ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 6. ПРОЕКТУВАННЯ КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

ЧАСТИНА  1-1.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ДЛЯ АРМОВАНИХ

ТА НЕАРМОВАНИХ КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 (EN 1996-1-1:2005, ІDТ)

 

ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 

 

Видання офіційне

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України

  Київ - 2011

 

ПЕРЕДМОВА

 

1       ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Крітов В.О. (науковий керівник) канд..техн.наук; Кривошеєв П.І., канд, техн. наук; Немчинов Ю.І., д-р техн. наук; Слюсаренко Ю.С. канд, техн. наук; Тарасюк В.Г. канд, техн. наук; Ісаєнко О.Г. канд. техн. наук; Сергійчук В.А., інженер; Сахно С.П., інженер; Мірошник Т.П., інженер;

 

2       НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ №549 Мінрегіонбуду України від 27.12.2010р.

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1996-1-1:2005 Eurocode 6: Design of masonrystructures – Part 1-1: General rulesforreinforcedandunreinforcedmasonrystructures  (Еврокод 6:Проектування кам’яних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила для армованих та неармованих кам’яних конструкцій) з технічною поправкою EN 1996-1-1:2005/АС:2009 

 

Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

 

Переклад з англійської (en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

4       УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1996-1-1:2005 Eurocode 6: Design of masonrystructures – Part 1-1: General rulesforreinforcedandunreinforcedmasonrystructures  (Еврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для будівель) з технічною поправкою EN 1996-1-1:2005/АС.

 EN1996-1-1:2005 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN1996-1-1:2010  Єврокод 6: Проектування кам’яних  конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила для армованих та неармованих конструкцій (EN 1996-1-1:2005, ІDТ), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6  «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ДП НДІБК.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-          слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-          структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-          національний довідковий додаток наведено як настанову для  користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1996-1-1:2005, наведено в додатку НА.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1996-1-1:2005, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1996-1-1:2005/АС:2009 і її переклад  подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1996-1-1:2010 після додатку НА.

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА                                                                                                                                   ІІ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП                                                                                                            ІІІ

Передмова                                                                                                                                         1                                                                                                                                                          

Основи програми Єврокодів                                                                                                           2                                        

Статус та сфера застосування Єврокодів                                                                                       3

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди                                                                  5

Зв'язки між Єврокодами та гармонізованими технічними умовами (ENs andETAs)

 для виробів                                                                                                                                       5

Національні додатки до EN 1996-1-1                                                                                             6

РОЗДІЛ 1 Загальні відомості                                                                                                           8

1.1              Область застосування                                                                                                           8

1.1.1        Застосування Єврокоду 6                                                                                                     8

1.1.2        Застосування частини 1-1 Єврокоду 6                                                                                8

1.2              Нормативні посилання                                                                                                        10

1.2.1        Загальні відомості                                                                                                                10

1.2.2        Стандарти, на  які є посилання                                                                                          10

1.3              Припущення.                                                                                                                        12                                

1.4              Відмінності між принципами та правилами застосування..                                          12

1.5              Терміни та визначення                                                                            .                           12

1.5.1        Загальні відомості                                                                                                               12

1.5.2        Терміни, що стосуються кам’яної кладки                                                                         12

1.5.3        Терміни, що стосуються міцності   кладки                                                                       13

1.5.4        Терміни, що стосуються блоків кам’яної кладки                                                                         14

1.5.5         Терміни, що стосуються будівельного розчину                                                               15

1.5.6        Терміни, що стосуються заповнення бетону                                                                     17

1.5.7        Терміни, що стосуються армування                                                                                   17

1.5.8        Терміни, що стосуються допоміжних елементів                                                               17

1.5.9        Терміни, що стосуються швів із заповненням будівельним розчином                           18

1.5.10    Терміни, що стосуються типів стін                                                                                    18

1.5.11    Різні терміни                                                                                                                          20

1.6              Символи                                                                                                                                20

РОЗДІЛ 2 Основи проектування                                                                                                    28

2.1  Головні вимоги                                                                                                                           28

2.1.1        Загальні відомості                                                                                                                28

2.1.2        Надійність                                                                                                                            28

2.1.3        Проектний термін придатності та довговічність                                                                        28

2.2  Принципи розрахунку за  граничним станом                                                                         29

2.3  Основні перемінні                                                                                                                     29

2.3.1        Впливи                                                                                                                                 29

2.3.2        Розрахункові значення впливів                                                                                          29

2.3.3        Властивості матеріалів та виробів                                                                                     29

2.4  Перевірка методом часткового фактору                                                                                 30

2.4.1        Розрахункові значення властивостей матеріалів                                                              30

2.4.2        Комбінація впливів                                                                                                             30

2.4.3        Крайні граничні стани                                                                                                        30

2.4.4        Граничний стан експлуатаційної придатності                                                                 32

2.5  Підтримка розрахунку випробуваннями                                                                                32

РОЗДІЛ 3 Матеріали.                                                                                                                      32

3.1     Блоки кам’яної кладки                                                                                                           32

3.1.1        Типи та угрупування блоків кам’яної кладки                                                                32

3.1.2        Властивості блоків кам’яної кладки – міцність при стисканні                                     35

3.2  Будівельний розчин                                                                                                                35

3.2.1        Типи будівельного розчину                                                                                              35

3.2.2        Специфікація (ТУ) будівельного розчину                                                                      35

3.2.3        Властивості будівельного розчину                                                                                 36

3.3  Бетонне наповнення.                                                                                                              37

3.3.1        Загальні відомості.                                                                                                            37

3.3.2        Специфікація (ТУ)бетонного наповнення                                                                     37

3.3.3        Особливості бетонного наповнення                                                                               37

3.4       Арматурна сталь                                                                                                                38

3.4.1        Загальні відомості                                                                                                             38

3.4.2        Властивості стрижнів для армування                                                                            39

3.4.3        Властивості готової, зв’язаної із основою арматури                                                    39

3.5       Сталь для попередньогонапруження                                                                              39

3.6       Механічні властивості кам’яної кладки                                                                           39

3.6.1        Характеристична міцність кладки при стисканні                                                         39

3.6.2        Характеристична міцність кладки. на зсув                                                                    44

3.6.3        Характеристична міцність кладки. на вигин                                                                47

3.6.4        Характеристична міцність анкерування арматури                                                        50           

3.7        Властивості деформації кам’яної кладки                                                                        51

3.7.1        Взаємозв'язок розтягання-стискання                                                                               51

3.7.2        Модуль пружності.                                                                                                           52

3.7.3        Модуль зсуву                                                                                                                     52

3.7.4        Повзучість, поширення  вологи або усадката теплове розширення                           52

3.8        Допоміжні елементи                                                                                                         54

3.8.1        Гідроізоляційні прошарки                                                                                                 54

3.8.2        Анкери для кріплення облицювання стіни (стінові вузли                                             54

3.8.3        Скоби, хомути, підкоси                                                                                                    54

3.8.4        Готові перемички                                                                                                               54

3.8.5        Елементи для попереднього напруження                                                                                   54

РОЗДІЛ 4 Довговічність                                                                                                              54

4.1       Загальні відомості                                                                                                               54

4.2      Класифікація навколишніх умов                                                                                        54

4.3       Довговічність кам’яної кладки.                                                                                          54

4.3.1        Блоки кам’яної кладки..                                                                                                      54

4.3.2        Будівельний розчин.                                                                                                          55

4.3.3        Сталь для армування                                                                                                          55

4.3.4        Сталь для попереднього напруження                                                                               59

4.3.5        Елементи для попереднього напруження.                                                                       59

4.3.6        Допоміжні елементи та підпорні кути                                                                              59

4.4        Кладка на рівні нижче землі                                                                                              59

 

РОЗДІЛ 5 Розрахунок конструкцій                                                                                              60

5.1      Загальні відомості .                                                                                                               60

5.2      Поведінка конструкцій в аварійних ситуаціях (інших ніж землетруси та пожежа)       61

5.3      Дефекти                                                                                                                                  61

5.4       Другорядні ефекти                                                                                                                62

5.5       Аналіз конструктивних елементів                                                                                     63

5.5.1        Кам’яні стіни  під дією  вертикального навантаження                                                    63

5.5.2        Елементи армованої кладки, під дією вертикального навантаження                             69

5.5.3        Поперечні стіни під дією навантаження зрізу-зсуву                                                       74

5.5.4        Елементи армованої кладки, під дією поперечного навантаження                                75

5.5.5        Стіни кам’яної кладки, під дією бокового  навантаження.                                            76

РОЗДІЛ 6  Граничний стан                                                                                                                        78

6.1       Неармовані стіни кладки під дією (в основному) вертикальних  навантажень             78   

6.1.1    Загальні відомості                                                                                                                78

6.1.2    Перевірка неармованих стін, які піддаються в основному дії вертикального

навантаження                                                                                                                        78

6.1.3        Стіни, що піддаються зосередженому навантаженню                                                     82

6.2        Стіни неармованої кам’яної кладки, що піддаються навантаженню

            на зріз (зсув)                                                                                                                          85

6.3        Стіни неармованої кам’яної кладки, що піддаються поперечному

навантаженню                                                                                                                      85

6.3.1        Загальні відомості                                                                                                                85

6.3.2        Утворення арок між опорами                                                                                             87

6.3.3        Стіни,  що піддаються  вітровому навантаженню                                                            89

6.3.4        Стіни,  що піддаються поперечному навантаженню через грунт та воду                     89

6.3.5        Стіни, що піддаються поперечному навантаженню у  випадкових

            ситуаціях                                                                                                                               89

6.4       Стіни неармованої кам’яної кладки, що піддаються комбінованому

вертикальному та боковому навантаженню                                                                    89

6.4.1        Загальні відомості                                                                                                               89

6.4.2        Метод з використанням Ф фактора                                                                                   90

6.4.3        Метод з використанням міцності на видимий згин                                                        90

6.4.4        Метод з використанням еквівалентних коефіцієнтів вигину                                          90

6.5              Анкери                                                                                                                                  90

6.6              Елементи армованої кам’яної кладки, що піддаються вигину, згинаючому

            та осьовому навантаженню або осьовому навантаженню                                              91

6.6.1        Загальні відомості                                                                                                                91

6.6.2        Контроль елементів армованої кам’яної кладки, що піддаються згинаючому

            та/чи осьовому навантаженню                                                                                           92

6.6.3        Армовані елементи з фланцями                                                                                         96

6.6.4        Високі балки                                                                                                                         97

6.6.5        Збірні перемички                                                                                                                  99

6.7              Елементи армованої кам’яної кладки, що піддаються поперечному навантаженню              100    6.7.1 Загальні відомості                                                                                                     100

6.7.1        Контроль стін з армованої кам’яної кладки, що піддаються горизонтальним

             навантаженням в площині стіни                                                                                      100

6.7.2        Контроль балок армованої кладки, що піддаються поперечному

             навантаженню                                                                                                                     102

6.7.3        Контроль високих балок, що піддаються поперечному навантаженню                        102

6.8      Попередньо напружена кам’яна кладка                                                                               103

6.8.1        Загальні відомості                                                                                                               103

6.8.2        Контроль елементів                                                                                                            104

6.9      Обмежена кладка                                                                                                                    105

6.9.1        Загальні відомості                                                                                                               105

6.9.2        Контроль елементів                                                                                                            105

РОЗДІЛ 7 Граничний стан експлуатаційної придатності                                                          106

7.1              Загальні відомості                                                                                                               106

7.2              Стіни з неармованої кладки                                                                                               106

7.3              Елементи з армованої кам’яної кладки                                                                             107

7.4              Елементи з попередньо напруженої кам’яної кладки                                                     107

7.5              Обмежені елементи з кам’яної кладки                                                                              108

7.6              Стіни, що піддаються концентрованим навантаженням                                                            108

 

 

РОЗДІЛ 8 Деталізація                                                                                                                     108

8.1              Деталі кам’яної кладки                                                                                                       108

8.1.1        Матеріали кам’яної кладки                                                                                                 108

8.1.2        Мінімальна товщина стіни                                                                                                 109

8.1.3        Мінімальна площа стіни                                                                                                     109

8.1.4        З’єднання кам’яної кладки                                                                                                 109

8.1.5        Шви заповнені  будівельним розчином                                                                            111

8.1.6        Опори під концентрованими навантаженнями                                                               111

8.2              Елементи арматури                                                                                                             111

8.2.1        Загальні відомості                                                                                                                111

8.2.2        Покриття сталі, що армує                                                                                                   112

8.2.3        Мінімальна поверхня армування                                                                                       113

8.2.4        Розмір сталі, що армує                                                                                                        114

8.2.5        Анкер та перекриття                                                                                                          114

8.2.6        Закріплення арматурної сталі при стисканні                                                                   118             

8.2.7        Розташування сталі, що армує                                                                                           119

8.3              Деталі для попередньо напруження                                                                                  119

8.4              Деталі обмеженої кам’яної кладки                                                                                               119

8.5              З’єднання стін                                                                                                                      120

8.5.1        Зєднання стін з перекриттям та покриттям                                                                      120

8.5.2        З’єднання між стінами                                                                                                       122

8.6              Пази та виїмки в стінах                                                                                                      123

8.6.1        Загальні відомості.                                                                                                              123

8.6.2        Вертикальні пази та виїмки                                                                                              123

8.6.3        Горизонтальні та нахилені пази                                                                                       125

8.7              Гідроізоляції                                                                                                                        126

8.8              Теплові та довготривалі переміщення                                                                              126

РОЗДІЛ 9 Виконання робіт                                                                                                                      126

9.1       Загальні відомості                                                                                                               126

9.2       Розрахунок будівельних елементів                                                                                              127

9.3       Навантаження кам’яної кладки                                                                                          127

Додаток А (інформаційний)врахування коефіцієнту надійності γm, пов’язаних

із виконанням робіт                                                                                                           128

Додаток В (інформаційний) Методика розрахунку ексцентриситету ядра жорсткості          130

Додаток С (інформаційний) Спрощений метод розрахунку поза площинного

ексцентриситету навантаження на стіни                                                                         134

Додаток D(інформаційний) Визначення ρ3 таρ4                                                                                   142

Додаток Е (інформаційний) Коефіцієнт згинального моменту, α1, в окремих місцях стін

завтовшки або рівної 250мм при дії поперечного навантаження                                              144                           

Додаток F(інформаційний) Обмеження висоти та довжини відносної товщини для

            стін при граничному стані експлуатаційної придатності                                                154

Додаток G(інформаційне) Коефіцієнт зменшення гнучкості та

ексцентриситету                                                                                                                  158

Додаток Н (інформаційний) Коефіцієнт посилення згідно п.6.1.3                                            162

Додаток І (інформаційний)Урахування поперечних навантажень на стіни з трьох-

         стороннім або чотирьохстороннім обпиранням при дії комбінованого навантаження  163                                              

Додаток J(інформаційний) Елементи армованої кам’яної кладки, що піддаються

поперечному навантаженню (зсуву):коефіцієнт зростання ƒvd                                      165               

 Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України (ДСТУ),

              ідентичних МС, посилання на які є в EN 1996-1-1:2005                                               167

 Технічна поправка EN 1996-1-1:2005/АС:2009 і її переклад                                                     168

Скачать полный текст Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: