ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.8-10-98. Зміна N 1

ТЕКСТ ЗМІНИ

Назву стандарту викласти у новій редакції:

''Стропи вантажні. Технічні умови.

Стропы грузовые. Техническиеусловия.

Cargo ropes. Specifications".

Розділ 1, другий абзац. Вилучити слова:"а також на стропи, які застосовуються при виконанні робіт в інших (крім будівельного виробництва) галузях господарства".

Розділ2  доповнити такими стандартами:

"ГОСТ 3077-80Канат двойной свивкитипа ЛК-0 конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с. Сортамент.

ГОСТ 7665-80Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент".

Пункт 4.1.3 доповнити абзацом такогозмісту:

"Допускається виготовляти стропи без ланки 2(поз.3, рисунок 3)".

Пункт 5.1. Вилучити слова:"та технічними умовами".

Пункт 5.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Для стропів 1СК, 2СК, 4СК і 6СК допускається застосовувати канати за ГОСТ 3077 та ГОСТ 7665".

Пункт 5.10, перший абзац.Типи стропів: "4СКта 6СК"замінити типами: "4СК, 6СКта СКП".

Другий абзац. Тип стропу"СКП" замінити типом "СКК".

Пункт 5.14, третій абзац.Перше речення доповнити словами:"за ГОСТ 3282".

Розділ5доповнити пунктом 5.32такого змісту:

"5.32 Гаки стропів повинні бути обладнані запобіжними замками, конструкція та розміри яких наведені в додатку А, або виготовленими за кресленнями підприємства-виготовлювача, затвердженими в установленому порядку".

Пункт 6.2 викласти у новій редакції:

"6.2При проведенні випробувань строп або канатна вітка повинні бути огороджені суцільним чи сітчастим кожухом для запобігання травмуванню робітників".

ДСТУ Б В.2.8-10-98 доповнити додатком Г:

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Наименование стандарта изложить в новой редакции:

"Стропи вантажні. Технічні умови.

Стропы грузовые. Техническиеусловия.

Cargo ropes. Specifications".

Раздел 1, второй абзац. Исключить слова: "а также на стропы, используемые при выполнении работ в других (кроме строительного производства) отраслях хозяйства".

Раздел2 дополнить следующими стандартами:

"ГОСТ 3077-80 Канат двойной свивки типа ЛК-0 конструкции 6х19 (1+9+9)+1 о.с. Сортамент.

ГОСТ 7665-80 Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6х25 (1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент''.

Пункт 4.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

''Допускается изготавливать стропы без звена 2 (поз.3, рисунок 3)".

Пункт 5.1. Исключить слова: "и техничеким условиям".

Пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"Для стропов 1СК, 2СК, 4СКі 6СК допускается применять канаты по ГОСТ 3077 и        ГОСТ 7665".

Пункт 5.10, первый абзац. Типы стропов: "4СК и 6СК" заменить типами: "4СК, 6СК и СКП".

Второй абзац. Тип стропа "СКП" заменить типом "СКК".

Пункт 5.14, третий абзац. Первое предложение дополнить словами: "по ГОСТ 3282".

Раздел 5  дополнить пунктом 5.32 следующего содержания:

"5.32 Крюки стропов должны быть снабжены предохранительными замками, конструкция и размеры которых приведены в приложении А, или изготовленными по чертежам предприятия-изготовителя, утверждённым в установленном порядке".

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

"6.2 При проведении испытаний строп или канатная ветвь должны быть ограждены сплошным либо сетчатым кожухом для предохранения рабочих от травм".

ДСТУ Б В.2.8-10-98  дополнить приложением Г:


Додаток Г

(рекомендований)

Рознімні ланки Рт2 (зі збільшеним радіусом гнуття), які можна навішувати на гак вантажопідіймальної машини, залежно від вантажопідіймальності гака, зазначені в таблиці Г.1.

Приложение Г

(рекомендуемое)

Разъёмные звенья Рт2 (с увеличенным радиусом гибки), которые можно навешивать на крюк грузоподъёмной машины, в зависимости от грузоподъёмности крюка, приведены в таблице Г.1.

Таблиця

Г.1

Таблица

Вантажопідіймальність гака

Грузоподъёмность крюка,  т

Позначення ланки

Обозначение звена

 

5,0

Рт2-0,8

Рт2-1,0

Рт2-1,25

 

10,0

Рт2-1,6

Рт2-2,0

Рт2-2,5

Рт2-3,2

 

16,0

Рт2-4,0

Рт2-5,0

Рт2-6,3

Рт2-8,0

 

25,0

Рт2-10,0

Рт2-12,5

Рт2-16.0

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: