ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ВСТУП

До ремонтно –експлуатаційних робіт, які виконуються струменевим методом відносяться: шпарування вибоїн, просідань, проломів, тріщин, швів.

Повітряно –струменевий метод ремонту дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям із застосуванням сучасних технологій зарекомендував себе як найбільш продуктивний серед всіх інших. Завдяки тому, що він поєднує виконання декількох операцій ремонту покриття дорожнього одягу однією машиною з одним робочим органом – пневмо-гідравлічною гарматою та ґрунтується на використанні високоякісних матеріалів, досягається висока продуктивність праці (до 500 м2 в зміну), а час служби відремонтованих покриттів зростає.

За рахунок особливостей конфігурації пневмогідравлічної гармати відбувається прискорення руху суміші, в результаті чого вона щільно заповнює весь об'єм ями, лунки, тріщини, просадки в асфальтобетонному покритті.

Проведення ямкового ремонту струменевим методом із застосуванням бітумних дорожніх емульсій має такі переваги в порівнянні з традиційними методами ямкового ремонту згідно з П-Г.1-218-113:

-       спрощення технологічного процесу щодо приготування та змішування емульсій із щебенем (в машині –на місці укладання);

-       спрощення технологічного процесу щодо очистки вибоїн, тріщин та їх заповнення під стисненим повітрям;

-       ущільнення щебеню змішаного з емульсією без ущільнюючих засобів (машин);

-       можливість поновлення руху транзитних транспортних засобів після виконання ремонту з обмеженою швидкістю до 40 км/год протягом двох тижнів;

-     відсутність будь-яких відходів при виконанні ямкового ремонту.

Вся робота виконується машиністом з місця водія та дорожнім робітником. У зв'язку з тим, що використовується саме бітумна емульсія, відсутній контакт з парами бітуму. Повітряно – струменевий метод є ефективним способом механізації ямкового ремонту і по своїй суті аналогічний методу торкретування, при виконанні бетонних опоряджувальних і спеціальних робіт.

Чинні з 2005-01-01

Ці Норми призначені для використання при виконанні ямкового ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій (далі –ямковий ремонт струменевим методом), із застосуванням сучасних технологій та поширюються на автомобільні дороги загального користування, а також вулиці, дороги та площі населених пунктів в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих Нормах, наведено у додатку А.

1 Загальні положення

1.1   Ямковий ремонт виконується при проведенні поточного ремонту згідно з П-Г.1-218-113 як тимчасовий захід з метою оперативної ліквідації ямковості на асфальтобетонному покритті автомобільної дороги.

1.2   Струменевий метод характеризується одночасною або роздільною подачею повітря та компонентів бітумомінеральної суміші за допомогою струменю повітря по трубопроводу до робочого органу машини –пневмогідравлічної гармати.

1.3      Роботи з ямкового ремонту струменевим методом повинні проводитись згідно ГОСТ 18659, ДБН В.2.3-4; ВБН В.2.3-218-010;
ТУ В.2.7-24.1-03450778-092 з використанням щебеню кубовидної форми згідно ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 та забезпечувати оперативне відновлення суцільності і рівності асфальтобетонного покриття в місцях його пошкодження.

1.4      Ямковий ремонт струменевим методом виконується в місцях, визначених на підставі попередніх результатів візуального обстеження стану автомобільної дороги та із затвердженим в установленому порядку проектом виконання робіт (ПВР).

1.5    Ямковий ремонт струменевим методом асфальтобетонного покриття автомобільної дороги слід виконувати при глибині ям, вибоїн, тріщин, просадок, тощо (далі –руйнувань) до 50 мм.

1.6   Ямковий ремонт струменевим методом проводять при температурі повітря не нижче плюс 5 °С. Допускається у випадках необхідності виконувати роботи при нижчих температурах, при цьому необхідно застосовувати зимове обладнання, а саме: електротепловий кабель та пальник в контейнері для щебеню, пальник в баку для бітумної емульсії, ежекторний пальник для підігріву вибоїн та тріщин.

1.7  Якщо є пошкодження нижніх шарів дорожнього одягу та земляного полотна на ділянці автомобільної дороги, що ремонтується, їх необхідно ліквідувати згідно з П-Г.1-218-113 перед початком робіт з ямкового ремонту струменевим методом.

2 Вимоги до матеріалів для ямкового ремонту струменевим методом

2.1 Вимоги до щебеню

2.1.1   Щебінь для ямкового ремонту струменевим методом повинен відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-74, ДСТУ Б В.2.7-75, ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 або іншим нормативним документам, якщо фізико-механічні показники щебеню згідно з цими нормативними документами не нижче вимог ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201 та цими Нормами.

Примітка 1. Вихідною породою для отримання щебеню для ямкового ремонту струменевим методом є абразивні вивержені гірські породи, з твердістю складових їх мінералів не нижчою за 6 (за шкалою Мооса): – граніти, сієніти, діорити, діабази, габро; метаморфічні породи – кварцити, гнейси, гранітогнейси; на дорогах нижчих категорій можливо застосування осадкових порід: вапняків, доломіти та інші.

2.1.2     Щебінь для ямкового ремонту струменевим методом з використанням емульсій застосовують згідно з ТУ У В.2.7-45.2-03449261- 201 таких фракцій:

а)   понад 5,0 (3,0) до 7,5 ммвкл.;

б)   понад 7,5 до 10,0 ммвкл.;

в)   понад 10,0 до 12,5 ммвкл.;

г)    понад 12,5 до 15,0 ммвкл.;

д)   понад 15,0 до 20,0 ммвключно.

Примітка 1. 5,0 (3,0); 7,5; 10,0; 12,5; 15,0; 20,0 мм –розмір сит з круглими отворами згідно з 4.1.6 ДСТУ Б В.2.7-71.

Примітка 2.Щебінь фракцій: 5,0 (3,0) – 7,5; 7,5 – 10,0; 10,0 – 12,5; 12,5 – 15,0; 15,0 – 20,0 мм, які отримують при розсіві на ситах з круглими отворами, відповідає щебеню фракцій: 4 (2,4) – 6; 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 16 ммзгідно з фінськими (на основі європейських) стандартами SFS-EN933-1; SFS-EN933-2; SFS-EN933-3, тощо, які отримують при розсіві на ситах з квадратними отворами.

2.1.3 Щебінь, що використовується для ямкового ремонту струменевим методом, повинен відповідати вимогам згідно з ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201, що наведені в таблиці 1.


Таблиця 1

Найменування показника

Нормативне значення для категорії дороги

І-II

III

Тип гірської породи

Вивержені, метаморфічні, осадкові

Назва гірської породи та їх структурно-текстурні особливості

Ізотропні, дрібнозернисті чи скрито кристалічні – граніт, сієніт, діорит, андезит, базальт, діабаз, кварцит

Петрографічні особливості

Кристалічна структура без слідів вивітрювання

Марка за дробильністю, не нижче

1000

1000

Марка за стиранністю у поличному барабані, не нижче

Ст-І

Ст-І

Марка морозостійкості F, не нижче

50

50

Вміст зерен слабких та вивітрілих гірських порід, % за масою, не більше

5

7

Вміст пилуватих частинок, % за масою, не більше

0,5

1,0

В тому числі вміст глинистих часток, % за масою, не більше

0,15

0,20

 

2.1.4     Форма зерен щебеню повинна бути кубовидною та мати вміст таких зерен пластинчастої (лещадної) та голчастої форми до 15% включно за масою згідно з 3.6 ДСТУ Б В.2.7-74 та ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201.

2.1.5      Зчеплення щебеню з бітумом, який використовується для приготування емульсії, повинно відповідати показнику „відмінно" згідно з розділом 28 ДСТУ Б В.2.7-89.

2.1.5.1 Зчеплення в'яжучого, яке безпосередньо виділено з емульсії, з поверхнею щебеню повинно бути не менше 90 % згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092.

2.2 Вимоги до емульсії

2.2.1     Емульсія бітумна дорожня повинна відповідати вимогам ТУ У В.2.7.-24.1-03450778-092, ГОСТ 18659 та цих Норм.

2.2.2     Основні властивості бітумних емульсій, які застосовуються при влаштуванні ямкового ремонту струменевим методом повинні відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.

2.2.3     Бітум після розпаду емульсії повинен бути стійким до старіння, забезпечувати достатню адгезію згідно з ДСТУ 4044, ДБН В.2.3-4 до матеріалів існуючого асфальтобетонного покриття.

2.2.4    Емульсія для ямкового ремонту струменевим методом повинна зберігатись у спеціальних вертикальних ємкостях, а при відсутності таких необхідно проводити періодичне її перемішування з використанням циркуляційних насосів або ручних мішалок для підтримання однорідності і недопущення утворення згустків бітуму в ємкості.

 

Таблиця 2

Найменування показника

Характеристика показника

Вид емульсії

катіонактивна швидкорозпадна

Марка емульсії

ЕБК-Ш

Зовнішній вигляд

однорідна темно-коричнева (чорна) рідина

Показник концентрації водневих іонів, рН

1,5-6,5

Вміст бітуму з емульгатором, %

45-70

Зчеплення в'яжучого, виділеного з емульсії з поверхнею мінерального матеріалу, %, не менше

90

Умовна в'язкість, при 20 °С на апараті з діаметром 3 мм, с, не більше

35

Однорідність (залишок на ситі № 0,14), %, не більше

0,5

Стійкість при зберіганні, залишок на ситі № 0,14, %, не більше

–       після 7 діб

–       після 14 діб

0,5

0,8

3 Організація і технологія ямкового ремонту струменевим методом

3.1 Підготовчі роботи до проведення ямкового ремонту

3.1.1    Виконується візуальна оцінка стану дорожнього одягу та визначаються місця для проведення ямкового ремонту струменевим методом.

3.1.2    При необхідності здійснюється розстановка технічних засобів організації дорожнього руху згідно схеми, узгодженої службами ДАІ.

3.1.3    В передбачених місцях виконуються роботи з підготовки карт, які підлягають ремонту струменевим методом, шляхом видалення сильно пошкодженого і зруйнованого матеріалу в місці ремонту фрезеруванням абовирубуванням відповідними технічними засобами до цілісної структури матеріалу дорожнього одягу, що ремонтується.

3.2 Технологія проведення робіт з ямкового ремонту покриття струменевим методом.

3.2.1  До складу робіт входять наступні операції:

-      завантаження на промисловій базі машини сировинними компонентами і доставка їх на місце проведення робіт;

-      орієнтація машини по ширині покриття біля ділянки, що ремонтується, та налагодження розподільчого обладнання;

-      зашпарування деформацій покриття спеціальною машиною, що сполучає операції: обробка руйнування стислим повітрям до 0,5 МПа; обробка руйнування бітумною емульсією; приготування щебеневої суміші, обробленої бітумною емульсією та розподіл ремонтного матеріалу в руйнуванні до його заповнення; обробка поверхні зашпарованого руйнування бітумною емульсією; кінцева засипка поверхні зашпарованого руйнування необробленою щебеневою сумішшю;

-      короткочасний догляд для стабілізації відремонтованої ділянки;

-      очищення змішувача і розподільчого обладнання;

-      подача машини під завантаження.

3.2.2  Температура емульсії повинна бути на 10-15 одиниць менша ніж відсотковий вміст бітуму в емульсії, тобто якщо найменший вміст бітуму в емульсії становить 60%, а найбільший –70%, то робоча температура емульсії складає в першому випадку 45 – 50°С, в другому –55 –60°С. Підігрівання емульсії до певної робочої температури в інтервалі від 45°до 60°С контролюється поплавковим вимикачем.

Газовий підігрівач, що керується термостатом, має підтримувати необхідну температуру бітумної емульсії в період руху та роботи машини.

3.2.3    Положення головного мундштука машини над поверхнею, що ремонтується та ступінь наповнення руйнування ремонтним матеріалом регулюються дорожнім робітником.

3.2.4    Ділянка проведення робіт має бути довжиною 150-300 мта огороджується в порядку, обумовленому в П-Г.1-218-113.

3.2.5    Головним мундштуком машини виконується продування контурів вибоїни від пилу, води, гумусових включень та іншого бруду під тиском до 0,5 МПа. Брудний та побитий край руйнування необхідно продути пневмокомпресором продуктивністю 3000 л/хв.

3.2.6    Після продування руйнування виконується проклеювання всіх його контурів емульсією при температурі 45 – 60°С згідно з 3.2.3 цих Норм. В'яжуче із мундштука подається під тиском 0,02 МПа і покриває поверхню, що оброблюється, тонким рівномірним шаром. Витрата емульсії становить від 0,3 до 0,5 л/м2.

3.2.7. Суміш під тиском 0,02 МПа вприскується в порожнину руйнування, що дозволяє отримувати ділянки дороги з міцністю, яка відповідає міцності основного покриття.

При заповненнікартиремонту сумішшю "бітумна емульсія –щебінь" необхідне співвідношення компонентів задається оператором згідно заздалегідь визначеного рецепту.

3.2.8. Для попередження розносу ремонтного матеріалу поверхня відремонтованої ділянки обприскується емульсією під тиском 0,02 МПа і покривається шаром необробленого щебеню, який також подається під тиском 0,02 МПа. Після влаштування шару щебеню поверхня відремонтованої ділянки повинна бути на 10 – 15% вища за існуюче її покриття з урахуванням кінцевого доущільнення рухомим транспортом.

3.2.9 При ремонті руйнувань у вигляді тріщин продування від бруду виконується аналогічно. Для ефективності роботи головний мундштук машини треба опускати якнайближче до поверхні покриття. Оброблення емульсією тріщини виконується окремим мундштуком, який забезпечує можливість її точного заповнення в'яжучим під тиском 0,02 МПа. Одночасно, для покриття емульсії, проводиться подавання в тріщину щебеню через головний мундштук під тиском 0,02 МПа.

3.2.10. Роботи по вкладанню суміші без використання пакету зимового обладнання рекомендується проводити при температурі не нижче 5°С, з використанням пакету – не нижче мінус 10°С.

3.2.11В зимових умовах контейнер для щебеню обладнується пальником для запобігання змерзання та для підігріву щебеню, для емульсії –пальником для підтримання робочої температури емульсії.

3.2.12   Для підігріву контурів вибоїн або поверхні тріщин взимку використовується ежекторний пальник з дистанційним керуванням запалювання. Розігрівання вологого покриття проводиться в залежності від типу емульсії до температури 45 – 60°С. Після розігріву контурів деформованого покриття технологія ремонту проводиться згідно з 3.2.6-3.2.10 цих Норм.

3.2.13     Догляд за укладеним покриттям здійснюється шляхом: регулювання і обмеження швидкості руху транспортного потоку; зняття технічних засобів організації дорожнього руху.

3.2.14      Регулювання і обмеження швидкості руху виконується для забезпечення необхідної стабілізації структури матеріалу. Рух транспортного потоку направляється в обхід свіжоукладеного матеріалу на ділянці протягом 2 годин після укладання влітку і 3 – 7 години –при більш низькій температурі. Швидкість руху автомобілів обмежується в першу добу до 40 км/год.

3.2.15      Після стабілізації структури матеріалу тимчасові дорожні знаки знімаються для забезпечення нормальних умов для руху автотранспорту.

4 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища

4.1 Вимоги безпеки

4.1.1    При виконанні ямкового ремонту струменевим методом необхідно дотримуватись вимог безпеки згідно з ДНАОП 5.1.14-1.01 з урахуванням особливостей виконання робіт з приготування в'яжучого на емульсійній основі, а також робіт з виконання ямкового ремонту.

4.1.2     Вихідні матеріали (щебінь і бітумна емульсія), які застосовуються при виконанні ямкового ремонту струменевим методом повинні відповідати IVкласу небезпечності за ступенем впливу на організм людини згідно з ГОСТ 12.1.005 та відноситися до речовин малонебезпечних згідно з ГОСТ 12.1.007.

4.1.3    При виконанні ямкового ремонту струменевим методом вміст шкідливих речовин (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводи) у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації, які регламентовані ГОСТ 12.1.005, контроль здійснюють згідно з МУ 3119. Визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі (насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводи) проводиться згідно з РД 52.04-186. Гранично допустимі рівні в атмосферному повітрі регламентуються ДСП 201.

4.1.4    Вихідні матеріали для виконання ямкового ремонту струменевим методом за показником сумарної питомої активності радіонуклідів повинні відповідати вимогам І –IIкласів згідно з ДБН В.1.4-0.01 та ДБН В.1.4-1.01 і супроводжуватись радіаційним сертифікатом та паспортом радіаційної якості продукції підприємства-виробника згідно з ДБН В.1.4-0.02. Контроль активності природних радіонуклідів здійснюється згідно з ДБН В.1.4-2.01.

4.1.5    Рівень шуму в робочій зоні повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037. Його контроль здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050. Працюючі з рівнем шуму, який перевищує допустимий, повинні забезпечуватись засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.051.

4.1.6    Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039. Контроль еквівалентних коригованих рівнів вібрації здійснюється у відповідності з MB3911.

4.1.7        При виконанні ямкового ремонту струменевим методом необхідно дотримуватись вимог правил пожежної безпеки у відповідності з ГОСТ 12.1.004 та електробезпеки з ГОСТ 12.1.019.

4.1.8        Робітники, які займаються виконанням ямкового ремонту струменевим методом, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 00-4.26.

4.1.9  До самостійної роботи можуть допускатися особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктаж з вимог безпеки і навчання за спеціальністю.

4.1.10 Попередні і періодичні медичні огляди персоналу, зайнятого на виконанні ямкового ремонту струменевим методом повинні проводитись згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 45 від 31.03.1994 р.

4.2 Вимоги охорони навколишнього природного середовища

4.2.1    При виконанні ямкового ремонту струменевим методом необхідно дотримуватись вимог СанПіН 42-128-4690 по усуненню забруднення ґрунтів і водоймищ.

4.2.2       Накопичення, транспортування, знешкодження та поховання відходів, що утворюються в процесі виконання ямкового ремонту струменевим методом, повинно здійснюватись на загальних, для твердих будівельних відходів підставах.

4.2.3       При зберіганні і транспортуванні вихідних матеріалів для виконання ямкового ремонту струменевим методом необхідно дотримуватись вимог охорони навколишнього природного середовища згідно з ДСТУ 4044, ДСТУ Б.В.2.7-75, ГОСТ 18659, ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092, ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201.

5.1     Перед початком ямкового ремонту струменевим методом виконується вхідний контроль якості щебеню та в'яжучих, що застосовуються для приготування ремонтного матеріалу.

5.2   Щебінь, що застосовується для зашпарування руйнувань, повинен задовольняти вимогам ДСТУ Б В.2.7-30, ДСТУ Б В.2.7-74,
ДСТУ Б В.2.7-75, ТУ У В.2.7-45.2-03449261-201. Якість щебеню перевіряється згідно з ДСТУ Б В.2.7-71: зерновий склад; показник зчеплення в'яжучого з поверхнею щебеню згідно з розділом 28
ДСТУ Б В.2.7-89; чистота промивання щебеню.

5.3.   Якість емульсії визначають за методиками ГОСТ 18659 і оцінюють відповідність ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092 за такими показниками:

-       концентрації водневих іонів, рН;

-       вмісту бітуму з емульгатором;

-       визначення однорідності;

-       визначення умовної в'язкості;

-       зміни властивостей бітуму після виділення з емульсії.

5.4.   Випробування матеріалів здійснюються обов'язково при надходженні кожної нової партії.

5.5.    Один раз за зміну контролюють точність дозування кам'яного матеріалу і емульсії.

5.6   У процесі виконання ямкового ремонту струменевим методом контролюється правильність виконання технологічних операцій. Під час виконання робіт контролюють:

-      стан підготовленої карти (відсутність води, бруду, скиркованого матеріалу);

-      рівномірність нанесення і однорідність ремонтного матеріалу;

-      ступінь заповнення матеріалом місця ремонту;

-      рівність поверхні покриття після ремонту.

5.7   Після виконання робіт не раніше ніж через 30 діб відбираються керни з метою оцінки якості ущільнення, формування структури ремонтного матеріалу та адгезії до поверхні відремонтованого дорожнього одягу.

5.8    Результати випробувань рекомендується використовувати для поповнення електронної бази даних про експлуатаційний стан відповідних автомобільних доріг і враховувати після накопичення таких статистичних даних для уточнення і коригування рецепту ремонтних матеріалів щодо ямкового ремонту струменевим методом, а також при плануванні наступних видів ремонту дорожнього одягу автомобільної дороги.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: