ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N7

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N7

Государственный комитет

строительства, архитектуры и жилищной поли­тики Украины

(Госстрой Украины)

Пункт 1.1 викласти в новій редакції:

«1.1 Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури і містобудування (далі – будівництво) і носять обов’язковий характер при визначенні вартості проектно-вишукувальних робітта експертизи проекту будівництвадля будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій  державної власності.»

Пункт 1.3  доповнити другим абзацом:

«Вартість експертизи проекту будівництва – це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та загальновиробничих витрат, понесених експертною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахування витрат матеріально-технічних ресурсів, податків, зборів та обов’язкових платежів, економічно обґрунтованого прибутку та адміністративних витрат».

Пункт 1.4 доповнити другим абзацом:

«Вартість експертизи проекту будівництва визначають із використанням рекомендованих показників вартості експертизи проектів будівництва. Зазначена вартість відповідно до  ДБН Д.1.1-1-2000 відображається в главі 12 «Проектні та вишукувальні роботи» зведеного кошторисного розрахунку вартості  будівництва.

Доповнити Розділом 5 «Визначення вартості експертизи проекту будівництва».

5.1 Вартість експертизи проекту будівництва визначають із використанням рекомендованих показників (додаток 10)залежно від кошторисної вартості будівництва, напрямків, за якими здійснюється експертиза, та стадії проектування.

5.1.1  Кошторисну вартість будівництва обчислюють  за підсумком глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (ЗКР), складеного відповідно до  ДБН Д.1.1-1-2000,  як  суму  вартості  будівельно-монтажних  робіт  (графи 4 і 5 ЗКР) та 10 відсотків вартості устаткування (графа 6 ЗКР).

У випадку, якщо кошторисна вартість будівництва складає суму, що знаходиться між граничними значеннями показників, що наведено у  додатку 10,  вартість експертизи проектів будівництва визначають шляхом інтерполяції.

5.1.2  Залежно від напрямків, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва, застосовують рекомендовані показники вартості експертизи, наведені у додатку 10:

експертиза за всіма напрямками (з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення,  екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, правильності визначення кошторисної вартості  будівництва) – колонка 2;

експертиза з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх  експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення - колонка 3;

експертиза кошторисної частини проекту будівництва  – колонка 4.

5.1.3  Показники, наведені в додатку 10, встановлено для стадії проект.

Для визначення вартості експертизи проекту будівництва на стадіях техніко-економічне  обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект до показників, наведених у додатку 10, застосовують коефіцієнт 0,6, а на стадії робочий проект - 1,1.

5.2   За відсутності кошторисної документації вартість експертизи проекту будівництва  визначають для:

об’єктів невиробничого призначення – виходячи з показників опосередкованої вартості відповідних об’єктів будівництва, що розраховуються Мінрегіонбудом, або з вартісних показників об'єктів-аналогів, наявних у базі даних експертної організації;

об’єктів виробничого призначення – виходячи з вартісних показників об’єктів-аналогів, наявних у базі даних експертної організації.

5.3 Вартість повторної експертизи визначають із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості змінених за результатами експертизи проектних рішень.

 


Додаток 10

Довідковий

Показники вартості  експертизи проектів будівництва станом на 01.06.2011

 

Кошторисна вартість будівництва,

тис.грн.

Експертиза за всіма напрямками,

тис.грн., без урахування ПДВ

Експертиза з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки  та інженерного забезпечення, тис.грн., без урахування ПДВ

Експертиза кошторисної частини  проекту  будівництва, тис.грн.,  без урахування ПДВ

До 250

1,5

0,45

0,3

250-500

1,5-2,55

0,45-0,77

0,3-0,51

500-1000

2,55-4,0

0,77-1,2

0,51-0,8

1000-2000

4,0-5,4

1,2-1,62

0,8-1,08

2000-5000

5,4-9,0

1,62-2,7

1,08-1,8

5000-15000

9,0-22,5

2,7-6,75

1,8-4,5

15000-25000

22,5-32,5

6,75-9,75

4,5-6,5

25000-50000

32,5-45,0

9,75-13,5

6,5-9,0

50000-100000

45,0-70,0

13,5-21,0

9,0-14,0

100000-500000

70,0-288,0

21,0-86,4

14,0-57,6

Понад 500000

288,0

86,4

57,6

 

Доповнити такими бібліографічними даними:

____________________________________________________________________

 

Код УКНД 91.040

 

Ключові слова: вартість проектно-вишукувальних робіт, вартість експертизи проекту будівництва.

________________________________________________________________________________


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: