ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012. Часть 1-3

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ЄВРОКОД 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 2. Залізобетонні мости. Правила проектування
(EN 1992-2:2005, ІDТ) ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012
(Остаточна редакція) Київ

Національний стандарт відповідає EN1992-2:2005 Concrete bridges - Design and detailing rules (EN 1992-2:2005 Залізобетонні мости . Правила проектування)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)
Цей стандарт видано з дозволу CEN
  
2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN1992-2:2005 Concrete bridges - Design and detailing rules (EN 1992-2:2005 Залізобетонні мости.Правилапроектування), повнанавадокументує: Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules (Єврокод2.Проектування залізобетонних конструкцій.Частина 2.Залізобетонні мости.Правила проектування).

EN 1992-2:2005 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 250 “Будівельні Єврокоди”, секретаріатом якого керує BSI.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н БЕN1992-2:2012 (EN 1992-2:2005 IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексівВ.1.2 і В.2.3.

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Організація, відповідальна за цей документ – Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна ДП «ДерждорНДІ»(м. Київ).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ», «Визначення понять» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з «Передмови до EN 1992-2:2005» взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

EN 1992-2

 

 

Жовтень2005

ICS 93.040; 91.010.30; 91.080.40

На заміну ENV 1992-2:1996

 

Англійська версія

 

Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій.Частина 2: Залізобетонні мости.Правила проектування

 

Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій.Частина 2: Залізобетонні мости.Правила проектування

Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій.Частина 2: Залізобетонні мости.Правила проектування

 

Цей європейський стандарт був  затверджений  ЄКН (Європейський комітет з нормалізації)  25 квітня  2005.

 

Члени ЄКН мають виконувати міжнародні правила CEN/CENELEC, що передбачають умови надання цьому Европейському Стандарту статусу національного стандарта без будь яких змін. Бібліографічні посилання, що стосуються таких національних стандартів можуть бути отримані через центр управління або будь якого члена ЄКН.

 

Цей європейський стандарт має три офіційні версії (англійська, французька, німецька) Версія на будь-якій іншій мові має бути перекладена за відповідальністю члена ЄКН і визнана Центром управління як така , що має статус офіційної версії.

 

Членами ЄКН є національні органи зі стандартизації країн: Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Германія, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словения, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ З НОРМАЛІЗАЦІЇ


Зміст

 

С

Вступ

VIII

Основи програми Єврокоди

1

Статус та сфера застосування Єврокодів

1

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди

1

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями  (ENs and ETAs) для виробів

1

Додаткова інформація щодо EN 1992-2 і його зв'язки з EN 1992-1-1

1

Національний Додаток до EN 1992-2

3

Розділ 1 Загальні положення

4

1.1 Сфера застосування

4

1.1.2 Сфера застосування частини 2 Єврокоду 2

4

1.106 Символи

4

Розділ 2 Основи проектування

11

Розділ З Матеріали

11

3.1. Бетон

11

3.1.2 Міцність

11

3.1.6 Розрахункові значення  міцності бетону на стискуванняі на розтягування

11

3.2 Арматурна сталь

12

3.2.4 Характеристика деформативності

12

Розділ 4 Довговічність. Захисний шар

13

4.2 Умови навколишнього середовища

13

4.3 Вимоги до довговічності

14

4.4 Методи перевірок відповідності

14

4.4.1 Захисний шар

14

4.4.1.2 Мінімальний захисний шар

14

Розділ 5 Розрахунок конструкцій

15

5.1 Загальні положення

15

5.1.1 Загальні вимоги

15

5.1.3 Випадки і сполучення  навантажень

16

5.2 Геометрична недосконалість

16

5.3 Ідеалізація конструкції

17

5.3.1 Розрахункові моделі для загального розрахунку

17

5.3.2 Геометричні характеристики

17

5.3.2.2 Розрахунковий прогін балок і плит

17

5.5 Лінійно-пружний розрахунок з обмеженим перерозподілом

17

5.6 Пластичний розрахунок

18

5.6.1 Загальні відомості

18

5.6.2 Пластичний розрахунок  балок, рам і плит

18

5.6.3 Граничний кут повороту перерізу

19

5.7 Нелінійний розрахунок

19

5.8 Розрахунок ефектів другого порядку при осьовому навантаженні

21

5.8.3 Спрощені критерії ефектів другого порядку

21

5.8.3.3 Загальні ефекти другого порядку в спорудах

21

5.8.4 Повзучість

21

5.10 Попередньо напружені елементи і конструкції

21

5.10.1 Загальні відомості

21

5.10.8 Вплив попереднього напруження на граничний стан за несучою здатністю

21

Розділ 6 Граничні стани за несучою здатністю (ULS)

22

6.1 Згин з осьовим навантаженням або без нього

22

6.2 Поперечна сила

25

6.2.2 Елементи, що не потребують поперечного армування

25

6.2.3 Розрахунок поперечного армування елементів

27

6.2.4 Зсув між ребром і полицею таврових перерізів

32

6.2.5 Зсув по контактній поверхні бетонних елементів, виготовлених в різний час

33

6.2.106 Зсув по стику бетонних конструкцій, виготовлених в різний час

34

6.3 Кручення

34

6.3.2 Порядок розрахунку

34

6.7 Місцева дія навантаження

37

6.8  Втомленість

37

6.8.1 Умови перевірки

38

6.8.4 Порядок перевірки для ненапружуваної і попередньо напруженої арматури

38

6.8.7 Перевірка бетону на стиск або поперечну силу

38

6.109 Мембранні елементи

40

Розділ 7 Граничні стани за придатністю до експлуатації (SLS)

42

7.2 Обмеження напружень

42

7.3 Контроль тріщин

42

7.3.1 Загальні положення

42

7.3.2 Мінімальні площі арматури

44

7.3.3 Контроль тріщиностійкості без прямого розрахунку

47

7.3.4 Розрахунок ширини розкриття тріщини

47

7.4 Контроль прогину

47

7.4.1 Загальні положення

47

7.4.2 Випадки, що не потребують розрахунку

47

Розділ8 Конструктивні вимоги до арматури і попередньо напружених арматурних елементів. Загальні положення

47

8.9 Пучки арматурних стержнів

48

8.9.1 Загальні положення

48

8.10 Попередньо напружені арматурні елементи

48

8.10.3 Анкерування при натягненні на упори

48

8.10.4 Анкери і муфти для попередньо напружених арматурних елементів

49

Розділ 9 Конструювання елементів конструкцій і спеціальні правила

51

9.1 Загальні відомості

51

9.2 Балки

51

9.2.2 Поперечне армування

51

9.5 Колони

52

9.5.3 Поперечне армування

52

9.7 Балки-стінки

52

9.8 Фундаменти

53

9.8.1 Пальові ростверки

53

9.10 Системи в’язей

53

Розділ 10 Додаткові правила для елементів і конструкцій із збірного залізобетону

53

10.1 Загальні відомості

54

10.9 Спеціальні правила конструювання і розрахунку

54

10.9.7.Системи в’язей

54

Розділ 11 Конструкції з легкого бетону

54

11.9 Спеціальні правила конструювання і розрахунку

54

Розділ 12 Бетонні і слабоармовані конструкції

55

Розділ 113 Проектування з урахуванням технології будівництва

55

113.1 Загальні положення

55

113.2 Навантаження і впливи в процесі будівництва

56

113.3 Критерії перевірки

56

113.3.1 Граничні стани за несучою здатністю

56

113.3.2 Граничні стани за придатністю до експлуатації

57

Додаток A  Часткові коефіцієнти безпеки для матеріалів

58

Додаток В   Відносні деформації повзучості і усадки

58

Додаток С Властивості арматурної сталі, придатної для використання із цим Єврокодом

67

Додаток D  Більш точний метод розрахунку втрат зусиль напруження через релаксацію

67

Додаток E  Індикативні класи міцності для забезпечення довговічності

67

Додаток F  Рівняння для визначення напружень в арматурі при плоскому напруженому стані

68

Додаток G Взаємодія конструкцій з основою

70

Додаток H  Загальні ефекти другого порядку в конструкціях

70

Додаток I  Розрахунок плит перекриттів і діафрагм

70

Додаток J  Окремі правила розрахунку і конструювання

71

Додаток KK  Залежні від часу характеристики бетону

75

Додаток LL  Елементи бетонної оболонки

82

Додаток MM  Зсув і поперечний згин

90

Додаток NN Ушкоджувальні еквівалентні напруження для перевірки на втомну міцність

93

Додаток OO Характерні області складного напружено-деформованого стану мостів

106

Додаток PP  Формат забезпечення надійності для нелінійного розрахунку

114

Додаток QQ  Розрахунок за тріщиностійкістю стінок балок

118


 

Вступ

 

Даний документ (EN1992:2005) був підготовлений Технічним Комітетом CEN/TC250 “Будівельні  Єврокоди”, секретаріат якого підтримується BSI.

 

 

Даний Єврокод замінює ENV 1992-2.

 

CEN/TC250 є відповідальним за всі Будівельні Єврокоди.

 

У відповідності з внутрішніми постановами CEN/CENELECнаціональні органи зі стандартизації таких країн зобов’язані здійснити імплементацію цього Європейського стандарту: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Германія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та Швейцарія.

 

 

Foreword

 

This document (EN1992:2005) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 “Structural Eurocodes”, the secretariat of wich is held by BSI.

 

 

 

This Eurocode supersedes ENV 1992-2.

 

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

 

Настанова

Проектування залізобетонних конструкцій. Залізобетонні мости. Правила проектування

Руководство

Проектирование железобетонных конструкций. Железобетонные мосты. Правила проектирования

Основи програми Єврокоди

 

 

Див. EN 1992-1-1.

 

 

Background of the Eurocode programme

 

See EN 1992-1-1.

 

Статус та сфера застосування Єврокодів

 

Див. EN 1992-1-1.

 

 

Status and field of application of Eurocodes

 

See EN 1992-1-1.

 

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди

 

Див. EN1992-1-1.

 

 

National Standards implementing Eurocodes

 

See EN 1992-1-1.

 Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями  (ENs and ETAs) для виробів

 

Див. EN 1992-1-1.

 

 

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

 

 

Див. EN 1992-1-1.

 

Додаткова інформація щодоEN 1992-2 і його зв'язки з EN 1992-1-1

 

EN 1992-2 встановлює принципи і вимоги стосовно безпеки, експлуатаційної придатності і надійності залізобетонних конструкцій, а також спеціальні положення стосовно мостів. Стандарт ґрунтується на концепції граничних станів, застосовуваний в поєднанні з методом часткових коефіцієнтів безпеки.

В EN 1992-2 наводяться принципи і правила проектування мостів на додаток до принципів і правил, приведених в EN 1992-1-1. Всі пункти EN 1992-1-1, що відносяться до відповідних випадків, застосовні до проектування мостів за винятком пунктів, виключених або змінених відповідно до EN 1992-2. Крім того, певні відомості додано в EN 1992-2 у вигляді нових пунктів або у вигляді змін деяких пунктів EN 1992-1-1, що не є спеціальними положеннями з проектування мостів і що стосуються виключно EN 1992-1-1. Такі доповнення і зміни розглядаються як точна інтерпретація EN 1992-1-1, і проекти, відповідні вимогам EN 1992-2, розглядаються як відповідні принципам, поданим в EN 1992-1-1.

Пункти EN 1992-2 при внесенні зміни в пункти EN 1992-1-1 нумеруються шляхом додавання числа 100 до відповідного номера пункту в EN 1992-1-1.

Якщо в EN 1992-2 вносяться додаткові пункти або підпункти, то вони нумеруються  додаванням числа 101 до останнього відповідного номера пункту або підпункту в EN 1992-1-1.

При проектуванні нових конструкцій повинен безпосередньо застосовуватися EN 1992-2 в поєднанні з іншими частинами EN 1992, а також з Єврокодами EN 1990, EN 1991, EN 1997, EN 1998.

EN 1992-2 є також довідковим документом для інших технічних комітетів CEN із питань, пов'язаних з будівельними конструкціями.

EN 1992-2 призначений для використання наступними особами і організаціями:

– організаціями, що розробляють інші стандарти в області проектування будівельних конструкцій і пов'язаних з ними виробів, а також  в області випробувань і виконання будівельних робіт;

– замовниками (наприклад, для формулювання конкретних вимог відносно рівнів надійності і довговічності);

– проектувальниками і конструкторами;

– відповідними органами управління.

Наведені в цьому стандарті числові значення часткових коефіцієнтів безпеки і інших параметрів надійності рекомендується використовувати як базові величини, що забезпечують прийнятний рівень надійності. При виборі цих величин вважалося, що буде забезпечено належний рівень виконання робіт і управління якістю. Якщо EN 1992-2 використовується як базовий документ іншими технічними комітетами CEN, то ці комітети повинні використовувати величини, наведені в цьому стандарті.

 

 

Additional information specific to EN 1992-2 and link to EN 1992-1-1

 

EN 1992-2 describes the principles and requirements for safety, serviceability and durability of concrete structures, together with specific provisions for bridges. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

 

 

EN 1992-2 gives Principles and Application Rules for the design of bridges in addition to those stated in EN 1992-1-1. All relevant clauses of EN 1992-1-1 are applicable to the design of bridges unless specifically deleted or varied by EN 1992-2. It has been appropriate to introduce in EN 1992-2 some material, in the form of new clauses or amplifications of clauses in EN 1992-1-1, which is not bridge specific and which strictly belongs to EN 1992-1-1. These new clauses and amplifications are deemed valid interpretations of EN 1992-1-1 and designs complying with the requirements of EN 1992-2 are deemed to comply with the Principles of EN 1992-1-1.

 

 

 

Clauses in EN 1992-2 that modify those in EN 1992-1-1 are numbered by adding ‘100’ to thecorresponding clause number in EN 1992-1-1.

 

When additional clauses or sub-clauses are introduced in EN 1992-2, these are numbered by adding ‘101’ to the last relevant clause or sub-clause in EN 1992-1-1.

For the design of new structures, EN 1992-2 is intended to be used, for direct application, together with other parts of EN 1992, Eurocodes EN 1990, 1991, 1997 and 1998.

 

 

EN 1992-2 also serves as a reference document for other CEN/TCs concerning structural matters.

 

EN 1992-2 is intended for use by:

 

– committees drafting other standards for structural design and related product, testing and executionstandards;

 

 

– clients (e.g. for the formulation of their specific requirements on reliability levels and durability);

– designers and constructors;

– relevant authorities.

 

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1992-2 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.

 

EN 1992-2

Eurocode 2- Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules

.......

Скачать полный текст: Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций. ДСТУ-Н Б EN 1992-2:2012. Часть 1-3


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: