ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-23:2008. СПДБ. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21.611-85)

Система проектной документации для строительства

Централизованное управление энергоснабжением.

Условные графические изображения вида и условные буквенные обозначения содержания информации

System of project documents for building

Centralized power supply control. Graphical and letter designation of the type and contents of information

Чинний від 2010-01-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до умовних графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформації у кресленнях централізованого управління енергопоста­чанням.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні при­ладів і засобів автоматизації в схемах

ДСТУ 3651-97 Одиниці фізичних величин

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего при­менения (Зображення умовні графічні в схемах. Зображення загального застосування)

ГОСТ 1494-77 Электротехника. Буквенные обозначения основных величин (Електротехніка. Літерні позначення основних величин)

 

 

 

 

1


ДСТУ Б А.2.4-23:2008

З    ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1 Умовні графічні зображення виду інформації наведені у таблиці 1. Таблиця 1 - Умовні графічні зображення виду інформації

2


 

Закінчення таблиці 1


 

 

 

 
 

3

 

ДСТУ Б А.2.4-23:2008

 


ДСТУ Б А.2.4-23:2008

3.2 Умовні літерні позначення змісту інформації наведено в таблиці 2. Таблиця 2 - Умовні літерні позначення змісту інформації

 

Найменування

Позначення

1     Аварія

АВ

2    Несправність на пункті, що контролюється

НК

3    Несправність електрична

НЕ

4    Несправність не електрична

НН

5    Несправність трансформатора

НТ

6    Аварійна несправність трансформатора

AT

7    Несправність перетворювача

НП

8    Несправність двигуна

НД

9    Несправність приладу компенсації

НПК

10  Неправильний сигнал

НС

11   Двохпозиційна дія, що управляє

У

12   Сигналізація положення двохпозиційного

С

13  Загальна невідповідність

ЗН

14  Ушкодження приладу

УП

15  Ушкодження каналу зв'язку

УКЗ

16  Пожежна небезпека

ПН

17  Відчинення дверей на об'єкті, що не обслуговується

ВД

18   Готовність приладу

Г

19   Максимальний рівень рідини в дренажному приямку (дренажної води)

ДВ

20   Робота системної автоматики

РСА

21   Тиск масла в наповненому маслом кабелі

ТМ

22  Автоматичне включення резерву

АВР

23   Спрацьовування автоматичного частотного розвантаження

АЧР

24   Місцеве управління

МУ

Приклади побудови умовних графічних зображень виду та змісту інформації наведено в
додатку А.

Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації, які
відносяться до конкретних апаратів, обладнання або ділянок мережі, наносять на функціональні
або принципові схеми, що використовуються в системах централізованого управління енерго­
постачанням поруч із зазначеними апаратами, обладнанням або ділянками мереж у будь-якому
зручному для нанесення місці.

Умовні графічні зображення виду та умовні літерні позначення змісту інформації, які
відносяться до всього об'єкта, що контролюється, наприклад, загальні сигнали, сумарні телеви-­
мірювання, слід указувати на вільному місці креслення, переважно у лівому верхньому куті.

Приклади оформлення схем електропостачання та гарячого водопостачання з нанесенням
на них умовних графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформації
наведено в додатках Б і В.

4


ДСТУ Б А.2.4-23:2008

ДОДАТОК А (довідковий)

Приклади побудови умовних графічних зображень виду та змісту інформації Таблиця А.1

ДОДАТОК Б (довідковий)

Приклад оформлення схеми електропостачання з нанесенням на ній умовних графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформації

Рисунок Б.1 - Схема електропостачання з нанесенням умовних графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформаціїДОДАТОК В (довідковий)

Приклад оформлення схеми гарячого водопостачання з нанесенням на ній умовних графічних зображень виду та умовних літерних позначень змісту інформації

Рисунок В.1 - Схема гарячого водопостачання з нанесенням умовних графічних зображень виду

та умовних літерних позначень змісту інформації

Код УКНД 01.080.50, 27.010, 91.010.99

Ключові слова: вимір, інформація, регулювання, сигналізація, схема, умовні зображення, умовні позначення, управління


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: