ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

Оцініть матеріал!
(4 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-27:2008. СПДБ. Інтер'єри. Робочі креслення

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.507-81)

Система проектной документации для строительства

Интерьеры. Рабочие чертежи

System of project documents for building

Interiors. Working drawings

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює склад і правила оформлення робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів житлових, громадських і промислових будинків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (ЄСКД. Масштаби)

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Необхідність розроблення робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів установлюється завданням на проектування.

3.2 Робочі креслення інтер'єрів виконуються відповідно до вимог даного стандарту й інших стандартів системи проектної документації для будівництва.

3.3 До складу робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів включають:

- робочі креслення, призначені для виконання опоряджувальних робіт усередині будинку (основний комплект робочих креслень марки АІ);

- креслення елементів інтер'єрів, що не ввійшли до складу робочих креслень інших марок;

- зразки кольорів (за відсутності номерів кольору за картотекою колірних еталонів у стандартах або ТУ).

3.4 До складу основного комплекту робочих креслень марки АІ потрібно включати:

- загальні дані по робочих кресленнях;

- плани поверхів або окремих приміщень будинку;

- види і розгортки внутрішніх поверхонь стін;

- плани підлог і стель;

- фрагменти планів, видів і розгорток;

- шаблони;

- схеми технологічних і санітарно-технічних комунікацій із пізнавальним і сигнально-попереджувальним фарбуванням;

- відомість опорядження приміщень згідно з ДСТУ Б А.2.4-7;

- специфікацію.

Склад основного комплекту може бути уточнений автором або завданням на проектування в залежності від особливостей інтер'єрів.

3.5 Загальні дані по робочих кресленнях виконують згідно з              ДСТУ Б А.2.4-4.

До складу загальних даних по робочих кресленнях в доповнення до даних, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4, включають відомість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів і, за необхід­ності, вказівки щодо опоряджувальних робіт.

3.6 Відомість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів складають за формою, наведеною на рисунку 1. У графах відомості вказують:

а) у графі "№ матеріалу за проектом" – порядковий номер матеріалу, прийнятий у робочих кресленнях марки АІ;

б) у графі "Найменування та позначення матеріалу" – найменування опоряджувального або лакофарбового матеріалу, його марку або тип за стандартом або ТУ і позначення стандарту або ТУ;

в) у графі "Найменування і номери еталонів кольору" – прийняте за стандартом або ТУ найменування кольору опоряджувального або лакофарбового матеріалу і його номер за картотекою колірних еталонів. За відсутності номера кольору за картотекою фарбових еталонів у стандартах або ТУ номер кольору в графі не проставляють;

г) у графі "Кільк." – кількість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів кожного кольору;

д) у графі "Примітка" – додаткові дані, наприклад, одиниці виміру, якщо вони прийняті не в штуках, посилання на альбом зразків кольорів.

Відомість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів

Рисунок 1

Запис опоряджувальних і лакофарбових матеріалів у відомості роблять за розділами, що відповідають різним видам матеріалів. Найменування розділів записують у графу "Найменування та позначення матеріалу" у виді заголовків і підкреслюють.

Приклад заповнення відомості опоряджувальних і лакофарбових матеріалів наведений на рисунку 2.

Відомість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів

Рисунок 2

3.7 Плани поверхів або окремих приміщень виконують у масштабах, передбачених ДСТУ Б А.2.4-7. Види і розгортки внутрішніх поверхонь стін виконують у масштабах 1:50 – 1:500 згідно з ГОСТ 2.302.

3.8 На планах поверхів (рисунок 3, 4), видах (рисунок 5) і розгортках внутрішніх поверхонь стін і їх фрагментів указують:

- координаційні осі будинку, відстані між ними і крайніми осями;

- підйомно-транспортне устаткування;

- меблі;

- елементи монументально-декоративного оформлення;

- марки (позиції) елементів інтер'єру, не врахованих в основних комплектах робочих креслень інших марок;

- межі ділянок підлоги (на планах поверхів за відсутності плану підлоги) і стін (на видах і розгортках внутрішніх поверхонь стін), різних за матеріалом, кольором і малюнком;

- посилання на фрагменти;

- номер кольору поверхні елементів інтер'єру за проектом.

На планах поверхів, крім того, вказують позначення й огорожі проходів і проїздів, розташування меблів, внутрішнього озеленення, а також найменування або номери приміщень і технологічних ділянок згідно з        ДСТУ Б А.2.4-7.

3.9 Плани підлог і стель виконують у масштабах 1:20 – 1:100 згідно з вимогами ДСТУ Б А.2.4-7.

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

3.10 На планах підлог і їх фрагментів (рисунок 6) указують:

- координаційні осі будинку;

- малюнок покриття підлоги або посилання на відповідні фрагменти плану підлог;

- номер кольору покриття підлоги.

Допускається малюнок підлоги позначати суцільною товстою лінією, що обмежує контури елементів малюнка, або штрихуванням елементів суцільною тонкою лінією.

Рисунок 6

3.11 На планах стель (рисунок 7) указують:

- координаційні осі будинку;

- розміщення і марки світильників, ґрат вентиляційних пристроїв і інших елементів стель, не врахованих в основних комплектах робочих креслень інших марок.

3.12 Масштаби фрагментів планів, видів, розгорток і розрізів приймають згідно з ГОСТ 2.302 з урахуванням складності креслення.

3.13 Шаблони потрібно виконувати у масштабі  1:1.

3.14 Номер кольору поверхні елемента інтер'єру на планах і їх фрагментах, видах і розгортках указують арабськими цифрами на полиці лінії-винесення (рисунки 8а, 8б).

Допускається від однієї полиці проводити дві і більше ліній-винесення (рисунок 8в).

Номер переважаючого кольору поверхонь елементів допускається не наносити на кресленнях, а зазначати його у загальних вказівках.

Опорядження поверхонь штукатуркою, фарбуванням, обклеюванням шпалерами й іншими матеріалами, що практично не впливають на товщину конструкцій, не зображують.

Опорядження поверхонь облицюванням із матеріалів, що впливають на товщину конструкцій (наприклад, каменем, деревом, металевими і керамічними матеріалами), зображують на планах і у розрізах, виконаних у масштабі М 1:50 і дрібніше, однією суцільною тонкою лінією незалежно від кількості шарів. Виносні написи до багатошарової обробки наносять згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

Рисунок 7

Рисунок 8

 

Рисунок 9

Висоту облицювання допускається вказувати на плані в круглих дужках (рисунок 9а). Якщо облицювання починається не від рівня підлоги, то, крім того, допускається перед дужками вка­зувати відстань від рівня підлоги до низу облицювання (рисунок 9б).

3.15 Відомість опорядження приміщень виконують за формою 1       ДСТУ Б А.2.4-7 з урахуванням наступного: у графах "Вид опорядження" додатково вказують номер кольору за проектом відповідно до відомості оздоблювальних і лакофарбових матеріалів або, за наявності креслення, на
якому зазначені номери кольору, наводять посилання на це креслення. Наприклад, "Фарбування – колір № 2"; "Плитка керамічна – колір № 17" або "Див. рис. 5".

У відомості опорядження приміщень, за необхідності, наводять додаткові графи, у яких ука­зують рекомендовані кольори фарбування технологічного устаткування.

У примітці під таблицею роблять запис "Номери кольору і відповідний матеріал опорядження див. відомість опоряджувальних і лакофарбових матеріалів у загальних даних по робочих крес­леннях".

3.16 Специфікацію до робочих креслень основного комплекту марки АІ виконують за формою 1 або 2 ДСТУ Б А.2.4-4.

У специфікацію включають елементи інтер'єру, не враховані в специфікаціях до робочих креслень основних комплектів інших марок.

3.17 Специфікації обладнання, виробів і матеріалів виконуються за ДСТУ Б А.2.4-10.

3.18 Зразки кольорів (фарб), прийнятих у робочих кресленнях основного комплекту марки АІ, які не мають назв, номерів, посилань на каталоги виробника або ТУ, виконують на аркушах розмірами 52 мм х 148 мм. На зворотному боці кожного зразка вказують найменування і номер кольору за проектом.

Аркуші зі зразками кольорів брошурують у порядку зростання номерів у виді альбому.

3.19      Альбом зразків кольорів повинен мати титульний аркуш,  що виконується згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

Код УКНД 01.100.30

Ключові слова: інтер'єри, архітектурні рішення, плани, фрагменти, лінії, зразки, кольорі.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: