швами

ZRd        допустиме розрахункове Z-значення

 

fy          yield strength

fu          ultimate strength

Reh        yield strength to product standards

 

Rm        ultimate strength to product standards

 

A0         original cross-section area

εy          yield strain

εu          ultimate strain

ZEd        required design Z-value resulting from the magnitude of strains from restrained metal shrinkage under the weld beads

ZRd       available design Z-value

 

E           модуль пружності

 

E          modulus of elasticity

 

G           модуль зсуву

 

G          shear modulus

 

          коефіцієнт Пуассона у пружній стадії

 

          Poisson's ratio in elastic stage

 

          коефіцієнт лінійного теплового розширення

 

 

          coefficient of linear thermal expansion

 

Розділ 5

 

 

Section5

 

        коефіцієнт, на який необхідно збільши­ти розрахункові навантаження, щоб досягнути втрати стійкості у пружній стадії за загальною формою

 

        factor by which the design loads would have to be increased to cause elastic instability in a globalmode

 

FЕd         розрахункове навантаження на конструкцію

 

FЕd        design loading on the structure

 

Fcr          критичне навантаження у пружній стадії для загальної форми втрати стійкості, обчислене за початковою пружною жорсткістю

 

Fcr         elastic critical buckling load for global instability mode based on initial elastic stiffness

 

HЕd        розрахункове значення горизонтальної реакції в нижній частині поверху від горизонтальних навантажень і фіктивних горизонтальних сил

 

HЕd       design value of the horizontal reaction at the bottom of the storey to the horizontal loads and fictitious horizontal loads

 

VЕd        сумарне розрахункове вертикальне навантаження на конструкцію в нижній частині поверху

 

VЕd       total design vertical load on the structure on the bottom of the storey

 

δH,Ed      горизонтальне переміщення верхньої частини поверху відносно нижньої частини поверху

 

δH,Ed      horizontal displacement at the top of the storey, relative to the bottom of the storey

 

h           висота поверху

 

h           storey height

 

          умовнагнучкість

 

          nondimensionalslenderness

 

NЕd        розрахункове значення поздовжньої сили

 

NЕd       designvalueoftheaxialforce

 

          загальна початкова недосконалість

 

          global initial sway imperfection

 

         основне значення для загальної початкової недосконалості

 

         basic value for global initial sway imperfection

 

        знижувальний коефіцієнт для висоти h, що застосовується для колон

 

        reduction factor for height happlicable to columns

 

h           висота конструкції

 

h           height of the structure

 

        знижувальний коефіцієнт для кількості колон у ряду

 

        reduction factor for the number of columns in a row

 

m          кількість колон у ряду

 

m          number of columns in a row

 

e0          максимальна недосконалість елемента

 

e0          maximum amplitude of a member imperfection

 

L           довжина елемента

 

 

L          member length

 

ηinit        амплітудне значення форми втрати стійкості в пружній стадії

ηcr          форма втрати стійкості в пружній стадії

 

ηinit       amplitude of elastic critical buckling mode

ηcr         shape of elastic critical buckling mode

 

 

e0,d         розрахункове значення максимальної недосконалості

 

e0,d        design value of maximum amplitude of an imperfection

 

MRk       характеристичний опір критичного поперечного перерізу при дії моменту

 

MRk      characteristic moment resistance of the critical cross section

 

NRk        характеристичний опір критичного поперечного перерізу при дії поздовжньої сили

 

NRk       characteristic resistance to normal force of the critical cross section

 

          коефіцієнт недосконалості

    згинальний момент, обумовлений ηcr у критичному поперечному перерізі

χ            знижувальний коефіцієнт для відповідної кривої втрати стійкості

αult,k       мінімальний коефіцієнт збільшення сили для досягнення характеристичного опору без урахування втрати стійкості

αcr          мінімальний коефіцієнт збільшення сили для досягнення втрати стійкості в пружній стадії

 

          imperfection factor

   bending moment due to ηcrat the critical cross section

 

χ           reduction factor for the relevant buckling curve

αult,k      minimum force amplifier to reach the characteristic resistance without taking buckling into account

 

αcr         minimum force amplifier to reach the elastic critical buckling

 

q            еквівалентна сила на одиницю довжини

 

q           equivalent force per unit length

 

δq          прогин у площині системи в’язей

 

δq          in-plane deflection of a bracing system

 

qd          еквівалентна розрахункова сила на одиницю довжини

 

qd          equivalent design force per unit length

 

MЕd       розрахунковий згинальний момент

 

MЕd       design bending moment

 

k            коефіцієнт для значення e0,d

 

k           factor fore0,d

 

ε            деформація

σ           напруження

σcom,Еd    максимальне розрахункове стискальне напруження в елементі

ℓ            довжина

ε            коефіцієнт, що залежить від fy

с            ширина або висота частини поперечного перерізу

α            стиснута частинапоперечного перерізу

ψ           співвідношення напружень або деформацій

kσ          коефіцієнтвтратистійкості пластинки

d           зовнішній діаметр круглих трубчастих перерізів

 

 

ε           strain

σ           stress

σcom,Еd   maximum design compressive stress in an element

ℓ           length

ε           coefficient depending on fy

c           width or depth of a part of a cross section

α           portion of a part of a cross section in compression

ψ          stress or strain ratio

 

kσ          plate buckling coefficient

d           outer diameter of circular tubular sections

 


Розділ 6

 

 

Section6

 

γМ0        частковий коефіцієнт опору попереч­них перерізів незалежно від класу

 

γМ0         partial factor for resistance of cross-sections whatever the class is

 

γМ1        частковий коефіцієнт опору елементів при перевірках втрати стійкості еле­ментів

 

γМ1       partial factor for resistance of members to instability assessed by member checks

 

γМ2        частковий коефіцієнтопору поперечних перерізів на розтяг при руйнуванні

 

γМ2       partial factor for resistance of cross-sections in tension to fracture

 

     розрахункове значення місцевого поз­довжнього напруження

 

    design value of the local longitudinal stress

 

      розрахункове значення місцевого поперечного напруження

 

    design value of the local transverse stress

 

        розрахункове значення місцевого зсувного напруження

 

      design value of the local shear stress

 

      розрахункова поздовжня сила

 

      design normal force

 

    розрахунковий згинальний момент відносно осі y ‑ y

 

   design bending moment, y-y axis

 

    розрахунковий згинальний момент відносно осі z ‑ z

 

   design bending moment, z-z axis

 

s            крок болтів при їх розміщенні у шаховому порядку, відстаньміж центрами двох отворів, що розташовані один за одним у ланцюгу, виміряна паралельно осі елемента

 

s           staggered pitch, the spacing of the centres of two consecutive holes in the chain measured parallel to the member axis

 

p           відстань між центрами тих самих двох отворів, виміряна перпендикулярно до осі елемента

 

p           spacing of the centres of the same two holes measured perpendicular to the member axis

 

n           кількість отворів, розташованих поступово вздовж діагональної або зигзагоподібної лінії впоперек елемента або його частини

 

n           number of holes extending in any diagonal or zig-zag line progressively across the member or part of the member

 

d0          діаметр отвору

 

d0         diameter of hole

 

еN          ексцентриситет ефективної площі Aeff відносно центра ваги поперечного перерізу брутто

∆MEd     додатковий момент, викликаний зміщенням центра ваги ефективної площі Aeffпо відношенню до центра ваги поперечного перерізу брутто

 

еN         shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section

∆MEd    additional moment from shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section

 

Aeff        ефективна площа поперечного перерізу

 

Aeff       effective area of cross-section

 

Nt,Rd     розрахункові значення опору при діїзусилля розтягу

 

Nt,Rd     design values of the resistance to tension force

 

Npl,Rd     розрахунковий опір поперечного перерізу брутто в пластичній стадії

 

Npl,Rd     design plastic resistance to normal forces of the gross cross-section

 

Nu,Rd     розрахункове значення опору поперечного перерізу нетто при дії поздовжньої сили у місцях отворів для деталей кріплення

 

Nu,Rd      design value of resistance to axial force of the net cross-section at holes for fasteners

 

Anet       площа поперечного перерізу нетто

Nnet,Rd    розрахунковий опір поперечного перерізу нетто при дії поздовжньої сили в пластичній стадії

 

Anet       net area of a cross section

Nnet,Rd   design plastic resistance to normal forces of the net cross-section

 

 

Nс,Rd      розрахунковий опір поперечного перерізу при діїпоздовжньої сили при рівномірному стиску

 

Nс,Rd     design resistance to normal forces of the cross-section for uniform compression

 

Mс,Rd     розрахунковий опірзгину відносно однієї з головних осей поперечного перерізу

 

Mc,Rd     design resistance for bending about one principal axis of a cross-section

 

Wpl        момент опору перерізу у пластичній стадії

 

Wpl       plastic section modulus

 

Wel,min   мінімальний момент опору перерізу в пружній стадії

Weff,min   мінімальний момент опору ефективного перерізу

Af          площа розтягнутої полиці

Af,net      площа нетто розтягнутої полиці

 

Wel,min   minimumelasticsectionmodulus

 

Weff,min  minimumeffectivesectionmodulus

 

Af         areaofthetension flange

Af,net     net area of the tension flange

 

VEd        розрахункова поперечна сила

 

VEd       design shear force

 

Vc,Rd      розрахунковий опір при дії поперечної сили

 

Vc,Rd     designshearresistance

 

Vpl,Rd     розрахунковий опір при дії поперечної силив пластичнійстадії

 

Vpl,Rd    plastic design shear resistance

 

 

Av         площа зсуву

 

Av         sheararea

 

η            коефіцієнт для площі зсуву

 

η           factor for shear area

 

hw          висота стінки між полицями

 

hw         depth of a web between flanges

 

S           статичний момент площі

I           момент інерції площі

Aw         площа стінки

Af          площа однієї полиці

 

S           first moment of area

I           second moment of area

Aw        area of a web

Af         area of one flange

 

ТEd         розрахункове значення крутильного моменту

 

ТEd        design value of total torsional moments

 

ТRd        розрахунковий опір при дії крутильного моменту

 

ТRd        design resistance to torsional moments

 

Тt,Ed       розрахункове значення внутрішнього кручення за Сен-Венаном

 

Тt,Ed      design value of internal St. Venant torsion

 

Тw,Ed      розрахункове значення внутрішнього кручення внаслідок деформації

 

Тw,Ed     design value of internal warping torsion

 

τt,Ed        розрахункові дотичні напруження, викликані крученням за Сен-Венаном

 

τt,Ed       design shear stresses due to St. Venant torsion

 

τw,Ed       розрахункові дотичні напруження, вик­ликані крученням внаслідок депланації

 

τw,Ed      design shear stresses due to warping torsion

 

σw,Ed      розрахункові нормальні напруження, викликані бімоментом ВEd

 

σw,Ed     design direct stresses due to the bimoment ВEd

 

ВEd        бімомент

 

ВEd       bimoment

 

Vpl,T,Rd   зменшений розрахунковий опір при дії поперечної сили з врахуванням наявності крутного моменту

 

Vpl,T,Rd  reduced design shear resistance making allowance for the presence of torsional moment

 

ρ           знижувальний коефіцієнт для визначення зменшеного розрахункового значення опору при дії згинального моменту з врахуванням наявності поперечної сили

 

ρ           reduction factor to determine reduced design value of the resistance to bending moment makingallowance of the presence of shear force

 

MV,Rd    зменшене розрахункове значення опору при дії згинального моменту з врахуванням наявності поперечної сили

 

MV,Rd    reduced design value of the resistance to bending moment making allowance for the presence of shear force

 

MN,Rd      зменшене розрахункове значення опору при дії згинального моменту з врахуванням наявності поздовжньої сили

 

 

MN,Rd     reduced design value of the resistance to bending moment making allowance for the presence of normal force

 

n           відношення розрахункової поздовж­ньої сили до розрахункового опору по­перечного перерізу брутто на дію поз­довжньої сили в пластичній стадії

а            відношення площі стінки до площі перерізу брутто

α           параметр, що враховує вплив двовісного згину

β           параметр, що враховує ефект двовісного згину

eN,y        зміщення центра ефективної площі Aeffвідносно центра поперечного перерізу брутто (вздовж осі y - y)

 

eN,z        зміщення центра ефективної площі Aeffвідносно центра поперечного перерізу брутто (вздовж осі z - z)

 

Weff,min  мінімальний момент опору ефективного перерізу

 

n           ratio of design normal force to design plastic resistance to normal forces of the gross cross-section

 

a           ratio of web area to gross area

 

α           parameter introducing the effect of biaxial bending

β           parameter introducing the effect of biaxial bending

eN,y       shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section(y - y axis)

eN,z        shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section(z - z axis)

Weff,min  minimum effective section modulus

 

Nb,Rd      розрахунковий опір втраті стійкості для стиснутого елемента

 

Nb,Rd     designbucklingresistanceofacompressionmember

 

χ            знижувальний коефіцієнт для відповід­ної форми втрати стійкості

 

χ           reduction factor for relevant buckling mode

 

Ф          фактори для визначення знижувального коефіцієнта χ

 

Ф          value to determine the reduction factorχ

 

a0,a,b,c,d     позначення класів кривих втрати стійкості

 

a0,a,b,c,d     classindexesforbucklingcurves

 

Ncr            критична сила для відповідної форми втрати стійкості у пружній стадії, обчислена на основі характеристик поперечного перерізу брутто

 

Ncr           elastic critical force for the relevant buckling mode based on the gross cross sectional properties

 

i             радіус інерції відносно відповідної осі, визначений з використанням характеристик поперечного перерізу брутто

 

i            radius of gyration about the relevant axis, determined using the properties of the gross cross-section

 

λ1              значення гнучкості для визначення умовної гнучкості;

         умовна гнучкість для втрати стійкості за крутильною або крутильно-згинальною формами

 

 

λ1          slenderness value to determine the relative slenderness

        relative slenderness for torsional or torsional-flexural buckling

 

Ncr,TF       критична сила при втраті стійкості за згинально-крутильною формою у пружній стадії

 

Ncr,TF      elastic torsional-flexural buckling force

 

Ncr,T         критична сила при втраті стійкості за крутильною формою у пружній стадії

 

Ncr,T        elastic torsional buckling force

 

Mb,Rd       розрахунковий опір при дії моменту при втраті стійкості

 

Mb,Rd      design buckling resistance moment

 

       знижувальний коефіцієнт для втрати стійкості за згинально-крутильноюформою

 

       reduction factor for lateral-torsional buckling

 

      фактори для визначення знижувального коефіцієнта

 

      value to determine the reduction factor

 

       коефіцієнт недосконалості

 

       imperfection factor

 

       умовнагнучкість для втрати стійкості за згинально-крутильною формою

 

       non dimensional slenderness for lateral torsional buckling

 

Мcr        критичний момент для втрати стійкості за згинально-крутильною формою у пружній стадії

 

Мcr        elastic critical moment for lateral-torsional buckling

 

     розмір горизонтальної ділянки кривої випучування при втраті стійкості за згинально-крутильною формою

 

     plateau length of the lateral torsional buckling curve

 

β           поправковий коефіцієнт для кривих випучування при втраті стійкості за згинально-крутильною формою для прокатних перерізів

χLT,mod   приведений знижувальний коефіцієнт при втраті стійкості за згинально-крутильною формою

f            поправковий коефіцієнт для χLT

kc          поправковий коефіцієнт для розподілу моменту

ψ           відношення моментів на ділянці

Lc          відстань між точками поперечного розкріплення

         умовна гнучкість еквівалентної стиснутої полиці

ifz           радіус інерції еквівалентної стиснутої полиці відносно осі з меншим моментом інерції перерізу

Ieff,f        момент інерції ефективного перерізу стиснутої полиці відносно осі з меншим моментом інерції перерізу

Aeff,f      площа ефективного перерізу стиснутої полиці

Aeff,w,c    площа ефективного перерізу стиснутої частини стінки

        параметр гнучкості

kfl          поправковий коефіцієнт

∆My      моменти, викликані зміщенням головної осі інерції у-у

∆Mz      моменти, викликані зміщенням головної осі інерції z-

χy          знижувальний коефіцієнт при втраті стійкості за згинальною формою відносно осі у-у

χz           знижувальний коефіцієнт при втраті стійкості за згинальною формою відносно осі z-z

kyy         коефіцієнт взаємодії

kyz         коефіцієнт взаємодії

kzy         коефіцієнт взаємодії

kzz         коефіцієнт взаємодії

        загальна умовна гнучкість елемента конструкції при втраті стійкості із площини

        знижувальний коефіцієнт для умовної гнучкості

αult,k       мінімальний коефіцієнт збільшення розрахункових навантажень для досягнення характеристичного опору найбільш критичного поперечного перерізу

αcr,op      мінімальний коефіцієнт збільшення розрахункових навантажень у площині для досягнення критичного опору при втраті стійкості у пружній стадії зазгинальною або згинально-крутильною формами

NRk       характеристичне значення опору на стиск

My,Rk     характеристичне значення опору на дію згинального моменту відносно осі у-у

Mz,Rk     характеристичне значення опору на дію згинального моменту відносно осі z-z

Qm        місцева сила, прикладена до кожного елемента в'язей у місцях утворення пластичнихшарнірів

Lstable     стійка довжина сегмента

 

β           correction factor for the lateral torsional buckling curves for rolled sections

 

χLT,mod   modified reduction factor for lateral-torsional buckling

 

f           modification factor for χLT

kc          correction factor for moment distribution

ψ          ratio of moments in segment

Lc         length between lateral restraints

 

        equivalent compression flange slenderness

ifz          radius of gyration of compression flange about the minor axis of the section

Ieff,f       effective second moment of area of compression flange about the minor axis of the section

Aeff,f      effective area of compression flange

 

Aeff,w,c   effective area of compressed part of web

       slenderness parameter

kfl         modification factor

∆My      moments due to the shift of the centroidal y-y axis

∆Mz      moments due to the shift of the centroidal z-z axis

χy          reduction factor due to flexural buckling (y-y axis)

 

χz          reduction factor due to flexural buckling (z-z axis)

 

kyy        interaction factor

kyz         interaction factor

kzy         interaction factor

kzz         interaction factor

       global non dimensional slenderness of a structural component for out-of-plane buckling

       reduction factor for the non-dimensional slenderness

αult,k      minimum load amplifier of the design loads to reach the characteristic resistance of the most critical cross section

 

αcr,op      minimum amplifier for the in plane design loads to reach the elastic critical resistance with regard to lateral or lateral torsional buckling

 

 

NRk       characteristic value of resistance to compression

My,Rk    characteristic value of resistance to bending moments about y-y axis

 

Mz,Rk     characteristic value of resistance to bending moments about z-z axis

 

Qm        local force applied at each stabilized member at the plastic hinge locations

Lstable     stable length of segment

Lch         приведена довжина вітки

 

Lch        buckling length of chord

h0          відстань між центрами ваги перерізів віток колони складеного перерізу

 

h0          distance of centrelines of chords of a built-up column

a            відстань між закріпленнями поясу

 

a           distance between restraints of chords

α           кут між осями вітки та з’єднувальних планок

 

α           angle between axes of chord and lacings

imin        мінімальний радіус інерції одиночних кутиків

 

imin        minimum radius of gyration of single angles

Ach        площа однієї вітки колони складеного перерізу

 

 

Ach        area of one chord of a built-up column

Ncr,Ed     розрахункове зусилля у вітці для елемента складеного перерізу

 

Ncr,Ed     design chord force in the middle of a built-up member

      розрахункове значення максимального моменту для елемента складеного перерізу на середині його довжини

 

     design value of the maximum moment in the middle of the built-up member

Ieff         момент інерції ефективного перерізу складеного перерізу

 

Ieff         effective second moment of area of the built-up member

 

Sv          жорсткість на зсув складеного перерізу зі з’єднувальними планками або розкісними ґратками

 

        shear stiffness of built-up member from the lacings or battened panel

 

n           кількість площин з’єднувальних планок

 

n           number of planes of lacings

 

Аd         площа одного розкосу колони складеного перерізу

 

Аd         area of one diagonal of a built-up column

 

d           довжина розкосу колони складеного перерізу

 

d           lengthofadiagonalofabuilt-upcolumn

 

Аv         площа однієї стійки (або поперечного елемента) колони складеного перерізу

 

Аv         areaofonepost (or transverse element) of a built-up column

 

Ich          момент інерції поясу у площині

 

Ich         in plane second moment of area of a chord

 

Ib           момент інерції планкиу площині

 

Ib             in plane second moment of area of a batten

 

μ           коефіцієнт ефективності

 

μ           efficiency factor

 

iy           радіус інерції (відносно осі у – у)

 

iy              radius of gyration (y - y axis)

 

 

Додаток A

 

Cmy       коефіцієнт переходу до еквівалентної прямокутної епюри моментів

Cmz        коефіцієнт переходу до еквівалентної прямокутної епюри моментів

Cmlt      коефіцієнт переходу до еквівалентної прямокутної епюри моментів

µy          коефіцієнт

µz          коефіцієнт

Ncr,y       критична сила при втраті стійкості в пружній стадії за згинальною формою відносно осі у - у

Ncr,z       критична сила при втраті стійкості в пружній стадії за згинальною формою відносно осі z - z

Cyy        коефіцієнт

Cyz        коефіцієнт

Czy        коефіцієнт

Czz         коефіцієнт

wy         коефіцієнт

wz         коефіцієнт

npl         коефіцієнт

      максимальне значення  або

blt        коефіцієнт

clt         коефіцієнт

dlt        коефіцієнт

elt         коефіцієнт

ψy          співвідношення моментів на кінцях елементу відносно осі у - у;

Cm,y,0     коефіцієнт

Cm,z,0     коефіцієнт

alt         коефіцієнт

IT          постійна кручення Сен-Венана

Iy           момент інерції відносно осі у - у

 

 

Mi,Ed(x) максимальний момент за теорією першого порядку

|δx|         максимальне повздовжне переміщення елемента

 

 

Annex A

 

Cmy       equivalent uniform moment factor

 

Cmz       equivalent uniform moment factor

 

CmLT       equivalent uniform moment factor

 

µy         factor

µz          factor

Ncr,y        elastic flexural buckling force about the y - y axis

 

Ncr,z      elastic flexural buckling force about the z - z axis

 

Cyy        factor

Cyz        factor

Czy        factor

Czz        factor

wy         factor

wz         factor

npl         factor

     maximum of  and

bLT        factor

cLT        factor

dLT        factor

eLT        factor

ψy         ratio of end moments (y-y axis)

 

Cmy,0     factor

Cmz,0     factor

aLT        factor

IT          St. Venant torsional constant

Iy          second moment of area about y - y axis

 

Mi,Ed(x) maximum first order moment

 

|δx|        maximum member displacement along the member

 

 

Додаток B

 

αs          коефіцієнт

αh          коефіцієнт

Cm         коефіцієнт переходу до еквівалентної прямокутної епюри моментів

 

 

Annex B

 

αs          factor

αh          factor

Cm        equivalent uniform moment factor

 

 

 

Додаток AB

 

γg          частковий коефіцієнт для постійних навантажень

Gk         характеристичне значення постійних навантажень

γq          частковий коефіцієнт для змінних навантажень

Qk         характеристичне значення змінних навантажень

 

 

Annex AB

 

γG         partial factor for permanent loads

 

Gk         characteristic value of permanent loads

γQ         partial factor for variable loads

 

Qk         characteristic value of variable loads

 

Додаток BB

 

     ефективна гнучкість при втраті стійкості відносно осі v - v

     ефективна гнучкість при втраті стійкості відносно осі у - у

     ефективна гнучкість при втраті стійкості відносно осі z - z

L           конструктивна довжина

Lcr         розрахункова довжина

S           зсувнажорсткість, забезпечена настилом

Iw          секторіальниймомент інерції поперечного перерізу

CJ,k       крутна жорсткість при безперервному розкріплюванні суцільним середови­щем

Kυ         коефіцієнт, що враховує тип розрахунку

KJ         коефіцієнт, що враховує розподіл моментів і тип закріплення

CJr,k     крутна жорсткість, забезпечена стійкою суцільною конструкцією, за припущення її жорсткого з’єднання з елементом

CJc,k     крутна жорсткість, яка забезпечена з'єднанням між балкою і суцільною конструкцією

CJd,k     крутна жорсткість, виведена на основі розрахунку деформацій викривлення поперечних перерізів балки

Lm         стійка довжина між суміжними роз­кріпленнями від поперечного зсуву

Lk          стійка довжина між суміжними роз­кріпленнями від кручення

Ls          стійка довжина між шарніром плас­тичності і суміжним розкріпленням від кручення

C1         поправковий коефіцієнт, що враховує розподіл моментів

Cm         поправковий коефіцієнт для моменту, що змінюється лінійно

Cn         поправковий коефіцієнт для моменту, що змінюється нелінійно

а            відстань між центром ваги перерізу елемента з шарніром пластичності і центром ваги перерізу елемента розкріплення

B0         коефіцієнт

B1         коефіцієнт

B2         коефіцієнт

η           відношення критичних значень осьових сил

is           радіус інерції відносно центра ваги елемента розкріплення

βt           алгебраїчне відношення меншого до більшого моментів на кінцях елемента

R1         момент у визначеному перерізу еле­мента

R2         момент у визначеному перерізу еле­мента

R3          момент у визначеному перерізу еле­мента

R4         момент у визначеному перерізу еле­мента

R5         момент у визначеному перерізу еле­мента

RE         максимальне значення із R1та R5

RS         максимальне значення згинального моменту по довжині Ly

c            коефіцієнт звуження

hh          додаткова висота вутаабо звуження

 

hmax       максимальна висота поперечного перерізу в межах довжини Ly

hmin       мінімальна висота поперечного перерізу в межах довжини Ly

hs          вертикальна висота перерізу без вута

 

Lh          довжина вутав межах довжини Ly

Ly          відстань між точками розкріплення

 

 

Annex BB

 

     effective slenderness ratio for buckling about v - v axis

     effective slenderness ratio for buckling about y - y axis

     effective slenderness ratio for buckling about z-z axis

L          system length

Lcr         buckling length

S           shear stiffness provided by sheeting

 

Iw          warping constant

 

CJ,k       rotational stiffness provided by stabilizing continuum and connections

Kυ         factor for considering the type of analysis

KJ        factor for considering the moment distribution and the type of restraint

CJR,k     rotational stiffness provided by the stabilizing continuum to the beam assuming a stiff connection to the member

CJC,k     rotational stiffness of the connection between the beam and the stabilizing continuum

CJD,k     rotational stiffness deduced from an analysis of the distorsional deformati­ons of the beam cross sections

Lm        stable length between adjacent lateral restraints

Lk         stable length between adjacent torsional restraints

Ls         stable length between a plastic hinge location and an adjacent torsional restraint

C1         modification factor for moment distribution

Cm        modification factor for linear moment gradient

Cn         modification factor for non-linear moment gradient

a           distance between the centroid of the member with the plastic hinge and the centroid of the restraint members

 

B0         factor

B1         factor

B2         factor

η           ratio of critical values of axial forces

 

is           radius of gyration related to centroid of restraining member

βt          ratio of the algebraically smaller end moment to the larger end moment

R1         moment at a specific location of a member

R2         moment at a specific location of a member

R3         moment at a specific location of a member

R4         moment at a specific location of a member

R5         moment at a specific location of a member

RE         maximum of R1 or R5

RS         maximum value of bending moment anywhere in the length Ly

c           taper factor

hh          additional depth of the haunch or taper

hmax       maximum depth of cross-section within the length Ly

hmin       minimum depth of cross-section within the length Ly

hs          vertical depth of the un-haunched section

Lh         length of haunch within the length Ly

Ly         length between restraints

 

 

1.7  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОСЕЙ ЕЛЕМЕНТА

 

 

1.7  CONVENTIONS FOR MEMBER AXES

 

 

(1)Загальні позначення для осей елемента такі:

x-x        вздовж елемента

y-y        вісь поперечного перерізу

z-z         вісь поперечного перерізу

 

 

(1) In general the convention for member axes is:

x-x        along the member

y-y        axis of the cross-section

z-z        axis of the cross-section

 

(2)Використовуються такі позначення осей поперечного перерізу сталевих елементів:

– у  загальномувипадку:

y-y        вісь поперечного перерізу, що пара­лельна полицям

z-z         вісь поперечного перерізу, що перпендикулярна до полиць

– для перерізів кутиків:

y-y        вісь, що паралельна меншій поличці

z-z         вісь, що перпендикулярна до меншої полички

– у разі необхідності:

u-u        основна головна (при незбігу з віссю y-y)

v-v        другорядна головна вісь (при незбігу з віссюz-z)

 

 

(2) For steel members, the conventions used for cross-section axes are:

– generally:

y-y        cross-section axis parallel to the flanges

z-z        cross-section axis perpendicular to the flanges

–for angle sections:

y-y        axis parallel to the smaller leg

z-z        axis perpendicular to the smaller leg

 

–where necessary:

u-u        major principal axis (where this does not coincide with the y-y axis)

v-v        minor principal axis (where this does not coincide with the z-z axis)

 

(3)Позначення для розмірів та осей прокатних сталевих профілів наведені на рисунку 1.1.

 

(4)При позначенні підрядкових індексів моментів позначається вісь, відносно якої діє момент (напрям вектор-моменту).

 

ПРИМІТКА.Правила, що містяться у цьому стандарті, стосуються характеристик відносно головних осей, які, як правило, визначаються осями у - у та z - z для симетричних перерізів або осями u - u та v - vдля несиметричних перерізів, таких як кутики.

 

(3) The symbols used for dimensions and axes of rolledsections are indicated in Figure 1.1.

 

(4) The convention used for subscripts, which indicate axes for moments is: "Use the axis about which the moment acts."

 

NOTE: All rules in this Eurocode relate to principal axis properties, which are generally defined by the axes y - y and z - z for symmetrical sections and by the u - u and v - v axis for unsymmetrical section such as angles.

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: