ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

На заміну СНіП 3.01.09-84

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони (сховищ, протирадіаційних укриттів) і їх утримання незалежно від їх форм власності і поширюються на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння і капітальний ремонт об'єктів будівництва, їх окремих черг, пускових комплексів.

     У цих нормах вживаються терміни, визначення до яких наведене у додатку 1 ДБН А.3.1-3-94.

     Перелік нормативних документів, на які є посилання у даних нормах, наведено у додатку А.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони вводяться в експлуатацію з урахуванням вимог 1.2, 1.5, 1.7 та 1.11 ДБН А.3.1-3-94.

1.2 Прийняттю в експлуатацію підлягають закінчені будівництвом захисні споруди:

        - вбудовані в будинки, які входять до комплексу будівництва об'єктів виробничого або житлово-цивільного призначення, а також передбачені у складі новозведених і реконструйованих рудників та шахт разом з основним об'єктом будівництва або його пусковим комплексом;

- окремо розташовані, а також захисні споруди, обладнані в існуючих будинках, спорудах і гірничих виробках діючих, законсервованих і відпрацьованих рудників і шахт, - відразу після закінчення будівництва.

2 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1 Закінчені будівництвом і підготовлені до експлуатації захисні споруди цивільної оборони як об'єкти державної власності підлягають прийняттю державними приймальними комісіями.

2.2 Для пред'явлення розташованих окремо або вбудованих захисних споруд державним прий­мальним комісіям створюються робочі комісії, призначені замовником (забудовником), які повинні перевірити: відповідність захисних споруд і змонтованого обладнання проектам; відповідність ви­конання будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм; результати інди­відуальних випробувань та комплексного випробовування обладнання; готовність до експлуатації; вжиття заходів щодо забезпечення безпечних умов праці, пожежної і радіаційної безпеки.

2.3 Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і обладнання оформляється відповід­ними актами (додаток Б, форми 1, 2, 3), які передаються на розгляд державній приймальній комісії.

2.4 Закінчені будівництвом окремо розташовані або вбудовані захисні споруди (приміщення), які входять до складу об'єктів виробничого і житлово-цивільного призначення, за необхідності введення їх в експлуатацію в процесі будівництва приймаються робочими комісіями по мірі їх готовності з подальшим пред'явленням державним приймальним комісіям, що приймають об'єкти в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією (додаток Б, форма 4).

2.5 Порядок призначення робочих комісій встановлений у 2.5 ДБН А.3.1-3-94.

2.6 До складу робочої комісії включаються представники замовника (забудовника), гене­рального підрядника, субпідрядних організацій, експлуатуючої організації, генерального проекту­вальника, органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі ци­вільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, органів державного

санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, державної екологічної інспекції, державного нагляду за охороною праці.

Головою робочої комісії призначається представник замовника (забудовника).

2.7 Генеральний підрядник подає робочим комісіям таку документацію:

- перелік організацій, які беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначен­ням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за їх виконання;

- комплект робочих креслень, по яких здійснювалось будівництво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у процесі будівництва змінами у встановленому порядку;

- документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій і виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-монтажних робіт;

- акти на приховані роботи і акти про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;

        -акти про випробування змонтованого обладнання; акти про випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації і вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання та дренажних пристроїв; акти про ущільнення (герметизацію) вводів і випусків інженерних комунікацій в місцях їх проходження крізь стіни підвалів;

- акт перевірки герметичності сховища;

- акт герметичності систем вентиляції і з'єднань;

- акт випробовування вентиляційних систем;

- акт про заміри аеродинамічного опору перемичок і параметрів природної тяги в гірничих виробках;

- акт про випробування і комплексне випробовування захищеної дизельної електростанції (далі - ДЕС) сховища (укриття);

- акт про випробування гідропневматичної ємкості;

- акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж;

- акти про випробування пристроїв телефонізації, радіофікації, сигналізації і автоматизації;

- акти про випробування пристроїв пожежобезпеки, вибухобезпеки, блискавкозахисту;

- акти радіаційного обстеження об'єкта;

- акти про виконання протисейсмічних заходів, передбачених проектом для будівництва в сейсмічних районах;

- акти про виконання заходів при будівництві на територіях з просідаючими грунтами, високим рівнем ґрунтових вод, підземними виробками, карстами;

- журнали виконання робіт, авторського нагляду (при його проведенні), матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.

2.8  Робочі комісії окремо перевіряють:

а) при прийнятті в експлуатацію вбудованих і окремо розташованих захисних споруд:

- стан огороджувальних конструкцій, входів, аварійних виходів, захисно-

герметичних дверей (воріт, ставень) і їх відповідність класу захисту споруди, дренажних систем і систем автоматичного пожежогасіння;

- наявність і якість деталей та пристроїв, призначених для закладання технологічних отворів при переведенні споруди на режим сховища (укриття);

- справність противибухових пристроїв (МЗС, УЗС та ін.), розширювальних камер, засувок на трубопроводах, герметичних клапанів на повітрозабірних і витяжних каналах, клапанів надмірного тиску;

- герметичність сховища;

- кріплення обладнання і повітроводів;

       б) при прийнятті в експлуатацію захисних споруд, розташованих в гірничих виробках:

- маршрути руху переховуваних від робочих місць до захисних споруд і їх захищеність від дії засобів ураження (наявність захисних перемичок, саморятівників, пунктів перемкнення саморятівників, покажчиків відстані і напрямку руху тощо);

- роботоздатність системи електропостачання захисних споруд з використанням акумулятор­них батарей електровозів і систем їх автоматичного регулювання;

- стан автономного джерела живлення;

-стан шляхів евакуації переховуваних із захисної споруди;

- роботоздатність електрозв'язку, проводового мовлення і радіозв'язку, а також засобів опо­віщення цивільної оборони об'єкта.

2.9 Прийняття робочою комісією інженерно-технічного обладнання повинно закінчуватися перевіркою роботоздатності всіх систем споруди в сумісній (комплексній) роботі.

Для захисної споруди, розташованої в гірничій виробці, повинні проводитись заміри кількості повітря, що надходить в захисну споруду в режимі чистої вентиляції за рахунок природної тяги.

Прийняття будівельних конструкцій

2.10 Перевірка стану огороджувальних конструкцій здійснюється зовшішнім оглядом, при цьому виявляють:

- відповідність проекту конструкцій стін, покриття, перегородок, перемичок, тамбурів-шлюзів, тунелів, шахт, тамбурів і герметичних дверей (воріт, ставень);

- правильність виконання вводів у сховище (укриття) електричних кабелів, кабелів зв'язку, а також комунікацій водопостачання, каналізації і теплопостачання;

- відповідність проекту товщини підсипки грунту на покриття.

2.11 Система автоматичного пожежогасіння перевіряється на роботоздатність у відповідності з вимогами інструкції з її експлуатації.

2.12 Роботоздатність дренажної системи повинна перевірятись шляхом просвічування дренаж­них труб з одного колодязя до другого. При цьому на дзеркалі повинен бути видний чіткий контур дренажної труби і світла.

2.13 Випробування захисних властивостей споруди від затікання зовнішнього повітря повинно включати два етапи:

а) перший- випробування споруди на герметичність;

б) другий - випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встановлених проектом величин надмірного тиску (підпору) повітря.

2.14 Герметичність сховища перевіряється в такій послідовності:

- закриваються всі вхідні двері, ставні і люки, стопоряться клапани надмірного тиску, закри­ваються герметичні клапани і заглушки на повітроводах витяжних систем, сифони заповнюються водою;

- включається в роботу припливна система вентиляції, відрегульована на задану проектом продуктивність і по продуктивності вентиляторів визначається кількість повітря, що подається у сховище;

- вимірюється підпір повітря в сховище тягонапороміром рідинним або іншим придатним для цього приладом. У всіх випадках заміряне значення підпору повинне бути не менше значення, вказаного на графіку (рис. 1) або величини підпору, яка визначається за формулами:

для сховищ із звичайною герметичністю (в одиницях СІ)

                                                                                                         (1)

де DР     - підпір повітря в сховищі, Па;

                        те саме, в одиницях МКГСС

                                                                                                              

де  DР    - підпір повітря в сховищі, кг/м2 (мм вод.ст.);

- для сховищ з підвищеною герметичністю (в одиницях СІ)

                                                                                      (2)

те саме в одиницях МКГСС

 

деL      - повітроподача припливної системи вентиляції, м3/год;

F      - площа огорож по внутрішньому контуру герметизації, м2.1 -нормативна кривапідпорів повітря в сховищах із звичайною герметичністю;

2 - те саме з підвищеною герметичністю

Рисунок 1 - Графік для оцінки герметичності сховищ

При величинах заміряного підпору повітря менше визначених за графіком або формулами (1) і (2) виявляються місця підвищеного витоку повітря за відхиленням полум'я свічки або за допомогою мильної плівки, при цьому перевіряються притвори герметичних пристроїв (дверей, люків, клапанів та ін.), примикання коробок дверей і ставень до огороджувальних конструкцій, ущільнювачі кли­нових засувів, місця проходження через огороджувальні конструкції вводів комунікацій і вста­новлення інших закладних деталей, стики збірних залізобетонних елементів.

Після усунення виявлених нещільностей проводиться повторна перевірка герметичності схо­вища. Без доведення до потрібної герметичності сховище в експлуатацію не приймається.

Герметичність перевіряється під час періодичних оглядів (не рідше одного разу за квартал, а також негайно після заповнення його людьми за сигналами цивільної оборони).

Контроль за підпором повітря здійснюється за допомогою тягонапороміра, сполученого з атмосферою водогазопровідною оцинкованою трубою діаметром 15мміз запірним пристроєм.

Вивід труби від тягогонапороміра в атмосферу проводиться в зону, в якій відсутній вплив потоків повітря при роботі систем вентиляції сховища.

Тягонапоромір слід встановлювати у вентиляційній камері.

2.15 Надійність і зручність зачинення дверей, надійність кріплення ущільнюючих прокладок, щільність примикання двірних полотен до коробок і ступінь перекриття рухомими елементами перерізів повітроводів повинні перевірятися шляхом їх випробовування.

2.16 Випробування споруди і систем повітропостачання на спроможність підтримки встанов­лених величин надмірного тиску (підпору) повітря при режимах II і III повинно проводитись у такому порядку:

- вмикаються система припливної вентиляції режиму II і система витяжної вентиляції, при цьому відповідні герметичні клапани повинні бути відкриті, а клапани перетікання - вільні. Величина підпору повітря в сховище повинна складати не менше 50 Па (5мм вод.ст.);

- вмикається система підтриманя підпору повітря режиму III. Решта систем не працює, при цьому повинні бути закриті всі герметичні клапани на витяжних системах, застопорені в закритому поло­женні клапани надмірного тиску в тамбурах входів. Величина підпору повітря в сховищі має бути не менше 50 Па.

Прийняття інженерно-технічного обладнання

2.17 Прийняття інженерно-технічного обладнання повинно проводитися після індивідуальних випробувань і комплексного випробовування, що проводяться спеціалізованими організаціями. При прийнятті обладнання робочі комісії перевіряють:

      - правильність установлення вентиляторів, протипилових фільтрів,повітроохолоджувальних установок, автономних кондиціонерів, холодильних машин, а також виготовлення і монтажу по­вітроводів;

- правильність установлення спеціального обладнання - фільтрів-поглиначів, передфільтрів, фільтрів для очищення зовнішнього повітря від окису вуглецю (ФГ-70), установок регенерації повітря, герметичних клапанів, клапанів надмірного тиску та противибухових пристроїв;

- наявність пристроїв, які фіксують положення вентиляційних запірних і регулюючих пристроїв, та легкість керування цими пристроями;

- роботу рухомих елементів противибухових пристроїв;

- роботоздатність електронагрівачів і водних охолоджувачів;

- завантаження гравійних охолоджувачів;

- наявність приладів для вимірювання підпору повітря в сховищі і роботоздатність труби, що з'єднує підпоромір з атмосферою;

- стан фільтрів і регенеративних засобів;

- кріплення обладнання і повітроводів;

- наявність заземлення енергоспоживачів, відмітку організації, що виконувала перевірку;

- зручність обслуговування обладнання;

- роботоздатність витяжних повітроводів від акумуляторних шаф;

- відповідність проектним даним продуктивності, повного тиску, напрямку обертання і числа обертів вентиляторів;

- відповідність проекту витрат повітря, що подається (виводиться) системами вентиляції в споруду (із споруди) та в кожне приміщення при всіх трьох режимах, а також за режиму мирного часу, і відповідність при цьому експлуатаційного підпору повітря нормативному;

- герметичність колонок фільтрів-поглиначів і повітроводів, що знаходяться під розрідженням до фільтрів-поглиначів;

- надійність роботи герметичних клапанів, особливо тих, які при режимах II і III знаходяться під розрідженням;

- ефективність роботи повітроохолоджуючих установок, автономних кондиціонерів і холо­дильних машин;

- відповідність проектним даним продуктивності насосних установок, що подають воду до повітроохолоджуючих установок, автономних кондиціонерів і холодильних машин;

- роботу клапанів надмірного тиску;

- відповідність проекту об'єму повітря, що подається у вентильовані тамбури (сховища і ДЕС);

- герметичність проточних баків запасу питної води;

- зручність обертання рукоятки ручних вентиляторів обслуговуючою ланкою;

- правильність виконання обв'язки баків трубами для забезпечення обміну води в усіх баках;

- наявність актів на матеріали, що застосовуються для пофарбування баків питної води;

- зручність відкривання і щільність прилягання кришок отворів на фекальних резервуарах;

- щільність резервуару для збору фекальних вод, наявність можливості його очищення;

- відповідність пофарбування обладнання вимогам стандартів, які діють у промисловості, та нормам техніки безпеки;

- правильність виконання антикорозійного захисту обладнання, повітроводів і трубопроводів.

2.18 Перевірка відповідності об'ємів повітря, яке подається системами вентиляції при різних режимах, проектним проводиться у відповідності з"Временной инструкцией попуску,наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях".

2.19 Герметичність системи вентиляції з фільтрами ФГ і колонками фільтрів-поглиначів, флан­цевих і зварних з'єднань повітроводів, по яких проходить зовнішнє неочищене повітря (від місць забору зовнішнього повітря до герметичних клапанів), перевіряється з допомогою мильного роз­чину, для чого;

- закриваються всі герметичні двері і ставні на входах і в фільтровентиляційних камерах, а також герметичний клапан на витяжній системі із санвузлів;

- закриваються герметичні клапани на повітроподавальних системах, крім герметичного кла­пана перед фільтрами-поглиначами, і герметичні клапани на всіх витяжних системах, крім клапана на системі, яка відсмоктує повітря із приміщень, що перевіряються;

-вмикається витяжний вентилятор, який відсмоктує повітря із приміщення для переховуваних;

- закриваються всі засувки, вентилі і пробкові крани на трубопроводах водопроводу, каналізації, підпоромірної лінії, вентиляції акумуляторних шаф і інших каналах, які пересікають лінію гер­метизації чистої зони;

- обмащуються мильним розчином всі фланцеві, зварні та інші з'єднання. Мильні бульки, які з'явились, вказують на місця просочування повітря.

Перевірку герметичності колонок фільтрів-поглиначів допускається проводити також з допо­могою етилмеркаптану у відповідності з вимогами"Инструкции по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны".

Місця порушення герметичності з'єднань повітроводів можна визначити за відхиленням полум'я свічки при працюючих припливних вентиляторах (за винятком сховищ, які розташовані в підземних гірничих виробках).

Не допускаються до установлення і експлуатації фільтри-поглиначі з вм'ятинами та іншими пошкодженнями корпусів, а також фільтри і регенеративні патрони з зафарбованими маркіру­вальними написами або пошкодженим заводським пофарбуванням.

2.20 При перевірці справності герметичного клапана необхідно в повітроводі перед закритим клапаном, у напрямку руху повітря, просвердлити отвір діаметром 6-8мм,закрити всі, крім одного (найближчого до клапана), припливні отвори і включити в роботу систему вентиляції. Потім у просвердлений отвір прискнути пульверизатором 50-75гнашатирного спирту. Відсутність запаху аміаку в найближчому припливному отворі (за клапаном) підтверджує герметичність клапана. Після проведення випробування отвір закладається.

Справність клапана надмірного тиску в застопореному стані перевіряється шляхом просві­чування його з боку тамбура в неосвітлене приміщення сховища. Клапан вважається герметичним, якщо на неосвітленому боці по периметру прилягання тарелі до сідла світла не видно.

2.21 Перевірка холодильних машин і насосних установок проводиться у відповідності з"Инст­рукциейпоиспытанию и наладкесистемкондиционирования воздуха".Продуктивність автономних кондиціонерів перевіряється за кількістю холоду і об'єму повітря.

2.22 При прийнятті гравійних охолоджувачів необхідно перевірити:

- відповідність проекту об'єму і висоти засипки щебеню або гравію;

- розміри щебеню або гравію (30-40мм);

- відсутність у гравійному охолоджувачі сміття і органічних включень.

2.23 При прийнятті витяжних систем сховищ, у яких передбачено димовидаляння з допомогою вентиляції, повинна бути перевірена продуктивність останньої.

2.24 У тамбурі сховища, який вентилюється, повинна бути перевірена кратність повітрообміну при тривалості вентиляції 6 хв.

Прийняття захищених дизельних електростанцій

2.25 При прийнятті захищених ДЕС генеральний підрядник представляє робочій комісії:

- акт на монтаж обладнання, систем технологічних трубопроводів, електричної частини ДЕС;

- акти випробування систем водопостачання, вентиляції, електрообладнання і автоматики;

- проектно-технічну документацію на ДЕС і документацію на обладнання, яке поставляється, інструкції з експлуатації і паспорти на встановлене обладнання.

2.26 Робоча комісія при прийнятті змонтованого обладнання ДЕС перевіряє:

- горизонтальність установлення дизель-генератора і вузла охолодження на фундаментах, при цьому нахил повинен бути не більше 0,002 в поздовжньому і 0,003 в поперечному напрямках для дизель-генератора і не більше 0,005 у поздовжньому і поперечному напрямках для вузла охолод­ження;

- відповідність проекту укладених кабелів для електричних мереж і наявність на них компен­саційних пристроїв;

- наявність теплоізоляції викидної труби і компенсатора на ній;

- наявність порогу в дверях приміщення для зберігання паливно-мастильних матеріалів або наявність піддону під видатковим паливним баком при розташуванні його в машинному залі ДЕС;

- наявність і справність системи автоматичного пожежогасіння;

-наявність аварійних світильників в ДЕС;

- наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників при вході, розеток для переносних ламп.

2.27 В системах технологічних трубопроводів при прийнятті перевіряються:

- відповідність матеріалів, деталей, вузлів, арматури та іншого обладнання проекту;

- наявність опор під трубопроводами. Розміщення опор повинно виключати передачу зусиль від трубопроводів на обладнання, до якого вони приєднані;

- запірна арматура на легкість її відкривання і закривання. Штурвали арматури повинні бути повернені в бік, зручний для обслуговування;

- відповідність виконання теплоізоляції вимогам проекту, а також правильність установлення збірника конденсату і компенсатора.

2.28. При прийнятті дизеля на холостому ходу і під навантаженням перевіряються:

- щільність з'єднання трубопроводів всіх систем і відсутність течі у вентилях, насосах і ємкостях;

- герметичність систем газовикиду і повітрозабору;

- ручне керування дизель-генератора з місцевого пульта;

- надійність зупинки агрегату стоп-пристроєм;

- регулювання числа обертів;

- температура води першого контуру охолодження і мастила;

- робота систем подачі пального і мастила;

- робота системи видалення тепла від вузла охолодження.

2.29 Прийняття електричної частини ДЕС слід проводити згідно з вимогами розділів 1-8 ПУЕ.

2.30 Для комплексного прийняття ДЕС після виконання вимог 2.27 і 2.28 необхідно:

- провести операції з підготовки дизедь-генератора до запуску і закрити герметичні двері входу в ДЕС і в приміщення вузла охолодження дизеля;

- ввімкнути аварійне освітлення ДЕС і вимкнути зовнішнє електропостачання;

- провести запуск дизеля і вивести дизель-генератор на робочі оберти згідно з інструкцією з його експлуатації;

- ввімкнути послідовно електроосвітлення, вентиляцію, водопровід і електрообладнання схо­вища.

2.31 При комплексному прийнятті ДЕС перевіряються:

- робота дизель-генератора за 1-2год вперіод прийняття технологічних систем споруди робо­чою комісією;

- забезпечення електроенергією всіх споживачів за режимами;

- додержання вимог 2.27;

- температура повітря в машинному залі і приміщенні вузла охолодження дизеля (для агрегатів з винесеним вузлом охолодження) при роботі дизеля з повним навантаженням.

2.32 Порядок призначення і функції державних приймальних комісій здійснюються згідно з 2.8, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2,17 ДБН А.3.1-3-94.

2.33 До складу державної приймальної комісії включаються представники експлуатуючої організації, замовника, генерального підрядника, генерального проектувальника, органів держав­ного архітектурно-будівельного контролю, органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, державного пожежного нагляду, державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Держнаглядохоронпраці.

Головою державної приймальної комісії призначається представник експлуатаційної орга­нізації.

2.34 Замовник подає державним приймальним комісіям документацію, перелічену в 2.7, а також:

-довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію;

-геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж, яка передається також в місцеві органи містобудування та архітектури;

- документи про відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;

- документи на геодезичне креслення розпланування для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випро­бування грунту та аналізу ґрунтових вод;

- паспорти на обладнання та механізми;

- акти про прийняття споруди і приміщень, змонтованого обладнання, які складені робочими комісіями (додаток Б, форми 1, 2, 3);

- акти про прийняття споруди і приміщень, зазначених в 2.4 (додатокБ, форма 4);

- довідки експлуатаційних організацій про те, що зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, енергопостачання та зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і прийняті ними на обслуговування;

- довідку про відповідність потужностей, що вводяться в дію (для початкового періоду освоєння проектних потужностей), тим потужностям, які передбачені проектом;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- зведені матеріали робрчої комісії про готовність об'єкта в цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.

2.35 Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в екс­плуатацію оформляється актом (додаток Б, форма 5).

Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в експлуатщію підписується головою та всіма членами комісії. За наявності у членів комісії заперечень вони повинні бути розглянуті за участю організації, яку вони представляють.

Розгляд акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію об'єкта, прийняття рішення за результатами розгляду заперечень окремих членів комісії і затвердження акту орга­нізацією, яка призначила комісію, здійснюється в термін, що не перевищує місяця після підписання акту.

Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акту державною приймальною комісією.

У звітність про введення в дію захисних споруд цивільної оборони включаються тільки об'єкти, по яких затверджені акти державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію та за наяв­ності гарантійного паспорта-сертифіката на об'єкт, який видається генеральним підрядником.

2.36 Документацію, перелічену в пунктах 2.7 і 2.34, після прийняття об'єкта в експлуатацію необхідно зберігати у замовника (забудовника) або в експлуатаційній організації протягом всього терміну експлуатації.

З ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ НЕ Є ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ

3.1 Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони, які не є державною власністю, встановлюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, Київською та Севастопольською міськдержадміністраціями за погодженням з МНС та з Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.

Ці об'єкти рекомендується вводити в експлуатацію за рішенням, що приймається державною технічною комісією.

3.2 Державні технічні комісії призначаються розпорядженням районних та міських держад­міністрацій.

В окремих випадках за дорученням держадміністрацій державні технічні комісії можуть при­значатися місцевими органами державного архітектурно-будівельного контролю.

Державні технічні комісії приступають до роботи не пізніше як за 15 днів після подання замовником (забудовником) заяви про готовність об'єкта за формою додатка В.

3.3 До складу державних технічних комісій включаються представники замовника, експлуа­туючої організації, проектувальника, державного архітектурно-будівельного контролю, органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, державної екологічної інспекції, державного нагляду за охороною праці та організації, яка здійснила будівництво.

3.4 Державні технічні комісії, які призначаються районними та міськими держадміністраціями, приймають рішення про введення в експлуатацію всіх сховищ, а також протирадіаційних укриттів з кількістю переховуваних більше 300 осіб.

3.5 Державні технічні комісії, які призначаються за дорученням районних та міських держад­міністрацій органами державного архітектурно-будівельного контролю, приймають рішення про введення в експлуатацію протирадіаційних укриттів з кількістю переховуваних до 300 осіб включно.

3.6 Головою державної технічної комісії призначається представник органу, який призначив комісію.

3.7 Державна технічна комісія зобов'язана перевірити:

- відповідність об'єкта затвердженій (погодженій) технічній документації;

- відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходам з охорони праці, забезпеченню пожежо-, вибухобезпеки, радіаційної безпеки, вимогам захисту навколишнього природного сере­довища, будівельним нормам;

~ відповідальні конструкції і вузли споруди (приміщення);

- наявність виконавчої технічної документації;

- наявність дозволів відповідних служб на підключення об'єкта до мереж водопроводу, гарячого водопостачання, каналізації, енергопостачання, зв'язку, теплової мережі.

3.6 Рішення про введення в експлуатацію видається на закінчені будівництвом захисні споруди цивільної оборони, які підготовлені до експлуатації, та по яких повністю виконані будівельно-монтажні роботи в обсязі, передбаченому проектом.

3.9 Результатом роботи державної технічної комісії є складання і підписання акта державної технічної комісії (додаток Г), в якому приймається рішення про готовність об'єкта до експлуатації.

3.10 Акт державної технічної комісії затверджується органом, який призначив цю комісію.

3.11 Підписаний та затверджений акт державної технічної комісії є рішенням про готовність до експлуатації захисної споруди цивільної оборони, підставою для включення даних про його введення в державну статистичну звітність, а також для оформлення права власності на збудований об'єкт.

3.12 У випадку, якщо державна технічна комісія дійшла висновку про неготовність споруди (приміщення) до експлуатації, вона оформляє відмову в рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і подає її органу, який призначив комісію, і замовнику (забудовнику).

3.13 Голови та члени державних технічних комісій несуть відповідальність за свої дії при прий­нятті об'єктів в експлуатацію згідно з чинним законодавством.

4 УТРИМАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД Загальні вказівки

4.1 Захисні споруди в мирний час повинні використовуватись для потреб господарювання і обслуговування населення у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-5, при цьому:

-захисні споруди АЕС і в 30-кілометровій зоні від АЕС, а також на хімічно небезпечних об'єктах в мирний час повинні утримуватись у постійній готовності до прийняття переховуваних;

- відповідальність за підтримання захисних споруд в готовності несуть керівники об'єктів промислового, сільськогосподарського виробництв, організацій і установ, незалежно від форм влас­ності і господарювання.

4.2При експлуатації захисних споруд у мирний час повинні бути збережені:


 ДБН А.3.1-9-2000С.10

-захисні властивості як споруди в цілому, так і окремих її елементів: входів і аварійних виходів, захисно-герметичних і герметичних дверей і ставень, противибухових пристроїв;

- герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;

- роботоздатність інженерно-технічного обладнання і можливість переводу його в будь-який час на експлуатацію в режимі воєнного часу.

В захисних спорудах забороняється перепланування приміщень, улаштування отворів або про­різів в огороджувальних конструкціях і не передбачений проектом демонтаж обладнання.

4.3 Підприємства, організації і установи, які експлуатують захисні споруди в мирний час, незалежно від форм власності призначають після прийняття об'єкта в експлуатацію відповідальних осіб, в обов'язки яких входить здійснення систематичного контролю за правильним утриманням приміщень, збереженням захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання захисних споруд, а також працюючих, які здійснюють утримання, експлуатацію, поточний і плановий ремонти інже­нерно-технічного обладнання, створюють відповідні умови праці, санітарно-побутове та медичне забезпечення, поточні і періодичні медогляди, гігієнічне навчання, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту.

4.4 У захисній споруді, що експлуатується, має бути така документація:

- правила утримання і опис обладнання та майна захисної споруди;

- плани зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівками вимикаючих пристроїв;

- паспорт сховища (протирадіаційного укриття), складений за формою додатка Д, журнал перевірки стану захисної споруди, складений за формою додатка Е;

- план захисної споруди з зазначенням пристосувань для сидіння і лежання та шляхів евакуації;

- план приведення захисної споруди в готовність;

- інструкція щодо заходів безпеки при експлуатації ДЕС;

- інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами;

- журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання;

- інструкція з обслуговування і журнал обліку роботи ДЕС;

- журнал результатів огляду і контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів ФГ-70, пристроїв регенерації і підпору повітря;

- формуляр фільтровентиляційного агрегату;

- вказівки про порядок провітрювання захисної споруди;

- інструкція з протипожежної безпеки;

- щорічний акт освідчення санітарно-епідеміологічними органами ємкостей для питної води;

- експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення;

- список сигналів оповіщення цивільної оборони;

- список телефонів.

4.5 Стан захисних споруд перевіряється при комплексних перевірках (один раз на рік) і спе­ціальних (позачергових) оглядах.

Комплексні перевірки і спеціальні огляди проводяться в порядку, що встановлюється керів­никами підприємств, організацій і установ, які експлуатують захисні споруди в мирний час.

Спеціальні огляди проводяться після пожеж, землетрусів, ураганів, злив, повеней тощо.

До складу комісій при комплексній перевірці захисних споруд входять представники органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Результати комплексної перевірки і спеціальних оглядів оформляються актами.

При позачергових оглядах захисних споруд слід перевіряти:

- загальний стан споруди і стан входів, аварійних виходів, повітрозабірних і випускних клапанів;

- стан обвалування окремо розташованих і підсипки покриття у вбудованих спорудах, стан покрівлі і бокових поверхонь гірничих виробок, кріплень і захисно-герметичних перемичок;

- справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання;

- справність захисних пристроїв, систем вентиляції, водопостачання, каналізації, електро­постачання, зв'язку, автоматики та іншого інженерного обладнання;

- використання площі приміщень для потреб господарювання і обслуговування населення;


ДБН А.3.1-9-2000С.11

- наявність і стан засобів пожежогасіння;

-відсутність протікання і просочування ґрунтових і поверхневих вод;

- температуру і відносну вологість повітря в приміщеннях.

Результати систематичного огляду записуються в журнал перевірки стану споруди за формою додатка Е.

4.6 При комплексній перевірці захисної споруди слід перевіряти:

- герметичність сховища у відповідності з вимогами 2.14;

- роботоздатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв;

- можливість приведення захисної споруди в готовність у відповідності з планом;

- експлуатацію в режимі захисної споруди протягом 6годз перевіркою роботи за режимами чистої вентиляції і фільтровентиляції.

4.7 Входи в захисні споруди захаращувати не допускається.

Забудова ділянок поблизу входів, аварійних виходів і зовнішніх повітрозабірних і витяжних пристроїв без узгодження з органом, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади роз­в'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області (міста, району) не допускається.

Захисно-герметичні і герметичні двері в період використання споруди в мирний час повинні знаходитися у відкритому стані на підставках і прикриватися легкими знімними екранами. Для зачинення дверних прорізів улаштовуються звичайні двері.

4.8 Приміщення захисних споруд мають бути сухими. Температура в цих приміщеннях у зимовий і літній періоди повинна підтримуватися у відповідності з вимогами щодо експлуатації споруди в мирний час. Підтримання приміщень захисних споруд і їх ремонт проводяться у відповідності з діючими положеннями про проведення планово-попереджувальних ремонтів будинків і споруд за­лежно від їх призначення в мирний час.

Захисні споруди повинні бути обладнані пожежною сигналізацією та технічними засобами пожежогасіння у відповідності з діючими нормативами і проектом.

Утримання інженерно-технічного обладнання

4.9 Інженерно-технічне обладнання захисних споруд повинно утримуватися у справності і го­товності до використання за призначенням.

Утримання, експлуатація, поточний і плановий ремонти інженерно-технічного обладнання здійснюються у відповідності з інструкціями заводів-виробників з урахуванням особливостей екс­плуатації захисних споруд.

4.10 Системи і елементи інженерно-технічного обладнання сховищ, крім вентиляційних систем ДЕС, фільтрів-поглиначів, передфільтрів, фільтрів для очищення повітря від окису вуглецю, засобів регенерації, гравійних повітроохолоджувачів слід експлуатувати в мирний час.

Масляні протипилові фільтри у випадку невикористання їх у мирний час рекомендується де­монтувати і зберігати у фільтровентиляційному приміщенні зануреними у масляну ванну.

Герметичні клапани до і після фільтрів-поглиначів, пристроїв регенерації і фільтрів для очи­щення повітря від окису вуглецю повинні бути закриті, за винятком періоду роботи системи фільтровентиляції при перевірках.

Системи і елементи інженерно-технічного обладнання протирадіаційних укриттів повинні екс­плуатуватися в мирний час у необхідних для експлуатації обсягах.

4.11 Справність систем вентиляції слід перевіряти не рідше одного разу на рік шляхом перевірки справності вентиляторів припливних і витяжних систем, фільтрів-поглиначів, регенеративних ус­тановок, герметичних клапанів, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів та противибухових пристроїв.

При використанні системи чистої вентиляції в мирний час допускається збільшення опору протипилових фільтрів (ФЯР) не більше ніж у 2 рази (запилення 50 %). Опір фільтру визначається за різницею статистичних тисків до і після фільтру.

Малогабаритні та уніфіковані захисні секції слід перевіряти не рідше одного разу на рік, при цьому контролюються нахил лопатей до площини та пружність лопатевих пружин.

4.12 Приміщення захисних споруд, у яких у мирний час не передбачається постійна робота вентиляційних систем, слідпериодичнопровітрювати зовнішнім повітрям.


 ДБНА.3.1-9-2000 C.12

        Періодичність провітрювання визначається службою експлуатації з урахуванням місцевих умов.

       При провітрюванні необхідно враховувати стан зовнішнього повітря залежно від пори року і погодних умов: не можна провітрювати приміщення вологим повітрям, тобто під час дощу або зразу ж після нього, а також у сиру туманну погоду. Нормальною в захисній споруді (в мирний час) вважається відносна вологість не вище 65-70 %.

Відносна вологість повітря в споруді вимірюється психрометром.

4.13 Справність систем водопостачання і каналізації слід перевіряти не рідше одного разу на рік з випробовуванням вентилів, засувок і водорозбірних кранів.

У напірних ємкостях аварійного запасу питної води повинно забезпечуватися протікання води з повним обміном її протягом 2 діб.

Аварійні безнапірні ємкості для питної води повинні утримуватися в чистоті і заповнюватися водою при переводі на режим сховища (укриття) після засвідчення їх представником служби санітарно-епідеміологічного нагляду.

Водозабірні свердловини, які влаштовуються як джерела водопостачання, слід періодично (не рідше одного разу на місяць) вмикати на 2-3 години для відкачування води.

4.14 Аварійні резервуари для збирання фекалій повинні бути закриті, користуватися ними в мирний час забороняється. Засувки на випуску з резервуарів повинні бути закритими.

Санвузли, які не використовуються в мирний час, повинні бути закриті та опечатані. Допус­кається використовувати їх при навчаннях, але при цьому слід проводити періодичний огляд і ремонт.

Допускається використання приміщень санвузлів під комори, склади та інші підсобні при­міщення. У цьому випадку санвузол відключається від системи каналізації, а змонтоване обладнання (унітази і змивні бачки) консервується без його демонтажу. Розконсервація санвузлів повинна ви­конуватися у встановлені строки при переведенні захисної споруди на режим сховища (укриття).

4.15 ДЕС після випробувань підлягають консервації.

Розконсервація проводиться в період переведення захисної споруди на режим сховища і в період навчань. Після розконсервації не рідще одного разу на тиждень слід запускати дизель-агрегат і випробовувати його під навантаженням 30 хв.

Під час випробувань слід здійснювати контроль згідно з вимогами 2.28 цих норм.

В агрегатів, які мають електричний пуск, необхідно контролювати зарядку акумуляторних батарей. В агрегатів, які мають пуск стисненим повітрям, контролюється тиск у пускових балонах. Пускові балони, за необхідності, дозаправляються стисненим повітрям.


ДБН А.3.1-9-2000С.13

ДОДАТОК А (довідковий)

Перелік нормативних документів, на які наведено посилання у тексті норм

ДБН А.3.1-3-94            Управління, організація і технологія. Прийняття в

експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення

 

ДБН В.2.2-5-97            Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони

 

ПУЭ                              Правилаустройства электроустановок


 ДБН А.3.1-9-2000С.14

ДОДАТОК  Б

                                                                          (обов'язковий) 

 

Форми актів

Форма 1

АКТ

робочої комісії про прийняття обладнання після індивідуального випробування

м.___________                                                                                        "____"___________20__р.

          Робоча комісія, яка призначена ______________________________________________

­­­­________________________________________________________________________________

(назиа організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__р.   №_____

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)______________________________________

__________________________________________________________________________________

     (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 членів комісії— представників:

генерального підрядника ___________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 

субпідрядних(монтажних) організацій _______________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)


експлуатаційної організації _________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника ______________________________________

                                                 (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ____________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного  нагляду_______________________________________________

(прізвище, імя та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці_________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником ______________________________________________________

(назва організації та її відомча належність)

____________________________________________________________________________________

пред'явлено для прийняття наступне обладнання._______________________________________

(перелік обладнання та його коротка

____________________________________________________________________________

характеристика(за необхідності перелік вказується в додатку)ДБН А.3.1-9-2000С.15

змонтоване в_______________________________________________________________________

(назва споруди, приміщення)

яка входить до складу_______________________________________________________________

(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

___________________________________________________________________________________

     

      2. Монтажні роботи виконані____________________________________________________

(назва монтажних організацій та їх відомча підпорядкованість)

__________________________________________________________________________________

 

3. Проектна документація розроблена ____________________________________________

                                                                 (назва проектних організація та їх відомча __________________________________________________________________________________

                                 підпорядкованість, номери креслень і дати їх складання)

4. Дата початку монтажних робіт.________________________________________________

(місяць і рік)

Дата закінчення монтажних робіт______________________________________________

                                                                                                        (місяць і рік)

     Робочою комісією проведені додаткові випробування обладнання (крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації, що подана генпідрядником): _____________________

         (назва

___________________________________________________________________________________

                                                                     випробувань)

           


Рішення робочої комісії

      Роботи з монтажу пред'явленого обладнання виконані згідно з проектом, стандартами, буді­вельними нормами, технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

Пред'явлене до прийняття обладнання, вказане в пункті 1 цього акта, вважати прийнятим з "__"______________ 20__р. длякомплексного випробування.

Голова робочої комісії                                   ________________

                                                                                    ( підпис)

     Члени робочої комісії                                      ________________

                                                                                                                                                                            

                                                                                         ( підписи)

 

ЗДАЛИ                                                               ПРИЙНЯЛИ

представники генерального                            представники замовника (забудовника)

підрядника і субпідрядних організацій

 

____________________________________       ___________________________________

 

____________________________________       ___________________________________

 

____________________________________       ___________________________________

                              (підписи)                                                     (підписи)ДБН А.3.1-9-2000 С.16

Форма2

АКТ

                  робочої комісії про прийняття обладнання після комплексного     

                                    випробування

м.___________                                                                                     "____"___________ 20__р.

       Робоча комісія, яка призначена ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__р.№_____

       у складі:

голови - представника замовника (забудовника)________________________________________

                                                                         (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

      членів комісії- представників:

генерального підрядника ____________________________________________________________

                                                                                     (прізвище, їм я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій_______________________________________________

                                                                                  (прізвище, їм я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, їм я та по батькові, посада)


експлуатаційної о

генерального проектувальника ______________________________________________________

                                                                            (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ____________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ________________________________

    (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _______________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці_________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

Обладнання ____________________________________________________________________

 

(назва обладнання, установки, агрегату (за необхідності вказується в додатку ...до акта)

змонтоване в________________________________________________________________________

(назва споруди, приміщення)

яка входить до складу _______________________________________________________________

                (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)


ДБН А.3.1-9-2000С.17

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з "__"_________ 20__р. по"__"_________ 20__р.протягом

 

___________________  у відповідності з встановленими замовником порядком за __________

   ( дні або години)

                          

(назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)

      2. Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано

(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)

3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу обладнання (за необхідності вказується в додатку ... до акта), які виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки: __________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________  усунені.

 

4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові роботи, вказані в додатку ... до акта.

Рішення робочої комісії

     Обладнання, яке пройшло комплексне випробування, вважати готовим до експлуатації, пе­редбаченої проектом, і прийнятим з "__"_________ 20__ р. для пред'явлення державній

приймальній комісії для прийняття в експлуатацію.

Голова робочої комісії                                    ________________

                                                                                                                                                              (підпис)

                      Члени робочої комісії                                      __________________

                                                          

                                                                                                  __________________

                                                                                                                    (підписи)

 

 ДБН А.3.1-9-2000С.18

Форма З

АКТ

робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії

м.___________                                                                                    "____"___________ 20__р.

       Робоча комісія, яка призначена ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

            (назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__р.№_____

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)_________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                          (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

членів комісії- представників:

генерального підрядника ____________________________________________________________

                                               (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 

субпідрядних (монтажних) організацій_________________________________________________

(прізвище, ім 'я                                                                                           ( прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _______________________________________________________

                                             (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ___________________

____________________________________________________________________________________

                                             (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ________________________________

                                               (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _______________________________________________

                                              (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці_________________________________________

                                              (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________

                                             (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

на підставі вимог ДБН А. 3.1-9-2000

 

        ВСТАНОВИЛА:

      1. Генеральним підрядником ______________________________________________________

                                                                    (назва організації та її відомча підпорядкованість)

пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом______________________

                            (назва об 'єкта)

____________________________________________________________________________________

      2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який виконав _______________

(види робіт)

___________________________________________________________________________________


ДБНА.3.1-9-2000С.19

тайого субпідрядними організаціями__________________________________________________

                                                                     (назва організацій та їх відомча підпорядкованість)

____________________________________________________________________________________

які виконали________________________________________________________________________

(види робіт)

      3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями_______________________________________________________________________

(назва організацій та їх відомча підпорядкованість)

____________________________________________________________________________________

    

       4. Будівництво здійснювалось за проектом___________________________________________

                                                                        (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)

____________________________________________________________________________________

 

5. Проектно-кошторисна документація затверджена__________________________________

(назва організації,

____________________________________________________________________________________

яка затвердила документацію на об'єкт в  цілому)

" ___"_________________ 20__ р.№______

6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок робіт ___________________; закінчення робіт____________________________________

          (місяць і рік)                                                                 (місяць і рік)

7. Робочій комісії пред'явлена така документація:____________________________________

(перелік документів згідно

____________________________________________________________________________________

з 2.7 ДБН А. 3. 1-9-2000 або номер додатка до акта)

 

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.

8. Об'єкт має такі показники_______________________________________________________

(загальна площа, об'єм, місткість та інші основні техніко-економічні

____________________________________________________________________________________

показники за проектом)

      9. Їнженерно-технічні та архітектурно-будівельні рішення з об'єкта характеризуються такими даними: ______________________________________________________________________

    (стислі технічні характеристики з планування, кількості

____________________________________________________________________________________

 поверхів, основних матеріалів і конструкцій, інженерного обладнання, агрегатів та механізмів)

10. Обладнання встановлене згідно з актами про його прийняття після індивідуального ви­пробування та комплексного випробування і прийняття його робочими комісіями (перелік актів наведений в додатку... до цього акта) в кількості:

за проектом _______________ одиниць;

фактично _________________ одиниць.

11. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навко­лишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом _________

___________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

 Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.

12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в терміни, вказані в додатку ... до акта.

13. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього ________тис.грн., в тому числі будівельно-монтажних робіт _________ тис.грн., агрегатів

і механізмів, інструменту, інвентаря _________ тис. грн.


 ДБН А.3.1-9-2000С.20

Рішення робочої комісії

(назва об'єкта)

      ВВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядника і готовим до пред'явлення державній приймальній комісії.

      Голова робочої комісії                                   ________________

                                                                                         (підпис)

      Члени робочої комісії                                     ________________

                                                                          ________________


 

 

ЗДАЛИ

представники генерального

підрядника і субпідрядних організацій

 

 

__________________________________________________________


         (підписи)

 

ПРИЙНЯЛИ

представники замовника (забудовника)

 

 

 

 

___________________________________

___________________________________


                 _____________________________                      ___________________________________

                                  (підписи)                                                                        (підписи)


ДБН А.3.1-9-2000С.21

Форма4

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________________________________________________________________________

          (прізвище, ім 'я та по батькові,  посада особи,

___________________________________________________

                                яка затвердила акт)

 "_______"______________________________ 20 ____р.

АКТ

робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом споруди (приміщення)

м.___________                                   "___"  _____________________20___р.

     Робоча комісія, яка призначена __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__р.№_____

у складі:

голови - представника замовника (забудовника)______________________________________

__________________________________________________________________________________

                                        (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

членів комісії-представників:

генерального підрядника ___________________________________________________________

                   (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 


субпідрядних(монтажних)  організацій _______________________________________________                                                                                  

                                                                         (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)          

 

генерального проектувальника ______________________________________________________

             (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій __________________________

___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________

(прізвище, ш 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду ___________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці_____________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ___________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 

на підставі вимог ДБН А.3.1-9-2000


 ДБН А.3.1-9-2000С.22

ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником ______________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість)

____________________________________________________________________________________

пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом_________________________

____________________________________________________________________________________

(назва споруди, приміщення)

що входить до складу­­­_________________________________________________________________

(назва об'єкта)

2. Будівництво виконано на підставі рішення (постанови, розпорядження, наказу) від

 "_______"____________20__р.№_____ ___________________________________________________

                                                                                   (назва організації, яка винесла рішення)

3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який виконав ____________________

(види робіт)

та субпідрядними організаціями ______________________________________________________

             (назва організації та її відомча підпорядкованість)

____________________________________________________________________________________

які виконали ________________________________________________________________________

(види робіт)

     4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена проектними організаціями ____________________________________________________________________________________

                                   (назва проектних організацій та їх відомча підпорядкованість)

     5. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________________________________

                                                            (номер проекту, номер серії (за типовими  проектами)

____________________________________________________________________________________

6. Проектно-кошторисна документація затверджена____________________________________

                                      (назва організації, яка затвердила

____________________________________________________________________________________

                                    проектно-кошторисну документацію на об'єкт в цілому)

"_______" ____________________________ 20__р. №_____

7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок   __________________________;     закінчення _________________________________

   (місяць і рік)                                                                    (місяць і рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ _______________;

фактично ___________________________.

8. Робочій комісії представлена така документація: __________________________________

             (перелік документів відповідно

____________________________________________________________________________________

до 2.7 ДБН А.3.1-9-2000 або номер додатка до акта)

 

      9. Подані до прийняття в експлуатацію будинок, споруда, приміщення мають такі основні показники:__________________________________________________________________________

(загальна площа, об 'єм, місткість та інші основні техніка-економічні  показники за проектом)


ДБН А.3.1-9-2000С.23

10. Інженерно-технічні та архітектурно-будівельні вирішення з споруди (приміщення) характе­ризуються такими даними:_____________________________________________________

                             (стислі технічні характеристики з планування, кількості

___________________________________________________________________________________

поверхів, основних матеріалів та конструкцій, інженерного обладнання, агрегатів та

___________________________________________________________________________________

                                                                механізмів)

     11. Обладнання змонтоване згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування робочими комісіями (перелік актів наведений у додатку ... до цього акта) у кількості:

згідно з проектом _______________ одиниць;

фактично      ____________________ одиниць.

12. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навко­лишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом ____________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

Характеристика заходів наведена у додатку ... до акта.

   13. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, тепло­постачання, енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію споруди (примі­щення) та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуа­таційних організацій наведений у додатку ... до акта.

14. Недоробки та дефекти усунені.

15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього ________тис.грн., утому числі: будівельно-монтажних робіт________тис.грн., агрегатів і механізмів, інструменту та інвентаря _________ тис.грн.

16. Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію __________

тис.грн., у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт ___________ тис.грн., агрегатів

і механізмів, інструменту та інвентаря ____________ тис.грн.

Рішення робочої комісії

Пред'явлене до прийняття ________________________________________________________

(назва споруди, приміщення)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Голова робочої комісії                                     ___________________________________

                                                                                                        ( підпис)

Члени робочої комісії                                      ___________________________________

                                                                             ___________________________________

                                                                                                      ( підписи)


                                                     

                                                    


 ДБН А.3.1-9-2000С.24

Форма5

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

(дата та номер рішення (наказу, постанови та ін.), прізвище, ім 'я та по батькові і посада особи, яка підписала рішення (наказ, постанову та ін.)

АКТ

державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

від"___"___________ 20____ р.                          ____________________________________________

(місце знаходження об'єкта)

Державна приймальна комісія, яка призначена рішенням (наказом, постановою та ін.)

"_______" ____________ 20 ____ р.№____     ____________________________________________

                                         (назва організації, яка призначила комісію)

____________________________________________________________________________________

у складі:

голови комісії _______________________________________________________________________

                                      (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

членів комісії-представників:

замовника (забудовника) ______________________________________________________________

                   (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації____________________________________________________________


                                                                      (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _________________________________________________________

                                                                     (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________          

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органів державного архітектурно-будівельного контролю __________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду __________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці___________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                  (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

державних адміністрацій______________________________________________________________

                  (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)


ДБНA3.1-9-2000С.25

напідставі вимог ДБН А.3.1-9-2000.

ВСТАНОВИЛА:

1. Замовником (підрядником разом з замовником)_____________________________________

(назва організації та її відомча

____________________________________________________________________________________

підпорядкованість)

пред'явлений до прийняття в експлуатацію________________________________________________

(назва об'єкта, вид будівництва

____________________________________________________________________________________

(нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)

за адресою: __________________________________________________________________________

         (область, район, населений пункт, мікрорайон, квартал, вулиця, номер будинку (корпусу)

 

     2. Будівництво здійснено на підставі рішення (наказу, постанови та ін.) від

"___"___________20__р.№_____________________________________________________________

(назва організації, яка винесла рішення)

 

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від"____"___________ 20__р.

№ _____  ____________________________________________________________________________

(назва органу держархбудконтроль, який видав дозвіл)

3. Будівництво здійснено генеральним підрядником____________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість)

який виконав ________________________________________________________________________

(види робіт)

і субпідрядними організаціями_________________________________________________________

(назва організації та її відомча підпорядкованість, види

____________________________________________________________________________________

 робіт, які виконані кожною організацією

____________________________________________________________________________________

 (при кількості організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку ... до акта)

 

4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена генеральним проектуваль­ником ______________________________________________________________________________

       (назва організації та її відомча підпорядкованість)

 

який виконав_________________________________________________________________________

(назва частин або розділів документації)

та субпідрядними проектними організаціями _____________________________________________

       (назва організацій, їх відомча підпорядкованість

____________________________________________________________________________________

та виконані частини і розділи документації (при кількості організацій більше

____________________________________________________________________________________

трьох перелік наводиться в додатку ...до акта)

        5. Вихідні дані для проектування видані______________________________________________

      (назва науково-дослідних та вишукувальних

____________________________________________________________________________________

організацій, їх відомча підпорядкованість, тематика вихідних даних (при кількості організацій

____________________________________________________________________________________

більше трьох перелік їх наводиться в додатку ...до акта)


 ДБН А.3.1-9-2000С.26

     6. Будівництво здійснювалось за проектом (типовим, індивідуальним, повторного застосування) _______________________________________________________________________

(номер проекту, номер серії (за типовими проектами);

____________________________________________________________________________________

для індивідуального проекту по об'єктах житлово-цивільного призначення вказується назва

____________________________________________________________________________________

                                       органу,який дозволив застосування такого проекту)

7. Проектно-кошторисна документація затверджена ____________________________________

(назва організації, яка

____________________________________________________________________________________

 затвердила (перезатвердила)документацію на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)

____________________________________________________________________________________

"________"____________________ 20 ____ р. №___________


  8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

початок робіт _________________;    закінчення робіт _____________________________________

                         (місяць і рік)                                                                (місяць і рік)

при тривалості будівництва, місяців:

за нормою або за ПОБ __________________; фактично _____________________________________


9.   Державній приймальній комісії представлена така документація: _____________________

____________________________________________________________________________________

(перелік документів у відповідності з2.7, 2.34 ДБН А.3.1-9-2000 або номер додатка до акта)

Вказані документи є обов'язковим додатком до цього акта.

10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт має такі основні техніко-економічні показники:

 

 

      За проектом

   Фактично

Загальний об'єм, площа, місткість тощо

Одиниця виміру

загальна (з урахуванням раніше прийнятих)

в тому числі пускового комплексу або черги

загальна(з урахуванням раніше прийнятих)

втому числі пускового комплексу або черги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Інженерно-технічні та архітектурно-будівельні вирішення по об'єкту характеризуються такими даними: ________________________________________________________________________

                    (короткі технічні характеристики щодо особливостей його розміщення,планування,

 ____________________________________________________________________________________

кількості поверхів, основних матеріалів і конструкцій, інженерного обладнання, агрегатів і

___________________________________________________________________________________

механізмів)

12. На об'єкті змонтовано передбачене проектом обладнання в кількості згідно з актами про його прийняття після індивідуального випробування та комплексного випробування (перелік  вказаних актів наведений в додатку ... до цього акта).

13. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежобезпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектом ____________________________________________________________________________________

(відомості про виконання)

____________________________________________________________________________________

 

Характеристика заходів наведена в додатку ... до акта.


ДБН А.3.1-9-2000С.27

14. Зовнішні надвірні комунікації холодного та гарячого водопостачання, каналізації, тепло­постачання, газопостачання, енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта та прийняті міськими експлуатаційними організаціями. Перелік довідок міських експлуа­таційних організацій наведений в додатку ... до акта.

15. Недоробки та дефекти, які виявлені робочою комісією, ліквідовані.

16. Роботи з озеленення, влаштування верхнього покриття під'їзних доріг до будинків, тротуарів, господарчих, ігрових та спортивних майданчиків, а також оздоблення фасадів будинків повинні бути виконані:

Види робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

 

Термін виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектно-кошторисною документацією: всього__________тис.грн., у тому числі: базисна вартість будівельно-монтажних робіт _________ тис.грн., агрегатів і механізмів, інструменту та інвентаря __________ тис.грн.

18. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію _________ тис.грн., у тому числі: вартість будівельно-монтажних робіт_________тис.грн., вартість агрегатів і механізмів, інструменту та інвентаря ________ тис.грн.

Рішення державної приймальної комісії

Пред'явлений до прийняття _______________________________________________________

                                          (назва об'єкта)

ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ.

Голова державної приймальної комісії  _____________________________________________

                   (підпис)

Члени державної приймальної комісії   _____________________________________________

                                                                    

                                                                       _____________________________________________

                   (підписи)


 ДБН А.3.1-9-2000С.28

ДОДАТОК  В

(рекомендований)

Форма заяви

                                                                                       _______________________________________                                                                 

                      (назва органу держархбудконтролю)

 

                  ________________________________________

                     (прізвище, ім 'я та по батькові,

 

                 ________________________________________

                                 адреса фізичної особи)

ЗАЯВА

Прошу призначити державну технічну комісію для прийняття рішення про готовність закін­ченого будівництвом __________________________________________________________

                           (назва і коротка характеристика об'єкта)

 

___________________________________________________________        до експлуатації.

Дозвіл на підключення до міських мереж холодного та гарячого водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання, телефонного і радіозв'язку є.

Оплата послуг технічної комісії буде проведена у встановленому порядку.

"_______"_____________________ 20__ р.         _________________________________________

                                            (підпис)


ДБН А.3.1-9-2000С.29

ДОДАТОК  Г

(рекомендований)

Форма акта

АКТ

державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації

" _______" _________________20 __ р.     _______________________________________________

(місцезнаходження об 'єкта)

Державна технічна комісія, призначена _____________________________________________

                  (назва організації, яка призначила державну

____________________________________________________________________________________

технічну комісію)

рішення від  "____"___________ 20 __  р.  № _____

на підставі вимог 3.1 ДБН А. 3.1-9-2000

у складі:

голови - представника організації, яка призначила комісію _________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 членів комісії- представників:

замовника __________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

організації, яка виконувала будівництво (підрядника) _____________________________________

____________________________________________________________________________________             

                                                                     (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника _________________________________________________________

                                                                     (прізвище, імя та по батькові, посада)

органу, спеціально уповноваженого органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної обо­рони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій __________________________

____________________________________________________________________________________   

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду __________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного пожежного нагляду _________________________________________________

 

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного нагляду за охороною праці____________________________________________

 

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції __________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

інших зацікавлених органів нагляду і організацій _________________________________________

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

1. Державній технічній комісії пред'явлений закінчений будівництвом ____________________

____________________________________________________________________________________ 

                                            (назва та належність об'єкта)


 ДБН А.3.1-9-2000 С.30

збудований згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт, виданим ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                                   (назва органу держархбудконтролю)

 від"____"____________20__р.№_____

2. Оглядом об'єкта встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконані згідно з діючим будівельними нормами.

3. Порушень вимог органів державного архітектурно-будівельного контролю,державно:

санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду та державного нагляду охороною праці при будівництві не встановлено.

4. Об'єкт має такі основні техніко-економічні показники: _____________________________

 

____________________________________________________________________________________

                                                      (площа, місткість і т.ін.)

Рішення державної технічної комісії

1._______________________________________________________________________________

(назва об’єкта)

готовий до введення в експлуатацію.

2. Цей акт може служити підставою для реєстрації у відповідних органах об'єкта колективі (або приватної) власності юридичних і фізичних осіб, а також у державних органах статистики.

Голова державної технічної комісії             _________________________________________

                                                                                                                     (підпис)

Члени державної технічної комісії              __________________________________________

                                                                    

                                                                            __________________________________________

                                  (підписи)


 ДБН А.3.1-9-2000С.31

ДОДАТОК  Д

(обов'язковий)

Форма паспорта

                       ПАСПОРТ СХОВИЩА     

        (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) №

Загальні відомості

1. Адреса __________________________________________________________________________

(місто, район, вулиця,№  будинку)

2. Кому належить ___________________________________________________________________

    (до якого підприємства приписано сховище (протирадіаційне укриття)

3.   Найменування проектної організації, ким затверджений проект __________________________

___________________________________________________________________________________

4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які будували сховище (протирадіаційне укриття)____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5.   Призначення сховища (протирадіаційного укриття) в мирний час _________________________

____________________________________________________________________________________

6.   Організація, яка експлуатує сховище (протирадіаційне укриття) в мирний час, з якого періоду ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

7. Дата прийняття в експлуатацію _____________________________________________________

(рік, місяць, число)

8. Час приведення сховища (протирадіаційного укриття) в готовність _________________год.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, чол. ____________________________________________________________________

2. Загальна площа, м2 ________________________________________________________________

3. Загальний об'єм, м3_________________________________________________________________

4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):

вбудоване в будинок ____________________________________________ поверхів

окремо розташоване ____________________________________________________

в гірничих виробках_____________________________________________________

5. Кількість входів ___________________________________________________________________

6. Кількість аварійних виходів ________________________________________________________

7. Кількість дверей і ставень (з вказівкою марки або шифру):

захисно-герметичних____________________________________________________

герметичних ___________________________________________________________

8. Клас сховища (група укриття) ______________________________________________________


  


ДБН А.3.1-9-2000С.32

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Таблиця Д. 1

Венти­-

ляційна

система

Вентилятори

 

 

Фільтри і засоби

    регенерації

Герметичні

клапани

Противибухові

пристрої

 

Тип

Кіль­кість

Продук­тивність

Тип

 

Кіль­кість

 

Тип

 

Кіль­кість

 

Тип

 

Кіль­кість

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Продовження таблиці Д. 1

Насоси

Калорифери або

повітроохолоджувачі

Холодильні машини

Тип

 

Кількість

 

Продук­тивність

Тип

 

Кількість

 

Продук­тивність

Тип

 

Кількість

 

Продук­тивність

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів __________________________________________

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря)   ____________________________________

12. Система опалення _________________________________________________________________

13. Система енергопостачання _________________________________________________________

14. Система водопостачання ___________________________________________________________

                                                     (вид водопроводу, свердловина, ємкість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів ________________________________

____________________________________________________________________________________

16. Інструмент, інвентар, агрегати і механізми, які є в сховищі (протирадіаційному укритті)

 

17. Дата заповнення паспорта __________________________________________________________

Відповідальний представник організації, яка експлуатує захисну споруду

 

____________________________________________________________________________________

      ( Посада )                                  ( П.І.Б.)                                                  ( підпис)


Представник штабу цивільної оборони області (міста, району)

                  ____________________________________________________________________________________

       ( Посада )                                ( П.І.Б.)                                                  ( підпис)

 

Примітка.Паспорт складається в трьох примірниках: 1 -й прим. знаходиться в сховищі (укритті),  2-й - у службі сховищ об'єкта, 3-й - у органі, спеціально уповноваженому органом виконавчої влади розв'язувати задачі цивільної оборони та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій області (міста, району).


ДБН А.3.1-9-2000С.33

ДОДАТОК  Е

 (обов'язковий)

Форма журналу

ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ СХОВИЩА (ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) № ________________________

_____________________________________________________________________________              

                 (найменування організації, якій належить сховище (протирадіаційне укриття)

____________________________________________________________________________________

розміщене за адресою ________________________________________________________________

Дата перевірки

 

 Посади, прізвища  

      та ініціали 

   перевіряючих

 

Перевірені

конструкції, вузли, механізми і обладнання

 

Результати огляду 

  і помічені

 недоліки

 

Строк усунення недоліків

 

Дата

усунення

недоліків і

підпис від-

повідальної

особи

1

2

3

4

5

6

 

Примітка.Журнал зберігається у сховищі (протирадіаційному укритті).


ДБН А.3.1-9-2000С.34

ЗМІСТ

Стор.

1. Загальні положення .......................................................................................................     1

2. Прийняття в експлуатацію об'єктів державної власності ..........................................     1

3. Введення в експлуатацію об'єктів, які не є державною власністю ...........................     8

4. Утримання захисних споруд .........................................................................................     9

Додаток А

Перелік нормативних документів, на які наведено посилання у тексті норм .............    13

Додаток Б

       Форми актів .......................................................................................................................    14

Додаток В

       Форма заяви .......................................................................................................................    28

ДодатокГ

       Форма акта .........................................................................................................................    29

Додаток Д

       Форма паспорта ................................................................................................................     31

Додаток Е

   Форма журналу ...............................................................................................................     33


 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

 

Управление, организация и технология

ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ

ДБН А. 3.1-9-2000

Издание официальное

 Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины (Госстрой Украины)

 Киев2000


 

РАЗРАБОТАНЫ                    Научно-исследовательским институтом строительного

производства (НИИСП, г. Киев), руководитель темы к.э.н. Заблоцкий Е.И., инженеры Москаленко Н.Н., Сивко А.В.

ВНЕСЕНЫ                             Отделом инновационной политики, нормирования и  ПОДГОТОВЛЕНЫ               стандартизации Госстроя Украины

К УТВЕРЖДЕНИЮ

  УТВЕРЖДЕНЫ                     приказом Госстроя Украины от2000-10-13  №229

                                                и введены в действие2001-04-01

©Укрархстройинформ


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

 

 

Управление, организация и технология                                 ДБН А.3.1-9-2000

Приемка в эксплуатацию законченных строительством    Взамен СНиП3.01.09-84 защитных сооружений гражданской обороны

и их содержание

Настоящие нормы устанавливают порядок, основные требования и условия приемки в экс­плуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны (убежищ, противорадиационных укрытий) и их содержание независимо от их форм собственности и рас­пространяются на новое строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов строительства, их отдельных очередей, пусковых комплексов.

В настоящих нормах употребляются термины, определения к которым приведены в приложении IДБНА.3.1-3-94.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в данных нормах, приведены в приложении А.

1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Законченные строительством защитные сооружения гражданской обороны вводятся в эксплуатацию с учетом требований1.2, 1.5,1.7 и1.11ДБНА.3.1-3-94.

1.2Приемке в эксплуатацию подлежат законченные строительством защитные сооружения:

-встроенные в здания, входящие в комплекс строительства объектов производственного или жилищно-гражданского назначения, а также предусмотренные в составе вновь возводимых и ре­конструируемых рудников и шахт вместе с основным объектом строительства или его пусковым комплексом;

-отдельно стоящие, а также защитные сооружения, оборудованные в существующих зданиях, сооружениях и горных выработках действующих, законсервированных и отработанных рудников и шахт,-сразу по окончании строительства.

2ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

   ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1Законченные строительством и подготовленные к эксплуатации защитные сооружения граж­данской обороны как объекты государственной собственности подлежат приемке государственными приемочными комиссиями.

2.2Для предъявления отдельно стоящих или встроенных защитных сооружений государст­венным приемочным комиссиям создаются рабочие комиссии, назначаемые заказчиком (застрой­щиком), которые должны проверить: соответствие защитных сооружений и смонтированного оборудования проектам; соответствие выполнения строительно-монтажных работ обязательным требованиям строительных норм; результаты индивидуальных испытаний и комплексного опро­бования оборудования; готовность к эксплуатации; выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, пожарной и радиационной безопасности.

2.3Приемка рабочими комиссиями указанных объектов и оборудования оформляется соот­ветствующими актами (приложение Б, формы1, 2, 3),которые передаются на рассмотрение государственной приемочной комиссии.

2.4Законченные строительством отдельно стоящие или встроенные защитные сооружения (помещения), входящие в состав объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, при необходимости ввода их в эксплуатацию в процессе строительства принимаются рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением государственным приемочным


 ДБН А.3.1-9-2000С.2

комиссиям, принимающим объекты в целом. Датой введения в эксплуатацию таких объектов явля­ется дата подписания акта рабочей комиссией (приложениеБ, форма4).

2.5Порядок назначения рабочих комиссий установлен в2.5ДБН А.3.1-3-94.

2.6В состав рабочей комиссии включаются представители заказчика (застройщика), гене­рального подрядчика, субподрядных организаций, эксплуатирующей организации, генерального проектировщика, органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, государственной экологической инспекции, государственного надзора за охраной труда.

Председателем рабочей комиссии назначается представитель заказчика (застройщика).

        2.7Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую  документацию:

-перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с ука­занием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, ответст­венных за их выполнение;

-комплект рабочих чертежей, по которым осуществлялось строительство принимаемого объекта, с внесенными в них в процессе строительства изменениями в установленном порядке;

-документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

-акты на скрытые работы и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных кон­струкций;

-акты об испытании смонтированного оборудования; акты об испытании технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и венти­ляции; внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и дренажных устройств; акты об уплотнении (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены подвалов;

-акт проверки герметичности убежища;

-акт герметичности систем вентиляции и соединений;

-акт испытания вентиляционных систем;

-акт о замерах аэродинамического сопротивления перемычек и параметров естественной тяги в горных выработках;

-акт об испытании и комплексном опробовании защищенной дизельной электростанции (далее-ДЭС) убежища (укрытия);

-акт об испытании гидропневматической емкости;

-акты об испытании внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

-акты об испытании устройств телефонизации, радиофикации, сигнализации и автоматизации;

-акты об испытании устройств пожаробезопасности, взрывобезопасности, молниезащиты;

-акты радиационного обследования объекта;

-акты о выполнении противосейсмических мероприятий, предусмотренных проектом для строительства в сейсмических районах;

-акты о выполнении мероприятий при строительстве на территории с просадочными грунтами, высоким уровнем грунтовых вод, подземными выработками, карстами;

-журналы производства работ, авторского надзора (при его проведении), материалы проверок органами государственного надзора в процессе строительства.

2.8Рабочие комиссии отдельно проверяют:

а) при приемке в эксплуатацию встроенных и отдельно стоящих защитных сооружений:

-состояние ограждающих конструкций, входов, аварийных выходов, защитно-герметических дверей (ворот, ставен) и их соответствие классу защиты сооружения, дренажных систем и систем автоматического пожаротушения;

-наличие и качество деталей и приспособлений, предназначенных для заделки технологических проемов при переводе сооружения на режим убежища (укрытия);

-исправность противовзрывных устройств (МЗС, УЗС и др.), расширительных камер, задвижек на трубопроводах, герметических клапанов на воздухозаборных и вытяжных каналах, клапанов избыточного давления;


ДБН А.3.1-9-2000С.З

-герметичность убежища;

-крепление оборудования и воздуховодов;

       б) при приемке в эксплуатацию защитных сооружений, расположенных в горных выработках:

-маршруты движения укрываемых от рабочих мест к защитным сооружениям и их защи­щенность от воздействия средств поражения (наличие защитных перемычек, самоспасателей, пунктов переключения самоспасателей, указателей расстояния и направления движения и т.д.);

-работоспособность системы электроснабжения защитных сооружений с использованием ак­кумуляторных батарей электровозов и систем их автоматического регулирования;

-состояние автономного источника питания;

-состояние путей эвакуации укрываемых из защитного сооружения;

-работоспособность электросвязи, проводного вещания и радиосвязи, а также средств опо­вещения гражданской обороны объекта.

2.9Приемка рабочей комиссией инженерно-технического оборудования должна завершаться проверкой работоспособности всех систем сооружения в совместной (комплексной) работе.

Для защитного сооружения, расположенного в горной выработке, должны быть произведены замеры количества воздуха, поступающего в защитное сооружение в режиме чистой вентиляции за счет естественной тяги.

Приемка строительных конструкций

2.10Проверка состояния ограждающих конструкций осуществляется внешним осмотром, при этом выявляют:

-соответствие проекту конструкций стен, покрытия, перегородок, перемычек, тамбуров-шлю­зов, туннелей, шахт, тамбуров и герметических дверей (ворот, ставен):

-правильность выполнения вводов в убежище (укрытие) электрических кабелей, кабелей связи, а также коммуникаций водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

-соответствие проекту толщины подсыпки грунта на покрытие.

2.11Система автоматического пожаротушения проверяется на работоспособность в соответ­ствии с требованиями конструкции по ее эксплуатации.

2.12Работоспособность дренажной системы должна проверяться путем просвечивания дре­нажных труб из одного колодца к другому. При этом на зеркале должен быть виден четкий контур дренажной трубы и света.

2.13Испытание защитных свойств соооужения от затекания наружного воздуха должно вклю­чать два этапа:

а) первый-испытание сооружения на герметичность;

б) второй-испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных проектом величин избыточного давления (подпора) воздуха.

2.14Герметичность убежища проверяется в такой последовательности:

-закрываются все входные двери, ставни и люки, стопорятся клапаны избыточного давления, закрываются герметические клапаны и заглушки на воздуховодах вытяжных систем, сифоны заполняются водой;

-включается в работу приточная система вентиляции, отрегулированная на заданную проектом производительность и по производительности вентиляторов определяется количество воздуха, подаваемого в убежище;

-измеряется подпор воздуха в убежище тягонапоромером жидкостным или другим пригодным для этой цели прибором. Во всех случаях замеренное значение подпора должно быть не менее значения, указанного на графике (рис.1)или величины подпора, определяемой по формулам:

-для убежищ с обычной герметичностью ( в единицах СИ)

 

                                                                            ( 1 )

где DР    -подпор воздуха в убежище, Па;

                  то же в единицах МКГСС


 ДБН А.3.1-9-2000С.4


                                                                                                                           

                       


где DР     -подпор воздуха в убежище, кг/м2 (мм вод. ст.);

-для убежищ с повышенной герметичностью (в единицах СИ)

                                                                       ( 2 )

 то же, в единицах МКГСС


    

L-воздухоподача приточной системы вентиляции, м3/ч;

 

F-площадь ограждений по внутреннему контуру герметизации, м2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -нормативная кривая подпоров воздуха в убежищах с обычной герметичностью;

2 -то же с повышенной герметичностью

Рисунок1 -График для оценки герметичности убежищ


При величинах замеренного подпора воздуха меньше определенных по графику или формулам (1)и(2)выявляются места повышенной утечки воздуха по отклонению пламени свечи или с помощью мыльной пленки, при этом проверяются притворы герметических устройств (дверей, люков, клапанов и др.), примыкание коробок дверей и ставен к ограждающим конструкциям, уплотнители клиновых затворов, места прохода через ограждающие конструкции вводов коммуникаций и установка других закладных деталей, стыки сборных железобетонных элементов.

После устранения выявленных неплотностей производится повторная проверка герметичности убежища. Без доведения до требуемой герметичности убежище в эксплуатацию не принимается.

Герметичность проверяется во время периодических осмотров (не реже одного раза в квартал а также немедленно после заполнения его людьми по сигналам гражданской обороны).

Контроль за подпором воздуха осуществляется с помощью тягонапоромера, соединенного с атмосферой водогазопроводной оцинкованной трубой диаметром15мм с запорным устройством.

Вывод труби от тягонапоромера в атмосферу производится в зону, в которой отсутствует

влияние потоков воздуха при работе систем вентиляции убежища.

Тягонапоромер следует устанавливать в вентиляционной камере.

2.15Надежность и удобство закрывания дверей, надежность крепления уплотняющих прокладок, плотность примыкания дверных полотен к коробкам и степень перекрытия подвижными элементами сечений воздуховодов должна проверяться путем их опробования.


ДБН А.3.1-9-2000С.5

      2.16Испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания уста­новленных величин избыточного давления (подпора) воздуха при режимахIIиIIIдолжно про­изводиться в следующем порядке:

-включаются система приточной вентиляции режимаIIи система вытяжной вентиляции, при этом соответствующие герметические клапаны должны быть открыты, а клапаны перетекания-свободны. Величина подпора воздуха в убежище должна составлять не менее50Па(5мм вод.ст.);

-включается система поддержания подпора воздуха режимаIII.Остальные системы не ра­ботают, при этом должны быть закрыты все герметические клапаны на вытяжных системах, застопорены в закрытом положении клапаны избыточного давления в тамбурах входов. Величина подпора воздуха в убежище должна быть не менее50Па.

Приемка инженерно-технического оборудования

2.17Приемка инженерно-технического оборудования должна производиться после индиви­дуальных испытаний и комплексного опробования, проводимых специализированными органи­зациями. При приемке оборудования рабочие комиссии проверяют:

-правильность установки вентиляторов, противопыльных фильтров, воздухоохлаждающих установок, автономных кондиционеров, холодильных машин, а также изготовления и монтажа воздуховодов;

-правильность установки специального оборудования-фильтров-поглотителей, предфильтров, фильтров для очистки наружного воздуха от окиси углерода (ФГ-70), установок регенерации воздуха, герметических клапанов, клапанов избыточного давления и противовзрывных устройств;

-наличие приспособлений, фиксирующих положение вентиляционных запорных и регули­рующих устройств, и легкость управления этими устройствами;

-работу подвижных элементов противовзрывных устройств;

-работоспособность электронагревателей и водяных охладителей;

-загрузку гравийных охладителей;

-наличие приборов для измерения подпора воздуха в убежище и работоспособность трубы, соединяющей подпоромер с атмосферой;

-состояние фильтров и регенеративных средств;

-крепление оборудования и воздуховодов;

-наличие заземления энергопотребителей, отметку организации, выполнившей проверку;

-удобство обслуживания оборудования;

-работоспособность вытяжных воздуховодов от аккумуляторных шкафов;

-соответствие проектным данным производительности, полного давления, направления вра­щения и числа оборотов вентиляторов;

-соответствие проекту расходов воздуха, подаваемого (удаляемого) системами вентиляции в сооружение (из сооружения) и в каждое помещение при всех трех режимах, а также при режиме мирного времени, и соответствие при этом эксплуатационного подпора воздуха нормативному;

-герметичность колонок фильтров-поглотителей и воздуховодов, находящихся под разре­жением до фильтров-поглотителей;

-надежность работы герметических клапанов, в особенности тех, которые при режимахIIиIII находятся под разрежением;

-эффективность работы воздухоохлаждающих установок, автономных кондиционеров и холодильных машин;

-соответствие проектным данным производительности насосных установок, подающих воду к воздухоохлаждающим установкам, автономным кондиционерам и холодильным машинам;

-работу клапанов избыточного давления;

- соответствие проекту объема воздуха, подаваемого в вентилируемые тамбуры (убежища и ДЭС);

-герметичность проточных баков запаса питьевой воды;

-удобство вращения рукоятки ручных вентиляторов обслуживающим звеном;

-правильность выполнения обвязки баков трубами для обеспечения обмена воды во всех баках;

-наличие актов на материалы, которые применяются для покраски баков питьевой воды;

-удобство открывания и плотность прилегания крышек отверстий на фекальных резервуарах;

- плотность резервуара для сбора фекальных вод, наличие возможности его очистки;


ДБН А.3.1-9-2000С.6

 

    -соответствие покраски оборудования требованиям стандартов, действующих в промышлен­ности, и нормам техники безопасности;

    -правильность выполнения антикоррозийной защиты оборудования, воздуховодов и трубо­проводов.

2.18Проверка соответствия объемов воздуха, подаваемого системами вентиляции при раз­личных режимах, проектным производится в соответствии с "Временной инструкцией по пуску, наладке и эксплуатации вентиляционных установок на промышленных предприятиях".

2.19Герметичность системы вентиляции с фильтрами ФГ и колонками фильтров-поглотителей, фланцевых и сварных соединений воздуховодов, по которым проходит наружный неочищенный воздух (от мест забора наружного воздуха до герметических клапанов), проверяется при помощи мыльного раствора, для чего:

-закрываются все герметические двери и ставни на входах и в фильтровентиляционных камерах, а также герметический клапан на вытяжной системе из санузлов;

-закрываются герметические клапаны на воздухоподающих системах, кроме герметического клапана перед фильтрами-поглотителями, и герметические клапаны на всех вытяжных системах, кроме клапана на системе, отсасывающей воздух из проверяемых помещений;

-включается вытяжной вентилятор, отсасывающий воздух из помещения для укрываемых;

-закрываются все задвижки, вентили и пробковые краны на трубопроводах водопровода, канализации, подпоромерной линии, вентиляции аккумуляторных шкафов и других каналах, пере­секающих линию герметизации чистой зоны;

-обмазываются мыльным раствором все фланцевые, сварные и другие соединения. Появив­шиеся мыльные пузыри указывают на места просачивания воздуха.

Проверку герметичности колонок фильтров-поглотителей допускается производить также с помощью этилмеркаптана в соответствии с требованиями "Инструкции по оценке качественного состояния фильтров-поглотителей в защитных сооружениях гражданской обороны".

Места нарушения герметичности соединений воздуховодов можно определить по отклонению пламени свечи при работающих приточных вентиляторах (за исключением убежищ, расположенных в подземных горных выработках).

Не допускаются к установке и эксплуатации фильтры-поглотители с вмятинами и другими повреждениями корпусов, а также фильтры и регенеративные патроны с закрашенными маркировочными надписями или поврежденной заводской покраской.

2.20При проверке исправности герметического клапана необходимо в воздуховоде перед закрытым клапаном, по ходу движения воздуха, просверлить отверстие диаметром6-8мм, закрыть все, кроме одного (ближайшего к клапану), приточные отверстия и включить в работу систему вентиляции. Затем в просверленное отверстие впрыснуть пульверизатором50-75г нашатырного спирта. Отсутствие запаха аммиака в ближайшем приточном отверстии (за клапаном) подтверждает герметичность клапана. После проведения испытания отверстие заделывается.

Исправность клапана избыточного давления в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежищ. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден.

2.21Проверка холодильных машин и насосных установок производится в соответствии с "Инструкцией по испытанию и наладке систем кондиционирования воздуха". Производительность автономных кондиционеров проверяется по количеству холода и объему воздуха.

2.22При приемке гравийных охладитилей необходимо проверить:

-соответствие проекту объема и высоты засыпки щебня или гравия;

-размеры щебня или гравия(30-40мм);

-отсутствие в гравийном охладителе мусора и органических включений.

2.23При приемке вытяжных систем убежищ, в которых предусмотрено дымоудаление с помощью вентиляции, должна быть проверена производительность последней.


ДБНА.3.1-9-2000С.7

2.24В вентилируемом тамбуре убежища должна быть проверена кратность воздухообмена при продолжительности ветиляции 6 мин.

         Приемка защищенных дизельных электростанций

        2.25При приемке защищенных ДЭС генеральный подрядчик представляет рабочей комиссии:

-акт на монтаж оборудования, систем технологических трубопроводов, электрической части  ДЭС;

     -акты испытания систем водоснабжения, вентиляции, электрооборудования и автоматики;

     -проектно-техническую документацию на ДЭС и документацию на поставляемое оборудо-вание,инструкции по эксплуатации и паспорта на установленное оборудование.

     2.26Рабочая комиссия при приемке смонтированного оборудования ДЭС проверяет:

    - горизонтальность установки дизель-генератора и узла охлаждения на фундаментах, при этом уклон должен быть не более0,002в продольном и0,003в поперечном направлениях для дизель-генератора и не более0,005в продольном и поперечном направлениях для узла охлаждения;

   -соответствие проекту уложенных кабелей для электрических сетей и наличие на них ком-

пенсационных устройств;

    -наличие теплоизоляции выхлопной трубы и компенсатора на ней;

 

    -наличие порога в дверях помещения для хранения горюче-смазочных материалов или наличие поддона под расходным топливным баком при расположении его в машинном зале ДЭС;

-наличие и исправность системы автоматического пожаротушения;

        -наличие аварийных светильников в ДЭС;

-наличие и исправность электрифицированного указателя "Вход", светильников во входах, розеток для переносных ламп.

      2.27В системах технологических трубопроводов при приемке проверяются:

-соответствие материалов, деталей, узлов, арматуры и другого оборудования проекту;

-наличие опор под трубопроводами. Расположение опор должно исключать передачу усилий от трубопроводов на оборудование, к которому они присоединены;

       -запорная арматура на легкость ее открывания и закрывания. Штурвалы арматуры должны быть обращены в сторону, удобную для обслуживания;

-соответствие выполнения теплоизоляции требованиям проекта, а также правильность уста­новки сборника конденсата и компенсатора.

2.28При приемке дизеля на холостом ходу и под нагрузкой проверяются:

-плотность соединения трубопроводов всех систем и отсутствие подтеканий в вентилях, насосах и емкостях;

-герметичность систем газовыхлопа и воздухозабора;

-ручное управление дизель-генератора с местного пульта;

-надежность остановки агрегата стоп-устройством;

-регулирование числа оборотов;

-температура воды первого контура охлаждения и масла;

-работа систем подачи топлива и масла;

-работа системы удаления тепла от узла охлаждения.

2.29Приемка электрической части ДЭС должна производиться согласно требованиям глав1-8 ПУЭ.

2.30Для комплексной приемки ДЭС после выполнения требований2.27и2.28необходимо:

-провести операции по подготовке дизель-генератора к запуску и закрыть герметические двери входа в ДЭС и в помещение узла охлаждения дизеля;

-включить аварийное освещение ДЭС и отключить внешнее электроснабжение;

-произвести запуск дизеля и вывести дизель-генератор на рабочие обороты согласно инст­рукции по его эксплуатации;

-включить последовательно электроосвещение, вентиляцию, водопровод и электрооборудо­вание убежища.

         2.31При комплексной приемке ДЭС проверяются:

-работа дизель-генератора за1-2ч в период приемки технологических систем сооружения рабочей комиссией;

-обеспечение электроэнергией всех потребителей по режимам;


ДБН А.3.1-9-2000С.8

-соблюдение требований2.27;

-температура воздуха в машинном зале и помещении узла охлаждения дизеля (для агрегатов вынесенным узлом охлаждения) при работе дизеля с полной нагрузкой.

2.32Порядок назначения и функции государственных приемочных комиссий осуществляются согласно2.8, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17ДБН А.3.1-3-94.

2.33.В состав государственной приемочной комиссии включаются представители эксплуатирующей организации, заказчика, генерального подрядчика, генерального проектировщика, органов государственного архитектурно-строительного контроля, органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны, предупреждения иликвидации последствий чрезвычайной ситуации, государственного пожарного надзора, государственногосанитарно-эпидемиологического надзора, Госнадзорохрантруда.

Председателем государственной приемочной комиссии назначается представитель эксплуатирующей организации.

2.34Заказчик представляет государственным приемочным комиссиям документацию, перечисленную в2.7,а также:

-справку об устранении недоделок, выявленных рабочими комиссиями;

-утвержденную проектно-сметную документацию и справку об основных технико-экономических показателях объекта, принимаемого в эксплуатацию;

-перечень проектных, научных и других организаций, участвовавших в проектировании объекта, принимаемого в эксплуатацию;

-геодезическую схему фактического расположения инженерных сетей, которая передается также в местные органы градостроительства и архитектуры;

-документы об отводе земельных участков и разрешение органа государственного архитектурно-строительного контроля на производство строительно-монтажных работ;

-документы на геодезический разбивочный план для строительства, а также документы н геодезические работы в процессе строительства, выполненные заказчиком;

-документы о геологии и гидрогеологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и анализа грунтовых вод;

-паспорта на оборудование и механизмы;

-акты о приемке сооружения и помещений, смонтированного оборудования, составленные  рабочими комиссиями (приложение Б, формы1, 2, 3);

-акты о приемке сооружения и помещений, указанных в2.4(приложение Б, форма4);

-справки эксплуатирующих организаций о том, что наружные коммуникации холодногои горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

-справку о соответствии вводимых в действие мощностей (для начального периода освоения  проектных мощностей) мощностям, предусмотренным проектом;

-справку о фактической стоимости строительства, подписанную заказчиком и подрядчиком;

-сводные материалы рабочей комиссии о готовности объекта в целом к приемке в эксплуатацию государственной приемочной комиссией.

2.35Приемка государственными приемочными комиссиями законченных строительством объектов в эксплуатацию оформляется актом (приложениеБ, форма5).

      Акт государственной приемочной комиссии о приемке объектов в эксплуатацию подписывается председателем и всеми членами комиссии. При наличии возражений у членов комиссии они должны быть рассмотрены с участием представляемой ими организации.

Рассмотрение акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта, принятие решений по результатам рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение акта организацией, назначившей комиссию, осуществляется в срок не более месяцапосле подписания акта.

Датой ввода объекта в эксплуатацию является дата подписания акта государственной приемочной комиссией.

В отчетность о вводе в действие защитных сооружений гражданской обороны включаются только объекты, по которым утверждены акты государственной приемочной комиссии о приемке


ДБН А.3.1-9-2000 С.9

 

в эксплуатацию при наличии гарантийного паспорта-сертификата на объект, выданного генеральным подрядчиком.

2.36Документацию, перечисленную в2.7и2.34,после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у заказчика (застройщика) или в эксплуатирующей организации на протяжении всего срока эксплуатации.

        

        3ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ  

           ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

3.1Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны, не являющихся государственной собственностью, устанавливается Советом Министров Автономной Республики Крым, облгосадминистрациями, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациями по согласованию с МЧС и с Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилищной политики Украины.

Эти объекты рекомендуется вводить в эксплуатацию по решению, принимаемому государст­венной технической комиссией.

3.2Государственные технические комиссии назначаются распоряжением районных и городских госадминистраций.

В отдельных случаях по поручению госадминистраций государственные технические комиссии могут назначаться местными органами государственного архитектурно-строительного контроля.

Государственные технические комиссии приступают к работе не позднее15дней после подачи заказчиком (застройщиком) заявления о готовности объекта по форме приложения В.

3.3В состав государственных технических комиссий включаются представители заказчика, эксплуатирующей организации, проектировщика, государственного архитектурно-строительного контроля, органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, госу­дарственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, государственной экологической инспекции, государственного надзора за охраной труда и орга­низации, осуществившей строительство.

3.4Государственные технические комиссии, назначаемые районными и городскими госадми­нистрациями, принимают решение о вводе в эксплуатацию всех убежищ, а также противорадиационных укрытий с количеством укрываемых более300человек.

3.5Государственные технические комиссии, назначаемые по поручению районных и городских госадминистраций органами государственного архитектурно-строительного контроля, принимают решение о вводе в эксплуатацию противорадиационных укрытий с количеством укрываемых до300 человек включительно.

3.6Председателем государственной технической комиссии назначается представитель органа, назначившего комиссию.

3.7Государственная техническая комиссия обязана проверить:

-соответствие объекта утвержденной (согласованной) технической документации;

-соответствие выполненных строительно-монтажных работ мероприятиям по охране труда, обеспечению пожаро-, взрывобезопасности, радиационной безопасности, требованиям по защите окружающейприроднийсреды, строительным нормам;

-ответственные конструкции и узлы сооружения (помещения);

-наличие исполнительной технической документации;

-наличие разрешений соответствующих служб на подключение объекта к сетям водопровода, горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, тепловой сети.

3.8Решение о вводе в эксплуатацию выдается на законченные строительством защитные соо­ружения гражданской обороны, подготовленные к эксплуатации, по которым полностью выпол­нены строительно-монтажные работы в объеме, предусмотренном проектом.


 ДБН А.3.1-9-2000С.10

3.9Результатом работы государственной технической комиссии является составление и под­писание акта государственной технической комиссии (приложение Г), в котором принимается решение о готовности объекта к эксплуатации.

3.10Акт государственной технической комиссии утверждается органом, назначившим эту комиссию.

3.11Подписанный и утвержденный акт государственной технической комиссии является решением о готовности к эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, основанием для включения данных о его вводе в государственную статистическую отчетность, а также для оформления прав собственности на сооруженный объект.

3.12В случае, если государственная техническая комиссия пришла к выводу о неготовности сооружения (помещения) к эксплуатации, она оформляет отказ в решении о вводе объекта в экс­плуатацию и направляет его органу, назначившему комиссию, и заказчику (застройщику).

3.13Председатели и члены государственных технических комиссий несут ответственность за свои действия при приемке объектов в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

4СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Общие указания

4.1Защитные сооружения в мирное время должны использоваться для нужд хозяйствования и обслуживания населения в соответствии с требованиям ДБН В.2.2-5, при этом;

-защитные сооружения АЭС и в 30-километровой зоне от АЭС, а также на химически опасных объектах в мирное время должны содержаться в постоянной готовности к приему укрываемых;

-ответственность за поддержание защитных сооружений в готовности несут руководители объектов промышленного, сельскохозяйственного производств, организаций и учреждений, неза­висимо от формы собственности и хозяйствования.

4.2При эксплуатации защитных сооружений в мирное время должны быть сохранены:

-защитные свойства как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов и ава­рийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставен, противовзрывных устройств;

-герметизация и гидроизоляция всего защитного сооружения;

-работоспособность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме военного времени.

В защитных сооружениях запрещается перепланировка помещений, устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях и не предусмотренный проектом демонтаж оборудования.

4.3Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие защитные сооружения в мирное время, независимо от форм собственности назначают после приемки объекта в эксплуатацию ответственных, в обязанности которых входит осуществление систематического контроля за пра­вильным содержанием помещений, сохранностью защитных устройств и инженерно-технического оборудования защитных сооружений, а также работающих, которые осуществляют содержание, эксплуатацию, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования, создают соответствующие условия труда, санитарно-бытовое и медицинское обеспечение, текущие и перио­дические медосмотры, гигиеническое обучение, обеспечение спецодеждой и средствами индиви­дуальной защиты.

4.4В эксплуатируемом защитном сооружении должна быть следующая документация:

-правила содержания и опись оборудования и имущества защитного сооружения;

-планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств;

-паспорт убежища (противорадиационного укрытия), составляемый по форме приложения Д, журнал проверки состояния защитного сооружения, составляемый по форме приложения Е;

-план защитного сооружения с указанием приспособлений для сидения и лежания и путей эвакуации;

-план приведения защитного сооружения в готовность;

-инструкция по мерам безопасности при эксплуатации ДЭС;


ДБН А.3.1-9-2000С.11

   -инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами;

-журнал эксплуатации фильтровентиляционного оборудования;

-инструкция по обслуживанию и журнал учета работы ДЭС;

-журнал результатов осмотров и контрольных проверок фильтров-поглотителей, фильтров ФГ-70, устройств регенерации и подпора воздуха;

-формуляр фильтровентиляционного агрегата;

-указания о порядке проветривания защитного сооружения;

-инструкция по противопожарной безопасности;

-ежегодный акт освидетельствования санитарно-эпидемиологическими органами емкостей для питьевой воды;

-эксплуатационные схемы систем жизнеобеспечения;

-список сигналов оповещения гражданской обороны;

-список телефонов.

4.5Состояние защитных сооружений проверяется при комплексных проверках (один раз в год) и специальных (внеочередных) осмотрах.

Комплексные проверки и специальные осмотры проводятся в порядке, установленном руко­водителями предприятий, организаций и учреждений, эксплуатирующих защитные сооружения в мирное время.

Специальные осмотры производятся после пожаров, землетрясений, ураганов, ливней, навод­нений и т.п.

 В состав комиссий по комплексной проверке защитных сооружений включаются представители органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Результаты комп­лексной проверки и специальных осмотров оформляются актами.

При внеочередных осмотрах защитных сооружений должны проверяться:

-общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

-состояние обвалования отдельно стоящих и подсыпки покрытия во встроенных сооружениях, состояние кровли и боковых поверхностей горных выработок, крепи и защитно-герметических перемычек;

-исправность дверей (ворот, ставен) и механизмов задраивания;

-исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, элек­троснабжения, связи, автоматики и другого инженерного оборудования;

-использование площадей помещений для нужд хозяйствования и обслуживания населения;

-наличие и состояние средств пожаротушения;

-отсутствие протечек и просачивания грунтовых и поверхностных вод;

-температура и относительная влажность воздуха в помещениях. Результаты систематического осмотра записываются в журнал проверки состояния сооружения по форме приложения Е.

4.6При комплексной проверке защитного сооружения необходимо проверять:

-герметичность убежища в соответствии с требованиями2.14;

-работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств;

-возможность проведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом;

-эксплуатацию в режиме защитного сооружения в течение6ч с проверкой работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции.

4.7Входы в защитные сооружения загромождать не допускается.

Застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вы­тяжных устройств без согласования с органом, специально уполномоченным органом исполни­тельной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций области (города, района), не допускается.

Защитно-герметические и герметические двери в период использования сооружения в мирное время должны находиться в открытом состоянии на подставках и прикрываться легкими съемными экранами. Для закрывания дверных проемов устанавливаются обычные двери.


 ДБН А.3.1-9-2000С.12

 

4.8Помещения защитных сооружений должны быть сухими. Температура в этих помещенияхв зимний и летний периоды должна поддерживаться в соответствии с требованиями по эксплуатации  сооружения в мирное время. Поддержание помещений защитных сооружений и их ремонт производятся в соответствии с действующими положениями о проведении планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений в зависимости от их назначения в мирное время.

Защитные сооружения должны быть оборудованы пожарной сигнализацией итехническими средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами и проектом.

Содержание инженерно-технического оборудования

4.9Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений должно содержаться в исправности и готовности к использованию по назначению.

Содержание, эксплуатация, текущий и плановый ремонты инженерно-технического оборудования осуществляются в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей с учетомособенностей эксплуатации защитных сооружений.

        4.10 Системы и элементы инженерно-технического оборудования убежищ, кроме вентиляционных систем ДЭС, фильтров-поглотителей, предфильтров, фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, средств регенерации, гравийных воздухоохладителей следует эксплуатировать в мирное время.

Масляные противопыльные фильтры в случае неиспользования их в мирное время рекомендуется демонтировать и хранить в фильтровентиляционном помещении погруженными в  масляную ванну.

        Герметические клапаны до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров  для очистки воздуха от окиси углерода должны быть закрыты, за  исключением периода работы системы фильтровентиляции при проверках.

Системы и элементы инженерно-технического оборудования  противорадиацион-              ных укрытий должны эксплуатироваться в мирное время в необходимых для эксплуатации объемах.

4.11Исправность систем вентиляции следует проверять не реже одного раза в год путем проверки исправности вентиляторов приточных и вытяжных систем, фильтров-поглотителей, peгенеративных установок, герметических клапанов, герметических соединений воздуховодов, воздухозаборных и вытяжных каналов и противовзрывных устройств.

При использовании системы чистой вентиляции в мирное время допускается увеличение сопротивления противопыльных фильтров (ФЯР) не более чем в2раза (запыление50 %). Сопротивление фильтра определяется по разности статистических давлений до и после фильтра.

      Малогабаритные и унифицированные защитные секции следует проверять не реже одного раза в год, при этом контролируются наклон лопастей к плоскости и упругость лопастных пружин.

4.12 Помещения защитных сооружений, в которых в мирное время не предусматривается постоянная работа вентиляционных систем, следует периодически проветривать наружным воздухом.

Периодичность проветривания определяется службой эксплуатации с учетом местных условий.

При проветривании необходимо учитывать состояние наружного воздуха в зависимостиот  времени года и погодных условий: не разрешается проветривание помещения влажным воздухом, т.е. во время дождя или сразу после него, а также в сырую туманную погоду. Нормальной в защитном сооружении (в мирное время) считается относительная влажность не выше65-70 %.

Относительная влажность воздуха в сооружении измеряется психрометром.

4. 13Исправность систем водоснабжения и канализации следует проверять не реже одного раза  в год с опробованием вентилей, задвижек и водоразборных кранов.

В напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с  полным обменом ее в течение2суток.

Аварийные безнапорные емкости для питьевой воды должны содержаться в чистоте и заполняться водой при переводе на режим убежища (укрытия) после освидетельствования ихпредставителем службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Водозаборные скважины, устраиваемые в качестве источников водоснабжения, следует пери дически (не реже одного раза в месяц) включать на2-3часа для откачки воды.


                                                                    ДБНA3.1-9-2000С.13

      4.14Аварийные резервуары для сбора фекалий должны быть закрыты, пользоваться ими в мирное время запрещается. Задвижки на выпуске из резервуаров должны быть закрыты.

      Санузлы, не используемые в мирное время, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их при учениях, но при этом следует проводить периодический осмотр и ремонт.

       Допускается использование помещений санузлов под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируется без демонтажа. Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе защитного сооружения на режим убежища (укрытия).

      4.15ДЭС после испытаний подлежат консервации.

Расконсервация производится в период перевода защитного сооружения на режим убежища и в период учений. После расконсервации не реже одного раза в неделю следует запускать дизель-агрегат и испытывать его под нагрузкой30мин.

Во время испытаний следует осуществлять контроль согласно требованиям2.28настоящих норм.

У агрегатов, имеющих электрический пуск, необходимо контролировать зарядку аккумуля­торных батарей. У агрегатов, имеющих пуск сжатым воздухом, контролируется давление в пусковых баллонах. Пусковые баллоны, при необходимости, дозаправляются сжатым воздухом.


 ДБН А.3.1-9-2000С.14

ПРИЛОЖЕНИЕ  А

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые приведены ссылки в тексте норм

ДБН А.3.1-3-94             Управление, организация и технология. Приемка в експлуатацию 

                                         законченных строительством объектов. Основные положения

 

ДБН В.2.2-5-97              Здания и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны

 

ПУЭ                                Правила устройства электроустановок


ДБН А.3.1-9-2000С.15

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

 

Формы актов

Форма1

АКТ рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания

г.__________                                                   "__"_________  20_  г.

      Рабочая комиссия, назначенная____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

       (наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от " __ " _________  20 _  г.№ ______

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)__________________________________

____________________________________________________________________________________

                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика____________________________________________________________

                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций______________________________________________

                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации_______________________________________________________

                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика________________________________________________________

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)

 

органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи граждан­ской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

____________________________________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора _____________________

____________________________________________________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора__________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора за охраной труда____________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной экологической инспекции_____________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком______________________________________________________

                          (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

____________________________________________________________________________________

предъявлено к приемке следующее оборудование_______________________________________

                                          (перечень оборудования и его краткая

____________________________________________________________________________________

                 характеристика (при необходимости перечень указывается в приложении)

­­____________________________________________________________________________________


 ДБН А.3.1-9-2000С.16

смонтированное в___________________________________________________________________

(наименование сооружения, помещения)

входящего в состав__________________________________________________________________

                         (наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)

      2.Монтажные работы выполнены__________________________________________________

           (наименование монтажных организаций и их

____________________________________________________________________________________

                                                          ведомственная подчиненность)

 3.Проектная документация разработана___________________________________________

                                                     (наименование проектных организаций

____________________________________________________________________________________

                 и их ведомственная подчиненность, номера чертежей и даты их составления)

____________________________________________________________________________________

 

      4.Дата начала монтажных работ___________________________________________________

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ_______________________________________________

(месяц и год)

 

Рабочей комиссией произведены следущие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком)

(наименование испытаний)

Решение рабочей комиссии

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки  для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз.1настоящего акта, считать принятым  с"___" __________ 20__г. для комплексного опробования.

       Председатель рабочей комиссии                                    _______________________

                                                                                                                    (подпись)

 

Члены рабочей комиссии                                                ________________________

 

                                                                                             _________________________

                                                                                                                (подписи)

 

 

           

 СДАЛИ                                                                 ПРИНЯЛИ

       представители генерального                             представители заказчика (застройщика)

 подрядчика и субподрядных организаций

_______________________________________    ____________________________________

_______________________________________    ____________________________________

_______________________________________    ____________________________________

(подписи)                                                               (подписи)


ДБН А.3.1-9-2000С.17

Форма2

АКТ

рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного опробования

 

г. _______________________      "_____"____________________ 20 ___ г.  

Рабочая комиссия, назначенная ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

       (наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от"__"_________ 20__г.№ _____________

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)_________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)


 субподрядных (монтажных) организаций _____________________________________________

                                                                        ( фамилия, имя, отчество, должность)

 эксплуатационной организации______________________________________________________  

 генерального проектировщика_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

 

органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

____________________________________________________________________________________

                                                                        (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ______________________

_____________________________________________________________________________________

                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора___________________________________________

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора за охраной труда_____________________________________

                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной экологической инспекции______________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Оборудование __________________________________________________________________

(наименование оборудования, установки, агрегата

____________________________________________________________________________________

(при необходимости указывается в приложении ...к акту))

смонтированное в___________________________________________________________________

(наименование сооружения, помещения)

входящегов состав__________________________________________________________________

              (наименование предприятия, его очереди,пусковогокомплекса)

 

____________________________________________________________________________________


ДБН А.3.1-9-2000С.18

прошло комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы совместно  с коммуникациями с"___"_________ 20__г. по"__"_________ 20__г. втечение

________________в соответствии с установленным заказчиком порядком по________________

   (дни или часы)

_____________________________________________________________________________________

            (наименование документа, по которому производилось комплексное опробование)

_____________________________________________________________________________________

2.   Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

_____________________________________________________________________________________

 (наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

    3.Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении...к акту), выявленные в процессе комплексного опробования,а также недоделки:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________устранены.

 

4.В процессе комплексного опробования выполнены дополнительные работы, указанные в приложении...к акту.

Решение рабочей комиссии

      Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации, предусмотренной проектом, и принятым с"__"________ 20_г. для предъявления государственной приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

     Председатель рабочей комиссии                        ________________________

                                                                                                       (подпись)

    Члены рабочей комиссии                                     _________________________

                                                                               __________________________

                                                                                                       (подписи)


ДБН А.3.1-9-2000С.19

ФормаЗ

АКТ

рабочей комиссии о готовности законченного строительством объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

г. _________________________                             "____"_______________ 20____ г.

     Рабочая комиссия, назначенная _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

          (наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)

решением от " ____ "______________20  ___ г.№ _______

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)___________________________________

_____________________________________________________________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика_____________________________________________________________

                                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных (монтажных) организаций_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа,специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

_____________________________________________________________________________________

                                                                                    (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ______________________

_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора___________________________________________

                                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

органовгосударственного надзора за охраной труда_____________________________________

_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органовгосударственной экологической инспекции______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

на основе требований ДБН А.3.1-9-2000

      УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком________________________________________________________

                                                        (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

____________________________________________________________________________________

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченный строительством _____________________

                                                                                                                             (наименование объекта)

____________________________________________________________________________________

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ________________

                                                                                                                                              (виды работ)

____________________________________________________________________________________

 


 ДБН А.3.1-9-2000С.20

и его субподрядными организациями__________________________________________________

(наименование организаций и их ведомственная

____________________________________________________________________________________

подчиненность)

выполнившими _____________________________________________________________________

(виды работ)

3.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями ___________________________________________________________________________________

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту ____________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

____________________________________________________________________________________

5.Проектно-сметная документация утверждена __________________________________________

(наименование организации,

____________________________________________________________________________________

утвердившей документацию на объект в целом)

"___"____________20__Г.№ ________

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_______________________;окончание работ_________________________________

                    (месяц и год)                                                                     (месяц и год)

7.Рабочей комиссией представлена следующая документация___________________________

     (перечень документов

____________________________________________________________________________________

                                 в соответствии с2.7ДБН А.3.1-9-2000или номер приложения к акту)

 

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8.Объект имеет следующие показатели:_____________________________________________

     (общая площадь, объем, вместимость и другие

___________________________________________________________________________________

основные технико-экономические показатели по проекту)

 

9.Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:________________________________________________

                                                              (краткие технические характеристики по планировке,

____________________________________________________________________________________

этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию,

____________________________________________________________________________________

                                          агрегатам и механизмам)

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования и приемки его рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении...к настоящему акту) в количестве:

по проекту___________единиц;

фактически___________единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом  ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________         

                                                             (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении...к акту.

12.Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в при- ложении...к акту.


ДБН А.3.1-9-2000С.21

     13.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____________

тыс. грн., в том числе: строительно-монтажных работ__________тыс. грн., агрегатов и механизмов, инструмента, инвентаря__________тыс. грн.

Решение рабочей комиссии

______________________________________________________________________________________ 

                                                           (наименование объекта)

 

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии

   Председатель рабочей комиссии                                   ____________________________________

                   (подпись)

    Члены рабочей комиссии                                              ____________________________________

                                                                                             ____________________________________

(подписи)

 

 

 

СДАЛИ                                                                            ПРИНЯЛИ

представители генерального                                        представители заказчика (застройщика)

подрядчика и субподрядных организаций

______________________________________              _______________________________________

______________________________________              _______________________________________

______________________________________              _______________________________________

                      ( подписи)                                                                           ( подписи)

 

 


 

 ДБН А.3.1-9-2000С.22

Форма4

 

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________

_______________________________________

                                                                                               (фамилия, имя, отчество и должность                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                       

                                                                                           _______________________________________

                   лица, утвердившего акт )

 

"_____"   __________________ 20 ____ г. 


АКТ

рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством сооружения (помещения)

г.__________                                                                                   "____"_____________20___г.

     Рабочая комиссия, назначенная_____________________________________________________

                                       (наименование организации-заказчика (застройщика),

____________________________________________________________________________________

                                назначившей рабочую комиссию)

решением от"___"_________ 20__г.№ ______

в составе:

председателя-представителя заказчика (застройщика)____________________________________

____________________________________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителен:

генерального подрядчика____________________________________________________________

                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)


субподрядных (монтажных) организаций _______________________________________________


                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации_______________________________________________________   

                                                                            (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика ________________________________________________________

                                                                           (фамилия, имя, отчество, должность)

органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданскойобороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

___________________________________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора ________________________

___________________________________________________________________________________

                                                                          ( фамилия, имя, отчество, должность)                                                          

органов государственного пожарного надзора____________________________________________

___________________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора за охраной труда_______________________________________

                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной экологической инспекции________________________________________

                                                                       (фамилия, имя, отчество, должность)

на основании требований ДБН А.3.1-9-2000


ДБН А.3.1-9-2000С.23

УСТАНОВИЛА:

     1.Генеральным подрядчиком ________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная

_____________________________________________________________________________________

 подчиненность)

прелъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством__________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование сооружения, помещения),

входящее в состав ____________________________________________________________________

(наименование объекта)

     2.Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения, приказа

"___"__________ 20__г.________________________________________________________________

                                                        (наименование организации, вынесшей решение)

 

3.   Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнявшим_______________

______________________________________________________________________________________

(виды работ)

и субподрядными организациями_______________________________________________________

                                                           (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

выполнившими _______________________________________________________________________

(виды работ)

      4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями _____________________________________________________________________________________

                     (наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

     5.Строительство осуществлялось по проекту ___________________________________________

        (номер проекта, номер серии

_____________________________________________________________________________________

                                                                   (по типовым проектам)

     6.Проектно-сметная документация утверждена _______________________________________

  (наименование организации, утвердившей

_____________________________________________________________________________________

                                  проектно-сметную документацию на объект в целом)

“ _____”  __________________  20 ____ г.  №______

     7.Строительно-монтажные работы осуществлялись в сроки:

начало  работ___________________;окончание __________________________________________

      (месяц и год)                                                            (месяц и год)

при продолжительностистроительства, месяцев:

     по норме или по ПОС______________;

     фактически_______________________.

8.   Рабочей комиссии представлена следующая документация:____________________________

(перечень документов

______________________________________________________________________________________

в соответствии с2.7ДБН.4.3.1-9-2000или номер приложения к акту)

     9. Предъявленные к приемке в эксплуатацию здание, сооружение, помещение имеют следующие

основные  показатели:_________________________________________________________________

(общая площадь, объем, вместимость и другие основные технико-

______________________________________________________________________________________

экономические показатели по проекту)


ДБН А.3.1-9-2000С.24

     10.Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по сооружению (поме-щению)характеризуются следующими данными:__________________________________________

                                                  краткие технические характеристики по планировке,

 

____________________________________________________________________________________

      этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию,

 

____________________________________________________________________________________

                                                                   агрегатам и механизмам)

 

     11.Оборудование смонтировано согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен вприложении...к настоящему акту) в количестве:

по проекту___________единиц;

фактически___________единиц.

     12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом  __________________________________________________________

                                                                    (сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении...к акту.

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию сооружения (помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении...к акту.

14.Дефекты и недоделки устранены.

15.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего___ тыс. грн., в том числе: строительно-монтажных работ__________тыс. грн., агрегатов и механизмов, инструмента и инвентаря__________тыс. грн.

16.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_______тыс. грн., в том числе: стоимость строительно-монтажных работ________тыс. грн., стоимость агрегатов и механизмов, инструмента и инвентаря________тыс. грн.

Решение рабочей комиссии

      Предъявленное к приемке_________________________________________________________

(наименование сооружения, помещения)

____________________________________________________________________________________

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии                           ___________________________

                                                                                                        ( подпись )

Члены рабочей комиссии                                        ___________________________

                                                                                      ___________________________

                                                                                                         ( подписи)

 

 


ДБН А.3.1-9-2000С.25

                                                             Форма5

                                                                              УТВЕРЖДЕНО

                                                                        ___________________________________________

                                                                         ____________________________________________                           

                                                                        ___________________________________________

                                                                    (дата и номер решения (приказа, постановления  

                                                                         и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица,

                                                                           подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию закопченного строительством объекта

от "___" _________ 20__г.____________________________________________________________

                                                                 (местонахождение объекта)

    Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом,постановлением и др.)

     от "__"_________20__г.№______  ____________________________________________________

                                                                     (наименование организации, назначившей комиссию)

____________________________________________________________________________________

в составе:

председателя комиссии________________________________________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика(застройщика)______________________________________________________________

                              (фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации_________________________________________________________

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика ______________________________________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика_________________________________________________________

                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской бороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

____________________________________________________________________________________

                       (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля____________________________

____________________________________________________________________________________

                 (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора__________________________

____________________________________________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора____________________________________________

____________________________________________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора за охраной труда_______________________________________

                                                                                              (фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной экологической инспекции _______________________________________

                                                                                             (фамилия, имя, отчество, должность)

государственных администраций_____________________________________________________

          (фамилия, имя, отчество, должность)


 ДБН А.3.1-9-2000 С.26

на основании требований ДБН А.3.1-9-2000.

      УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) _______________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию_________________________________________________

                                                                                (наименование объекта, вид строительства

____________________________________________________________________________________

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:__________________________________________________________________________

            (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

 

 2.Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от

"__"_________20__г.№______ __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации, вынесшей решение)

в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

"______" ________________20____г.№______ ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование органа госархстройконтроля, выдавшего разрешение)

       3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком___________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _______________________________________________________________________

(виды работ)

и субподрядными организациями_____________________________________________________

                                                        (наименование организаций и их ведомственная подчиненность,

____________________________________________________________________________________

виды работ, выполненные каждой организацией

____________________________________________________________________________________

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектиров­щиком___________________________________________________________________

                    (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим _______________________________________________________________________

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями__________________________________________

                                 (наименование организаций,

____________________________________________________________________________________

     их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации

____________________________________________________________________________________

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту)

5.Исходные данные для проектирования выданы______________________________________

(наименование научно-исследовательских и

___________________________________________________________________________________

 изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных

___________________________________________________________________________________

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ...к акту)


                                                                   ДБН А.3.1-9-2000С.27

     6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторного применения)_______________________________________________________________________

                                (номер проекта, номер серии (по типовым проектам);

__________________________________________________________________________________

для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается

___________________________________________________________________________________

                          наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена_______________________________________

                                                                                                   (наименование организации,

___________________________________________________________________________________

утвердившей (переутвердившей) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

___________________________________________________________________________________

"_____"____________20____ г.  ______________


       8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало  работ_________________;окончание работ ___________________________________

                          (месяц и год)                                                             ( месяц и год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по ПОС_________________;фактически _________________________________


9.   Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

__________________________________________________________________________________

(перечень документов в соответствии с 2.7, 2.34 ДБН А.3.1-9-2000или номерприложения к акту)

____________________________________________________________________________________

                                                                             

       Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:

 

 

По проекту

Фактически

Общий объем, площадь, вместимость и т.д.

Единица измерения

общая (с учетом ранее принятых)

в том числе пускового комплекса или очереди

общая (с учетом ранее принятых)

в том числе пускового комплекса или очереди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Инженерно-технические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следущими данными:_________________________________________________

                 (краткие технические характеристики по особенностям его

____________________________________________________________________________________

размещения, по планировке,этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному

____________________________________________________________________________________

                                            оборудованию, агрегатам и механизмам)

12.На объекте смонтировано предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении...к настоящему акту)

     13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности  охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ___________________________________________________________________________

(сведения о выполнении)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Характеристика мероприятий приведена в приложении...к акту.


ДБН А.3.1-9-2000С.28

14.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении...к акту.

15.Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

16.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тро­туаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ

Единица измерения

Объем работ

Срок выполнения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Сметная стоимость строительства по утвержденной проектно-сметной документации: всего________тыс. грн., в том числе: базисная стоимость строительно-монтажных работ _______тыс. грн., агрегатов и механизмов, инструмента и инвентаря_______тыс. грн.

18.Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_______тыс. грн., в том

числе: стоимость строительно-монтажных работ_______тыс. грн., стоимость агрегатов и

механизмов, инструмента и инвентаря_______тыс. грн.

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ________________________________________________________

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной

 приемочной комиссии                                             ____________________________

                                                                                                              (подпись)

Члены государственной

 приемочной комиссии                                             _____________________________

                                                                                      _____________________________

                                                                                                             (подписи)


ДБН А.3.1-9-2000С.29

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Форма заявления

                                                                _____________________________________________

(наименование органа

                                                                       ______________________________________________

госархстройконтроля)

                                                                    ______________________________________________

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество,

                                                                      ______________________________________________

                                                                                                    адрес физического лица)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу назначить государственную техническую комиссию для предъявления о готовности законченного строительством____________________________________________

(наименование и краткая характеристика объекта)

____________________________________________________________________к эксплуатации.

Разрешения на подключение к городским сетям холодного и горячего водоснабжения, кана­лизации, теплоснабжения, электроснабжения, телефонной и радиосвязи имеются.   

Оплата услуг технической комиссии будет произведена в установленном порядке.

"_____"_______________20____  г.                               ____________________

                (подпись)


ДБН А.3.1-9-2000С.30

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г

(рекомендуемое)

Форма акта

АКТ

государственной технической комиссии о готовности законченного строительством объекта к эксплуатации

"__"_________________20__г.________________________________________________________

                                                                  (местонахождение объекта)

Государственная техническая комиссия, назначенная_________________________________

                                                                                                          (наименование организации,

___________________________________________________________________________________

назначившей государственную техническую комиссию)

решение от"__"____________ 20____г.№ _________________________

на основании3.1ДБН А.3.1-9-2000

       в составе:

председателя-представителя организации, назначившей комиссию_________________________

___________________________________________________________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика___________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

организации, осуществлявшей строительство (подрядчика)_________________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органа, специально уполномоченного органом исполнительной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора__________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного пожарного надзора____________________________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного надзора за охраной труда_______________________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной экологической инспекции________________________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов надзора и организаций__________________________________

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)


ДБН А.3.1-9-2000С.31

УСТАНОВИЛА:

1.Государственной технической комиссии предъявлен законченный строительством_______

(наименование и принадлежность объекта)

построенный в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ, выданным __________________________________________________________________________

(наименование органа госархстройконтроля)

от "___"____________20__ г.№_________

 

2.Осмотром объекта установлено, что строительно-монтажные работы выполнены в соот­ветствии с действующими строительными нормами.

3.Нарушений требований органов государственного архитектурно-строительного контроля, государственного санитарно-зпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора и органов государственного надзора за охраной труда при строительстве не установлено.

4.   Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели:_______________

____________________________________________________________________________________

(площадь, вместимость т.п.)

Решение государственной технической комиссии

1._____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

готов к вводу в эксплуатацию.

2.Настоящий акт может служить основанием для регистрации в соответствующих органах объекта коллективной (или частной) собственности юридических и физических лиц, а также в государственных органах статистики.

Председатель государственной

технической комиссии                                          _______________________________________

                               (подпись)

Члены государственной

технической комиссии                                           ______________________________________

                                                                                          ______________________________________

                     (подписи)


 ДБН А.3.1-9-2000С.32

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

(обязательное)

Форма паспорта

                             ПАСПОРТ УБЕЖИЩА

                               (ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ)

Общие сведения

I. Адрес ____________________________________________________________________________

(город, район, улица, N  дома)

2.Кому принадлежит ________________________________________________________________

                             (к какому предприятию приписано убежище(противорадиационноеукрытие)

3. Наименование проектной организации, кем утвержден проект _________________________

____________________________________________________________________________________

4.Наименование генподрядной и субподрядных организаций, возводивших убежище (противо­радиационное укрытие)_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.   Назначение убежища (противорадиационного укрытия) в мирное время _______________

___________________________________________________________________________________

6.Организация, эксплуатирующая убежище (противорадиационное укрытие) в мирное время, с какого периода_____________________________________________________________

7.Дата приемки в эксплуатацию______________________________________________________

(год, месяц, число)

8.Время приведения убежища (противорадиационного укрытия) в готовность___________ч

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА (ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ)

1.Вместимость, чел._________________________________________________________________

2.Общая площадь, м2 ________________________________________________________________

3.Общий объем, м3__________________________________________________________________

4.Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

встроенное в здание_____________________________этажей

отдельно стоящее_____________________________________________________

                             в горных выработках__________________________________________________

5.Количество входов________________________________________________________________

6.Количество аварийных выходов

7.Количество дверей и ставен (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических_______________________________________________

герметических________________________________________________________

8.Класс убежища (группа укрытия) ___________________________________________________


 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Таблица Д.1

 

Вентиля­ционная

система­

 

 

Вентиляторы

Фильтры и

средства

регенерации

Герметические

клапаны

Противовзрывные

устройства

 

 

Тип

 

Коли­чество

Произво­дитель­ность

Тип

 

Коли­чество

 

Тип

 

Коли­чество

 

Тип

 

Коли­чество

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Продолжение таблицы Д.1

 

Насосы

Калориферы или

воздухоохладители

 

Холодильные машины

Тип

 

Коли­чество

Производи­тельность

Тип

Коли­чество

Производи-тельность

Тип

Коли­чество

Производи­тельность

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

10.Наличие и перечень измерительных приборов________________________________________

11.Степень герметичности (величина подпора воздуха)__________________________________

12.Система отопления _______________________________________________________________

13.Система энергоснабжения _________________________________________________________

14.Система водоснабжения __________________________________________________________

                                                  (вид водопровода, скважина, емкость аварийных резервуаров)

15.Тип канализации, количество санитарно-технических приборов _______________________

16.Инструмент, инвентарь, агрегаты и механизмы, имеющиеся в убежище (противорадиационном укрытии)____________________________________________________________________________

17.Дата заполнения паспорта_________________________________________________________

Ответственный представитель организации, эксплуатирующей защитное сооружение

(Должность)                     (Ф.И.О)                        (подпись)

Представитель штаба гражданской обороны области (города, района)

____________________________________________________________________________________

                              (Должность)                     (Ф.И.О)                        (подпись)

 

Примечание.Паспорт составляется в трех экземплярах:1-йэкз. находится в убежище (укрытии), 2-й -в службе убежищ объекта,3-й -в органе, специально уполномоченном органом исполнитель­ной власти решать задачи гражданской обороны и предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций области (города, района).


 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е

(обязательное)

Форма журнала

ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УБЕЖИЩА

(ПРОТИВОРАДИАЦИОННОГО УКРЫТИЯ)

 

____________________________________________________________________________________

(наименование организации, которой принадлежит убежище (противорадиационное укрытие)

____________________________________________________________________________________

расположенное по адресу _____________________________________________________________

 

 

Дата

проверки

 

 

 

Должности,

фамилии и

инициалы

проверяющих

Проверенныеконструкции,

узлы,

механизмы и

оборудование

 

Результаты

осмотра и

замеченные

недостатки

Срок

устранения

недостатков

Дата устранения

недостатков

и подпись

ответствен-

ного лица

1

2

3

4

5

6

 

Примечание. Журнал хранится в убежище (противорадиационном укрытии).


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: