ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.610-85*)

Система проектной документации для строительства

Газоснабжение. Наружные газопроводы.

Рабочие чертежи

System of project documents for building

Gas - supplying. Outward gas pipelines.

Workings drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочих креслень зовнішніх газопроводів (підземні, надземні) для транспортування природних, побіжних нафтових, штучних і змішаних газів із надлишковим тиском до 1,2 МПа (12 кгс/см2), які використовуються як паливо і сировина.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті е посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів

ДСТУ БА.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Робочі креслення зовнішніх газопроводів виконують відповідно до вимог цього й інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ), а також норм проектування зовнішніх газопроводів.

3.2 До складу робочих креслень зовнішніх газопроводів (основний комплект робочих креслень марки ГМЗ) включають:

загальні дані по робочих кресленнях;

креслення (плани, поздовжні профілі) газопроводів.

До основного комплекту робочих креслень марки ГМЗ складають специфікацію обладнання згідно з ДСТУ Б А.2.4-10.

3.3 Газопроводи на кресленнях вказують умовними графічними зображеннями відповідно до ДСТУ Б А.2.4-1 і літерно-цифровими позначеннями - до ДСТУ Б А.2.4-25.

За відсутності на кресленнях видимих ділянок газопроводів підземні газопроводи познача­ються суцільною товстою основною лінією з необхідними поясненнями в загальних даних по робочих кресленнях або на відповідних кресленнях.

3.4 Умовні графічні зображення обладнання, арматури, елементів газопроводів, засобів прокладання газопроводів приймають за стандартами Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) і за стандартами СПДБ, наведеними у додатку А.

3.5 Діаметр і товщину стінки газопроводу вказують на полиці лінії-винесення.

У тому випадку, коли на полиці лінії-винесення вказують літерно-цифрове позначення газопроводу, діаметр і товщину стінки газопроводу, позначення марки трубопроводів вказують під полицею лінії-винесення.

3.6 Масштаби зображень на кресленнях повинні відповідати наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування зображення

Масштаб

Плани газопроводів

1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000

Поздовжні профілі газопроводів:

 

по горизонталі;

1:200; 1:500; 1:1000; 1:2000

по вертикалі

1:50; 1:100

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 Загальні дані по робочих кресленнях виконують згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

У загальних вказівках, що входять до складу загальних даних по робочих кресленнях, крім зведень, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, ставлять вимоги до монтажу, випробувань, умов прокла­дання, фарбування й ізоляції газопроводів.

5 ПЛАНИ ГАЗОПРОВОДІВ

Для розроблення планів газопроводів як підоснову використовують робочі креслення генеральних планів, автомобільних доріг і залізничних колій, геодезичної зйомки або топографічні плани.

На планах газопроводів наносять і вказують:

існуючі і проектні будинки (споруди) у виді спрощених контурних обрисів суцільною тонкою лінією;

прив'язку газопроводів до осей будинків (споруд), що проектуються, або до зовнішніх стін існуючих будинків (споруд);

інженерні мережі іншого призначення, що впливають на прокладання проектованих газопроводів;

діаметри і товщини проектованих газопроводів до і після точок їх зміни;

номери пікетів (ПДВ);

- споруди на газопроводах, наприклад, колодязі, конденсатозбірники, контрольно-вимірювальні пункти, електричні перемички, ізолюючі фланцеві з'єднання й споруди електричного захисту (катодні, протекторні, електродренажні).

На планах газопроводів, за необхідності, вказують прив'язки елементів газопроводів до най­ближчих пікетів.

5.3 Плани газопроводів допускається розміщати як на окремих аркушах, так і разом з поздовжніми профілями газопроводів.

Приклад оформлення плану газопроводів наведений на рисунку 1.

Рисунок 1

6 ПОЗДОВЖНІ ПРОФІЛІ ГАЗОПРОВОДІВ

6.1 Поздовжні профілі газопроводів зображують у виді розгорток по осях газопроводів.

6.2 На поздовжньому профілі газопроводу наносять і вказують:

поверхню землі (проектну - суцільною товстою основною лінією, фактичну – суцільною тонкою лінією);

рівень ґрунтових вод (штрихпунктирною тонкою лінією);

автомобільні дороги, що перетинаються, залізничні і трамвайні колії, кювети, а також інші підземні і надземні споруди у виді спрощених контурних обрисів (суцільною тонкою лінією), комунікації, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, із зазначенням їх габаритних розмірів і висотних відміток;

проектований газопровід (суцільною товстою основною лінією);

колодязі, ковери, естакади, окремо розташовані опори й інші споруди і конструкції газопроводів у вигляді спрощених обрисів зовнішніх габаритів (суцільною тонкою лінією);

- дані про ґрунти;

відмітку верху труби;

глибину траншеї від проектної і фактичної поверхні землі;

футляри на газопроводах із зазначенням діаметрів, довжин і прив'язок їх до осі доріг, споруд, що впливають на прокладання проектованих газопроводів, або до пікетів;

бурові свердловини.

Газопроводи діаметром 150 мм і менше допускається зображувати однією лінією.

6.3 Під поздовжнім профілем газопроводу розташовують таблицю за формою 1 для підземного прокладання газопроводу і за формою 2 - для надземного прокладання.

Допускається, за необхідності, доповнювати таблиці іншими рядками, наприклад, "Харак­теристика ґрунту: осідання, набрякання, корозійність".

6.4 Відмітки дна траншеї під газопровід проставляють у характерних точках, наприклад, у місцях перетинань з автомобільними дорогами, залізничними і трамвайними коліями, інженерними комунікаціями і спорудами, що впливають на прокладання проектованих газопроводів.

Відмітки рівнів указують у метрах із двома десятковими знаками, довжину ділянок газопрово­дів - у метрах з одним десятковим знаком, а величини ухилів - у проміле.

6.5 Прийняті масштаби поздовжніх профілів зазначають над боковиком таблиці. Приклад оформлення подовжнього профілю газопроводу наведений на рисунку 2.

 

 

Рисунок 2


ДОДАТОК А

(довідковий)

 

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ НА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБЛІКУ ПРИ ВИКОНАННІ КРЕСЛЕНЬ ЗОВНІШНІХ ГАЗОПРОВОДІВ

 

Позначення стандарту

Найменування стандарту

ГОСТ 2.721-74

ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 2.780-96

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы гидравлических и пневматических сетей

ГОСТ 2.784-96

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов

ГОСТ 2.785-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная

ГОСТ 2.786-70

ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы санитарно-технических устройств

ДСТУ Б А.2.4-2:2009

СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

Код УКНД 91.140.40

Ключові слова: робочі креслення газопроводів, плани газопроводів, профілі газопроводів, загальні дані.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: