ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Єврокод7. ГЕОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Частина 1.ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

(EN 1997-1:2004, ІDТ)

 

 

 

ДСТУ-Н  Б  EN 1997-1:2010

 

 

 

Видання офіційне

 

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства України

 

2011

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1   ВНЕСЕНО:  Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: І.Матвєєв, канд.техн.наук (науковий керівник), Г.Соловйова,канд.техн.наук (відповідальний виконавець),

Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук, Т. Мірошник.

 

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 27.12.2010 р. № 549

    з 01.07.2013

 

3 Національний стандарт відповідає EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Єврокод 7: Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила) з технічною поправкою EN 1997-1:2004/АС:2009 

 

Ступінь відповідності – ідентичний (ІDТ)

 

Переклад з англійської (en)

 

Цей стандарт видано з дозволу CEN

 

2  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

і розповсюджений як офіційне видання без дозволу

Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

 

©Мінрегіонбуд України, 20XХ

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules (Єврокод 7: Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила) з технічною поправкою EN 1997-1:2004/АС:2009. 

EN1997-1:2004 підготовлено Технічним комітетом СEN/ТС 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN1997-1:2004, IDT),  викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»  цей стандарт відноситься до комплексу В.2.1  «Основи та фундаменти будинків і споруд».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт – ДП НДІБК.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-         слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-         структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Визначення понять»та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-         національний довідковий додаток наведено як настанову для  користувачів.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1997-1:2004, наведено в додатку НА.

Копії МС, неприйнятих як національні стандарти, на які є посилання EN 1997-1:2004, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

Технічна поправка EN 1997-1:2004/АС:2009 до EN 1997-1:2004  подана в кінці ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 після додатку НА.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

Розділ 1

Загальні положення

1

1.1

Сфера застосування

1

1.2

Нормативні посилання

2

1.3

передумови

3

1.4

відмінність між  принципамиі правилами застосування

3

1.5

Визначення

4

1.6

позначення

5

Розділ 2

Основи геотехнічного проектування

9

2.1

проектні вимоги

9

2.2

Проектні ситуації

12

2.3

довговічність

13

2.4

Геотехнічне проектування за визначенням

13

2.5

Проектування за попереднім досвідом

28

2.6  

Випробування навантаженнями і випробування на експериментальних  моделях

29

2.7

Метод спостережень

29

2.8

Звіт з геотехнічного проектування

30

Розділ 3

Геотехнічні дані

31

3.1

Загальні положення (засади)

31

3.2

Геотехнічні (вишукування) дослідження

31

3.3

Оцінка геотехнічних параметрів

33

3.4

Звіт про дослідження грунтів

40

Розділ 4

Технічний нагляд за будівництвом, моніторинг і експлуатація

42

4.1

Загальні положення

42

4.2

Технічний нагляд

43

4.3

Перевірка стану грунтів

44

4.4

Контроль будівництва

46

4.5

Моніторинг

46

4.6

Експлуатація

48

Розділ 5

Насипи, водозниження, поліпшення і  зміцнення грунтів

48

5.1

Загальні положення

48

5.2

Фундаментальні вимоги

48

5.3

будова  насипу

49

5.4

Водозниження

52

5.5

Поліпшення і зміцнення грунтів

53

Розділ 6

фундаменти неглибокого закладання

53

6.1

Загальні положення

53

6.2

Граничні стани

54

6.3

дії і проектні ситуації

54

6.4

Питання проектування і будіництва

54

6.5

Проектування за   за граничним станом за втратою несучої здатності

55

6.6

Проектування за граничним станом за придатністю до експлуатації

58

6.7

Фундаменти на скелі; додаткові питання проектування

61

6.8

Проектування конструкції фундаментів неглибокого закладання

61

6.9

Підготовка ґрунтової основи

62

Розділ 7

Пальові фундаменти

63

7.1

Загальні положення

63

7.2

Граничні стани

63

7.3

Дії і проектні ситуації

63

7.4

Проектні методи і проектні положення

65

7.5

Випробування паль навантаженнями

67

7.6

 Палі з осьовим навантаженням

70

7.7

 Палі з (бічним) поперечним навантаженням

82

7.8

 Проект конструкції (конструювання) паль

84

7.9

 Контроль виробництва робіт

84

Розділ 8

 Анкери

86

8.1

 Загальні положення

86

8.2

 Граничні стани

87

8.3

 проектні  ситуації і дії

87

8.4

 Питання проектування і конструювання

88

8.5

 Проектування за крайнім граничним станом (за несучою здатністю)

89

8.6

 Проектування за граничним станом за придатністю до експлуатації

90

8.7

 випробування на придатність

91

8.8

 Приймальні випробування

91

8.9

 Нагляд і моніторинг

91

Розділ 9

 Утримуючі споруди

92

9.1

 Загальні положення

92

9.2

 Граничні стани

92

9.3

 Дії, геометричні дані і проектні ситуації

93

9.4

 Питання проектування і будівництва

96

9.5

 Визначення тиску грунту

98

9.6

 Тиск води

100

9.7

 Проектування за крайнім граничним станом ( за втратою несучої

 здатності)

101

9.8

 Проектування за граничним станом за придатнісю до експлуатації

105

Розділ 10

 Гідравлічне руйнування

107

10.1

 Загальні положення

107

10.2

 Руйнування від гідравлічного підйому

108

10.3

 Руйнування  від гідравлічного зважування

110

10.4

 Ерозія

111

10.5

 Руйнування від суфозії

112

Розділ 11

 Загальна стійкість

113

11.1

 Загальні положення

113

11.2

 Граничні стани

113

11.3

 Дії і проектні ситуації

114

11.4

 Питання проектування і конструювання

114

11.5

 Проектування за граничним станом за втратою несучої здатності

115

11.6

 Проектування за граничним станом за придатністю до  експлуатації

118

11.7

 Моніторинг

119

Розділ 12

Насипи

119

12.1

Загальні  положення

119

12.2

Граничні стани

119

12.3

Дії і проектні ситуації

120

12.4

Питання проектування і конструювання

120

12.5

Проектування за граничним станом за втратою несучої здатності

122

12.6

Проектування за граничним станом за  придатністю до експлуатації

122

12.7

 Спостереження і моніторинг

123

 

Додаток А

 

 

(нормативний)Окремі і кореляційні коефіцієнти для    граничного стану за втратою несучої здатності і рекомендовані величини

 

124

       Додаток B

 

(інформативний)Довідка щодо  окремих коефіцієнтів для  Проектних підходів 1, 2 і 3

 

131

       Додаток C

 

 (інформативний) Зразки методик для визначення граничних 

 величин тиску ґрунту на вертикальні стіни

 

135

       Додаток D

 

(інформативний) Приклад аналітичного методу визначення несучої   здатності  ґрунту

 

148

       Додаток E

 

(інформативний) Приклад напівемпіричного методу для визначення несучої  здатності

 

150

        Додаток F

 

(інформативний) Приклади методів оцінки осідання

 

151

       Додаток G

 

 

(інформативний) Приклад методу визначення передбачуваної несучої здатності фундаментів неглибокого закладання на скелі

 

153

 

Додаток H

 

(інформативний) Граничні величини деформацій конструкцій і переміщень фундаментів

 

155

       Додаток J

      

 

 (інформативний) Інструкція для  технічного нагляду за будівництвом і проведення моніторингу

 

157

 

 

Додаток НА   

 

(довідковий)Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних   МС,  посилання на які є в EN 1997-1:2004

 

159

 

 

Технічна поправка EN 1997-1:2004/АС:2009

 

161

Скачать полный текст Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1.        

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: