ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН В.1.1-12:2006. Ч. 1. Будівництво у сейсмічних районах України

Оцените
(1 Голосовать)

 

 
 

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ  УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

БУДІВНИЦТВО

У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

УКРАЇНИ

ДБН В.1.1-12:2006

Видання офіційне

Міністерство будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України

Київ 2006


РОЗРОБЛЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

ВНЕСЕНО

ТА ПІДГОТОВЛЕНО

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

ЗАТВЕРДЖЕНО:


НДІБК (д-р техн. наук, проф. Немчинов Ю.І.; кандидати техн. наук Мар'єнков М.Г., Хавкін O.K., Бамбура A.M., Тарасюк В.Г., Шарапов Г.В., Поклонський В.Г.; Кисіль А. І., Крітов В.О., Матвеев І.В.; інженери Крищук А.Б., Недзведська О.Г., Бабік К.М., Богдан В.М., Рижов Д.І.);

ВАТ КиївЗНДІЕП (кандидати техн. наук Гудков Б.П., Поляков Г.П.; інж. Докторова Г.В.); КримНДІпроект (канд. техн. наук Кукунаєв B.C.);

Інститутом геофізики ім. Субботіна НАНУ (канд. ф-м. наук Кендзера О.В.; канд. г-м. наук Омельченко В.Д.); Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної небезпеки і прогнозу землетрусів (д-р ф-м. наук Пустовітенко Б.Г.; канд. ф-м. наук Кульчицький В.Є.; м.н.с. Пустовітенко О.О.); НДІАСБ (д-р техн. наук, проф. Городецький О.С.; канд. техн. наук Стрелець-Стрелецький Є.Б.); Одеською державною академією будівництва та архітектури (д-р техн. наук, проф. Дорофеєв B.C.; кандидати техн. наук Єгупов К.В., Шеховцов І.В.); ЧерноморНДІпроект (д-р техн. наук, проф. Пойзнер М.Б.; канд. техн. наук Сте-цюк В.А.; інженери Лень О.П., Міщенко А.В.,Гололобов А.Л., Солодянкин А.А., Кац А.Д.); ДержДорНДІ (кандидати техн. наук Коваль П.М., Ковальов П.М.);

За участю:

МінбудуУкраїни (арх. Авдієнко О.П.; канд.техн. наук Нечепорчук А.А.;

інж. Барзилович Д.В.); НДІ Проектреконструкція (д-р екон. наук Онищук Г.І., інж. Красовський Л.Т.); Кримської академії природоохоронного і курортного будівництва (д-р ф-м. наук, проф. Бугаєвський Г.М.; Панюков Е.Ф.);

СКАД СОФТ (д-р техн. наук, проф. Перельмутер А.В.); Київсоюздорпроекту (канд. техн. наук Фукс Г.Б.); Інституту гідромеханики НАНУ (д-р техн. наук, проф. Сеймов В.М.; кандидати техн. наук Островерх Б.Μ., Савицький О.А.);

Інституту будівельної механіки (д-ри техн. наук, проф. Баженов В.А.,

Лізунов П.П.; д-р техн. наук Фіалко С.Ю.); УкрНДІпроектстальконструкція

ім. В.М.Шимановського (кандидати техн. наук Кондра М.П., Лебедич І.М.; інж. Маньшин М.М.), КримДМНТД (канд. техн. наук Кильвандер Е.Я.) Робочої групи МНТКБ СНД: Росія (Айзенберг Я.М., Бронштейн В.І.,  Назаров Ю.П., Уломов В.І., Шестоперов Г.С.); Азербайджан (Оруджев Ф.М.); Арменія (Хачиян E.G.); Грузія (Габричідзе ПК.); Казахстан (Ашимбаев М.У., Іцков І.Є.); Молдова (Золотков А.С.); Узбекистан (Хакімов Ш.А.); Україна (Гудков Б.П., Немчинов Ю.І.).

Комплект карт загального сейсмічного районування ЗСР-2004 - АО, А, В, С розроблено Інститутом геофізики НАН України і затверджено для впровад­ження в Державні будівельні норми "Будівництво у сейсмічних районах України" на спільному засіданні Міжвідомчої комісії із сейсмічного моніто­рингу та наукової ради з проблем геодинаміки і прогнозу землетрусів (протокол № 1 від 16 лютого 2006 р.)

Міністерством охорони навколишнього природного середовища України

(лист №10061/21/1-5 від 21.10.2005 р.)

Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничного

нагляду (лист № 06-6а/5266 від 20.10.2005 р.)

Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист № 21/3/732

від 03.03.2006 р.)

Управлінням технічного регулювання в будівництві та Управлінням архітек­турно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

Наказом МінбудуУкраїни від 23.08.06 № 282


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати та роз­повсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального госпо­дарства України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінбуду України.

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва

і промисловості будівельних матеріалів МінбудуУкраїни

ДП "Укрархбудінформ"

© Мінбуд України, 2006


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

 

 

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих      ДБН В.1.1-12:2006

експлуатаційних впливів, від пожежі

 

Будівництво у сейсмічних районах України                              На заміну СНиП ІІ-7-81*

 

Чинні від 2007-01-02

Ці Норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію і відновлення залізо­бетонних, металевих, кам'яних і дерев'яних конструкцій будівель і споруд, що зводяться або роз­міщені на майданчиках із сейсмічністю 6 балів і вище.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для органів управління, контролю та експертиз всіх рівнів.

Вимоги цих Норм не поширюються на проектування атомних станцій.

Даними Нормами передбачається забезпечення цілісності конструкцій, вихід із ладу яких заг­рожує обваленням будівлі або її частин. При цьому можливі пошкодження елементів конструкцій, які не загрожують безпеці людей або втраті матеріальних і культурних цінностей.

При проектуванні будівель і споруд необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7-2002.

Вимоги даних Норм є мінімальними. На вимогу замовника рівень розрахункових навантажень і конструктивних заходів може бути підвищено у порівнянні з вимогами цих Норм.

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сейсмічна небезпека. Урахування впливу ґрунтових умов

1.1.1 Інтенсивність сейсмічних дій у балах для району будівництва належить приймати на основі списку населених пунктів України (додаток А) і комплекту карт загального сейсмічного районування (ЗСР-2004) території України, наданих Інститутом геофізики НАН України і Кримською експертною радою з оцінки сейсмічної небезпеки та прогнозу землетрусів (додаток Б).

Комплект включає карти:

-     карти ЗСР: А; В; С - для всієї території України у масштабі 1:2500000;

-     детальні карти ЗСР: А0; А; В; С для територій АР Крим та Одеської області у масштабі
1:1000000 (врізки до карт ЗСР-2004 території України).

Зазначена на картах сейсмічна інтенсивність відноситься до ділянок із середніми за сейсмічними властивостями ґрунтами (IIкатегорії згідно з таблицею 1.1).

Комплект карт ЗСР-2004 території України складається з трьох карт:

-     карта ЗСР-2004-А відповідає 10 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 500 років. Карту належить застосовувати для проектування і будівництва об'єктів та споруд масового цивільного, промислового призначення, різноманітних житлових об'єктів у міській та сільській місцевості;

-     карта ЗСР-2004-В відповідає 5 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 1000 років. Карту належить застосовувати для проектування та будівництва об'єктів і споруд підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності щодо відповідальності не менше 1,1 згідно з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких при впливі землетрусу може спричинити надзвичайну ситуацію регіонального рівня;


-      карта ЗСР-2004-С відповідає 1 %-й імовірності перевищення розрахункової сейсмічної ін­тенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсивностей один раз на 5000 років. Карту належить застосовувати при проектуванні та будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності щодо відповідальності не менше 1,2 згідно з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких при впливі землетрусу може спричинити надзвичайну ситуацію державного рівня;

-      детальна карта ЗСР-2004-А0 відповідає 39 %-й імовірності перевищення розрахункової сей­смічної інтенсивності протягом 50 років і середнім періодам повторення таких інтенсив­ностей один раз на 100 років. Відповідні карти належить застосовувати для проектування і будівництва тільки в АР Крим і Одеській області для маловідповідальних будівель і споруд. Аналогічні об'єкти на інших територіях України проектуються з використанням карти ЗСР-А для території України.

Визначення переліку об'єктів, щодо яких використовуються карти ЗСР-2004-В і С, проводиться центральними органами виконавчої влади та органами самоврядування в межах їх компетенції згідно з чинним законодавством про об'єкти підвищеної небезпеки.

Рішення щодо вибору карти при проектуванні конкретного об'єкта та віднесення його до кон­кретного рівня відповідальності здійснюється генеральним проектувальником за погодженням з замовником. Інтенсивність сейсмічної дії для об'єктів, що мають важливе господарське і  (або)  соціальне значення і не враховані в таблиці 2.4, приймається в залежності від сполучень для даного району розрахункової інтенсивності за картами А і В у відповідності з таблицею 2.5.

1.1.2  Сейсмічну інтенсивність майданчика будівництва належить визначати з урахуванням ре­зультатів сейсмічного мікрорайонування (СМР), яке виконується для районів із сейсмічністю 6 і більше балів відповідно до складу робіт згідно з нормативними документами на інженерні ви­шукування для будівництва (для різноманітних об'єктів сейсмічного мікрорайонування). Швидкість розповсюдження сейсмічних хвиль у грунті визначається акредитованими лабораторіями і спеціа­лізованими організаціями під час виконання робіт з СМР з урахуванням вимог РСН 65-87.

У звітах про інженерно-геологічні вишукування слід зазначати категорію грунту за сейсмічними властивостями.

1.1.3.У разі відсутності карт сейсмічного мікрорайонування для об'єктів масового цивільного, промислового і сільського будівництва допускається спрощене визначення сейсмічності майданчика будівництва на основі матеріалів інженерно-геологічних вишукувань згідно з таблицею 1.1.

Зменшення сейсмічності майданчика будівництва, яка вказана на карті СМР, за матеріалами загальних інженерно-геологічних вишукувань із застосуванням таблиці 1.1 не допускається.

Уточнення сейсмічності майданчиків будівництва, нормативна бальність яких визначається за картами В і С, виконується на основі спеціальних досліджень.


Таблиця 1.1 - Сейсмічність майданчика будівництва в залежності від категорії ґрунтів

 

 

 

 

Категорія грунту за сейсмічними властивостями

Грунти

Сейсмічність майданчика будівництва при сейсміч­ності району, балів

 

Швидкості розпов­сюдження сейсмічних хвиль у грунті, Vs, м/с

6

7

8

9

I

Скельні ґрунти усіх видів невивітрілі та слабовивітрілі; великоулам-кові грунти щільні, маловологі з магматичних порід, які вміщують до 30% піщано-глинистого заповнювача

5

6

7

8

Vs>800

II

Скельні ґрунти вивітрілі та сильновивітрілі; великоуламкові грунти за винятком віднесених до І категорії; піски гравелисті, крупні та середньої крупності щільні та середньої щільності маловологі та вологі; піски дрібні та пилуваті щільні та середньої щільності мало­вологі; пилувато-глинисті грунти із показником текучості ІL≤0,5 при коефіцієнті пористості е < 0,9 - для глин і суглинків та е < 0,7 - для супісків

6

7

8

9

500<Vs<800


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: