ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 5. ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ

 

Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

 (EN 1995-1-1:2004, ІDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010

Видання офіційне 

 

Київ

                  Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України

2011

ПЕРЕДМОВА

 

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:Крітов В.О. (науковий керівник) канд, техн. наук.; Кривошеєв П.І., канд, техн. наук; Немчинов Ю.І. д-р техн. наук; Слюсаренко Ю.С. канд, техн. наук; Тарасюк В.Г. канд, техн. наук; Сергійчук В.А. інженер, Бондарчук О.П. інженер, Мірошник Т.П. інженер.

 

2НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від  27.12.2010 р. № 549  з 01.07.2013

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1995-1-1:2004 Eurocode 5: Design of timberstructures – Part 1-1: General – Commonrulesandrulesforbuildinds(Еврокод 5:Проектування дерев’яних  конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для будівель) з технічною поправкою EN 1995-1-1:2004/АС:2006  і зміною EN 1995-1-1:2004/А1:2008

 

Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

 

Переклад з англійської (en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1995-1-1:2004 Eurocode 5: Design of timberstructures – Part 1-1: General – Commonrulesandrulesforbuildinds(Еврокод 5: Проектування дерев’яних  конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для будівель) з технічною поправкою EN 1995-1-1:2004/АС:2006  і зміною EN 1995-1-1:2004/А1:2008.

EN1995-1-1:2004 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN1995-1-1:2010  Єврокод 5: Проектування дерев’яних  конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для будівель (EN 1995-1-1:2004, ІDТ), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6  «Конструкції будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ДП НДІБК.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-          слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-          структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-          національний довідковий додаток наведено як настанову для  користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1995-1-1:2004, наведено в додатку НА.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1995-1-1:2004, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1995-1-1:2004/АС:2006 і зміна EN 1995-1-1:2004/А1:2008 та їх переклад  подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010 після додатку НА.

 

                                               ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА                                                                                                                                     

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Вступ

II

III

1

Основи  програми Єврокодів

2

Статус та сфера застосування Єврокодів

4

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

5

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими специфікаціями

 (ENs  and  ETAs) для виробів

Додаткова інформація стосовно EN1995-1-1

Національні додатки доEN1995-1-1

5

6

6

РОЗДІЛ 1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    8

1.1 Галузь

8

1.1.1 Галузь застосування EN 1995

8

1.1.2 Галузь застосування EN 1995-1-1

9

1.2 Нормативні посилання

9

1.3 Припущення

14

1.4 Відмінності між основними положеннями і правилами застосування

14

1.5 Терміни та визначення

15

1.5.1 Загальні положення

15

1.5.2 Додаткові терміни та визначення,  використані у цьому  стандарті.

15

1.6 Позначення використані у EN 1995-1-1

16

РОЗДІЛ 2  ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

25

2.1 Вимоги

25

2.1.1  Основні вимоги

25

2.1.2 Управління надійністю

25

2.1.3 Проектний термін експлуатації і довговічність

25

2.2 Основні положення розрахунку за граничними станами

25

2.2.1  Загальні положення

25

2.2.2 Граничні стани за міцністю і стійкістю

25

2.2.3 Граничний стан за придатністю до експлуатації

26

2.3 Основні змінні

28

2.3.1 Дії та впливи навколишнього середовища

28

2.3.1.1  Загальні положення

28

2.3.1.2. Класи дійза тривалістю навантаження

28

2.3.1.3 Експлуатаційні класи

30

2.3.2 Дії і впливи навколишнього середовища

30

2.3.2.1 Вплив тривалості навантаження і вологості на міцність

30

2.3.2.2 Вплив тривалості навантаження і вологості на деформації.

31

2.4 Розрахункова перевірка методом коефіцієнтів надійності

32

2.4.1 Розрахункова величина характеристики матеріалу

32

2.4.2 Розрахункове визначення геометричних даних

34

2.4.3 Розрахункові опори

35

2.4.4 Перевірка  рівноваги(EQU)

35

РОЗДІЛ 3    ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ

35

3.1 Загальні положення

35

3.1.1 Характеристики міцності і жорсткості

35

3.1.2 Співвідношення « напруження-деформації»

35

3.1.3 Перехідні коефіцієнти міцності для експлуатаційних класів і класів за тривалістю навантаження

36

3.1.4 Перехідні коефіцієнти деформацій для експлуатаційних класів

36

3.2 Цільна деревина

36

3.3 Дощато-клеєна деревина

38

3.4 Фанеровані пиломатеріали (LVL)

41

3.5 Панелі на основі деревини

42

3.6 Клеючі речовини

42

3.7 Металеві кріпильні елементи

42

РОЗДІЛ  4    ДОВГОВІЧНІСТЬ

42

4.1 Стійкість проти біологічних організмів

42

4.2 Стійкість проти корозії

43

РОЗДІЛ  5    ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКЦІЙ

44

5.1 Загальні положення

44

5.2 Елементи

45

5.3 З’єднання

45

5.4 Вироби

46

5.4.1 Загальні положення

46

5.4.2 Рамні конструкції

46

5.4.3Спрощений розрахунок ферм із з’єднаннями з перфорованих металевих пластин

48

5.4.4 Плоскі рами і арки

49

РОЗДІЛ  6    ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗА МІЦНІСТЮ І СТІЙКІСТЮ

50

6.1 Розрахунок поперечних перерізів при дії головних напружень

50

6.1.1 Загальні положення

50

6.1.2 Розтяг паралельно волокнам

51

6.1.3 Розтяг перпендикулярно  волокнам.

51

6.1.4 Стиск паралельно волокнам.

51

6.1.5 Стиск перпендикулярно  волокнам

52

6.1.6 Згин

58

6.1.7 Зсув.

58

6.1.8 Кручення.

60

6.2 Розрахунок поперечних перерізів на дію складного напруженого стану

61

6.2.1 Загальні положення

61

6.2.2 Стискаючі напруження  під кутом до волокна

61

6.2.3 Спільна дія згину та осьового розтягу

62

6.2.4 Спільна дія згину та осьового стиску

62

6.3  Стійкість елементів

63

6.3.1 Загальні положення.

63

6.3.2 Стійкість колон на дію стиску або спільну дію стиску і згину

63

6.3.3 Балки під дією згину або спільно  згину і стиску

65

6.4 Розрахунок поперечних перерізів елементів перерізами змінної або криволінійної форми.

68

6.4.1 Загальні положенняя

68

6.4.2 Односкатні балки

68

6.4.3 Двоскатні, криволінійні та з випуклим гребенем  балки

69

6.5 Елементи з вирізами

74

6.5.1 Загальні положення.

74

6.5.2 Балки з вирізами на опорах

74

6.6 Міцність системи

76

РОЗДІЛ  7    Граничні стани за придатністю до експлуатації

77

7.1 Ковзання з’єднань

77

7.2 Граничні величини прогинівдля балок

79

7.3 Коливання

81

7.3.1 Загальні положенняя

81

7.3.2 Коливання від роботи обладнання .

81

7.3.3 Перекриття у житлових будинках

81

РОЗДІЛ  8    З’ЄДНАННЯ іЗ Металевими елементами кріплення

84

8.1 Загальні положення

84

8.1.1 Вимоги до елементів кріплення

84

8.1.2 З’єднання з багатократними елементами кріплення

84

8.1.3 З'єднання з сувом по багатьох площинах 

85

8.1.4 Зусилля у вузлах  під кутом до волокон

85

8.1.5 Знакоперемінні зусилля у з'єднаннях

87

8.2 Поперечна несуча здатність стальних штирових елементів кріплення

87

8.2.1 Загальні положення

87

8.2.2 З’єднання «брус-брус» і»брус-панель»

88

8.2.3 З'єднання «сталь-брус»

90

8.3 З'єднання на цвяхах

93

8.3.1 Поперечно завантажені цвяхи.

93

8.3.1.1 Загальні положення

93

8.3.1.2 З’єднання на цвяхах «деревина-деревина»

97

8.3.1.3 З’єднання на цвяхах «лист-деревина»

102

8.3.1.4 З’єднання на цвяхах «сталь-деревина»

103

8.3.2 Цвяхи при осьовому навантаженні

103

8.3.3 Цвяхи,завантажені у поперечному і осьовому напрямках  

106

8.4 З'єднання на скобах

106

8.5 Болтові з’єднання

109

8.5.1 Болти навантажені у поперечному напрямі

109

8.5.1.1Загальні положення та болтові з'єднання типу «деревина-деревина»

109

8.5.1.2 З’єднання «панель-деревина» на болтах

112

8.5.1.3 З’єднання ««сталь-деревина» на болтах

113

8.5.2 Болти при осьовому навантажені

113

8.6 З'єднання нагельного типу

  113

8.7 З'єднання на шурупах

114

8.7.1 Шурупи при поперечному навантажені

114

8.7.2 Шурупи при осьовому навантажені

115

8.7.3 Шурупи при спільній дії поперечного і осьового навантаження

117

8.8 З'єднання виготовлені  із застосуванням перфорованих металевих пластин

117

8.8.1 Загальні положення

117

8.8.2 Геометрія пластини

118

8.8.3 Характеристики міцності плити

118

8.8.4 Міцність ззанкерованних  пластин

120

8.8.5 Перевірка міцності з'єднання

120

8.8.5.1 Несуча здатність заанкерення пластини

120

8.8.5.2 Несуча здатність пластини

122

8.9 зєднання розрізними і гладкими кільцевими шпонками

124

8.10 Зубчасті шпонки

129

РОЗДІЛ  9   КОМПОНЕНТИ конструкції

134

9.1 Компоненти

134

9.1.1 Клеєні  тонкостінні балки

134

9.1.2 Клеєні тонкостінні балки

138

9.1.3 Балки з'єднананні механічним способом

140

9.1.4 Клеєні і механічно з'єднананні колони

141

9.2 Збірні конструкції

141

9.2.1 Ферми

141

9.2.2 Ферми із з'єднанням з перфорованих сталевих пластин.

143

9.2.3 Діафрагми покриття та перекриття

144

9.2.3.1 Загальні положення

144

9.2.3.2 Спрощений розрахунок діафрагм покриття та перекриття

144

9.2.4 Стінові діафрагми

145

9.2.4.1 Загальні положення

145

9.2.4.2 Спрощений аналіз стінових діафрагм – Метод А

146

9.2.4.3 Спрощений розрахунок стінових діафрагм – Метод В

150

9.2.4.3.1 Вимоги до конструкції стін і панелей у відповідності зі спрощеним розрахунком

150

9.2.4.3.2 Методи розрахунку

152

9.2.5 В'язі

156

9.2.5.1 Загальні положення

156

9.2.5.2  Окремі елементи при стисканні

158

9.2.5.3 Розкріплення в’язами систем балок або ферм

159

РОЗДІЛ  10   конструювання І контроль

161

10.1 Загальні положення

161

10.2 Матеріали

161

10.3 Клеєві з'єднання

161

10.4 З'єднання з механічними елементами кріплення

162

10.4.1 Загальні положення

162

10.4.2 Цвяхи

162

10.4.3 Болти і шайби.

162

10.4.4 Нагелі

163

10.4.5 Шурупи

163

10.5 Зборка

164

10.6 Транспортування і зведення

164

10.7 Контроль

164

10.8 Особливі правила до конструкцій діафрагм

165

10.8.1 Діафрагми  перекриттів і покриттів

165

10.8.2 Стінові діафрагми

166

10.9 Окремі   правила для ферм із кріпленням сталевими перфорованими пластинами

166

10.9.1 Виготовлення

166

10.9.2 Зведення

166

 

ДОДАТОК А  (Інформативний) Моделі руйнування при зсуві по лінії або зоні розташування з’єднувальних елементів нагельного типу «сталь-дерево»

169

 

ДОДАТОК В  (Інформативний) Балки з механічним сполученням

 

173

 

ДОДАТОК С (Інформативний) Збірні колони

 

179

 

ДОДАТОК D (Інформативний) бібліографія

 

193

ДОДАТОК  НА (довідковий) Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1995-1-1:2004

 

195

 

198

 

202

Вступ

Даний Європейський стандарт EN 1995-1-1, був підготовлений Технічним Комітетом CEN/TC250 «Будівельні Єврокоди», секретаріат якого підтримується BSI (Британським інститутом стандартів).

 

Цей Європейський стандарт повинен набути статусу національного стандарту шляхом публікації ідентичного тексту, або через підтвердження, найпізніше до травня 2005р., а національні стандарти, які йому протирічать, повинні бути відмінені найпізніше до березня 2010р.

 

Даний Європейський стандарт замінює EVN 1995-1-1:1993.

 

Сферою відповідальності CEN/TC 250 є всі Єврокоди в галузі будівництва

 

Відповідно до внутрішніх правил CEN/CENELEC запровадити цей європейський стандарт зобов’язуються національні організації зі стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Кіпру, Чеської республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії.

 

 

Foreword

This European Standard EN 1995-1-1 has been prepared by Technical Committee CEN/TC250 "Structural Eurocodes", the Secretariat of which is held by BSI.

 

 

This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

 

 

 

This European Standard supersedes ENV 1995-1-1:1993.

 

CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ЄВРОКОД 5:ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

ЧАСТИНА 1-1:ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА І ПРАВИЛА ДЛЯ СПОРУД

 

 

ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 

ЧАСТЬ 1-1: ОБЩИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ

 

 

 

Eurocode 5: Design of timberstructures

Part 1-1: General – Commonrulesandrulesforbuildinds

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     Чинний від 01.07.2013

 

 

Основи програми Єврокодів

 

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти визначила програму дій в галузі будівництва, яка базується на статті 95 Угоди. Мета програми полягала в усуненні технічних перешкод у торгівлі та в гармонізації технічних вимог.

В рамках цієї програми дій Комісія висунула ініціативу щодо запровадження певного переліку гармонізованих технічних норм для проектування будівельних споруд, котрі на першій стадії повинні були застосовуватись в якості альтернативи національним нормам, що діють в країнах-членах і, врешті-решт, замінити їх.

На протязі п’ятнадцяти років Комісія, за допомогою виконавчого комітету із представників країн-членів, здійснювала розробку програми Єврокодів, результатом чого стало перше покоління Європейських норм у 1980-х роках.

В 1989 році Комісія і країни-члени EU та EFTA (Європейської Асоціації Вільної Торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN вирішили надати CEN серію мандатів на підготовку та публікацію Єврокодів з метою забезпечення їм у майбутньому статусу Європейських стандартів (EN). Це фактично поєднало Єврокоди із положеннями всіх Директив Ради і/або рішень Комісії, що стосуються Європейських стандартів (наприклад Директива Ради 89/106/EEC щодо будівельних виробів – CPD – і Директиви Ради 93/37/EEC, 92/50/EEC та 89/440/EEC щодо громадських споруд і послуг та еквівалент Директиви EFTA започаткували прагнення до становлення внутрішнього ринку.

Програма будівельних Єврокодів включає наступні стандарти, які, як правило, складаються з декількох частин:

EN 1990         Єврокод:        Основи проектування споруд

EN 1991         Єврокод 1:     Дії на споруди

EN 1992         Єврокод 2:     Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1993         Єврокод 3:     Проектування стальних конструкцій

EN 1994         Єврокод 4:     Проектування комбінованих сталебетонних конструкцій

EN 1995         Єврокод 5:     Проектування дерев’яних конструкцій

EN 1996         Єврокод 6:     Проектування кам’яних конструкцій

EN 1997         Єврокод 7:     Геотехнічне проектування

EN 1998         Єврокод 8:     Проектування сейсмостійких споруд

EN 1999         Єврокод 9:     Проектування алюмінієвих конструкцій

 

 

 

Стандартами Єврокодів визнається відповідальність регулюючих органів кожної країни-члена і гарантується їхнє право визначати показники пов’язані з питаннями регулювання безпеки на національному рівні, котрі залишатимуться різними в залежності від країни

---------------------------------------------------

1Угодаміж Комісією Європейських Спільнот і Європейським Комітетом Стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами стосовно проектування будівель і цивільних споруд (BC/CEN/03/89).

 

Статус та сфера застосування Єврокодів

 

Країни-члени EU та EFTA визнають, що Єврокоди слугують базовими документами з наступною метою:

-          як засіб забезпечення відповідності будівель та цивільних споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/EEC, особливо основній вимозі №1 – Механічний опір та стійкість – та основній вимозі №2 – Пожежна безпека ;

-          як основа для визначення контрактів для будівельних споруд та пов’язаних з ними інжинірингових послуг ;

-          як основа для розробки гармонізованих технічних умов для будівельних виробів (ENs та ETAs).

Єврокоди, оскільки вони самі по собі стосуються будівельних споруд, мають прямий взаємозв’язок з тлумачними документами2 на які є посилання в Статті 12 CPD, хоча їх сутність є відмінною від гармонізованих стандартів на вироби3. Тому технічні аспекти, які виникають при застосуванні Єврокодів потребують адекватного розгляду Технічними комітетами CEN і/або Робочими групами EOTA, що працюють над стандартами на вироби, з точки зору досягнення повної сумісності цих технічних умов з Єврокодами.

 

 

------------------------------------------------------

2Відповідно до Ст.3.3 CPD основні вимоги (ERs) повинні бути надані в конкретній формі у тлумачних документах для створення необхідних взаємозв’язків між основними вимогами та мандатами на гармонізацію ENs і ETAGs/ETAs ;

3 Відповідно до Ст.12 CPD тлумачні документи повинні:

      а) надавати конкретну форму основним вимогам гармонізуючи термінологію, технічні основи та зазначати класи або рівні для кожної вимоги де необхідно ;

      b) вказувати методи кореляції цих класів або рівнів вимог із технічними умовами, наприклад методи розрахунків і перевірки, технічні правила для розробки проектів тощо;

      c) слугувати в якості джерела для запровадження гармонізованих стандартів і норм для Європейських технічних ухвалень.

Єврокоди фактично відіграють схожу роль у сфері ER 1 і частково ER 2

 

 

 

 

 

 

Стандарти Єврокодів забезпечують загальні норми будівельного проектування для повсякденного застосування при проектуванні споруд як у цілому, так і окремих складових виробів, як традиційного типу так і вдосконалених. У випадках незвичайної форми споруд або умов проектування, що конкретно не охоплюються, є необхідним додатковий експертний розгляд проектувальниками.

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

Національні стандарти, в яких запроваджено Єврокоди, будуть включати повний текст відповідного Єврокоду (включно з додатками) у вигляді опублікованому CEN, якому може передувати національна титульна сторінка та національна передмова, а після може слідувати національний додаток.

Національний додаток може вміщувати інформацію тільки щодо тих параметрів, які залишені відкритими в Єврокоді для національного вибору, так звані Національно визначені параметри, які повинні застосовуватись для проектування будівель та цивільних споруд, що будуть зводитись у конкретній країні, тобто:

-          величини і/або класи щодо яких у Єврокоді надано альтернативи,

-          величини, які повинні застосовуватись, і щодо яких у Єврокоді надано тільки символ,

-          конкретні дані щодо країни (географічні, кліматичні, і т.п.), наприклад карта снігового покрову,

-          методики, що повинні застосовуватись, і щодо яких у Єврокоді надано альтернативні методики.

-          рішення щодо застосування інформативних додатків,

-          посилання на джерела несуперечливої додаткової інформації, що допомагає користувачеві застосовувати Єврокод.

 

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними умовами (ENsandETAs) для виробів

 

Існує необхідність узгодженості між гармонізованими технічними умовами на будівельні вироби і технічними нормами для споруд4. Більш того, вся інформація, що супроводить CE маркування будівельних виробів де є посилання на Єврокоди, повинна однозначно вказувати які національно визначені параметри були враховані.

Додаткова інформація стосовно EN 1995-1-1

EN 1995-1-1 описує Основні правила і вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності дерев'яних конструкцій. Вони базуються на концепції граничного стану в поєднанні з методом коефіцієнтів надійності.

Для проектування нових споруд передбачено безпосереднє застосування EN 1995-1-1 спільно з EN 1990:2002 і відповідними частинами EN 1991.

Числові значення коефіцієнтів надійності та інших параметрів надійності рекомендуються в якості базових величин, які забезпечують прийнятний рівень надійності. Вони були назначені виходячи з умови, що застосовується відповідний рівень виконання та управління якістю. При застосуванні EN 1995-1-1 у якості базового документа іншими Технічними комітетами/CEN повинні прийматись такі самі величини.

Національні додатки до EN 1995-1-1

Цей стандарт надає альтернативні методики, величини і рекомендації з примітками, в яких випадках можливий вибір національних альтернатив. Таким чином, національний стандарт, що запроваджує EN 1995-1-1, повинен мати національний додаток, що містить всі національно визначені параметри (характеристики), які використовуються для проектування будівель та цивільних споруд, що будуть зведені у відповідній країні.

 

Національна альтернатива дозволяється в EN 1995-1-1 через наступні статті:

-          2.3.1.2(1)Р                        Встановлення навантажень для класів тривалості навантаження;

-          2.3.1.3(1)Р                        Призначення споруд за експлуатаційними класами;

-          2.4.1(1)Р               Коефіцієнти надійності для властивостей матеріалів;

-          6.4.3(8)                 Двоскатні, криволінійні і випуклі балки;

-          7.2(2)                    Граничні величини прогинів;

-          7.3.3(2)                 Граничні величини вібрацій;

-          8.3.1.2(4)              З'єднання «брус-брус» на цвяхах: Правила розташування цвяхів;

-          8.3.1.2(7)              З'єднання «брус-брус» на цвяхах: Елементи чутливі до розколювання;

-          9.2.4.1(7)              Методи проектування діафрагм стінок;

-          9.2.5.3(1)              Перехідні коефіцієнти в’язей для систем балок або ферм;

-          10.9.2(3)                Зведення ферм з перфорованими плоскими металевими з'єднаннями: Максимальний вигин;

10.9.2(4)         Зведення ферм з перфорованими плоскими металевими з'єднаннями: Максимальне відхилення

4Див.Ст.3.3 і Ст..12 CPD а також 4.2, 4.3.1, 4.3.2 і 5.2 ID 1, Тлумачний документ №1 «Механічний опір та стійкість»


 

                          

Background of the Eurocode programme

 

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

 

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

 

 

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

 

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

 

 

 

 

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990:2002

Eurocode:

Basis of Structural Design

EN1991

Eurocode 1:

Actions on structures

EN 1992

Eurocode 2:

Design of concrete structures

EN 1993

Eurocode 3:

Design of steel structures

EN 1994

Eurocode 4:

Design of composite steel and concrete structures

EN 1995

Eurocode 5:

Design of timber structures

EN 1996

Eurocode 6:

Design of masonry structures

EN 1997

Eurocode 7:

Geotechnical design

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

 

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

 

 

---------------------------------------------------

1Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

 

Status and field of application of Eurocodes

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 -Mechanical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire ;

- as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services ;

 

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs)

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

 

 

 

-----------------------------------------------------

2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall:

give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary ;

indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc. ;

serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

 

 

 

 

 

 

 

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

 

National Standards implementing Eurocodes

 

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

 

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

 

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode;

- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode;

- country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map;

 

- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode;

 

- decisions on the application of informative annexes;

- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

 

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4 . Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

 

Additional information specific to EN 1995-1-1

EN 1995 describes the Principles and requirements for safety, serviceability and durability of timber structures. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

 

For the design of new structures, EN 1995 is intended to be used, for direct application, together with EN 1990:2002 and relevant Parts of EN 1991.

 

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1995-1-1 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.

 

 

 

National annex for EN 1995-1-1

This standard gives alternative procedures, values and recommendations with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1995-1-1 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

 

National choice is allowed in EN 1995-1-1 through clauses:

2.3.1.2(2)P          Assignment of loads to load-duration classes;

2.3.1.3(1)P          Assignment of structures to service classes;

2.4.1 (1 )P           Partial factors for material properties;

6.4.3(8)              Double tapered, curved and pitched cambered beams;

7.2(2)                 Limiting values for deflections;

7.3.3(2)              Limiting values for vibrations;

8.3.1.2(4)           Nailed timber-to-timber connections: Rules for nails in end grain;

8.3.1.2(7)           Nailed timber-to-timber connections: Species sensitive to splitting;

9.2.4.1 (7)          Design method for wall diaphragms;

9.2.5.3(1)           Bracing modification factors for beam or truss systems;

10.9.2(3)            Erection of trusses with punched metal plate fasteners: Maximum bow;

 

 

10.9.2(4)            Erection of trusses with punched metal plate fasteners: Maximum deviatio

 

----------------------------------------------------------

.4see Art.3.3 and Art. 12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1  Галузь

1.1.1 Галузь застосування EN 1995

(1)Р EN 1995-1-1 застосовується для проектування будівель і споруд із деревини (цільної деревини, обробленої, плоскої форми або у виді стійок, дощатоклеєні вироби, на основі деревини, напр., фанеровані пиломатеріали), деревинних плит, з’єднаних між собою за допомогою клеєм або механічними з’єднувальними елементами. Він відповідає основним положенням і вимогам щодо безпеки і експлуатаційної придатності споруд, основам проектування і перевірки наданим у      EN 1990 – Основи проектування споруд.

(2)Р EN 1995 розглядаються вимоги тільки стосовно міцності, придатності до експлуатації, довговічності і пожежної безпеки дерев'яних конструкцій. Інші вимоги, наприклад щодо тепло або звукоізоляції, не розглядаються.

(3) EN 1995 призначений для застосування у поєднанні з:

EN 1990:2002            Єврокод: Основи проектування споруд

EN 1991  Дії на споруди

EN’s,   для будівельних виробів що відносяться до дерев'яних конструкцій

EN 1998 Проектування сейсмостійких споруд

(4) EN 1995 складається із декількох частин:

EN 1995-1 Основні положення

EN 1995-2 Мости

(5) EN 1995-1 Основні положення включають:

EN 1995-1-1          Загальні положення – норми і правила для будівель

EN 1995-1-2          Основні правила – Пожежна безпека

(6) EN 1995-2 посилається на загальні норми EN 1995-1-1. Положення  EN 1995-2 доповнюють положення EN 1995-1.

 

 

 

1.1.2 Галузь застосування EN 1995-1-1

 (1) У EN 1995-1-1 наведено загальні норми для проектування дерев'яних конструкцій та конкретні правила для будівель.

(2) У EN 1995-1-1 розглядаються наступні питання:

Розділ 1: Загальні положення

Розділ 2: Основи проектування

Розділ 3: Властивості матеріалів

Розділ 4: Довговічність

Розділ 5: Основи розрахунку конструкцій

Розділ 6: Граничні стани за міцністю і стійкістю

Розділ 7: Граничні стани за придатністю до експлуатації

Розділ 8: З'єднання на металевих елементах

 

Розділ 9: Елементи і конструкції

Розділ 10: Конструювання та контроль

 

 

(3)Р EN 1995-1-1 не розповсюджується на проектування конструкцій, що зазнають довготривалу дію температури вище 60оС.

1.2   Нормативні посилання

(1) Цей Європейський стандарт об’єднує діючі джерела, термін дії яких сплив, так і діючі, і положення з інших видань. Ці нормативні джерела розміщені у відповідних місцях тексту а видання перераховані нижче. Для джерел, термін дії яких скінчився, наступні доповнення до них, або переглянуті будь-які із таких видань, використовуються цим Європейським стандартом тільки тоді, коли включені в нього шляхом доповнення або нової редакції. З діючих джерел застосовується остання редакція видання на яке є посилання (включно з доповненнями).

Стандарти ISO:

ISO 2081:1986           Металеві покриття. Гальванізовані цинкові покриття чавуну та сталі

ISO 2631-2:1989        Оцінка впливу на людину вібрацій всього тіла. Частина 2: Постійні і викликані імпульсом вібрації в будівлях (від 1 до 80 Гц)

Європейські стандарти:

 

EN 300:1997         Oriented Strand Board (OSB) – Визначення класифікація і технічні умови

EN 301:1992         Клеючі речовини, фенольні та амінопластичні для несучих дерев’яних конструкцій ; класифікація і технічні вимоги до характеристик

EN 312-4:1996      Деревно-стружкові плити - Технічні умови. Частина 4: Вимоги до плит несучих конструкцій у сухих умовах

EN 312-5:1997      Деревно-стружкові плити  - Технічні умови. Частина 5: Вимоги до плит несучих конструкцій у вологих умовах

EN 312-6:1996      Деревно-стружкові плити  - Технічні умови. Частина 6: Вимоги до плит несучих конструкцій важкого режиму роботи у сухих умовах

EN 312-7:1997      Деревно-стружкові плити  - Технічні умови. Частина 7: Вимоги до плит несучих конструкцій важкого режиму роботи у вологих умовах

EN 335-1:1992      Довговічність дерев'яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 1: Загальні положення

EN 335-2:1992      Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 2: Застосування для цільної деревини

EN 335-3:1995      Довговічність дерев'яних виробів та виробів на основі деревини – Визначення класів за небезпекою біологічного ураження. Частина 3: Застосування для плит на основі деревини

EN 350-2:1994      Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Природна довговічність цільної деревини. Частина 2: Довідник з природної довговічності і придатності до обробки  порід деревини, що застосовуються у Європі

EN 351-1:1995      Довговічність дерев’яних виробів та виробів на основі деревини – Цільна деревина оброблена антисептиками. Частина 1: Класифікація проникаючої здатності антисептиків та довговічності

EN 383:1993         Дерев’яні конструкції. – Методи випробувань. Визначення величин міцності на висмикування і основи для з’єднань нагельного типу.

EN 385:2001         Дерев’яні конструкції із з’єднаннями “в замок”. Вимоги до технічних характеристик і мінімальні вимоги до виготовлення.

EN 387:2001         Клеєна багатошарова деревина – Технологічні вимоги до крупноштирьових з’єднань. Вимоги до технічних характеристик і мінімальні вимоги до виготовлення.

EN 409:1993         Дерев’я ні конструкції. – Методи випробувань. Визначення точки текучості для з’єднувальних елементів нагельного типу - Цвяхи

EN 460:1994         Довговічність дерев’яних конструкцій і виробів на основі деревини – Природна довговічність цільної деревини – Довідник по вимогам стосовно довговічності деревини, залежно від класів за небезпекою ураження

EN 594:1995         Дерев’яні конструкції – Методи випробувань. Міцність і жорсткість стінових панелей з дерев’яними рамами при складуванні

EN 622-2:1997      Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 2: Вимоги до твердих ДВП

EN 622-3:1997      Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 3: Вимоги до ДВП середньої твердості

EN 622-4:1997      Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 4: Вимоги до м’яких ДВП

EN 622-5:1997      Деревно волокнисті плити (ДВП)– Технічні умови. Частина 5: Вимоги до ДВП сухого виготовлення (MDF)

EN 636-1:1996      Фанера – Технічні умови. Частина 1: Вимоги до фанери призначеної для сухих умов експлуатації

EN 636-2:1996      Фанера – Технічні умови. Частина 2: Вимоги до фанери призначеної для вологих умов експлуатації

EN 636-3:1996      Фанера – Технічні умови. Частина 3: Вимоги до фанери призначеної для зовнішніх[ умов експлуатації

EN 912:1999         Кріпильні деталі для деревини – Технічні умови на з’єднання  для деревини

EN 1075: 1999      Дерев’яні конструкції – Методи випробувань. Випробування з’єднань виготовлених із застосуванням перфорованих металевих пластин

EN 1380:1999       Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несучі з’єднання на цвяхах

EN 1381:1999       Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несучі з’єднання на скобах

EN 1382:1999       Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Несуча здатність елементів з єднання деревини на зворотне витягування

EN 1383:1999       Дерев’яні конструкції – Методи випробувань – Висмикування елементів з’єднання деревини  шляхом випробування

EN 1990:2002       Єврокод – Основи проектування споруд

EN 1991-1-1:2002 Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-2: Загальні дії – Питома вага, власна вага і прикладені навантаження

EN 1991-1-3          Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-3: Загальні дії – Снігове навантаження

EN 1991-1-4          Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-4: Загальні дії – Вітрове навантаження

EN 1991-1-5          Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-5: Загальні дії – Температурні дії

EN 1991-1-6          Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-6: Загальні дії – Дії при зведенні

EN 1991-1-7          Єврокод 1: Дії на споруди – Частина 1-7: Загальні дії – Аварійні дії від удару та вибуху

EN 10147:2000     Гарячолужені оцинковані прокатні листові і стрічкові сталі: Технічні умови поставки

EN 13271:2001     З’єднувальні елементи для деревини – Нормативна несуча здатність і  модуль ковзання для з’єднувальних вузлів

EN 13986              Деревні плити для конструкцій – Властивості, оцінка відповідності та маркування

EN 14080              Дерев’яні конструкції – Клеєна деревина – Технічні вимоги

EN 14081-1           Дерев’яні конструкції – Сортування деревини прямокутного перерізу за міцністю – Частина 1: Загальні вимоги

EN 14250              Дерев’яні конструкції – Технологічні вимоги для ферм заводського виготовлення  із застосуванням з’єднань з перфорованими металевими пластинами.

 

EN 14279              Фанеровані пиломатеріали (LVL)– Технологічні умови, визначення, класифікація і вимоги

EN 14358              Дерев’яні конструкції – З’єднувальні елементи і вироби на основі деревини – Обчислення нормативної 5-ти процентільної величини і критеріїв прийомки для зразка

EN 14374              Дерев’яні конструкції – Фанеровані пиломатеріали  для конструкцій –Технічні вимоги

EN 14544              Сортування  деревини круглого перерізу за міцністю - Технічні вимоги

EN 14545              Дерев’яні конструкції – З’єднувальні елементи –Технічні вимоги

EN 14592              Дерев’яні конструкції – Елементи кріплення –Технічні вимоги

EN 26891:1991     Дерев’яні конструкції. З’єднання із застосуванням механічних елементів кріплення. Основні положення для визначення характеристик міцності і деформативності

EN 28970:1991     Дерев’яні конструкції. Випробування з’єднань із застосуванням механічних елементів кріплення; технічні вимоги до щільності деревини (ISO 8970:1989)

Примітка: Враховуючи, що EN 14250, EN 14081-1, EN 14080, EN 13986, EN 14374, EN 14358, EN 14544, EN 14545 і EN 14593 не застосовуються у якості Європейських стандартів, більше інформації може бути надано у національному додатку

1.3 Припущення

(1)Р Застосовуються основні припущення     EN 1990:2002.

(2) Додаткові вимоги стосовно конструювання і    контролю наводяться у розділі 10.

1.4 Відмінності між основними поло-женнями і правилами застосування

(1)Р Застосовуються правила статті 1.4      EN 1990:2002.

1.5 Терміни та визначення

1.5.1           Загальні положення

(1)Р Застосовуються Терміни та визначення статті 1.5 EN 1990:2002.

1.5.2           Додаткові терміни та визначення, використані у цьому стандарті

1.5.2.1

Нормативна величина

Див. EN 1990:2002 підпункт 1.5.4.1

1.5.2.2

Нагельне з’єднання

З'єднання, виконане із застосуванням циліндричних стрижнів круглого перерізу, як правило стальних, з головками або без, щільно підігнані у попередньо висвердлені отвори і, які служать для передачі навантажень, що діють перпендикулярно осі нагеля

1.5.2.3 Рівноважна вологість

Вміст вологи, при якому деревина і не вбирає і не віддає вологу у навколишнє середовище

1.5.2.4

Границя гігроскопічності деревини

Вміст вологи, при якому пори деревина повністю насичені вологою

 

1.5.2.5

LVL

Фанеровані пиломатеріали, визначається згідно з EN 14279 і EN 14374

1.5.2.6

Багатошаровий дерев’яний настил

Панель виготовлена із прилягаючих паралельних і твердих шарів з’єднаних цвяхами, шурупами, попереднім напруженням або склеєних

1.5.2.7

Вміст вологи (Вологість)

Маса води у деревині, виражена пропорційно від маси абсолютно сухої деревини

1.5.2.8

Поперечний розтяг

Ефект, спричинений горизонтальними діями у площині стіни

1.5.2.9

Жорсткісна характеристика

Характеристика, що використовується у розрахунках деформацій конструкцій; такі як модуль пружності, модуль зсуву, модуль ковзання

1.5.2.10

Модуль ковзання

Характеристика, що використовується у розрахунках деформацій між двома елементами конструкції

 

1.6 Терміни та визначення у EN 1995-1-1

У EN 1995-1-1 застосовуються наступні позначення

 

Латинські великі букви                                  

А   Площа поперечного перерізу

Aef Робоча площа загальної поверхні контакту між перфорованою металевою з’єднувальною ною пластиною і деревом

Af      Площа поперечного перерізу полиці

Аnet,t Площа нетто поперечного перерізу перпендикулярного до волокна

Аnet,v  Площа зсуву нетто паралельно до волокна

C       Жорсткість пружини

Е0,05   П’ятивідсоткова величина модуля пружності

Еd         Розрахункова величина модуля пружності

Еmean   Середня величина модуля пружності

Еmean,fin  Кінцева середня величина модуля пружності

F  Сила

FA,Ed     Розрахункова сила, яка діє на перфоровану металеву з’єднувальну пластину у центрі ваги робочої площі

FA,min,d   Мінімальна розрахункова сила, яка діє на перфоровану металеву з’єднувальну пластину у центрі ваги робочої площі

Fax,Ed Розрахункова осьова сила на з’єднувальний елемент

Fax,Rd Розрахункова величина осьової несучої здатності з’єднувального елемента на вис-микування

Fax,Rk Характеристична величина осьової несучої здатності з’єднувального елемента на вис-микування 

Fc Стискаюча сила

Fd Розрахункова сила

Fd,ser Розрахункова сила при граничному стані за придатністю до експлуатації

Ff,Rd Розрахункова несуча здатність з’єднувального елемента в стіновій діафрагмі

Fi,c,Ed Розрахункова стискаюча реактивна сила на краю стіни, що працює на зсув

Fi,t,Ed Розрахункова розтягуюча реактивна сила на краю стіни, що працює на зсув

Fi,vert,Ed Вертикальне навантаження на стіну

Fi,v,Rd Розрахунковий опір панелі і поперечному розтягу (в 9.2.4.2) або стіни і (в 9.2.4.3)

Fla Поперечне навантаження

FM,Ed Розрахункове зусилля від розрахункового моменту

Ft Розтягуюча сила

Fv,O,Rk Нормативна несуча здатність з’єднання вдовж волокна

Fv,Ed Розрахункова поперечна сила на площині зсуву з’єднувального елемента; горизонтальна розрахункова дія на стінову діафрагму

Fv,Rd Розрахункова несуча здатність з’єднувального елемента на площині зсуву; розрахункова несуча здатність на поперечний розтяг

Fv,Rk Нормативна несуча здатність з’єднувального елемента на площині зсуву

Fv,w,Ed Розрахункова поперечна сила, яка діє на стінку

Fx,Ed Розрахункова величина сили в напрямку х

Fy,Ed Розрахункова величина сили в напрямку у

 

Fx,Rd Розрахункова величина несучої здатності пластини в напрямку х

Fy,Rd Розрахункова величина несучої здатності пластини в напрямку у

Fx,Rk Нормативна несуча здатність пластини в напрямку х

Fy,Rk Нормативна несуча здатність пластини в напрямку у

G0,05 П’ятивідсоткова величина модуля зсуву

Gd Розрахункова величина модуля зсуву

Gmean Середня величина модуля зсуву

H Габаритний розмір ферми

If Момент інерції площі полиці

Itor Момент інерції при крученні

Iz Момент площі навколо ослабленої осі

Kser Модуль ковзання

Kser,fin Кінцевий модуль ковзання

Ku Миттєвий модуль ковзання для граничного стану за міцністю і стійкістю

Lnet,t Ширина нетто поперечного перерізу перпендикулярного до волокна

Lnet,v Довжина нетто площі зламу при зсуві

MA,Ed Розрахунковий момент, який діє на перфоровану з’єднувальну металеву пластину

Map,d Розрахунковий момент у зоні гребеня

Md Розрахунковий момент

My,Rk Нормативний момент текучості з’єднувального елемента

N Осьова сила

R90,d Розрахунковий опір сколюванню

R90,k Нормативний опір сколюванню

Rax,d Розрахункова несуча здатність з’єднання при осьовому навантаженні

Rax,k Нормативна несуча здатність з’єднання при осьовому навантаженні

Rax,α,k Нормативна несуча здатність під кутом до волокна

Rd Розрахункова величина несучої здатності

 

Ref,k Фактична нормативна несуча здатність з’єднання

Riv,d Розрахункова несуча здатність стіни на поперечний розтяг

Rk Нормативна величина несучої здатності

Rsp,k Нормативний опір сколюванню

Rto,k Нормативна несуча здатність зубчатого пластинчатого з’єднувального елемента

Rv,d Розрахунковий опір стінової діафрагми поперечному розтягу

V Зусилля зрізу; Об’єм

Vu, Vl Зусилля зрізу у верхній і нижній частинах балки з отвором

Wy Момент опору перерізу відносно осі у

Xd Розрахункова величина певної характеристики міцності

Xk Нормативна величина певної характеристики міцності

 

Латинські малі букви

a Відстань

a1Крок, паралельно волокну, з’єднувальних елементів у одному ряді

a2Крок, перпендикулярно волокну, між рядами з’єднувальних елементів

a3,cВідстань між з’єднувальним елементом і ненавантаженим кінцем

a3,tВідстань між з’єднувальним елементом і навантаженим кінцем

a4,cВідстань між з’єднувальним елементом і ненавантаженою гранню

a4,tВідстань між з’єднувальним елементом і навантаженою гранню

abowМаксимальна кривизна елемента ферми

abow,permМаксимально допустима кривизна елемента ферми

adevМаксимальне відхилення ферми

adev,permМаксимально допустиме відхилення ферми

bШирина

biШирина панелі і (9.2.4.2) або стіни і (9.2.4.3)

bnetВідстань нетто між стійками

bwШирина стінки

dДіаметр

d1Діаметр центрального отвору з’єднання

dcДіаметр з'єднання

defФактичний діаметр

fh,i,kНормативний опір зони заанкеровування дерев’яного елемента і

fa,0,0Нормативна несуча здатність заанкеровування на одиницю довжини приα = 0° і β = 0°

fa,90,90Нормативна несуча здатність заанкеровування на одиницю довжини приα = 90° і β = 90°

fa,α,β,kНормативний опір заанкеровування

fax,kНормативна характеристика цвяхів при висмикуванні

fc,0,dРозрахунковий опір при стиску вдовж волокон

fc,w,dРозрахункова міцність стінки при стиску

ff,c,dРозрахункова міцність полки при стиску

fc,90,kНормативний опір при розтязі перпендикулярно волокну

ff,t,dРозрахункова міцність полки при розтязі

fh,kНормативний опір заанкеровування

fhead,kНормативна характеристика проникнення для цвяхів

f1Власна частота

fm,kНормативний опір при згині

fm,y,dРозрахунковий опір згинанню відносно головної осі у

fm,z,dРозрахунковий опір згинанню відносно головної осі z

fm,α,dРозрахунковий опір згинанню під кутом α до волокна

ft,0,dРозрахунковий опір розтягу вдовж волокна

ft,0,kНормативний опір розтягу вдовж волокна

ft,90,dРозрахунковий опір розтягу перпендикулярно волокну

ft,w,dРозрахунковий опір стінки розтягу

fu,kНормативний опір болтів розтягу

fv,0,dРозрахунковий опір панелі зрізу

fv,ax,α,kНормативний опір висмикуванню під кутом до волокна

fv,ax,90,kНормативний опір висмикуванню перпендикулярно волокну

fv,dРозрахунковий опір зрізу

hВисота перерізу; Висота стіни

hapВисота зони гребеня

hdГлибина отвору

heГлибина заанкеровування

he   Висота завантаженої грані

hefРобоча висота

 

hf,cВисота стиснутої зони полки

hf,tВисота розтягнутої зони полки

hrlВідстань від нижньої грані отвору до низу елемента

hruВідстань від верхньої грані отвору до верха елемента

hwВисота стінки

iНахил зарубки

kc,yабо kc,z Коефіцієнт хиткості

kcritКоефіцієнт втрати стійкості із площини

kdКоефіцієнт розмірів для панелі

kdefКоефіцієнт деформативності

kdisКоефіцієнт, що враховує розподіл напружень в зоні гребеня

kf,1, kf,2, kf,3 Перехідні коефіцієнти для опору в’язей

khКоефіцієнт висоти перерізу

ki,qКоефіцієнт рівномірно розподіленого навантаження

kmКоефіцієнт перерозподілу згинаючих напружень у поперечному перерізі

kmodПерехідний коефіцієнт для тривалості навантаження і вологості

knКоефіцієнт зсуву матеріалу

krПонижуючий коефіцієнт

kR,redПонижуючий коефіцієнт для несучої здатності

ksКоефіцієнт врахування кроку з’єднувальних елементів; Перехідний коефіцієнт для жорсткості пружин

ks,redПерехідний коефіцієнт для кроку

kshapeКоефіцієнт впливу форми поперечного перерізу

ksysКоефіцієнт міцності системи

kvПерехідний коефіцієнт для балок на врубах

kvolКоефіцієнт об’єму

kyабо kz Коефіцієнт хиткості

la,minМінімальна довжина заанкеровування для вклеєних стрижнів

lПрольот; довжина контакту

lAОпорна відстань отвору

lefРобоча довжина; Фактична довжина розподілу

lVВідстань від отвору до кінця елемента

lZКрок отворів

mМаса на одиницю площі

n40Кількість частот коливань нижче 40Гц

nefФактична кількість з’єднувальних елементів

pdРозподілене навантаження

qiЕквівалентне рівномірно розподілене навантаження

rРадіус кривизни

sКрок

s0Основний крок з’єднувальних елементів

rinВнутрішній радіус

tТовщина

tpenГлибина проникнення

ucreepДеформація повзучості

ufinПовна деформація

ufin,GПовна деформація від постійної діїG

ufin,Q,1Повна деформація від основної змінної дії Q1

ufin,Q,iПовна деформація від супутніх змінних дій Qі

uinstМиттєва деформація

uinst,GМиттєва деформація від постійної діїG

 

uinst,Q,1Миттєва деформація від основної змінної дії Q1

uinst,Q,iМиттєва деформація від супутніх змінних дій Qі

wcПопередній прогин

wcreepПрогин від повзучості

wfinПовний прогин

winstМиттєвий прогин

wnet,finЧистий кінцевий прогин

vШвидкість відгуку одиничного імпульсу

 

Грецькі малі букви

 

αКут між напрямком осі Х і силою для перфорованих металевих пластин; Кут між силою і напрямом волокна; Кут між напрямом навантаження і навантаженою гранню (або кінцем)

βКут між напрямом волокна і силою для перфорованих металевих пластин

βсКоефіцієнт прямолінійності

γКут між напрямком осі Х і лінією з’єднання деревини для перфорованих металевих пластин

γMКоефіцієнт надійності для властивостей матеріалу, також обчислюється для невизначеностей моделі і коливань розмірів

λyГнучкість при поздовжньому згині відносно осі у

λzГнучкість при поздовжньому згині відносно осі z

λrel,yВідносна гнучкість при поздовжньому згині відносно осі у

λrel,zВідносна гнучкість при поздовжньому згині відносно осі z

ρk   Нормативна густина

ρmСередня густина

σc,0,dРозрахункове напруження стиску вдовж волокон

σc,α,dРозрахункове напруження стиску під кутом α до волокна

σf,c,dСереднє розрахункове напруження стиску для полиці

σf,c,max,dРозрахункове напруження стиску крайнього волокна полиці

σf,t,dСереднє розрахункове напруження розтягу для полиці

σf,t,max,dРозрахункове напруження розтягу крайнього волокна полиці

σm,critКритичне напруження згину

σm,y,dРозрахункове напруження згину відносно головної осі у

σm,z,dРозрахункове напруження згину відносно головної осі z

σm,α,dРозрахункове напруження згину під кутом α до волокна

σNОсьове напруження

σt,0,dРозрахункове напруження розтягу вдовж волокна

σt,90,dРозрахункове напруження розтягу перпендикулярно до волокна

σw,c,dРозрахункове напруження стиску стінки

σw,t,dРозрахункове напруження розтягу стінки

τdРозрахункове напруження зрізу

τF,dРозрахункове напруження заанкеровування від осьового зусилля

τM,dРозрахункове напруження заанкеровування від моменту

τtor,dРозрахункове напруження зрізу від закручування

ψ0Коефіцієнт комбінації для змінної дії

ψ2Коефіцієнт умовно постійної величини змінної дії

ζМодальний коефіцієнт затухання

Скачать полный текст Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: