ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Д.2.5-4-2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Д.2.5-4-2001. Збірник 4. Реставрація і відтворення конструкцій і декору з природного каменю.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Замість ССН 84. Розділ 4

1.Технічна частина

1.1 Загальні вказівки

1.1.1 Даний збірник передбачає ресурсні елементні кошторисні норми на роботи по відновленню втрачених чи таких, що прийшли в непридатність, кам'яних облицювань, цоколів, колон, сходів, підлог і елементів архітектурного декору.

1.1.2 Нормами даного збірника враховано:

- підготовка і прибирання робочого місця, а також підтримка у порядку пристосувань;

- одержання матеріалів зі складу і комор на місці роботи і здачу їх після закінчення роботи;

- всі операції, що є невід'ємною частиною технологічного процесу: креслення, виготовлення  

       шаблонів, лекал і таке інше;

- заправка, присадка і заточування інструментів;

- підготовка інертних матеріалів, готування розчину і бетону;

- одержання і піднесення матеріалів до робочого місця на відстань до 50 м по горизонталі і 7 м 

       підйому;

- перестановка переставних сходів і драбин, а також збирання, розбирання і пересувка

       риштовання.

1.1.3 Якщо ділянка руйнування захоплює кілька каменів, з яких деякі заміняються цілком, а інші частково, ресурси на виконання цих робіт визначаються роздільно по відповідним групам.

1.1.4 Даним збірником передбачене видалення старих, таких що прийшли в непридатність каменів, і виготовлення нових замість старих. У випадку, коли камінь використовується від розбирання з перетесуванням, до норм витрат праці робітників на заготівлю, застосовується коефіцієнт від 0,8 до 0,4 у залежності від трудомісткості.

1.1.5 У випадку встановлення каменів без перетесування, норми витрат праці робітників на заготівлю виключити.

1.1.6 У тому випадку, коли старий камінь цілком відсутній, норми даної групи застосовуються лише в частині, що відноситься до виготовлення й установки нових каменів.

1.1.7 Даним збірником прийняті норми витрат праці робітників по роботах з піщаниками (гранітами), що відносяться по трудомісткості обробки до II групи гранітів(за винятком буравлення, для якого прийнята III група). Об'ємна вага каменю в щільному тілі при підрахунку трудомісткості переміщення прийнята рівною для граніту 2,8 т/м3.

1.1.8 Норми витрат праці робітників для виконання робіт з вапняками прийняті для V групи. Об'ємна вага каменю в щільному тілі для вапняку прийнята 2,5 т/м3.

1.1.9 При виконанні реставраційних робіт з піщаників і гранітів інших груп, не передбачених даним збірником, варто застосовувати поправочні коефіцієнти, зазначені в таблиці 1.

Усереднені коефіцієнти для визначення трудомісткості реставраційних робіт з порід каменю

Таблиця 1.                      

Найменування породи

Група каменю за трудомісткістю обробки

Коефіцієнт до витрат праці зазначених у збірнику

 

Граніти

І

II

III

1,4

1,0

0,8

 

 

Вапняки(мармури)

 

І

II

III

IV

V

4,0

3,5

2,5

2,0

1,0

 

1.1.10 Приведені в таблиці 1 коефіцієнти поширюються на норми, в які входять операції по видаленню каменів, виготовленню каменів замість ушкоджених і втрачених, установці каменів на місце, готуванню розчинів і переміщенню матеріалів, оправленню інструментів.

1.1.11 Нормами груп 2 ,4 передбачене виконання рустів на профільованій поверхні. При виконанні рустів на не профільованій поверхні, до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3.(п.1)

1.1.12 Нормами групи 5 передбачені реставрація і відтворення конічних поверхонь з не профільованими  рустами.     При  реставрації і  відтворенні  конічних  поверхонь із профільованими   рустами, донорм витрат   праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.2).

1.1.13 Нормами групи 5 передбачений влаштування рустів (фасок) більш 20мм (ширина зламу по більшій проекції). При пристрої рустів (фасок) при ширині зламу по більшій проекції до 20ммдо норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 (п.3).

1.1.14 Нормами груп 7,9,10,11,12,13,16, передбачена обробка лиця каменю піщанику і каменю вапняку шляхом чистого обтесування. При реставрації лиця піщанику з полірованою поверхнею, а вапняку зі шліфованою поверхнею до  норм  витрат праці  робітників застосовуються  коефіцієнти таблиці 3 (п.п. 4-9).

1.1.15 Нормами групи 18 передбачена кількість зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного розрізу до 5. При кількості зламів більш 5 на 1 м видимої частини поперечного розрізу до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 (п.10).

1.1.16 Нормами груп 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 передбачена обробка поверхонь вапняків і гранітів чистим обтесуванням. При реставрації гранітів з полірованою поверхнею і вапняків зі шліфованою поверхнею до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.п.11-29).

1.1.17 Нормами групи 29 передбачені реставрація і відтворення сходів простого профілю. При наявності прямокутного лобика чи валика з поличкою і викружкою на торцях сходів до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.п.30,31,32 33).

1.1.18 Нормами групи 33    передбачені реставрація і відтворення поручнів при кількості зламів у 1 м видимої частини поперечного розрізу до 5. При кількості зламів у 1 м видимої частини поперечного   розрізу   більш   5   до   норм   витрат   праці   робітників   застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.п.34-37).

1.1.19 Нормами груп 35(11-26), 40(9-24) передбачена обробка поверхонь прямолінійних фасок і стрічок. При реставрації криволінійних фасок і стрічок до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиць 3 (п.38).

1.1.20 Нормами груп 35 (41, 42, 45, 46, 49, 50), 40 (25, 26, 29, 30, 33, 34), 37 (1, 2, 5, 6, 9,10) передбачена обробка архітектурних прямолінійних деталей. При обробці архітектурних деталей із заворотком під внутрішнім чи під зовнішнім кутом до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнти таблиці 3 (п.п.39,40,41).

1.1.21 Норми групи 41 передбачають відтворення різьблення з тесаною фактурою. При відтворенні різьблення зі шліфованою поверхнею до витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.42).

1.1.22 Норми групи 43 передбачають виколювання гнізд на глибину до 5см. При виколюванні гнізд на глибину  більш  5  см до  норм  витрат праці  робітників  застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.п.43,44).

1.1.23 Нормами групи 45 передбачена реставрація каменів з тесаною фактурою. При реставрації каменів зі шліфованою чи полірованою поверхнею до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.п.45-50).

1.1.24 Норми групи 55 передбачають виконання робіт на стінах. При виконанні робіт на склепіннях і арках до норм витрат праці робітників застосовуються коефіцієнти таблиці 3 (п.51).

1.1.25 При роботі з приставних драбин до норм витрат праці робітників застосовується коефіцієнт по таблиці 3 (п.52).

1.1.26 Додаткове транспортування матеріалів і винесення сміття на відстань понад 50 м нормується додатково по Збірнику № 21 "Різні роботи".

1.1.27 При застосуванні піронів витрати необхідно додавати по проектним даним.

1.1.28 Нормами групи 14(1-4) влаштування опалубки не враховано.

1.1.29 Нормами дійсного збірника не враховані ресурси на влаштування піронів. При необхідності їхнього застосування   витрата сталі визначається по проектним даним, а  витрати праці робітників по ДБН Д.2.2-1999 чи ДБН Д.2.4-2000.

 

1.2.Правила обчислення обсягів робіт

 

1.2.1 Обсяг робіт з реставрації лицьової частини плоских і криволінійних стін і фундаментів вимірюється по лицьовій поверхні кладки в осях швів між каменями, а при зламах у плані - по осі зламу (ребра внутрішнього і зовнішнього кута).

1.2.2 Обсяг робіт з реставрації лицьової частини кладки пілястр, хрещатих і прямокутних стовпів вимірюються по розгорнутій лицьовій поверхні (фасадним і бічним площинам) у границях заміни каменів.

1.2.3 Обсяг робіт з реставрації гладких циліндричних, конічних і параболічних колон вимірюється по розгорнутій лицьовій поверхні каменів шляхом множення висоти вставок на напівсуму нижньої і верхньої окружності.

1.2.4 Для кручених і канелюрованих колон замір робиться по окружностях, описаних навколо нижнього і верхнього кінців вставок і обчислюється по площі циліндричної поверхні, що їх огортає.

1.2.5 Відреставрована поверхня по склепіннях заміряється по нижній поверхні ділянок в осях швів між старими і знову встановленими каменями, криві лінії заміряться по обгину.

1.2.6 Поверхня покриття з плит вимірюється по лицьовій видимій поверхні ділянки, що підлягає реставрації, в осях швів. При покриттях в напустку замір провадиться по обгину видимої частини плити.

1.2.7 Обсяг робіт по базам колон і пілястр вимірюється в одиницях площі умовної поверхні, що огортає, (бази цілком і вставки), що визначається множенням напівсуми верхнього і нижнього периметрів по обгину лиця каменю (чи бази) на висоту каменю (чи бази) по вертикалі.

1.2.8 Обсяг робіт по капітелям вимірюється в одиницях площі умовної поверхні, що огортає:

1.2.8.1 Для капітелей прямокутних стовпів і пілястр - шляхом множення напівсуми верхнього і нижнього периметрів на висоту вставки (капітелі). Верхній периметр вимірюється по верхньому зламу капітелі, нижній - по верхньому перетині стовпа чи пілястри;

1.2.8.2 Для круглих у плані (чи таких, що становлять з себе частину кола) капітелей вимір береться аналогічно, але нижній периметр вимірюється не по обгину стовбура, а по описаному довкола нього прямокутнику. Висота капітелі зверху обмежується нижньою площиною архітрава, знизу - площиною, що проходить:

1.2.8.3 Для капітелей типу тосканського, доричного, коринфського і складного (композитного) ордерів -по нижній границі викружки астрагала;

для капітелей іонічного ордера - по нижніх крапках волют.

1.2.9 Обсяг робіт з реставрації профільованих архітектурних стінних деталей (карнизів) визначається:

1.2.9.1 Прямолінійні в плані - по проекції каменів на вертикальну площу стіни;

1.2.9.2 Які мають злам при розкріпленні, по розгорнутій у плані середньої лінії профільованого декору (карниза) і т.п. помноженої на вертикальну проекцію його висоти. Середня лінія приймається на рівні середини висоти профільованого карниза.

Нормами дійсного збірника передбачені три градації виносів карнизів до 20см, від 20 до 40см, від 40 до 60см.


 

Кількість зламів усереднена для кожного виносу, беручи до уваги, чим більше винос, тим складніше карниз.

1.2.10 Обсяг робіт з реставрації сходів визначається по площі видимої поверхні сходинки, тобто суми площ сходинки і присхідці.

За ширину присхідці з валиком приймається горизонтальна лінія обмежена прямвисними лініями, проведеними через краї валиків.

За висоту присхідці приймається відстань по вертикалі між рівнями присхідців сусідніх сходинок.

1.2.11 Обсяг робіт з реставрації куль береться по чистотесаній поверхні кулі. Площа поверхні кулі діаметром менш 100мм приймається рівною поверхні кулі діаметром 100мм.

1.2.12 Площа покривних плит визначається по площі поверхні в плані, тобто шляхом множення ширини на довжину вставленого каменю в осях швів.

1.2.13 Обсяг робіт з реставрації поручнів вимірюється в погонних метрах уставленої частини поручня обмірюваної в осях швів.

1.2.14 Обсяг робіт з реставрації балясин визначається в квадратних метрах умовної поверхні, що огортає, яка визначається:

1.2.14.1 Для балясин прямокутного перетину в плані шляхом множення висоти балясини на периметр найбільшого перпендикулярного до осі балясини перетину. (Якщо плінти мають розміри більш інших перетинів балясини, периметр вимірюється по них);

1.2.14.2 Для круглих балясин замість периметра приймається збільшений в чотири рази діаметри;

1.2.14.3 При балясинах зі змішаним характером елементів вимірювання проводиться так само по елементі найбільшого перетину (по периметру чи збільшеному в чотири рази діаметру, в залежності від характеру елемента).

 

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНІ КУЛІ І ДОВЖИНИ ОКРУЖНОСТЕЙ

Таблиця 2.

№№ п/п

Діаметр,

мм

Довжина,

мм

Площа,

м2

 

№№

п/п

Діаметр,

мм

Довжина,

мм

Площа,

м2

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 1.

100

314

0,0314

 

 22.

310

974

0,3019

 2.

110

346

0,0380

 

 23.

320

1005

0.3217

 3.

120

377

0,0452

 

 24.

330

1037

0,3421

 4.

130

408

0,0531

 

 25.

340

1068

0,3632

 5.

140

440

0,0616

 

 26.

350

1100

0,3848

 6.

150

471

0.0707

 

 27.

360

1131

0,4072

 7.

160

503

0,0804

 

 28.

370

1162

0,4301

 8.

170

534

0,0908

 

 29.

380

1194

0,4536

 9.

180

566

0,1018

 

 30.

390

1225

0,4778

 10.

190

597

0,1134

 

 31.

400

1257

0,5027

 11.

200

628

0,1257

 

 32.

450

1414

0,6362

 12.

210

660

0,1385

 

 33.

500

1571

0,7854

 13.

220

691

0,1521

 

 34.

550

1728

0,9503

 14.

230

723

0,1662

 

 35.

600

1885

1,1310

 15.

240

754

0,1810

 

 36.

650

2042

1,3273

 16.

250

785

0,1964

 

 37.

700

2190

1,5394

 17.

260

817

0,2124

 

 38.

750

2356

1,7672

 18.

270

848

0,2290

 

 39.

800

2513

2,0106

 19.

280

880

0,2463

 

 40.

850

2670

2,2698

 20.

290

911

0,2642

 

 41.

900

2827

2,5447

 21.

300

942

0,2827

 

 42.

950

2985

2,8353

1.3. Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

 

Таблиця 3

 

Умови застосування

 

Номера груп (норм)

Коефіцієнти

до норм витрат

праці робочих

1

2

3

1. Русти не профільованої поверхні

2(1,2)

2( 3,4,5,6)

0,6

0,51

 

4(1,2)

0,56

 

4(3,4)

0,51

 

4(5,6)

0,48

2.Реставрація і відтворення конічних поверхонь із профільованимирустами длявапняку V групи  

5(1,3,5)

 

1,56

піщанику IIгрупи

5(2,4,6)

1,45

3. Улаштування рустів

 

 

для вапняків V групи

5(1,3,5)

1,05

для піщанику IIгрупи

5(2,4,6)

1,05

4.Реставрація лиця вапняку зі шліфованою поверхнею для вапняків V групи

7(1)

 

1,1

 

5. Реставрація лиця піщанику з полірованою поверхнею для піщанику IIгрупи

7(2)

 

1,15

 

6.Реставрація лиця шляхом шліфування     

    

   

для вапняку V групи

9(1)

1,1

для піщанику II групи з полірованою поверхнею

9(2)

1,16

7.Реставрація лиця зі шліфованою поверхнею

 

 

для вапняків V групи

10(1)

1,62

для піщанику II групи з полірованою поверхнею

10(2)

2,03

8.Реставрація лиця зі шліфованою поверхнею

 

 

для вапняків V групи

11(1)

1,87

для піщанику II групи з полірованою поверхнею

11(2)

2,23

9.Реставрація лиця: - зі шліфованою поверхнею

 

 

для вапняку V групи

12(1,3)

1,14

- для піщанику ІІ групи з полірованою поверхнею

12(2,4)

1,23

- для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

13(1)

1,13

- для піщанику з полірованою поверхнею

13(2)

1,22

- для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

13(3)

1,12

- для піщанику II групи з полірованою поверхнею

13(4)

1,19

- для вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

16(1)

1,1

- для піщанику II групи з полірованою поверхнею

16(2)

 

10.Кількість зламів на 1 м видимої частини периметра поперечного переріза-до 10

18(1)

 

1,1

 

- до 20 зламів

18(2)

1,9

11 .Реставрація і відтворення баз з вапняків зі шліфованою поверхнею

19(1,3)

 

1,2

 

12. Реставрація і відтворення баз гранітних з полірованою поверхнею

19(2,4)

 

1,5

 

13.Реставрація баз тосканського ордера

19(1-4),20(1-4)

0,8

14.Реставрація і відтворення баз з вапняків зі шліфованою поверхнею

20(1,3)

1,3

15. Те ж, із граніту з полірованою поверхнею

20(2,4)

1,56

І6.Те ж, з вапняку зі шліфованою поверхнею

21(1,3),22(1,3)

1,4

17.Те ж із граніту з полірованою поверхнею

21 (2,4)

1,76

18 Те ж із граніту з полірованою поверхнею

22(2.4)

1,79

19 Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

23(1,3)

1,66

20.Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

24(1,3)

 

1,43

 

 

1

2

3

21.Те ж, пригранітах IIгрупи з полірованою поверхнею

24(2,4)

1,75

22. Витесування різьблених прикрас на обломах (візерунок з листів по каблучку і з іоників зі стрільцями по четвертому валику) з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

24(1,3)

 

1,12

 

23. Те ж, при гранітах IIгрупи з полірованою поверхнею

24(2,4)

1,13

24. Реставрація і відтворення капітелей з вапняків V групи зі шліфованою поверхнею

25(1,3)

 

1,49

 

25. Те ж, при гранітах IIгрупи з полірованою поверхнею

25(2,4)

1,95

26. Обтесування різьблених прикрас на обломах і частинах капітелей ( візерунок з листів по каблучку вище валют, візерунок з іоників і стрілець по четвертому валику і листи аканта по балюстрадах) з вапняків Vгрупи зі шліфованою поверхнею

 

 

25(1,3)

 

 

 

1,34

 

27.Те ж, при гранітах IIгрупи з полірованою поверхнею

25(2,4)

1,36

28.Реставрація і відтворення архітектурних стінних деталей з вапняку зі шліфованою поверхнею

28(1,3)

1,4

29.Те ж, із граніту з полірованою поверхнею

28(2,4)

1,52

30.При наявності прямокутного лобика на торцях ступіней на кожен торець для вапняку В групи

29(1,3,5,7)

1,06

31 .Те ж, для граніту IIгрупи

29(2,4.6,8)

1,08

32.При наявності валика з поличкою і викружкою на торцях ступіней на кожен торець для вапняку В групи

29(1,3,5,7)

 

1,07

 

33.Те ж, для граніту IIгрупи

29(2,4.6,8)

1,09

34.При кількості зламів більш 5 на 1 м видимій частині поперечного перерізало 10 зламів для вапняку

33(1.3)

 

1,2

 

35.Те ж, для граніту до 10 зламів

33(2,4)

1,14

Зб.Те ж, для піщанику до 20 зламів

33(1,3)

1,9

37.Те ж, для граніту до 20 зламів

33(2,4)

1,75

38.При обробці криволінійних фасок і стрічок

35(11-26),40(9-24)

1,25

39.При обробці архітектурно-архітектурно-профільованих деталей із заворотком під внутрішнім кутом

35(41,42,45,46,49,50),

(25,26,29,30,33,34)

1,5

40.Те ж, під зовнішнім кутом

35(41,42,45,46,49,50),     

40(25,26,29,30,33,34)

1,25

 

41.При обробці тяг із заворотом під внутрішнім кутом

37(1,2,5,6,9,10)

1,5

42.При відтворенні різьблення зі шліфованою поверхнею

41(1-8) 

1,1 

43.Виколювання гнізд на глибину 6см

43 (1-8)

0,7

44.Виколювання гнізд на глибину 14см

43 (1-8)

1,4

45 .Реставрація каменю зі шліфованою чи полірованою поверхнею для вапняку

45(1)

1,03

46.Те ж, для піщанику

45(2)

1,08

47.Те ж, для вапняку

45(3)

1,06

48.Те ж, для піщанику

45(4)

1,013

49.Те ж, для піщанику

45(6)

1,02

50.Те ж для вапняку

45(5)

1,15

51.При роботі на арках і склепіннях

55(1-3)

1,1

52.При роботі з приставних драбин

до всіх норм

1,15

 


Додаток 1

Вказівки по визначенню груп природних облицювальних каменів.

 

1. Камені в залежності від трудомісткості їхньої обробки розподіляються на 8 груп: граніти - на три;

мармури - на п'ять.

2. Для віднесення до тієї чи іншої групи  камінь піддається контрольній обробці в порядку, установленому нижче. Ця обробка ведеться у виробничих умовах, тобто з дотриманням того складу робіт, тим же складом ланки, тим же інструментом і тими ж пристосуваннями, що передбачені нормою для даної операції.

3. Контрольна обробка каменю виробляється за розпорядженням начальника реставраційної майстерні. Цим же розпорядженням призначаються робітники для виконання контрольної обробки каменю і нормувальник для проведення хронометражних спостережень.

4. Про результати контрольної обробки каменю складається акт, у якому крім трудовитрат на обробку вказуються породи каменю, найменування його родовища, а також опис фактури каменю.

Акт підписується робітниками, що робили контрольну обробку каменю, нормувальником, затверджується начальником будівництва.

5. Установлене відповідно до цих актів віднесення каменю до тієї чи іншої групи поширюється на весь камінь того ж родовища, що збігає по зовнішній характеристиці (будівлі, кольору) з перевіреним.

Контрольна перевірка трудомісткості обробки каменів кожного родовища виробляється не рідше одного разу в квартал.

6. Якщо при контрольній обробці буде визначено, що виявлена група каменів по трудомісткості обробки різко відрізняється від групи, встановленої в класифікації каменів діючих родовищ, керівник реставраційної організації призначає вторинну контрольну обробку, що виробляється під керівництвом головного інженера.

7. При контрольній обробці пневматичними інструментами (буравлення, чисте обтесування), тиск стиснутого повітря повинний складати 4,5 атм. З відхиленням у ту чи іншу сторону не більш, ніж на про,25 атм.

8. При контрольній обробці каменю ведеться облік трудовитрат на виконаний обсяг роботи. Витрати робочого часу на підготовчо-заключні і допоміжні роботи, а також на усі види перерв (відпочинок, технологічні перерви, усякого виду простої і т.п.) при контрольній обробці не враховуються.

9. У результаті контрольної обробки повинне бути отримано 5-7 вимірів витрат праці на одиницю виміру відповідної операції, на підставі яких визначається середнє значення вимірів. При малих витратах праці на одиницю виміру кількість вимірів повинна бути збільшена для того, щоб контрольна обробка у всіх випадках велася не менш двох 8-годинних змін.

10. Витрати праці на одиницю виміру відповідної операції (люд.-год.) зазначені в таблицях 1-3 дійсного додатка. Якщо отримане в результаті контрольної перевірки середнє значення витрат праці виявиться проміжним між нормативними даними, приведеними у відповідних таблицях, камінь варто відносити до найближчого по витратах праці групі по складності обробки.

 

А. Буравлення

11. Буравлення ведеться за допомогою пневматичного молотка СМ-5 чи вручну (одноручне). В обох випадках голівка буродолотяна, діаметр шпуру - 25мм, голівка при ручному буравленні – звуглецевої сталі, при пневматичному - армована твердими сплавами. Дані про середні витрати праці (люд.-год.) на буравлення  1м шпуру приведені в табл.1

 

Таблиця 1

№ п/п

 

Група каменю

по трудомісткості обробки

Спосіб буравлення

пневматичний

в ручну

1

 

І

 

0,65

 

4,6

 

2

 

II

 

0,42

 

3,4

 

3

 

III

 

0,26

 

2,2

 

4

 

IV

 

0,2

 

1,35

 

5

 

V

 

0,1

 

0,6

 

Б. Обтесування

12.Уконтрольну перевіркувходитьчистеобтесуванняплоскої поверхні каменю з попередньої грубої і напівчистеобтесування.

Віднесення каменю до тієї чи іншої групи виробляється на підставі даних з ручного обтесування- для усіх видів каменю і пневматичного - для гранітів.

Дані про витрати праці (люд.-год.) на 1 м2 обробленій поверхні приведені в табл.2

 

Таблиця 2

№ п/п

 

Породи каменю

 

Група каменю

по трудомісткості обробки

 

Спосіб обтесування

пневматичний

 

вручну

 

1

 

 

 

І

 

5,9

 

11,0

 

2

 

Граніти

 

II

 

3,8

 

8,4

 

3

 

 

 

III

 

2,3

 

7,4

 

4

 

 

 

І

 

-

 

6,5

 

5

 

 

 

II

 

-

 

5,4

 

6

 

Мармури

 

III

 

-

 

4,2

 

7

 

 

 

IV

 

-

 

3,1

 

8

 

 

 

V

 

-

 

1,55

 

 

В. Шліфування і полірування

(абразивна фактурна обробка)

13. При шліфуванні і поліруванні обробляються розпилені камені з плоскою поверхнею               площею 0,25 м2.

Дані про витрати праці (люд.-год.) на 1 м2 відполірованій поверхні приведені в табл.3

 

Таблиця 3

№ п/п

Породи каменю

Група каменю по трудомісткості обробки

Обробка вручну

1

 

І

31,0

2

Граніти

II

22,0

3

 

III

18,5

4

 

І

18,5

5

 

II

15,5

6

Мармури

III

11,0

7

 

IV

8,4

8

 

V

4,2

 


2.Норми

Розділ 1. Реставрація і відтворення конструкцій і деталей пам'ятників архітектури з природного каменю при необхідності повної заміни каменів.

Група 1. Реставрація і відтворення лицьової частини стін і цоколів у перев'язку з  внутрішньою частиною конструкції.

Склад роботи:

1. Вирубка верхнього ряду каменів;

2. Розбирання рядів, які лежать    нижче, з частковою вирубкою хвостових частин, що залишилися  

    в кладці;

3. Розкриття пазів і розкол плит;

4. Фактурна обробка граней каменю і чисте обтесування лицьової грані;

5. Установка піронів (при необхідності);

6. Установка каменів на розчини і розшивка швів;

7. Очищення стіни від патьоків розчину, пилу і бруду;

8. Підгортання сміття.

Вимірник - 1 м2 лицьової частини стін і цоколів.

 

Шифр ресурсу

 

 

Назва ресурсу

Одиниця

виміру

Товщина ложкового ряду, см, до

30

20

15

матеріал і його група з обробки

вапняк (мармур) V гр.

піщаник (граніт)

ІІ гр.

вапняк (мармур) Vrp.

піщаник (граніт)

ІІ гр.

вапняк (мармур) Vrp.

піщаник (граніт)

ІІ гр.

4-1-1

4-1-2

4-1-3

4-1-4

4-1-5

4-1-6

 

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

Витрати праці робітників

люд.-год,

31,2

100,1

 

23,4

 

81,9

 

20,8

 

68,9

 

 

у т.ч. по видаленню старих каменів

люд.-год.

7,64

 

22,56

 

5,88

 

17,39

 

4,85

 

14,46

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

3,7

 

4

 

3,7

 

4

 

3,7

 

4

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Плити з вапняку V гр. чи мармуру

м2

 

2,07

 

 

1,39

 

 

1,08

 

 

П

 

Плити з піщанику 11 гр. чи граніту

    м2

 

2,07

 

 

1,39

 

 

1,08

 

1425-11688

 

Розчин для кладки важкий цементно-вапняний, марка М50

м3

 

(0,07)

 

(0,07)

 

(0,05)

 

(0,05)

 

(0,04)

 

(0,04)

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівель-ного призначення без додатків, марка 400

т

 

0,014

 

0,014

 

0,009

 

0,009

 

0,007

 

0,007

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1

т

 

0,005

 

0,005

 

0,003

 

0,003

 

0,003

 

0,003

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

м3

 

0,074

 

0,074

 

0,05

 

0,05

 

0,04

 

0,04

 

142-10-2

Вода

м3

0,16

0,16

0,15

0,15

0,14

0,14

111-0219

 

Гіпсове в'яжуче

Г-3

т

 

0,004

 

0,004

 

0,004

 

0,004

 

0,004

 

0,004

 

 

Вага матеріалів

т

0,936

1,027

0,630

0,690

0,491

0,541

......


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: