ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійСубота, 15 червня 2024 13:00

Передпроєктнi роботи з будiвництва нової черги прикордонного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" завершуються

Агентство вiдновлення в спiвпрацi з проєктом USAID "Економiчна пiдтримка України" та субпiдрядником проєкту USAID Miyamoto International Ukraine завершили розробку передпроєктних пропозицiй для прикордонного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Передпроєктнi роботи складалися з виконання технiко-економiчного обiрунтування (ТЕО) та технiко-економiчного розрахунку (ТЕР) для пропонованого будiвництва додаткового вантажного термiналу та пiшохiдного переходу на пунктi пропуску (ПП).
Нова iнфраструктура дозволить впровадити вдосконалену систему сучасних контрольних процесiв на основi безпаперових технологiй та автоматизованого управлiння рухом, що пiдвищить пропускну спроможнiсть КПП на 10-15%.
Завершення ТЕО та ТЕР є важливим етапом, який вiдкриває шлях до фактичних проєктних робiт, якi вже розпочали. Завершальний етап процесу - основне будiвництво нового вантажного термiналу. Будiвництво включає створення нових транспортних та пiшохiдних маршрутiв, а також будiвництво необхiдних споруд i контрольних точок. Завершити роботи планують до кiнця серпня 2025 р.
Крiм того, за пiдтримки проєкту USAID та Miyamoto Ukraine до жовтня розроблять технiко-економiчнi обгрунтування для пропонованого нового мосту. Проєкт буде реалiзований через фiнансовану ЄС програму Connecting Europe Facility-2 (CEF-2). Як у новiй реконструйованiй зонi iснуючого термiналу, так i в новому вантажному термiналi будуть врахованi гендерно чутливi та iнклюзивнi елементи дизайну. Такими є добре освiтленi дорiжки, окремi санiтарнi примiщення та спецiальнi зони для жiнок iз дiтьми та людей з iнвалiднiстю. Цi заходи потрiбнi для пiдвищення безпеки та комфорту всiх вiдвiдувачiв пунктiв пропуску вiдповiдно до встановлених мiжнародних практик.
Як стало вiдомо ProfiDOM.com.ua, наразi пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" обробляє 340 вантажiвок, 25 автобусiв та 550 автомобiлiв протягом 12-годинної змiни. Реконструкцiя вантажного термiналу та пiшохiдного переходу, а також реорганiзацiя та оптимiзацiя транспортної схеми збiльшить пропускну спроможнiсть пункту до 640 вантажiвок, 50 автобусiв та 1000 автомобiлiв протягом кожної 12-годинної змiни. Оптимiзацiя транспортної схеми - це влаштування 20 смуг для вантажiвок, 12 смуг для автомобiлiв, 4 смуги для автобусiв та пiшохiдного коридору.
Завдяки цим покращенням пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" зможе працювати постiйно з рiчним потоком вiдвiдувачiв у 3519 тис. людей, 242 тис. автомобiлiв, 331200 вантажних одиниць та 31050 автобусiв. Це потенцiйно допоможе суттєво збiльшити експорт та економiчне вiдновлення України.

Прочитано 161 разів

Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: