ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Д.2.5-3-2001. Збірник 3 Реставрація і відтворення цегельних кладок

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ

НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Замість ССН-84. Розділ 3

1. Технічна частина

1.1. Загальні вказівки

1.1.1 Дійсний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи (витрати праці робітників, кошторисні норми витрати будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при реставрації і відтворенні цегельних кладок пам'яток історії і культури в нормальних умовах.

1.1.2 Норми дійсного збірника передбачають реставрацію і відтворення цегельних кладок, враховуючі наступні умови виконання робіт:

-  розбирання тільки вручну й окремими невеликими ділянками ушкодженої і старої древньої кладки з обережністю, щоб уникнути руйнувань суміжних ділянок древньої кладки, що повинні бути збережені;

-   реставрація цегельних кладок на окремих невеликих ділянках пам'ятки з неодмінним виконанням специфічних правил суміщення нової і старої кладок з дотриманням перев'язок, строго відповідних перев'язкам древньої збереженої кладки;

-  виконання робіт у виробничих умовах, що передбачають необхідність збереження наявної в конструкції пам'ятника живопису, мозаїки, ліплення і т.п., що представляє історико-архітектурну і художню цінність;

-    необхідність точного відтворення усіх форм іпорядовокстарої кладки;

-    заготівля вручну профільованих деталей з попереднім виготовленням шаблонів і притісуванням профільованої цегли по місцеві

1.1.3 Ресурсними елементними кошторисними нормами дійсного збірника враховано:

-    підготовка інертних матеріалів, готування розчинів і бетону;

-    прибирання сміття на робочому місці;

-  перестановка приставних сходів і драбин висотою до 3,5 м, а також збирання, розбирання і пересування риштовання висотою до 2-х м і від опорної площини;

-   операції, що є невід'ємною частиною технологічного процесу, підбір цегли по кольору і якості, замочування її у воді, приколка, притісування і розгорнення цегли насухо перед кладкою її на розчин.

1.1.4 Нормами дійсного збірника передбачена реставрація і відтворення цегельної кладки стін і прямокутних стовпів, арок, склепінь у залежності від їхньої складності.

1.1.4.1 Стіни і прямокутні стовпи (складність архітектурного оформлення):

-  прості - гладкого, позбавленого архітектурного декору чи з найпростішими архітектурними деталями (поетажні пояски, сандрики, русти, радіаторні ніші, карнизи висотою не більше 4-х рядів цегли і т.д.);

-   середньої складності  -  кладки,  ускладнені  деталями  архітектурного декору, що занижують площу, що не перевищує 20% площі лицьовий сторони зовнішніх стін (карнизи висотою більше 4-х рядів цегли, пілястри, напівколони, ширінки, кокошники й ін. архітектурні деталі);

-  складні - кладки, ускладнені деталями архітектурного декору, що займають площу, що не перевищує 40% площі лицьової сторони зовнішніх стін;

-  особливо складні - кладки, ускладнені деталями архітектурного декору, що займають площу більше 40% лицьової сторони зовнішніх стін.

1.1.4.2 Склепіння й арки (конструктивна складність):

-   прості   -   склепіння  коробові,  циліндричні,  арки  й  аркові  перемички  -  напівциркульні, трицентрові;

-    середньої складності - склепіння зімкнуті, купольні, шатрові, лоткові, повзучі і інші з невеликою кількістю розпалубок. Арки - двоякої кривизни, повзучі;

-    складні - склепіння хрестові й інші з великим кількістю розпалубок;

-    особливо складні - усі звищувані склепіння й арки.

1.1.5 Реставрацію віконних прорізів нормувати по нижчеперелічених групах норм:

-   віконні укоси по групі 2 (норми з 1 по 9), групі 3 ( норми з 1 по 3).

-   віконні лиштви по групі 4 (норми з 1 по 15).

1.1.6 Нормами сьогодення збірника передбачене виконання робіт із застосуванням цегли:

-   великомірної розміром 300х145х80мм, вагою 7кг;

-   старого зразка розміром 270х130х65мм, вагою 4,4кг;

-   стандартної розміром 250х120х65мм, вагою 3,76кг.

1.1.7 Нормами групи 4 (1-12) передбачена заготівля профільованих великомірних цеглин. При притісуванні профільованих деталей з цегли стандартного чи старого зразка ( менших розмірів) до норм витрат праці застосовувати коефіцієнт таблиці 1(п.1.2.6).

1.1.8 Ресурсними нормами передбачені різні типи і види перев'язки кладок.

1.1.9 Нормами групи 2 передбачено реставрацію поверхні площею до 1 м2 в одному місці, при площі реставрації більше 1 м2 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнт таблиці 1(п.1.2.5)

1.1.10У нормахгруп 1,20,21,22,23 під кладкою слабкої міцності мається на увазі кладка, виконана на вапняному розчині чи інших неміцних розчинах, коли ряди цегли легко знімаються скарпелью.

Під кладкою середньої міцності варто мати на увазі кладку, виконану на вапняному чи складному розчині, коли ряди кладки за допомогою скарпелі знімаються з напруженням, і потрібно застосування зубила й ударного інструмента

Під кладкою великої міцності мається на увазі кладка, складена на вапняному розчині особливої міцності, на цементному розчині, на інших розчинах аналогічної міцності, що сильно утрудняють розбирання

1.1.11 Нормами групи 5 передбачена реставрація цегельної кладки стін обсягом до 5 м3 в одному місці, при реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3 до норм витрат праці застосовувати коефіцієнти таблиці 1(п.1.2.7; п.1.2.8; п.1.2.9)

1.1.12 Нормами групи 6,7,9 передбачена реставрація цегельної кладки обсягом до 1 м3 в одному місці при реставрації цегельних кладок більше 1 м3 в одному місці до норм витрат праці робітників застосовувати коефіцієнтитабл.1 (п.1.2.9; п. 1.2.10; п. 1.2.11).

1.1.13Нормамигрупи 8 передбачено реставрацію цегельних перемичок товщиною в 1 цеглу, при інший товщині перемичок ресурсні норми працевитрат змінювати пропорційно товщині кладки стін.

1.1.14 Нормами на реставрацію склепінь, арок, глав ізакомар непередбачена реставрація архітектурних деталей. Ресурси на реставрацію архітектурних деталей враховувати додатково по нормах групи 4.

1.1.15 Нормами групи 11 дійсного збірника враховане пробивання горизонтальних борозен на цегельних поверхнях. При пробиванні вертикальних похилих і фігурних борозен, пробиванню борозен на стелях і склепіннях до норм  витрат праці  робітників застосовувати  коефіцієнти таблиці 1 (п.1.2.16; п.1.2.17; п.1.2.18)

1.1.16 Нормами групи 13 дійсного збірника не передбачене очищення зв'язків (чи металоконструкцій) від іржі і фарбування їх після установки. Ресурси на очищення металоконструкцій від іржі і їхнє фарбування враховувати додатково по відповідним групам норм збірника № 10. Закладення цегельної кладки нормувати по відповідним нормам гр.12 дійсного збірника.

1.1.17 Нормами групи 2 при товщині закладення в 0,5 цегли мається на увазі чергування ложкових рядів у 0,5 цегли і тичкових у 1 цеглу.

1.1.18 Нормами груп 5, 6, 7, 9, 19, 27 не передбачене розбирання цегельної кладки. Ресурси на розбирання цегельної кладки варто визначати по нормах груп 1,4.

 

1.2 Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

Таблиця 1- Коефіцієнти до ресурсних елементних кошторисних норм

 

Умови застосування

 

 

Номера груп (норм)

 

Коефіцієнти до норм витрат праці робітників

 

 

 

2

 

3

 

1.2.1. При розбиранні кладки, насиченої профільованими архітектурними деталями

 

1 (1-3)

 

1,15

 

1.2.2. При розбиранні цегельних фундаментів

 

1 (1-3)

 

1,1

 

1.2.3. При розбиранні кладки пізніх прибудов і закладень, безпосередньо з древньою кладкою, що не сполучаються і не утримуючих у собі матеріалів від розбирання древньої кладки

 

 

1(1-3)

 

 

0,85

 

1.1.4. При виконанні робіт на арках і склепіннях

 

1 (6-8)

 

1,1

 

1.2.5.При площі реставрації більше 1 м2 в одному місці

 

2 (1-9)

 

0,8

 

1.2.6. При притісуванні цегли стандартного чи старого зразка (меншого розміру)

 

4 (1-12)

 

0,9

 

1.2.7. При реставрації кладки стін обсягом в одному місці більше 5 м3

 

5

 

0,9

 

1.2.8. При реставрації кладки стін обсягом більше 10 м3

 

5

 

0,8

 

1.2.9. При відтворенні великих масивів кладки стін, стовпів, колон, склепінь, арок ізакомар удревній формі і конструкції

 

 

5,6,7,9

 

 

0,7

 

1.2.10, При реставрації цегельної кладка стовпів, склепінь, арок ізакомар приобсязі в одному місці до 3м3

 

6,7,9

 

0,9

 

1.2.11. При реставрації цегельної кладки стовпів більше 3 м3 в одному місці

 

6,7,9

 

0,8

 

1.2.12. При роботі на особливо складних склепіннях і арках

 

9(3,6,9,12,15,18)

 

1,15

 

1.2.13. При настиланні підлог з ухилом, заданим по проекті

 

10

 

1,1

 

1.2.14. При настиланні підлог із криволінійним обрисом у плані, радіусом до 2м

10

 

1,2

 

1.2.15, При настиланні підлог без шнура і ватерпаса, під правило

 

10

 

0,55

 

1.2.16. При пробиванні вертикальних чи похилих борозен

 

11

 

1,15

 

1.2.17. При пробиванні борозен на склепіннях і стелях

 

11

 

1,25

 

1.2.18. При пробиванні фігурних борозен

 

11

 

1,3

 

1.2.17. При закладенні фігурних борозен

 

11

 

1,2

 

1.2.18. При розшивці профільованих поверхонь при профілі середньої складності

 

15,16,17,18

 

1,25

 

1.2.19. При реставрації поверхонь при складному профілі

 

15,16,18

 

1,5

 

1.2.20.При реставрації швів на склепіннях, куполах, наметах при роботі знизу

 

15,16,18

 

1,21

 

1.2.21.При реставрації склепінь, куполів, наметів при роботі знизу

 

17

 

1,2

 

1.2.22.При реставрації кладок, що мають у плані

криволінійні обриси

5,6,7,8,9,18,19

1,1

1.2.23.Похилі, конусні і циліндричні кладки, а також контрфорси

5,6,7,8,9

1,15

1.2.24.При роботі з приставних драбин на висоті більше 3,5 м

До всіх норм

1,15

 


 

2.Норми

Розділ 1. Розбирання цегельної кладки

Група 1. Розбирання первісної цегельної кладки чи кладки пізніх прибудов і закладень у пам'ятниках, що безпосередньо сполучаються з древньою кладкою чи утримуючих у кладці матеріали від розбирання інших частин пам'ятника

Склад робіт:

1.  Розбирання цегельної кладки вручну на окремі цеглини з обережністю, що забезпечує збереження частини кладки, що не розбирається.

2.  Очищення цегли від розчину.

3.  Укладання придатної цегли в штабель.

4.  Підгортання половняку чи щебеню.

Вимірник:1 куб. м кладка, що розбирається, (1-3); 1 м 2 підлоги і площадок (4-5); 1 зондаж площею до 1 м2 (6-8)             

 

Шифр

ресурсу

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

Розбирання кладки стін, стовпів,склепінь, арок,

главіт.д.

 

міцністькладки

 

 

слабка

 

середня

 

велика

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1

 

3-1-2

 

3-1-3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

5.26

 

6.72

 

8.05

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3

 

3

 

3

 

 

 

Вага сміття

 

т

 

0.58

 

0.70

 

0.92

 

 

Продовження групи 1 (норми з 4 по 5)

 

 

Шифр ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

 

Розбирання цегельних підлог і площадок

 

викладання

 

на ребро

 

плиском

 

 

 

 

 

 

 

3-1-4

 

3-1-5

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

0.92

 

0.66

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3

 

3

 

 

 

Вага сміття

 

т

 

0.09

 

0.04

 

Продовження групи 1 (норми з 6 по 8)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

Зондаж цегельних стін

і

 

глибина вирубки, см

 

 

15

 

30

 

50

 

 

 

 

 

 

 

3-1-6

 

3-1-7

 

3-1-8

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

4.05

 

6.45

 

13.8

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

 


 

Розділ 2. Реставрація і відтворення цегельної кладки

Група 2. Реставрація лицьової поверхні цегельної кладки (крім архітектурних деталей).

Склад робіт:

1. Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою.

2. Штрабування частин стіни, що примикають.

3. Промивання місця вирубки.

 4. Укладання цегли на місце на розчині з підбором цегли по кольорі і якості з обробкою швів з   постановкою штирів.

5. Очищення поверхні стіни від патьоків розчину

Вимірник: 1 кв. м лиця цегельної кладки поверхні, що фактично реставрується

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

Реставрація

великомірною  цеглою

цеглою

 

Реставрація цеглою старого зразка

 

глибина закладення в цеглинах

 

 

0,5

 

1,0

 

1,5

 

0,5

 

1,0

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

3-2-1

 

3-2-2

 

3-2-3

 

3-2-4

 

3-2-5

 

3-2-6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

11.44

 

14.95

 

18.85

 

11.44

 

14.95

 

18.85

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000 шт.

 

0,042

 

0.077

 

0.109

 

 

 

 

П

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000 шт.

 

 

 

 

0.062

 

0.113

 

0.158

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготівель, маса 1,8кг

 

т

 

0,002

 

0,004

 

0,006

 

0,00)8

 

0,0037

 

0,0057

 

1425-11690

 

Розчин цементно-вапняковий готовий мурувальний , марка 100

 

м3

 

/0,074/

 

/0.127/

 

/0.172/

 

/0.058/

 

/0.095/

 

/0.122/

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок М-400

 

т

 

0.011

 

0.019

 

0.0256

 

0.0086

 

0.0142

 

0.0182

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1

 

т

 

0.0054

 

0.0098

 

0.0126

 

0.0042

 

0.0069

 

0.0089

 

1421-10634

 

Пісок для будівельних робіт, природний

 

м3

 

0.075

 

0.13

 

0.175

 

0.059

 

0.097

 

0.124

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.16

 

0.29

 

0.40

 

0.15

 

0.27

 

0.40

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0.42

 

0.76

 

1.06

 

0.37

 

0.66

 

0.90

 

 

 

Вага сміття

 

т

 

0.42

 

0.76

 

1.06

 

0.37

 

0.66

 

0.90

 

 

Закінчення групи 2 (норми з 7 по 9)

 

Шифр

ресурсу

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

Реставрація стандартною  цеглою

 

глибина закладення в цеглинах

 

0,5

 

1,0

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

3-2-7

 

3-2-8

 

3-2-9

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

11.44

 

14.95

 

18.85

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1422-10936

 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм, марка 100

 

1000 шт.

 

0.067

 

0.122

 

0.169

 

111-0782

 

Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8кг

 

кг

 

1.70

 

3.50

 

5.20

 

1425-11690

 

Розчин цементно-вапняковий готовий кладковий , марка 100

 

м3

 

/0.058/

 

/0.095/

 

/0.127/

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок М-400

 

т

 

0.0086

 

0.0142

 

0.0182

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1

 

т

 

0.0042

 

0.0069

 

0.0089

 

1421-10634

 

Пісок для будівельних робіт, природний

 

м3

 

0.059

 

0.097

 

0.124

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.15

 

0.27

 

0.40

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0,35

 

0.62

 

0.86

 

 

 

Вага сміття

 

т

 

0.35

 

0.62

 

0.86

 

 

Група 3.  Реставрація лицьової поверхні цегельної  кладки окремими місцями від 1 до 10 цеглин в одному місці (крім архітектурних деталей).

Склад роботи:

1. Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою.

2. Штрабування частини стіни, що примикає.

3. Промивання місць вирубки.

4. Укладання цегли на розчині з підбором цегли по кольору і якості з обробкою швів.

5. Очищення поверхні від патьоків розчину.

Вимірник: 10 цеглин, покладених у справу

 

 

 

 

Шифр ресурсу

 

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

Вид цегли

 

 

 

 

 

велико-мірний

 

 

 

 

старого зразка

 

 

 

 

стандартний

 

 

 

 

 

 

 

3-3-1

 

3-3-2

 

3-3-3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

3.77

 

3.38

 

3.38

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000шт.

 

0.011

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000 шт.

 

 

0.011

 

 

 

1422-10936

 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм,маркаMl00

 

 

1000 шт.

 

 

 

0.011

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50

 

м3

 

(0.015)

 

(0.008)

 

(0.007)

 

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

 

т

 

 

0.0022

 

 

0.0012

 

 

0.001

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.011

 

0.0006

 

0.0005

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.015

 

0.008

 

0.007

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.05

 

0.03

 

0.025

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0.103

 

0.062

 

0.053

 

 

 

Вага сміття

 

т

 

0.1

 

0.062

 

0.043

 

 

Група 4.  Реставрація цегельних архітектурних деталей карнизів, поясків, лиштв і інших деталей від 1 до 10 цеглин в одному місці

А. Заготівля профільованих і різьблених цеглин  

 Склад роботи:

1.  Добір цегли зі штабеля, добір по кольору і якостіспідношенням до робочого місця.

2.  Виготовлення шаблонів (на групу цеглин одного профілю).

3.  Креслення по шаблоні.

4.  Притісування цегли з притиранням вручну, різьблення по цеглі вручну.

5.  Укладання цегли в штабель після притісування.

Вимірник: 10 шт. витісаної великомірної цегли

Шифр ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця виміру

Просте притісування

 

 

Фігурне притісування

середньої складності

 

 

 

На фаску

 

Полувал вал,

Трикутник  і т.п.

 

Валик з підсіканням, скоція і т.п.

Валик із  двома підсіканнями, півколо на плашку увігнутий і т.п.

 

Вал на ребро з 2-мя підсіканнями півовал на ребро, на вус з підсіканням  і  т.п.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3-4-1

 

3-4-2

 

3-4-3

 

3-4-4

 

3-4-5

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд,-год.

 

1.37

 

2.28

 

2.6

 

6.11

 

7.54

 

 

2.

 

Середній розряд

робіт

 

 

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

 

 

Продовження групи 4 (норми з 6 по 12)

Шифр ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

 

Фігурне притісування

складне

 

 

Різьблення

 

 

 

 

 

 

 
 

Фігурна виїмка кута

4 і більше різних профілів на 1 цеглу

Те ж, кут і пристінка

Букви і знаки гладкі

Слов’янська в’язь, верьовочка

Плоскі, орнаментовані фігури

 

Пелюстковий квітковий орнамент

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3-4-6

 

3-4-7

 

3-4-8

 

3-4-9

 

3-4-10

 

3-4-11

 

3-4-12

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

1.

 

Витрати праці

 

люд.-

 

10.79

 

13

 

16.25

 

37.7

 

62.4

 

92.3

 

130

 

 

 

 

робітників

 

год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Середній розряд

 

 

 

4,7

 

4.7

 

4.7

 

4.7

 

4.7

 

4.7

 

4.7

 

 

 

 

робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Реставрація архітектурних деталей

Склад роботи:

1.       Обережна виїмка ложкових рядів і вирубка тичкових гнізд для перев'язки з кладкою.

2.       Штрафування частини стіни, що примикає.

3.       Промивання місць вирубки.

4.       Укладання готової профільованої (раніш витісуваної) цегли на розчин з обробкою швів.

5.       Очищення поверхні стін від патьоків розчину.

Закінчення групи 4 (норми з 13 по 15) Вимірник: 10 шт. цегли, покладеної в діло


 

Шифр ресурсу

 

 

Найменування ресурсу

 

Одиниця

виміру

 

з цегли

 

 

великомірного

 

старого зразка

 

стандартного

 

 

 

 

 

 

 

3-4-13

 

3-4-14

 

3-4-15

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

4.29

 

3.9

 

3.9

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000 шт.

 

0,012

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000 шт.

 

 

0.012

 

 

1422-10936

 

Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65мм,маркаMl00

 

1000 шт.

 

0.012

 

0.012

 

0.012

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50

 

м3

 

/0.015/

 

/0.008/

 

/0.007/

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

т

 

0.0022

 

0.0012

 

0.001

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1

 

т

 

0,0011

 

0.0006

 

0.0005

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.0158

 

0.0084

 

0.0074

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.05

 

0.03

 

0.025

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

0.103

 

0.062

 

0.053

 

 

Група 5. Реставрація цегельної кладки стін

Склад роботи:

1.   Штрабування й очищення древньої частини кладки.

2.   Промивання водою частин старої кладки в місцях сполучення її з новою кладкою.

3.   Кладка цегли на місце на розчині з дотриманнямпорядовок,перев'язки зі старою кладкою, товщини й обробкою швів.

4.   Очищення поверхні стін від патьоків розчину

Вимірник 1 м3 кладка

 

 

Шифр ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

 

Одиниця виміру

 

 

великомірною цеглою

 

простого архітектурного оформлення

 

кількість кладки в одному місці в куб м

до:

0,5

 

2,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-1

 

3-5-2

 

3-5-3

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

15.7

 

12.74

 

12.22

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000шт.

 

0.210

 

0.210

 

0.210

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

м3

 

(0.288)

 

(0.288)

 

(0.288)

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

т

 

0.043

 

0.043

 

0.043

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.021

 

0.021

 

0.021

 

1421-10534

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.3

 

0.3

 

0.3

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.92

 

0.92

 

0.92

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

1.98

 

1.98

 

1.98

 

 


ДБН Д.2.5-3-2001 С.9

Продовження групи 5 (норми з 4 по 6)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

великомірною цеглою

 

архітектурного оформлення середньої складності

 

кількість кладки в одному місці в куб.м  до:

 

0,5

 

2,0

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-4

 

3-5-5

 

3-5-6

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

15.6

 

14.3

 

13.65

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4.5

 

4.5

 

4.5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000шт.

 

0.213

 

0.213

 

0.213

 

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

м3

 

(0.288)

 

(0,288)

 

(0.288)

 

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

т

 

0.043

 

0.043

 

0.043

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.021

 

0.021

 

0.021

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.3

 

0.3

 

0.3

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.93

 

0.93

 

0.93

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

2.0

 

2.0

 

2.0

 

 

 

 

 

Продовження групи 5 (норми з 7 по 9)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

великомірною цеглою

 

складного архітектурногоoформлення

 

кількість кладки в одному місці в куб. м до:

 

0.5

 

2.0

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-7

 

3-5-8

 

3-5-9

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

18.2

 

16.9

 

15.6

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

5

 

5

 

5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна великомірна

 

1000 шт.

 

0,215

 

0.215

 

0.215

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

 

м3

 

 

(0.288)

 

 

(0.288)

 

 

(0.288)

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

 

т

 

 

0.043

 

 

0.043

 

 

0.043

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.021

 

0.021

 

0.021

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.3

 

0.3

 

0.3

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.94

 

0.94

 

0.94

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

2.02

 

2.02

 

2.02

 

 


ДБН Д.2.5-3-2001 С.10

Продовження групи 5 (норми з 10 по 12)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

цеглою старого зразка

 

простого  архітектурногоoформлення

 

кількість кладки в одному місці в куб. м до:

 

0.5

 

2.0

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-10

 

3-5-11

 

3-5-12

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

15.7

 

12.74

 

12.22

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3.5

 

3.5

 

3.5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000 шт.

 

0.347

 

0.347

 

0.347

 

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

 

м3

 

 

(0.252)

 

 

(0.252)

 

 

(0.252)

 

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків., марка 400

 

 

т

 

 

0.038

 

 

0.038

 

 

0.038

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове,1 сорт

 

т

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

1421-10634

 

Пісок природний рядовий

 

м3

 

0.26

 

0.26

 

0.26

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.92

 

0.92

 

0.92

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

1.98

 

1.98

 

1.98

 

 

Продовження групи 5 (норми з 13 по 15)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

цеглою старого зразка

 

архітектурного оформлення середньої складності

 

кількість кладки в одному місці в куб. м до:

 

0.5

 

2.0

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-13

 

3-5-14

 

3-5-15

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

б

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

15.6

 

14.3

 

13.65

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

4.5

 

4.5

 

4.5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000 шт.

 

0.351

 

0.351

 

0.351

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

м3

 

(0.252)

 

(0.252)

 

(0.252)

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без додатків., марка 400

 

т

 

0.038

 

0.038

 

0.038

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.02

 

0.02

 

0,02

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.26

 

0.26

 

0.26

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.93

 

0.93

 

0.93

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

1.99

 

1.99

 

1.99

 

 

Продовження групи 5 (норми з 16 по 18)

 

Шифр

ресурсу

 

 

Найменування ресурсу

 

 

 

Одиниця

виміру

 

 

цеглою старого зразка

 

складного архітектурного оформлення

 

кількість кладки в одному місці в куб.м до:

 

0.5

 

2.0

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-16

 

3-5-17

 

3-5-18

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

18.2

 

16.9

 

15.6

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

5

 

5

 

5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна реставраційна старого зразка

 

1000шт.

 

0.356

 

0.356

 

0.356

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

м3

 

(0.252)

 

(0.252)

 

(0.252)

 

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

т

 

0.038

 

0.038

 

0.038

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0.26

 

0,26

 

0.26

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.94

 

0.94

 

0.94

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

2.02

 

2.02

 

2.02

 

 

 

 

Продовження групи 5 (норми з 19 по 21)

 

Шифр

ресурсу

 

 

 

Найменування ресурсу

 

Одиниця

виміру

 

 

стандартною цеглою

простого  архітектурного оформлення

 

Кількість кладки в одному місці в куб.м  до:

 

0.5

 

2.0

 

5.0

 

 

 

 

 

 

 

3-5-19

 

3-5-20

 

3-5-21

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1.

 

Витрати праці робітників

 

люд.-год.

 

15.7

 

12.74

 

12.22

 

2.

 

Середній розряд робіт

 

 

 

3.5

 

3,5

 

3.5

 

 

 

Матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

Цегла керамічна звичайна

 

1000шт.

 

0.403

 

0.403

 

0.403

 

1425-11688

 

Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 складний

 

м3

 

(0.257)

 

(0.257)

 

(0.257)

 

111-1305

 

Портландцемент загальнобудівельного призначення без домішок, марка 400

 

т

 

0.038

 

0.038

 

0.038

 

111-0253

 

Вапно будівельне негашене грудкове, 1 сорт

 

т

 

0.02

 

0.02

 

0.02

 

1421-10634

 

Пісок природний, рядовий

 

м3

 

0,27

 

0.27

 

0.27

 

142-10-2

 

Вода

 

м3

 

0.92

 

0.92

 

0.92

 

 

 

Вага матеріалів

 

т

 

2.01

 

2.01

 

2.01

 

.....


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: