ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 4 до "Правил визначення вартості будівництва"

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 4 до "Правил визначення вартості будівництва"

ТЕКСТ ЗМІНИ

Абзац четвертий пункту 3.1.19 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва викласти в такій редакції:

«Розмір цих коштів залежить від стадії проектування, виду будівництва та складності будови і визначається відсотком від підсумку глав 1-12 ЗКР по графах 4,5,6,7,8».

 

Абзац третій пункту 3.1.20 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 щодо врахування коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, викласти в такій редакції:

«Розрахований таким чином розмір коштів за узгодженням із замовником включається до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва із зазначенням в графах 4,5,6,8.».

 

Додатки А, Б, И та 18 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000 викласти в редакції, що додається.

 

 

Начальник Управління ціноутворення,

експертизи та контролю вартості у будівництві

П.Губень

 

Додаток А

Обов’язковий

Форма № 1

_____________________________________________________________

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі __________________ тис.грн.

В тому числі зворотних сум ______________________________ тис.грн.

_____________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

 

« ___ » _______________ 200__ р.

 

ЗВЕДЕНИЙ  КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ  БУДІВНИЦТВА  № ___

                                                                                        _____________________________________________________________

                                                                                                                                   (найменування будови)

 

                                                                                           Складений в поточних цінах станом на « ___ » ____________ 200__ р.

 

п/п

Номери

Кошто-рисів і кошто-рисних
розра-хунків

 

Найменування

глав, об’єктів,   робіт і витрат

Кошторисна вартість,тис.грн.

Інші  витрати, тис.грн.

Загальна кошто-
рисна
вартість, тис.грн.     

будівельних робіт

монтажних робіт

Устат-куван-ня, меблів та інвентарю

               
 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Разом по главах 1–12

+

+

+

+

+

 

 

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

 

 

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

 

 

Разом (гл.1–12 + П + АВ + Р + І)

+

+

+

+

+

 

 

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені  чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

 

 

Разом

+

+

+

+

+

 

 

Податок на додану вартість

+

+

 

 

Всього по зведеному кошторисномурозрахунку

+

+

+

+

+

 

 

Зворотні суми

+

 

                            

                             Директор (або головний інженер)

                             проектної організації __________________________________________

                                                                            [підпис (ініціали, прізвище)]

                             Головний інженер проекту ______________________________________

                                                                             [підпис (ініціали, прізвище)]

                             Начальник __________________ відділу __________________________

                              (найменування)                                            [підпис (ініціали, прізвище)]

                             Узгоджено:

                             Замовник ______________________________________________________

           [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

                                       ______________________________

 

 

                               Примітки:      

1. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості

     будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б.

2.Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 8, складається з кошторисної вартості                                              будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)

 

 

Додаток Б

Обов'язковий      

Приблизна номенклатура

зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва

 

№п/п

Номери кошторисів та кошторисних розрахунків

Найменування глав,об’єктів, робіт та витрат

Кошторисна вартість, тис.грн.

Інші витрати,

тис.

грн.

Загальна кошто-
рисна
вартість, тис.грн.

будівельних робіт

монтажних робіт

устаткування, меблів та інвентарю

1

2

3

4

5

6

7

8

 

                        ..........................................................................................................................

                        ..........................................................................................................................

                        ..........................................................................................................................

                                                                                               Закінчення додатку Б

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по главах 1–12

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

 

 

Кошти на покриття адміністративнихвитрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

+

+

 

 

Разом

+

+

+

+

+

 

 

Податок на додану вартість

+

+

 

 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотні суми

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               _______________________________

     Примітка:За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості

     будівництвакрім  зворотних сум наводяться вартісні показники

     (за їхнаявності на конкретному будівництві), наведені в пунктах

 2.8.18.1 – 2.8.18.5 Розділу 2 цих норм.

 

 

Додаток И

Обов'язковий

Форма № 6

_________________________________________

(найменування будови)

 

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Найменування об’єктів (будівель і споруд) та

витрат, що включені до

пускового комплексу

Загальна кошторисна вартість об’єктів та
витрат по проекту,

тис.грн.

Кошторисна вартість об’єктів та витрат, що включені до пускового комплексу, тис.грн.

Всього

в тому числі          

Всього

в тому числі

кошторисна    вартість

інші ви-трати

кошторисна   вартість

інші ви-трати

буді-
вельно-монтаж-них
робіт

устаткування

буді-
вельно-монтаж-них
робіт

устаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти пускового комплексу (глави 2 – 7):

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

…..…..…..…..…..…

…..

…….

…….

……

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти, передбачені в главах 1, 8 – 12 зведеного кошторисного роз-рахунку

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по главах 1 – 12

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошторисний прибуток (П)

+

+

+

+

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І)

+

+

+

-

+

+

+

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (гл.1–12+П+АВ+Р+І)

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

+

+

+

+

+

+

+

+

Податок на додану вартість

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по пусковому комплексу

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотні суми

+

+

 

 

                              Головний інженер проекту  генеральної проектної

                              організації____________________________________________                                                                                                                       [підпис (ініціали, прізвище)]

 

Додаток 18

Довідковий

(макет)    

 

Замовник ____________________________________________________

                                               (назва організації)

Підрядник____________________________________________________

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

 

на будівництво ________________________________________________

                                                                        (найменування будови, її черги, пускового комплексу, об'єкта)

_____________________________________________________________

 

що здійснюється в 200___  році

Вид договірної ціни ______________________

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

 

Складена в поточних цінах станом на  «___» ____________ 200__ р.

п/п

Обгрунтування

Найменування                      витрат

Вартість, тис. грн.

всього

у тому числі:

Будівель-них  робіт

Монтаж-них робіт

інших

витрат

1

2

3

4

5

6

7

1

 

Прямі витрати

+

+

+

 

 

    в т.ч.

 

 

 

 

 

Розр. №1

Заробітна плата

+

+

+

 

Розр. №2

Вартість матеріальних ресурсів

+

+

+

 

Розр. №3

Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів

+

+

+

2

Розр. №4

Загальновиробничі витрати

+

+

+

3

Розр. №5

Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд

+

+

+

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

зворотні суми

+

+

+

4

Розр. №6

Кошти на додаткові витратипри виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)

+

+

+

5

Розр. №7

Кошти на додаткові витратипри виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)

+

+

+

6

Розр. №8

Інші супутні витрати

+

+

+

+

 

 

Разом

+

+

+

+

7

 

Прибуток

+

+

+

8

Розр. №9

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації

+

+

9

Розр. №10

Кошти на покриття ризику*

+

+

+

+

 

 

Разом (пп. 1 – 9)

+

+

+

+

10

Розр. №11

Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)

+

+

 

 

Разом договірна ціна

+

+

+

+

11

 

Податок на додану вартість

+

+

 

 

Всього договірна ціна

+

+

+

+

 

 

в т. ч.

 

 

 

 

 

Розр. №12

зворотні суми

+

 

 

Керівник підприємства                                              Керівник генеральної

(організації) – замовника                                          підрядної організації

_____________________                                          ___________________

 (підпис, ініціали, прізвище,                                                           (підпис, ініціали, прізвище,

                                 печатка)                                                                                             печатка)

 

_____________________

* Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним

у п.3.2.13 цього ДБН.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: