ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 2

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

(ЕМ 1992-1-1:2004, ЮТ)

ДСТУ-Н Б ЕМ 1992-1-1:2010

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2012

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конст­рукцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Бамбура, д-р техн. наук (керівник розробки); П. Кривошеєв, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; О. Гурківський, канд. техн. наук; В. Богдан, інж. (відповідальний виконавець); Т. Мірошник, інж.

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 27.12.2010 р. № 549, чинний з 1 лип­ня 2013 р.

3  Національний стандарт відповідає EN1992-1-1:2004 Eurocode2: Designofconcretestructures- Part1-1: Generalrulesandrulesforbuildings(Єврокод 2: Проектування залізобетонних конст­рукцій - Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд) з технічною поправкою EN 1992-1-1:2004/АС:2008.

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildinds (Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій - Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд) з технічною поправкою EN 1992-1-1:2004/АС:2008.

EN 1992-1-1:2004 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій. - Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт, - ДП НДІБК.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-   слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

-   структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Визна­чення понять" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-   національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1992-1-1:2004, наведено в додатку НА.

Копії МС, не прийнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1992-1-1:2004, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

Технічна поправка EN 1992-1-1:2004/АС:2008 до EN 1992-1-1:2004 подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010.

 

ЗМІСТ

С

Національний вступ ................................................................................................................. III

Вступ...................................................................................................................................... VIII

Основи програми Єврокодів .................................................................................................... 1

Статус та сфера застосування Єврокодів................................................................................. 3

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди................................................................ 4

Зв'язки між Єврокодами та гармонізованими технічними умовами (Б№ і БТДб)

для виробів .............................................................................................................................. 5

Додаткова інформація стосовно БИ 1992-1-1 ........................................................................... 5

Національний Додаток до БИ 1992-1-1 ..................................................................................... 6

1       Загальні положення............................................................................................................ 8

1.1  Сфера застосування..................................................................................................... 8

1.2  Нормативні посилання.................................................................................................. 9

1.3  Передумови................................................................................................................ 10

1.4  Відмінності між основними положеннями і правилами застосування                           11

1.5  Визначення ................................................................................................................ 11

1.6  Познаки ...................................................................................................................... 12

2       Основи проектування....................................................................................................... 17

2.1  Вимоги........................................................................................................................ 17

2.2  Принципи проектування за граничними станами ......................................................... 17

2.3  Основні змінні............................................................................................................. 18

2.4  Перевірка за допомогою методу коефіцієнтів надійності............................................ 21

2.5  Проектування з використанням випробувань.............................................................. 24

2.6  Додаткові вимоги для основ ...................................................................................... 24

2.7  Вимоги до елементів кріплення.................................................................................. 25

3       Матеріали......................................................................................................................... 26

3.1  Бетон.......................................................................................................................... 26

3.2  Арматурна сталь........................................................................................................ 39

3.3  Попередньо напружена арматура .............................................................................. 44

3.4  Пристрої для попереднього напруження.................................................................... 50

4       Довговічність та захисний шар для арматури................................................................... 52

4.1  Загальні положення.................................................................................................... 52

4.2  Умови навколишнього середовища............................................................................ 53

4.3  Вимоги до довговічності............................................................................................. 56

4.4  Методи перевірки....................................................................................................... 57

5       Конструктивний розрахунок............................................................................................. 63

5.1  Загальні положення.................................................................................................... 63

5.2  Геометричні неточності.............................................................................................. 65

5.3  Ідеалізація споруди.................................................................................................... 68

5.4  Лінійно-пружний розрахунок ...................................................................................... 72

5.5  Лінійно-пружний розрахунок з обмеженим перерозподілом                                        72

5.6  Розрахунок з урахуванням пластичних деформацій................................................... 73

5.7  Нелінійний розрахунок ............................................................................................... 77

5.8  Розрахунок впливів другого порядку при осьовому навантаженні                              78

5.9  Стійкість гнучких балок із площини............................................................................. 93

5.10  Попередньо напружені елементи і конструкції.......................................................... 94

5.11  Розрахунок конструкційних елементів з деякими особливостями                            103

6       Граничні стани (иЬБ)....................................................................................................... 104

6.1  Згин з осьовою або без осьової сили....................................................................... 104

6.2  Зсув.......................................................................................................................... 106

6.3  Кручення................................................................................................................... 119

6.4  Продавлювання ....................................................................................................... 123

6.5  Розрахунок із використанням стиснуто-розтягнутих моделей                                    136

6.6  Анкерування і напуски............................................................................................... 141

6.7  Частково навантажені зони ...................................................................................... 141

6.8  Втома....................................................................................................................... 143

7       Граничні стани за придатністю до експлуатації (иЬБ)...................................................... 151

7.1  Загальні положення ................................................................................................. 151

7.2  Обмеження рівня напружень .................................................................................... 151

7.3  Обмеження розкриття тріщин.................................................................................... 152

7.4  Обмеження прогинів.................................................................................................. 163

8       Основні правила конструювання звичайної і попередньо напруженої

арматури........................................................................................................................ 170

8.1  Загальні положення ................................................................................................. 170

8.2  Розташування стрижнів............................................................................................. 170

8.3  Діаметр сердечника для згину стрижнів.................................................................... 171

8.4  Анкерування поздовжньої арматури ........................................................................ 172

8.5  Анкерування з'єднань і поперечної арматури............................................................ 178

8.6  Анкерування за допомогою приварених стрижнів..................................................... 178

8.7  Напуски та механічні з'єднання................................................................................. 180

8.8  Додаткові правила для стрижнів великих діаметрів.................................................. 186

8.9  Пучки стрижнів.......................................................................................................... 187

8.10  Попередньо напружені пучки.................................................................................. 189

9       Конструювання елементів і особливі правила................................................................ 197

9.1  Загальні положення ................................................................................................. 197

9.2  Балки........................................................................................................................ 197

9.3  Суцільні плити........................................................................................................... 205

9.4  Плоскі плити............................................................................................................. 207

9.5  Колони ..................................................................................................................... 210

9.6  Стіни ........................................................................................................................ 212

9.7  Балки-стінки ............................................................................................................. 213

9.8  Фундаменти............................................................................................................... 213

9.9  Зони непостійності у геометрії або впливах ............................................................. 218

9.10  Системи в'язей........................................................................................................ 219

10    Додаткові правила для збірних залізобетонних елементів і конструкцій......................... 222

10.1  Загальні положення................................................................................................ 222

10.2  Основи розрахунку, основні вимоги........................................................................ 223

10.3  Матеріали............................................................................................................... 224

10.5                                                                                                                                                                         Конструктивний розрахунок .................................................................................................................................... 225

10.9                                                                                                                                                                         Особливі правила для розрахунку і конструювання........................................................................................................... 226

11    Конструкції з бетону на легких заповнювачах ................................................................ 240

11.1  Загальні положення................................................................................................ 240

11.2  Основи проектування.............................................................................................. 241

11.3  Матеріали............................................................................................................... 241

11.4  Довговічність і захисний шар для арматури............................................................ 245

11.5  Конструктивний розрахунок ................................................................................... 245

11.6  Граничні стани за міцністю і стійкістю...................................................................... 245

11.7  Граничні стани за придатністю до експлуатації........................................................ 247

11.8  Конструювання арматури - загальні положення ..................................................... 248

11.9  Конструювання елементів і особливі правила......................................................... 248

11.10  Додаткові правила для збірних елементів і конструкцій........................................ 248

11.11  Конструкції та елементи з неармованого та малоармованого бетону ....       248

12    Неармовані та малоармовані бетонні конструкції............................................................ 249

12.1                               Загальні положення 249

12.3                                                            Матеріали    250

12.5  Конструктивний розрахунок: граничні стани за несучою здатністю

і стійкістю....................................................................................................................... 250

12.6  Граничні стани за несучою здатністю і стійкістю ..................................................... 250

12.7  Граничні стани за придатністю до експлуатації........................................................ 255

12.9   Конструювання елементів і особливі правила........................................................................................................ 255

Додаток А (інформаційний)

Уточнення коефіцієнтів безпеки для матеріалів.............................................................. 257

Додаток В (інформаційний)

Деформації повзучості та усадки.................................................................................... 260

Додаток С (обов'язковий)

Характеристики арматури, що застосовуються з цим Єврокодом                                   263

Додаток й (інформаційний)

Уточнений метод обчислення втрат попереднього напруження арматури внаслідок релаксації            267

Додаток Б (інформаційний)

Рекомендовані класи міцності для довговічності............................................................ 269

Додаток Р (інформаційний)

Положення для розтягнутої арматури в умовах плоского напруженого стану . . .          270

Додаток в (інформаційний)

Взаємодія системи "основа-споруда"............................................................................. 272

Додаток Н (інформаційний)

Загальні впливи другого порядку у конструкціях............................................................ 275

Додаток I (інформаційний)

Розрахунок плоских плит і діафрагм жорсткості............................................................ 279

Додаток Л (інформаційний)

Правила конструювання для конкретних випадків.......................................................... 283

Додаток НА (довідковий)

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС,

посилання на які є в БЫ 1992-1-1:2004 ..........................................................................  289

Технічна поправка БЫ 1992-1-1:2004/АС:2008 ......................................................................  292

 

ВСТУП

Даний документ (БИ 1992-1-1:2004), Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій: Частина 1-1 Загальні правила і норми для будівель був підготовлений Технічним Коміте­том СБИ/ТС 250 "Будівельні Єврокоди", секре­таріат якого підтримується ВБІ (Британським інститутом стандартів). СБИ/ТС 250 відпові­дальний за всі "Будівельні Єврокоди".

Цей Європейський стандарт повинен набути статусу національного стандарту шляхом пуб­лікації ідентичного тексту або ухваленням не пізніше червня 2005 р., а національні стан­дарти, які мають з ним розбіжності, повинні бути відмінені не пізніше березня 2010 р.

Даний документ замінює EVN 1992-1-1, 1992-1-3,1992-1-4, 1992-1-5,1992-1-6 і 1992-3. Відповідно до внутрішніх правил СБИ/СБИБ- ЬБС запровадити цей Європейський стандарт зобов'язуються національні організації зі стан­дартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської республіки, Данії, Естонії, Фін­ляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Порту­галії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

FOREWORD

This European Standard EN 1992, Eurocode 2: Design of concrete structures: General rules and rules for buildings, has been prepared by Techni­cal Committee CEN/TC250 "Structural Euroco­des",the Secretariat of which is held by BSI. CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.

This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by June 2005, and conflicting National Standards shall be withdrawn at latest by March 2010.

This Eurocode supersedes ENV1992-1-1,1992-1-3, 1992-1-4, 1992-1-5, 1992-1-6 and 1992-3. According to the CEN-CENELEC Internal Regu­lations, the National Standard Organisations of the following countries are bound to implement these European Standard: Austria, Belgium, Cyp­rus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,Iceland, Ire­land, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЧАСТИНА 1-1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПРАВИЛА ДЛЯ СПОРУД

ЕВРОКОД 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЧАСТЬ 1-1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ПРАВИЛА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ

EUROCODE 2. DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES PART 1-1. GENERAL RULES AND RULES FOR BUILDINGS

 

ОСНОВИ ПРОГРАМИ ЄВРОКОДІВ

В 1975 році Комісія Європейської спільноти прийняла рішення щодо плану дій у сфері будівництва на підставі статті 95 угоди. Метою плану дій було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

У межах цього плану дій Комісія почала впро­ваджувати систему узгоджених технічних пра­вил для проектування будівель та споруд, що на першому етапі мали стати альтернативою чинним нормам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Протягом п'ятнадцяти років Комісія за допомо­гою Постійного комітету, до складу якого вхо­дили представники держав-членів, розробля­ла програму Єврокодів, результатом чого ста­ла публікація першого покоління європейських норм у 80-х роках.

У 1989 році Комісія та держави-члени Еи (Єв­ропейської спільноти) та ЕРТА (Європейської асоціації вільної торгівлі) на підставі угоди[1] між Комісією та СЕЫ (Європейським комітетом зі стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів до СЕЫ за допомогою серії мандатів, щоб у майбутньому надати Єврокодам статусу європейського стандарту (ЕЫ). Це фактично пов'язує Єврокоди з поло­женнями директив Ради та/або рішень Комісії

1Угода між Комісією Європейської спільноти та Євро­пейським комітетом стандартизації (СЕЫ) щодо ро­боти над Єврокодами стосовно проектування бу­дівель і цивільних споруд (ВС/СЕЫ/03/89).

Чинний від 2013-07-01

BACKGROUND TO THE EUROCODE PROGRAMME

In 1975, the Commission of the European Com­munity decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alter­native to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Deci­sions dealing with European standards (e.g. the

 

 

Видання офіційне

 

стосовно європейських стандартів (наприклад, директива Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів - СРй - та директиви Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС і 89/440/ЕЕС щодо громадських проектів та комунальних послуг і рівноцінних директив ЕРТА, що започатковані з метою ста­новлення внутрішнього ринку).

Програма будівельних Єврокодів включає на­ступні стандарти, що загалом складаються з декількох частин:

ЕЫ 1990 Єврокод: Основи проектування конст­рукцій

ЕЫ 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції

ЕЫ 1992 Єврокод 2: Проектування залізобе­тонних конструкцій

ЕЫ 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

ЕЫ 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалі- зобетонних конструкцій

ЕЫ 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій

ЕЫ 1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій

ЕЫ 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

ЕЫ 1998 Єврокод 8: Проектування сейсмостій­ких споруд

ЕЫ 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

Єврокоди визначають відповідальність розпо­рядчих органів держав-членів та захищають їх право визначати величини, що стосуються пи­тань регулювання безпеки на національному рівні, якщо ці величини відрізняються для всіх держав-членів.

Council Directive 89/106/EEC on construction pro­ducts - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market)

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990 Eurocode 0: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete struc­tures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry struc­tures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium struc­tures

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

СТАТУС ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОКОДІВ

Держави-члени ЕU та ЕFTА визнають, що Єв- рокоди є основоположними документами для таких цілей:

-    як засіб забезпечення відповідності буді­вель та споруд основним вимогам директи­ви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема основній ви­мозі №1 "Механічний опір та стійкість" та основній вимозі №2 "Пожежна безпека";

-    як основа для укладання угод на будівельні роботи та супутні інжинірингові послуги;

-    як основа для розроблення узгоджених тех­нічних умов на будівельні вироби (Е№ та ЕTАs).

Оскільки Єврокоди безпосередньо стосуються будівельних споруд, вони мають прямий зв'я­зок з тлумачними документами[2], що посила­ються на статтю 12 ŒD, хоча відрізняються від гармонізованих стандартів на вироби[3]. Tа- ким чином, технічні аспекти, що виникають при застосуванні Єврокодів, мають бути відповід­но розглянуті технічними комітетами ŒN та/або робочими групами ЕОTА, що розробля­ють стандарти на будівельні вироби, для до­сягнення повної відповідності технічних умов Єврокодам.

2   Відповідно до Ст.3.3 СРй основні вимоги (БКв) по­винні бути надані в конкретній формі у тлумачних документах для створення необхідних взаємоз­в'язків між основними вимогами та мандатами на гармонізацію Б№ і ЕТАОв/ЕТАв;

Відповідно до ст. 12 СРй тлумачні документи по­винні:

a)  надавати конкретну форму основним вимогам, гар­монізуючи термінологію, технічні основи та зазнача­ти класи або рівні для кожної вимоги, де необхідно;

b)  вказувати методи кореляції цих класів або рівнів ви­мог із технічними умовами, наприклад, методи роз­рахунків і перевірки, технічні правила для розроб­лення проектів тощо;

c)слугувати в якості джерела для запровадження гар­монізованих стандартів і норм для Європейських технічних ухвалень.

Єврокоди фактично відіграють схожу роль у сфері БК 1 і частково БК 2.

STATUS AND FIELD OF APPLICATION OF EUROCODES

The Member States of the EU and EFTA recog­nise that Eurocodes serve as reference docu­ments for the following purposes:

-      as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requi­rements of Council Directive 89/106/EEC, par­ticularly Essential Requirement №1 - Mecha­nical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire;

-      as a basis for specifying contracts for const­ruction works and related engineering ser­vices;

-      as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction pro­ducts (ENs and ETAs)

The Eurocodes, as far as they concern the const­ruction works themselves, have a direct relation­ship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product stan­dards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately con­sidered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product stan­dards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Euro­codes.

Єврокоди встановлюють загальні правила проектування для повсякденного застосуван­ня як для проектування будівель в цілому, так і їх складових частин, як традиційних, так і но­вих. У випадках нетипової форми конструкції або умов проектування, що конкретно не роз­глядаються, необхідна додаткова експертна оцінка.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ,

ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, містять повний текст Єврокоду (включно з усіма додатками), що виданий СЕИ, який може доповнювати національний титульний аркуш та національний вступ на по­чатку, а також національний додаток в кінці.

Національний додаток може містити інфор­мацію лише стосовно тих параметрів, що зали­шені відкритими в Єврокодах для національ­ного вибору, так звані національно визначені параметри, та застосовуються для проекту­вання та будівництва у конкретній країні, а саме:

-     значення та/або класи, які в Єврокоді да­ються на вибір;

-     значення, для яких у Єврокоді дано лише позначення;

-     особливості даної країни (географічні, клі­матичні тощо), наприклад, карта снігового покриву;

-     методика, для якої в Єврокоді дано альтер­нативні методики.

Може також містити:

-     рішення щодо застосування довідкових до­датків;

-     посилання на додаткову не суперечливу інформацію, що допомагає користувачеві застосовувати Єврокод.

The Eurocode standards provide common struc­tural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unu­sual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

NATIONAL STANDARDS IMPLEMENTING EUROCODES

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (inclu­ding any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as National­ly Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

-     values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

-     values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

-     country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

-     the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

It may contain:

-     decisions on the application of informative annexes,

-     references to non-contradictory complemen­tary information to assist the user to apply the Eurocode.

 

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ЄВРОКОДАМИ ТА ГАРМОНІ­ЗОВАНИМИ ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ (ENsandETAs) ДЛЯ ВИРОБІВ

Необхідно узгодити гармонізовані технічні умови для будівельних виробів та технічні нор­ми для споруд[4]. Крім того, повна інформація, що супроводжує СЕ маркування будівельних виробів, де є посилання на Єврокоди, має чітко зазначати, які національно визначені па­раметри були враховані.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО EN1992-1-1

EN1992-1-1 описує основні правила і вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності залізобетонних конструкцій спіль­но з конкретними положеннями для будівель. Вони базуються на концепції граничного стану в поєднанні з методом коефіцієнтів надійності.

Для проектування нових споруд передбачено безпосереднє застосування EN1992-1-1 спіль­но з іншими частинами EN1992, Єврокодами EN1990, 19911997 і 1998.

EN1992-1-1 також є базовим документом для інших CENTC(Технічних комітетів) в питаннях будівельних конструкцій.

EN 1992-1-1 призначені для застосування:

-     комітетами з розроблення норм для проек­тування споруд і супутніх виробів, випробу­вань та директив;

-     клієнтами (наприклад, для формулювання їхніх особливих вимог щодо рівнів надій­ності та довговічності);

-      проектувальниками та конструкторами;

-     державними органами.

Числові величини коефіцієнтів надійності та інших параметрів надійності, що рекоменду­ються в якості базових величин, які забезпечу­ють прийнятний рівень надійності, призначені виходячи з умови застосування відповідного рівня виконання та управління якістю.

При застосуванні EN1992-1-1 у якості базового документа іншими технічними комітетами/CENповинні прийматись такі самі величини.

4Див. от. 3.3 та от. 12 CPD, а також 4.2, 4.3.1, 4.3.2 та

5.2  ID №1

LINKS BETWEEN EUROCODES AND HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS (ENs and ETAs) FOR PRODUCTS

There is a need for consistency between the har­monised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes should clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

ADDITIONAL INFORMATION SPECIFIC TO EN 1992-1-1

EN 1992-1-1 describes the principles and requi­rements for safety, serviceability and durability of concrete structures, together with specific provi­sions for buildings. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

For the design of new structures, EN 1992-1-1 is intended to be used, for direct application, toge­ther with other parts of EN 1992, Eurocodes EN 1990,1991, 1997 and 1998.

EN 1992-1-1 also serves as a reference docu­ment for other CEN TCs concerning structural matters.

EN 1992-1-1 is intended for use by:

-     committees drafting other standards for structural design and related product, testing and execution standards;

-     clients (e.g. for the formulation of their specific requirements on reliability levels and durabi­lity);

-      designers and constructors ;

-      relevant authorities.

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of relia­bility. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies.

When EN 1992-1-1 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДО ЕМ 1992-1-1

Цей стандарт надає величини з примітками, в яких випадках можливий вибір національних альтернатив.

Таким чином, національний стандарт, що за­проваджує БИ 1992-1-1, повинен мати націо­нальний додаток, що містить всі національно визначені параметри (характеристики), які ви­користовуються для проектування будівель та цивільних споруд, що будуть зведені у відпо­відній країні.

Національний вибір дозволяється в БИ 1992-1-1 через наступні положення:

2.3.3(3)

5.10.3(2)

2.4.2.1(1)

5.10.8(2)

2.4.2.2(1)

5.10.8(3)

2.4.2.2(2)

5.10.9 (1)P

2.4.2.2(3)

6.2.2(1)

2.4.2.3(1)

6.2.2(6)

2.4.2.4(1)

6.2.3(2)

2.4.2.4(2)

6.2.3(3)

2.4.2.5(2)

6.2.4(4)

3.1.2 (2)P

6.2.4(6)

3.1.2(4)

6.4.3(6)

3.1.6 (1)P

6.4.4(1)

3.1.6 (2)P

6.4.5(3)

3.2.2 (3)P

6.4.5(4)

3.2.7(2)

6.5.2(2)

3.3.4 (5)

6.5.4 (4)

3.3.6(7)

6.5.4(6)

4.4.1.2(3)

6.8.4(1)

4.4.1.2(5)

6.8.4(5)

4.4.1.2(6)

6.8.6(1)

4.4.1.2(7)

6.8.6(2)

4.4.1.2(8)

6.8.7(1)

4.4.1.2(13)

7.2(2)

4.4.1.3(1)P

7.2(3)

4.4.1.3(3)

7.2(5)

4.4.1.3(4)

7.3.1(5)

5.1.3(1)P

7.3.2(4)

5.2(5)

7.3.4(3)

5.5(4)

7.4.2(2)

 

NATIONAL ANNEX FOR EN 1992-1-1

This standard gives values with notes indicating where national choices may have to be made.

Therefore the National Standard implementing EN 1992-1-1 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1992-1-1 through the following clauses:

9.2.2(7)

9.2.2(8)

9.3.1.1(3)

9.5.2(1)

9.5.2(2)

9.5.2(3)

9.5.3(3)

9.6.2(1)

9.6.3(1)

9.7(1)

9.8.1       (3)

9.8.2.1(1)

9.8.3(1)

9.8.3       (2)

9.8.4(1)

9.8.5       (3)

9.10.2.2(2)

9.10.2.3(3)

9.10.2.3(4)

9.10.2.4(2)

11.3.5   (1)P

11.3.5   (2)P

11.3.7(1)

11.6.1(1)

11.6.1(2)

11.6.2(1)

11.6.4.1(1)

12.3.1(1)

12.6.3(2)

 


[1]   Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Stan­dardisation (CEN) concerning the work on EURO­CODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

[2]

According to Art. 3.3 of the CPD, the essential require­ments (ERs) shall be given concrete form in interpre­tative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

According to Art. 12 of the CPD the interpretative docu­ments shall:

a)give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b)indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c)serve as a reference for the establishment of harmo­nised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

[4]See Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as 4.2, 4.3.1,

4.3.2   and 5.2 of ID №1.

 

Скачать полный текст Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: