ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-39:2008. СПДБ. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев'яних конструкцій

Система проектной документации для строительства

Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций

System of project documents for building

Building drawings. Rules of performance of drawings of wooden constructions

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює правила виконання робочих креслень дерев'яних будівельних конструкцій будинків і споруд усіх видів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (ЄСКД. Зображення графічні матеріалів і правила їх нанесення на кресленнях)

ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений (ЄСКД. Умовні зображення і позначення нерознімних з'єднань)

ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей (ЄСКД. Зображення спрощені і умовні кріпильних деталей)

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Креслення дерев'яних конструкцій необхідно виконувати з додержанням вимог ДСТУ Б А.2.4-7 та цього стандарту.

3.2 До складу креслень дерев'яних конструкцій, як правило, включають:

- креслення елементів дерев'яних конструкцій, що призначені для їх виготовлення у заводських умовах або на будівельному майданчику;

- креслення дерев'яних конструкцій, що призначені для проведення будівельно-монтажних робіт.

4 КРЕСЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

4.1 Креслення виконують у масштабах, що рекомендовані до використання:

- складальні (оглядові) креслення – 1:10; 1:20; 1:50;

- креслення виносних елементів і деталей – 1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:20.

4.2 Правила виконання ліній на кресленнях – згідно з ГОСТ 2.303. При цьому виконують суцільною прямою:

- товстою лінією – видимі контури на видах і розрізах;

- надтовстою лінією – клеєні з'єднання та арматуру у конструкціях.

4.3 Умовне графічне зображення деревини у розрізах треба наводити відповідно до ГОСТ 2.306. У разі потреби зображення інших деревних матеріалів допускається користування додатковими графічними умовними зображеннями.

4.4 Зображення з'єднань і кріпильних деталей слід виконувати відповідно до ГОСТ 2.313 та ГОСТ 2.315. Додаткові спрощені і умовні зображення у з'єднаннях наведені в таблиці 1.

4.5 Допускається елементи дерев'яних конструкцій на складальних кресленнях зображувати спрощено або схематично, доповнюючи їх виносними елементами у більшому масштабі з необхідним ступенем деталізації.

4.6 На кресленнях елементів наводять розміри та інші необхідні дані з виготовлення і контролю.

4.7 На кресленнях, за потреби, наводять вказівки стосовно антисептування, біо- та вогнезахисту.

Приклади виконання креслень елементів дерев'яних конструкцій наведені у додатку А.

Таблиця 1 – Спрощені і умовні зображення у з'єднаннях

 

Найменування з'єднання

Зображення

спрощене

умовне

На шпонках

На скобах

На конекторах

 

5 КРЕСЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5.1 Креслення виконують, як правило, у таких масштабах:

- креслення схем розташування елементів – 1:50; 1:100; 1:200;

- фрагменти – 1:50; 1:100;

- виносні елементи – 1:2; 1:5; 1:10; 1:20.

5.2 На схемах розташування елементи дерев'яних конструкцій зображають схематично – однією лінією чи контуром.

5.3 При виконанні схеми розташування елементи конструкцій зображають однією лінією вздовж осі елемента, в місцях монтажних з'єднань допускається лінію переривати. Елементи, які не можуть бути зображені однією лінією (стовпи і прогони у перерізах тощо), виконують контуром або умовними позначками   .

5.4 При виконанні елементів конструкцій на схемах розташування контурами всі елементи зображають по їх зовнішніх гранях.

5.5 При зображенні елементів конструкцій на схемах розташування використовують такі типи ліній:

- для елементів, які виконують однією лінією, – суцільну надтовсту лінію;

- для елементів, які виконують контуром або умовними позначками, – суцільну товсту лінію.

5.6 При зображенні елементів конструкцій на схемах розташування контуром використовують такі типи ліній:

- на видах – тонку суцільну лінію;

- у перерізах – товсту суцільну лінію.

5.7 Приклад виконання схеми розташування елементів дерев'яної конструкції наведений у додатку Б.

5.8 Приклад креслення анкерування дерев'яних конструкцій наведений у додатку В.


ДОДАТОК А

(довідковий)

Приклади виконання креслень елементів дерев'яних конструкцій

Рисунок А.1 – Дерев'яна складена балка на шпонках

 

а – клеєне вузлове з'єднання (1 – поздовжній елемент верхнього пояса,               2 и 3 – розкоси, 4 – з'єднувальний елемент із фасонкою);

б – цвяхове вузлове з'єднання (1 и 2 – розкоси, 3 – поздовжній елемент нижнього пояса)

Рисунок А.2 – Вузли дерев'яних конструкцій


ДОДАТОК  Б

(довідковий)


 

Рисунок  Б.1 – Приклад виконання схеми розташування елементів дерев'яної конструкції


ДОДАТОК  В

(довідковий)

А, В – позначення рядів анкерованих стояків;

1, 2, ... – позначення розташування головних несучих конструкцій

 

Рисунок В.1 – Приклад креслення анкерування дерев'яної конструкції


Код УКНД  01.100.30; 91.080.20

Ключові слова: дерев'яні конструкції, креслення будівельні, правила виконання


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: