ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-12:2009. СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ21.606-95)

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ

System of project documents for building

RULES FOR EXECUTION OF WORKING DOKUMENTATION ON HEATMEACHANICAI SOLUTIONS OF BOILER ROOMS

Чинний від 2010-01-01

1             СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює склад і правила оформлення робочої документації тепломеха­нічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих, виробничих котелень, теплогенераторних та теплових пунктів.

2             НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ДСТУ Б А.2.4-8:2009 СПДБ. Умовні графічні познаки елементів санітарно-технічних систем

ДСТУ Б А.2.4-9:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції облад­нання і трубопроводів

ДСТУ Б А.2.4-10:2009 СПДБ. Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів ДСТУ Б  А.2.4-11 СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів

3             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робочу документацію тепломеханічних рішень котелень, теплогенераторних та теплових
пунктів тепловою потужністю від 50 кВт і вище виконують відповідно до вимог даного стандарту та
інших стандартів Системи проектної документації для будівництва (СПДБ).

До складу робочої документації тепломеханічних рішень котелень, теплогенераторних та
теплових пунктів включають:

 

робочі креслення, що призначені для виконання будівельно-монтажних робіт (основний
комплект робочих креслень марки ТМ);

ескізні креслення загальних видів нетипових виробів, конструкцій, пристроїв, монтажних
блоків (далі - ескізні креслення загальних видів нетипових виробів) згідно з ДСТУ Б А.2.4-11;

специфікацію обладнання, виробів та матеріалів згідно з ДСТУ Б А.2.4-10;

опитувальні листи та габаритні креслення*

*Виконують за необхідності

1


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

3.3          До складу основного комплекту робочих креслень марки ТМ включають:

загальні дані по робочих кресленнях;

креслення (плани та розрізи) розташування обладнання;

схему трубопроводів;

креслення (плани та розрізи) розташування трубопроводів;

креслення (плани, розрізи та схеми) тепломеханічних установок.

3.4          Для трубопроводів приймають літерно-цифрові познаки згідно з ДСТУ Б А.2.4-8, а також
згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

 

Назва показника

Познака

1 Трубопровід поживної води

Т91

2 Трубопровід безперервної продувки

Т92

3 Трубопровід періодичної продувки

Т93

4 Трубопровід підживлювальної води

Т94

5 Трубопровід дренажний напірний

Т95

6 Трубопровід дренажний безнапірний

Т96

7 Трубопровід атмосферний

Т97

8 Трубопровід пароповітряної суміші

Т98

Примітка. За наявності у кресленнях декількох однойменних (одного виду) трубопроводів, кожний з яких

                   потрібно виділити, їм присвоюють познаку, що складається з літерно-цифрової познаки,

                 наведеного у таблиці, з додаванням порядкового номера трубопроводу, відокремлюючи їх

                  крапкою.


Приклад

Т91.1;Т91.2.

3.5 Познаку діаметра трубопроводу наносять на полиці лінії-виноски відповідно до рисунка 1а.

У тому випадку, коли на полиці лінії-винесення наносять літерно-цифрову познаку трубопро­воду, діаметр трубопроводу вказують під полицею лінії-винесення відповідно до рисунка 16.

 

Ø76х 3,

0

Познаку діаметра трубопроводу на схемах допускається вказувати безпосередньо над зобра­женням трубопроводу відповідно до рисунка 1в.

 

       Т 11

 

3.6 Тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітроводи та газоходи позначають мар­кою "К" з додаванням порядкового номера у межах марки.

Приклад

К1; К2; К2.1; К2.2; К2.3

 

2


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

3.7  Рекомендовані масштаби зображень на кресленнях наведені у таблиці 2. Таблиця 2

 

Найменування зображення

Масштаб

1 Плани та розрізи креслень розташування обладнання та трубопроводів

1:50; 1:100; 1:200

2 Плани та розрізи креслень установок

1:20; 1:50; 1:100

3 Схеми в аксонометричній проекції

1:50; 1:100; 1:200

4 Фрагменти планів та розрізів креслень розташування обладнання та трубопроводів

1:20; 1:50; 1:100

5 Вузли

1:10; 1:20; 1:50

6 Вузли при детальному зображенні

1:2; 1:5

7 Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів

1:5; 1:10; 1:20; 1:50

4   ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ЗА РОБОЧИМИ КРЕСЛЕННЯМИ

4.1 До складу загальних даних за робочими кресленнями марки ТМ у доповнення до даних згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 включають:

основні показники за робочими кресленнями марки ТМ - у таблиці згідно з формою 1.
Допускається, за необхідності, передбачати у таблиці додаткові графи;

відомість техномонтажу - згідно з формою 1 ДСТУ Б А.2.4-9.

Відомість специфікацій згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 у складі загальних даних за робочими крес­леннями марки ТМ не виконують.

Форма 1 - Основні показники за робочими кресленнями марки ТМ

4.2 У загальних вказівках, які входять до складу загальних даних за робочими кресленнями марки ТМ, у доповнення до відомостей, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4, наводять:

характеристики установок (блоків);

розрахункові параметри зовнішнього повітря;

-  дані про середовище, що транспортується (найменування, витрати, параметри);

вид палива;

вимоги до виготовлення, монтажу, випробування, антикорозійного захисту та теплової ізо-­
ляції трубопроводів, повітроводів та газоходів;

особливі вимоги до установок (вибухобезпека, кислотостійкість тощо).

 

3


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

5             КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

5.1          На планах та розрізах креслень розташування обладнання наносять та вказують:

координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

будівельні конструкції;

познаки чистих підлог поверхів та основних майданчиків;

розмірні прив'язки обладнання, установок (блоків) до координаційних осей чи елементів
конструкцій будівлі (споруди);

позиційні познаки (марки) обладнання, установок (блоків), повітроводів (газоходів) на полиці
лінії-виноски.

На планах, крім того, вказують найменування приміщень та категорії приміщень за вибухо-пожежною та пожежною небезпекою (у прямокутнику розміром 5 мм х 8 мм), а на розрізах- познаки рівнів основних елементів обладнання, установок (блоків). Допускається найменування примі­щень та категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою наводити в експлікації приміщень згідно з формою 2 ДСТУ Б А.2.4-7.

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування обладнання наведені у до­датку А.

При складному багатоярусному розташуванні елементів обладнання, установок (блоків)
повітроводів (газоходів) в одному поверсі виконують плани на різних рівнях у межах поверху.

На планах, розрізах та їх фрагментах обладнання установки (блоки), повітроводи (газоходи)
зображують спрощено товстою основною лінією.

Будівельні конструкції на планах, розрізах та їх фрагментах зображують тонкою лінією.

5.4          У кресленнях тепломеханічних рішень котелень найменування планів, розрізів та їх фраг-­
ментів виконують згідно з правилами, що передбачені ДСТУ Б А.2.4-4.     

За наявності двох та більше планів на різних рівнях у межах поверху в найменуваннях планів вказують познаку площини горизонтального розрізу.

Приклад

План 3-3 на поз. + 3.300.

При виконанні частини плану в найменуванні вказують осі, що обмежують цю частину плану.

     Приклад

План на поз.0,000 між осями 1-8 та А-Д.

5.5          Найменування планів та розрізів креслень розташування обладнання в основному написі
вказують повністю.

     Приклад

Розташування обладнання. План на відм.0,000. Розріз 1-1.

6             СХЕМА ТРУБОПРОВОДІВ

Схему трубопроводів (далі - схема) виконують без додержання масштабу, дійсне прос-­
торове розташування обладнання та трубопроводів враховують наближено.

Обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі вказують умовними графіч­-
ними зображеннями. За необхідності, обладнання на схемі зображують спрощеним зовнішнім
обрисом.

Проектовані трубопроводи, арматуру та інші пристрої на схемі зображують суцільною
товстою основною лінією.

На схемі наносять та вказують:

-              обладнання, трубопроводи, арматуру та інші пристрої;

-  літерно-цифрові познаки трубопроводів, як правило, у розривах ліній трубопроводів;

-  діаметри трубопроводів;

-              позиційні познаки (марки) обладнання;

 

4


ДСТУ Б А.2.4-12-.2009

-  діаметри та тип спеціальної арматури, за необхідності (сталевої, з електроприводом тощо);

-              напрямок потоку середовища, що транспортується.
Допускається вказувати на схемі межу проектування (поставки).
Приклад виконання схеми наведений у додатку Б.

На аркуші, де зображена схема, наводять, за необхідності, вузли схеми та текстові пояс­-
нення.

Схему допускається виконувати в аксонометричній фронтальній ізометричній проекції.

При значній протяжності та (або) складному розташуванні трубопроводів допускається зобра­жувати їх з розривом у вигляді пунктирної лінії. Місця розривів трубопроводів позначають малими літерами.

На схемі, що виконана в аксонометричній проекції, у доповнення до відомостей, передбаче­них 6.4, вказують:

познаки рівня осей трубопроводів;

уклони трубопроводів;

розміри горизонтальних ділянок трубопроводів (за наявності розривів).

6.7          В основному написі найменування схеми вказують повністю.
Приклад

Схема трубопроводів.

7    КРЕСЛЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

7.1          На планах та розрізах креслень розташування трубопроводів наносять та вказують:

координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

обладнання, установки (блоки);  і

будівельні конструкції;

познаки чистих підлог поверхів та основних майданчиків;

 

розмірні прив'язки обладнання, установок (блоків), трубопроводів, опор (кріплень) та ком­-
пенсаторів до координаційних осей або елементів конструкцій будівель (споруд);

позиційні познаки (марки) обладнання, установок (блоків);

позиційні познаки арматури, закладних конструкцій, опор (кріплень) трубопроводів та інших
пристроїв;

 

літерно-цифрові познаки трубопроводів;
-  діаметри трубопроводів;

познаку уклону трубопроводу;

-  довжину прямої ділянки трубопроводу за наявності звужувального пристрою. На розрізах, крім того, вказують познаку рівнів осей трубопроводів.

Приклади виконання плану та розрізу креслень розташування трубопроводів наведені у до­датку В.

При складному багатоярусному розташуванні трубопроводів в одному поверсі виконують
плани на різних рівнях у межах поверху.

На планах, розрізах та їх фрагментах трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують
товстою основною лінією, обладнання, установки (блоки) та будівельні конструкції-тонкою лінією.

Трубопроводи, арматуру та інші конструкції на планах, розрізах та їх фрагментах зобра-­
жують спрощено або умовними графічними зображеннями в залежності від масштабу креслення
та діаметра трубопроводу.

Трубопроводи, в яких на кресленні діаметри дорівнюють 2 мм та більше, зображують спрощено
двома лініями.   

При виконанні трубопроводу спрощено двома лініями арматуру та інші пристрої зображують також спрощено з урахуванням їх габаритних розмірів.

 

5


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

Опори (кріплення) трубопроводу, як правило, на планах та розрізах вказують умовними гра­фічними зображеннями.

Закладні конструкції на трубопроводах вказують крапками діаметром 2 мм.

7.5          Креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування трубопроводів вико­-
нують, як правило, на групу трубопроводів.

Приклад

Основні трубопроводи.

При малій насиченості зображень слід суміщати плани та розрізи окремих груп трубопроводів.

При великій насиченості зображень допускається виконувати креслення (плани, розрізи та їх фрагменти й вузли) розташування для кожного трубопроводу, що має самостійну літерно-цифрову познаку.

7.6          До креслень розташування трубопроводів, як правило, складають специфікацію згідно з
формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4.  За необхідності специфікацію складають  згідно  з  формою  8
ДСТУ Б А.2.4-4 з урахуванням кожного трубопроводу, що має самостійну познаку.

Специфікацію розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень розташування трубопроводів. Допускається виконувати специфікацію на окремих аркушах.

7.7          У специфікацію до креслень розташування трубопроводів включають арматуру, закладні
конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному
діаметру.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) до специфікації не включають.

7.8          У колонках специфікації вказують:

у колонці "Поз." - позиційну познаку виробу (порядковий номер запису виробу у специфі-­
кацію). Для трубопроводів графу, як правило, не заповнюють;

у колонці "Позначення" - позначення документа на виріб (стандарту, технічних умов, типового
креслення, ескізного креслення загального виду нетипового виробу тощо);

у колонці "Найменування" - найменування виробу згідно з документом на виріб;

у колонці "Кільк." - кількість виробів (трубопроводів);

у колонці "Маса од., кг" - масу одного виробу;

у колонці "Примітка" - одиниці вимірювання, відносну площу звужувального пристрою та інші
додаткові відомості.

7.9          У специфікації до креслень розташування трубопроводів вироби записують за групами у
такій послідовності;

арматура;

інші вироби;

закладні конструкції;

трубопроводи по кожному діаметру.

7.10        Найменування планів та розрізів креслень розташування трубопроводів приймають від-­
повідно до 5.4.

В основному написі найменування планів та розрізів вказують повністю. Приклади

Розташування трубопроводів. План на відм. 0.000.

Розташування основних трубопроводів. План на відм. 0.000.

Розташування живильного трубопроводу. План на відм.0.000.

 

 

 

 

6


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

8 КРЕСЛЕННЯ ТЕПЛОМЕХАНІЧНИХ УСТАНОВОК

Креслення тепломеханічних установок, у тому числі блоків (далі - креслення установок)
слід виконувати за наявності в установці двох та більше складових частин (елементів установки),
необхідності показу способів кріплення складових частин установки між собою або до опорних
конструкцій, відсутності типових монтажних креслень або монтажних креслень заводу-виготов-
лювача. В інших випадках креслення установок не виконують.

На планах та розрізах креслень установок елементи установок зображують спрощено. За
необхідності показу способів кріплення складових частин установки або їх з'єднання між собою
відповідні елементи зображують детально, як правило, на вузлах планів та розрізів установок.

Правила зображення трубопроводів, арматури, конденсаційних та інших пристроїв на планах та розрізах креслень установок приймають відповідно до 7.4.

8.3          На планах та розрізах креслень установок наносять та вказують:

координаційні осі будівлі (споруди) та відстані між ними;

відмітки чистих підлог поверхів (майданчиків);

розміри прив'язки установок до координаційних осей або до елементів конструкцій будівлі
(споруди);

основні розміри та відмітки рівнів елементів установок;

-  довжину прямої ділянки трубопроводу за наявності звужувального пристрою;

літерно-цифрові познаки трубопроводів;

діаметри трубопроводів;

-              позиційні познаки обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.
На планах та розрізах, крім елементів установок, вказують будівельні конструкції.

Схеми установок виконують відповідно до розділу 6. На схемах установок вказують пози-­
ційні позначення обладнання, арматури, закладних конструкцій та інших пристроїв.

На планах, розрізах та вузлах креслень установок обладнання конструкції установок,
трубопроводи, арматуру та інші пристрої зображують товстою основною лінією, будівельні конст­-
рукції - тонкою лінією.

Повітроводи (газоходи), розташовані над установкою, на планах в необхідних випадках зоб­ражують потовщеною штрихпунктирною лінією (накладена проекція).

Приклади виконання плану, розрізу та схеми креслень установок наведені у додатку Г.

На кресленнях установок наводять, за необхідності, технічні вимоги до монтажу установок.

До креслень установок складають специфікацію згідно з формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4 та
розміщують, як правило, на аркуші, де зображені плани креслень установок. Допускається вико­-
нувати специфікацію на окремих аркушах.

У специфікацію до креслень установок включають обладнання, конструкції установок,
арматуру, закладні конструкції та інші пристрої, а також трубопроводи по кожному діаметру.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) до специфікації не включають.

8.9          У колонці "Поз." вказують позиційну познаку виробу (порядковий номер запису виробу у
специфікацію) у межах марки установки.

Приклади

Для марки "К2" при виконанні на аркуші чи групі аркушів однієї установки у колонці "Поз."
вказують: "1.2.3 і т. д.".

Для марки "К2" при виконанні на аркуші чи групі аркушів двох та більше установок у колонці
"Поз." вказують: "2.1, 2.2, 2.3 і т. д.".

Для трубопроводів колонку, як правило, не заповнюють.

У колонці "Найменування" для кожної установки записують літерно-цифрову познаку відпо­відно до 3.6 у вигляді заголовка та підкреслюють.

 

7


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

8.10        У специфікації вироби записують за групами у такій послідовності:

обладнання;

арматура;
-  інші вироби;

закладні конструкції;

трубопроводи по кожному діаметру.

8.11        У найменуваннях установок вказують літерно-цифрові познаки установок відповідно до 3.6.

8             основному написі найменування установки вказують повністю.
Приклад

Установка підживлювальних насосів К8.

9             ЕСКІЗНІ КРЕСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИДІВ НЕТИПОВИХ ВИРОБІВ

Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів (далі - ескізні креслення) виконують
згідно з ДСТУ Б А 2.4-11 з урахуванням вимог даного стандарту.

Ескізні креслення розробляють на нескладні у виготовленні нетипові вироби (конструкції,
пристрої, монтажні блоки, крім тепломеханічного обладнання індивідуального виготовлення, еле­-
менти повітроводів (газоходів), опорні конструкції та конструкції кріплень трубопроводів, повітро­-
водів (газоходів), тепломеханічного обладнання та пов'язаних з ними площадок для обслугову-­
вання), передбачені основним комплектом робочих креслень марки ТМ, за відсутності їх серійного
виробництва, типових креслень (документації масового застосування), стандартів або інших доку­-
ментів на ці вироби.

Ескізне креслення визначає вихідну конструкцію нетипового виробу, містить спрощене
зображення, основні параметри та технічні вимоги до виробу в обсязі вихідних даних (завдання),
що необхідні для розробки конструкторської документації.

У найменуванні нетипового виробу вказують літерно-цифрову познаку у межах кожного
виду нетипового виробу та, за необхідності, у дужках позиційну познаку, передбачену основним
комплектом робочих креслень марки ТМ, відповідно до 3.6.

Приклад

Блок теплообмінників БТ1(К8.3).

9.5          Найменування складових частин нетипового виробу на ескізному кресленні вказують у
таблиці, яка розміщується, як правило, на тому самому аркуші, що й зображення виробу. На
полицях ліній-винесень вказують номери позицій складових части нетипового виробу, що включені
у таблицю.

Таблицю виконують згідно з формою 7 ДСТУ Б А.2.4-4. Колонку "Маса од., кг", як правило, не заповнюють. Орієнтовну масу нетипового виробу наводять у кінці таблиці.

10           СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ, ВИРОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

Специфікацію обладнання, виробів та матеріалів (далі - специфікація) виконують згідно з
ДСТУ Б А.2.4-10 з урахуванням вимог даного стандарту.

Специфікацію складають за розділами:

 

обладнання;

вироби та матеріали.

Найменування кожного розділу записують у вигляді заголовка у колонці 2 та підкреслюють.

До розділу "Обладнання" включають тепломеханічне обладнання, установки (блоки), повітро­води та газоходи, що вказані на планах та розрізах креслень розташування обладнання.

Для обладнання, установок (блоків), повітроводів та газоходів у колонці 1 специфікації вка­зують позиційну познаку (марку) відповідно до 3.6.

До розділу "Вироби та матеріали" включають арматуру (у т.ч. клапани регулюючі),закладні конструкції, опори (кріплення) трубопроводів та інші пристрої, трубопроводи по кожному діаметру,

 

8


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

конструкції теплоізоляційні, а також матеріали, передбачені основним комплектом робочих крес­лень. Для виробів та матеріалів у колонці 2 специфікації перед їх найменуванням вказують порядковий номер запису виробу (матеріалу) у специфікації у межах розділу.

10.3        До специфікації обладнання, вироби та матеріали записують за групами у такій послі­-
довності:

у розділі "Обладнання":

-  тепломеханічне обладнання, установки (блоки);

повітроводи;

газоходи;

у розділі "Вироби та матеріали":

арматура;

інші вироби;

закладні конструкції;

трубопроводи по кожному діаметру;

конструкції теплоізоляційні;

матеріали.

Елементи трубопроводів (відводи, переходи, трійники, хрестовини, фланці, болти, гайки, шайби, прокладки) у специфікацію не включають.

10.4        У специфікації приймають такі одиниці виміру:

-              обладнання, установки (блоки), повітроводи, газоходи, арматура, закладні конструкції, опори
(кріплення) трубопроводів та інші пристрої- шт.;

- трубопроводи - м;

матеріали ізоляційні - м3;

матеріали покриття та захисту - м2;          '

інші матеріали - кг.

11 ОПИТУВАЛЬНІ ЛИСТИ ТА ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

11.1        Опитувальні листи та габаритні креслення виконують у відповідності з даними заводів-
виготовлювачів обладнання та комплектують їх у вигляді окремого випуску з найменуванням
"Опитувальні листи".

Випуску "Опитувальні листи" присвоюють самостійну познаку, яка складається з познаки основного комплекту робочих креслень марки ТМ та через крапку шифру "ОЛ". Познаку вказують на титульному аркуші випуску опитувальних листів.

Приклад

2345-11-ТМ.ОЛ.

11.2        Після титульного аркуша випуску опитувальних листів розміщують зміст.

Зміст виконують згідно з формою 2 ДСТУ Б А 2.4-4. Змісту присвоюють познаку, яка скла­дається з познаки випуску опитувальних листів та шифру "С".

Приклад

2345-11-ТМ.ОЛС.

Аркуші змісту оформлюють основним написом. На першому аркуші змісту основний напис виконують згідно з формою 5 ДСТУ Б А.2.4-4 та на наступних аркушах - згідно з формою 6 ДСТУ Б А.2.4-4.

У колонці 8 основного напису вказують "Зміст".

У колонках змісту (форма 2 ДСТУ Б А.2.4-4) вказують:

- у колонці "Позначення" - позначення чи порядковий номер опитувального листа (габарит­ного креслення);

 

 

 

9


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

у колонці "Найменування" - найменування опитувального листа (габаритного креслення) у
повній відповідності з найменуванням, яке вказано на опитувальному листі (габаритному крес-­
ленні);

у колонці "Примітка" - відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні
креслення).

11.3        У найменуванні опитувального листа (габаритного креслення) вказують познаку чи поряд-­
ковий номер у межах випуску та, за необхідності, у дужках позиційне обладнання, передбачене
основним комплектом робочих креслень марки ТМ.

11.4        Зміни в опитувальні листи (габаритні креслення) вносять згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 з
урахуванням додаткових вимог даного стандарту.

Зміни в опитувальні листи (габаритні креслення) вносять самостійно у межах кожного опиту­вального листа (габаритного креслення).

Відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні креслення), наводять у колонці "Примітка" змісту випуску опитувальних листів.

Таблицю реєстрації змін (форма 10 ДСТУ Б А.2.4-4) не виконують.

11.5        Випуск опитувальних листів записують у розділі "Документи, що додаються" відомості
документів, що додаються і на які посилаються, яка входить у загальні дані за робочими крес-­
леннями основного комплекту марки ТМ.

10


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА РОЗРІЗУ КРЕСЛЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ


.1            --.І          .__-!

 


 

 
 

1-1Рисунок А.1


11


ДСТУ Б А.2.4-12:2009

 

 

 
 

12


ДОДАТОК Б (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ СХЕМИ


ДОДАТОК В (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА РОЗРІЗУ КРЕСЛЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

Рисунок В.1

 

 
 

13


ДСТУБА.2.4-12:2009

 ДСТУ Б А.2.4-12:2009

Овал: 1014


ДОДАТОК Г (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ, РОЗРІЗІВ ТА СХЕМИ КРЕСЛЕНЬ УСТАНОВОКДСТУ Б А.2.4-12:2009

 

Рисунок Г.1

 

15

ДСТУ Б А.2.4-12:2009

Код УКНД 01.100.30, 91.140.10

Ключові слова: робоча документація тепломеханічних рішень котелень, склад та правила оформлення.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: