ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б. А. 2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96)

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

System of project documents for building

GRAPHIC SYMBOLS FOR ENGINEERING SURVEY DOCUMENTS

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює умовні графічні зображення та умовні познаки пунктів дослід-­
ження інженерно-геологічних факторів, видів ґрунтів, їх літологічних особливостей, особливостей
залягання шарів ґрунтів, елементів геоморфології, гідрогеології, геокріології, що застосовуються на
інженерно-геологічних картах, розрізах, колонках.

Стандарт поширюється на матеріали інженерно-геологічних вишукувань для розроблення
передпроектної, проектної та робочої документації для спорудження будинків і споруд різного
призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДСТУ Б А.2.4-5:2009 СПДБ. Загальні положення

ДСТУ Б.В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Ґрунти. Класифікація

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

СОУ 73.1-41-03.02:2004 Геологічне картування. Типові умовні позначення

3  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 води техногенні

Штучний водоносний горизонт, що сформувався в результаті діяльності людини (витік із водо-несучих комунікацій, зрошення земель, фільтрація із хвостосховищ промислових підприємств тощо)

3.2 дудка

Вертикальна гірнича виробка круглого (найбільш стійкого) перерізу діаметром до 1,5 м та глибиною до 50 м, яка використовується для опису залягання порід та відбору проб ґрунтів, підземних вод для лабораторних досліджень

3.3 закопанка

Найбільш проста гірнича виробка для розвідування верхніх шарів четвертинних відкладів

3.4          паля еталонна (інвентарна)

Модель збірної дослідної палі, що виготовляється для визначення несучої здатності натурних паль

 

1


ДСТУ Б А.2.4-13:2009

3.5          паля натурна

Звичайна за матеріалом, конструкцією та розміром паля, що застосовується у будівництві

3.6          пісок черепашково-детритовий

Піщаний ґрунт із вмістом уламків черепашок більше 10 %

3.7          природне відслонення

Вихід порід на денну поверхню (джерело інформації про залягання ґрунтів)

3.8          под

Блюдцеподібне пониження рельєфу, пов'язане з осіданням лесових (лесоподібних) ґрунтів

3.9          показник текучості

Показник стану пилувато-глинистого ґрунту, що залежить від природної вологості, вологості на межі розкочування та числа пластичності

3.10        розчистка

Проста гірнича виробка для відкриття виходів корінних порід шляхом видалення малопотуж­ного шару, що їх перекриває (пухких відкладень: дерен, колювій, насипні ґрунти тощо)

3.11        свердловина розвідувальна

Циліндрична підземна виробка, яка пройдена бурильними інструментами, має вихід на денну поверхню, в гірничі виробки або в акваторії водоймищ, з якої проводиться випробування гірських порід та підземних вод

3.12        точка (місце, пункт) спостереження

Природні або штучні (техногенні) пункти збору інформації про інженерно-геологічні, геоморфо­логічні та гідрогеологічні умови території (району) вишукувань

3.13        туф вапняний (травертин)

Легка, пориста (ніздрювата) порода, що утворилася в результаті осадження карбонату кальцію з гідрокарбонатних джерел (часто містить відбитки рослин та органічні залишки, що розклада­ються)

3.14        шахта

Вертикальна або похила розвідувальна гірнича виробка діаметром 2 м - 4 м, яка проходить із поверхні землі або з підземних виробок, завглибшки, як правило, не більше 120 м - 150 м

3.15        штольня

Горизонтальна підземна гірнича виробка, що має вихід на денну поверхню

3.16        шурф

Вертикальна гірнича виробка прямокутного або квадратного перерізу, яка проходить із поверхні землі, для вивчення умов залягання гірських порід, завглибшки, як правило, не більше 20 м - 30 м

3.17        RGB

Абревіатура від англійських слів red, green, blue - червоний, зелений, синій - колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору. Ця система є адитивною, тобто в ній виконуються правила додавання кольорів. Сума трьох основних кольорів при максимальній насиченості дасть білий колір, а при нульовій - чорний. Червоний і зелений кольори утворять жовтий, а зелений і синій -голубий. У комп'ютерній RGB-системі кожний основній колір може мати 256 градацій яскравості (від 0 до 255)

3.18        умовні познаки

Графічні символи, за допомогою яких на картах, розрізах позначають види об'єктів, їх місце­положення, форми, розміри, якісні та кількісні характеристики.

ДОДАТОК (довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 № 2408-III

Український класифікатор нормативних документів (ICS:2001, IDT) ДК 004-2003 Київ, Держ-
споживстандарт України, 2003

ДБН А 1.1 .-1-93 Система стандартизації й нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) Умовні графічні позначення в документації з інженерно-
геологічних вишукувань

ДСТУ 1.2:2003 Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних
документів

ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Ґрунти. Методи польових випробувань паль

"Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000÷1:500", затверджених наказом Мін-
екології та природних ресурсів України, від 03.08.2001р. № 295, Київ, 2001

Геологічне картування. Типові умовні позначення. СОУ 1-41-03.02:2004. Держкомприродресур-
сів України, Київ, 2004

Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строи­
тельства. Часть 2. Инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания (к СНиП II-9-78)
ПНИИИС Госстроя СССР, Москва, 1986 (Посібник зі складання та оформлення документації
інженерних вишукувань для будівництва. Частина 2. Інженено-геологічні та гідрогеологічні
вишукування).

ДСТУ Б А.2.4-13:2009

Код УКНД 01.080.30; 07.060; 91.010.30

Ключові слова: зображення та познаки умовні графічні, інженерно-геологічні карти, розрізи, колонки, основні види ґрунтів, літологічні особливості, елементи тектоніки, геоморфології, гідрогеології, геокріології


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: