ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-40:2009. СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні зображення на схемах та планах

Система проектной документации для строительства

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ

System of project documents for building

TELECOMMUNICATIONS. WIRE COMMUNICATION FACILITES.

GRAPHICAL SYMBOLS ON DIAGRAMS AND LAYOUTS

Чинний від 2010-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні умовні графічні зображення проводових засобів зв'язку, що застосовують на схемах та планах розвитку і побудови телекомунікаційних мереж.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2615-94 Електрозв'язок. Зв'язок цифровий та системи передачі цифрові. Терміни та визна­чення

ДСТУ 2616-94 Електрозв'язок. Апаратура передавання дискретних сигналів вторинних мереж бага­токанальна. Терміни та визначення

ДСТУ 2617-94 Електрозв'язок. Мережі та канали передавання даних. Терміни та визначення

ДСТУ 2621-94 Зв'язок телефонний. Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 2624-94 Зв'язок телефонний. Системи сигналізації. Терміни та визначення

ДСТУ 3256-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3257-95 Системи передавання волоконно-оптичні. Класифікація та умовні позначення

ДСТУ 3773-98 Мережа зв'язку цифрова первинна. Терміни та визначення

ДСТУ 3774-98 Система зв'язку національна єдина.Терміни та визначення

ДСТУ 4382:2005 Мережі електрозв'язку цифрові. Мережі синхронізації. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б.А.2.4-7:2009:СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

ГСТУ 45.011-98 Системи передавання волоконно-оптичні. Лінійні тракти. Норми на показники якості

ГСТУ 45.017-2001 Системи передавання волоконно-оптичні. Системи зі спектральним розділенням каналів та оптичними підсилювачами. Терміни та визначення

ГСТУ 45.023-2001 Цифрові мережі телекомунікацій. Фізичні і електричні характеристики інтер­фейсів

ГСТУ 45.031:2006 Мережі синхронізації. Канали та стики синхронізації. Вимоги щодо надання ка­налів та стиків синхронізації операторам телекомунікацій

ВБН В.2.2-33-2007 Відомчі будівельні норми України. Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж

ГОСТ 2.739-68 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные (ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Апарати, комутатори і станції комутаційні телефонні)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни, які застосовані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять наведені відповідно до Закону України "Про телекомунікації"; ДСТУ 2615; ДСТУ 2616; ДСТУ 2617; ДСТУ 2621; ДСТУ 2624; ДСТУ 3256; ДСТУ 3773; ДСТУ 3774; ДСТУ 4382; ГСТУ 45.017, а також відповідно до ре­комендацій міжнародного союзу електрозв'язку ITU-T: G.811; G.812; G.813.

4          ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

АРМ     - автоматизоване робоче місце

АРП     - автоматичне регулювання підсилення

АСП     - аналогова система передавання

AT        - автотрансформатор

АТС      - автоматична телефонна станція

АТСДК- автоматична телефонна станція декадно-крокова

АТСК    - автоматична телефонна станція координатна

АТСКЕ- автоматична телефонна станція квазіелектронна

АЦСП   - абонентська цифрова система передачі

БЗС     - блок забезпечення синхронізації

БС       - базова станція

БлС     - блок-станція проводового мовлення

ВАМ     - виносний абонентский модуль

ВВВхС- вузол вихідних/вхідних сполучень

ВВС     - вузол вихідних сполучень

ВВхС   - вузол вхідних сполучень

ВВхСМ- вузол вхідних сполучень міжміських

ВЗЗЛ   - вузол замовно-з'єднувальних ліній

ВЗЛ     - вузол з'єднувальних ліній

ВЗПМ   - внутрішньозонова первинна мережа

ВКМ     - виносний комутаційний модуль

ВоПС   - виокремлений пристрій синхронізації

ВОСП   - волоконно-оптична система передавання

ВПС     - вбудований пристрій синхронізації

ВС       - вузлова станція сільської телефонної мерержі

ВСП     - вузол сільсько-приміський

ВСС     - вузол спецслужб

ВУВТС- вузол установсько-виробничих телефонних станцій

ДЖ       - дистанційне живлення

ДПП     - допоміжний підсилювальний пункт

ЗЛ        - з'єднувальні лінії

ЗМ       - звукове мовлення

ІП         - інформаційний пункт

КБС     - контролер базової станції

КВП     - пункт контрольно-вимірювальний

КМР     - комутатор мережі радіодоступу

КнПС    - пункт сигналізації кінцевий (початковий, призначення)

КС        - прикінцева станція сільської телефонної мережі

КЧ        - контрольна частота

ЛОП     - лінійний оптичний підсилювач

ЛС       - ланка сигналізації

МАК     - мультисервісний абоненський концентратор

МЗТС   - міжзонова транзитна станція

ММП    - мережа магістральна первинна

МЦК     - міжнародний центр комутації

НПП     - підсилювальний пункт, що не обслуговується

НРП     - регенераційний пункт, що не обслуговується

ОП ВОСП - оптичний підсилювач ВОСП

ОпО ЦСК - опорне обладнання цифрової системи комутації

ОПП     - підсилювальний пункт, що обслуговується

ОПС     - опорна станція

ОПсС   - опорна підсилювальна станція проводового мовлення

ОПТС   - опорно-транзитна станція

ПДС     - первинне джерело синхронізації

ПК        - персональний комп'ютер

ПкМС   - прикінцева міжміська станція

ПкП      - прикінцевий пункт

ПкС      - прикінцева станція

ПМ       - проводове мовлення

ПМК     - пункт мультиплексування та кроскомутації

ППС     - пристрій синхронізації первинний

ПРВВ   - пункт регенерації та вводу-виводу каналів

ПРСС   - пристрій розмножування сигналів синхронізації

ПС       - підстанція

ПсС      - підсилювальна станція проводового мовлення

ПС-В    - пристрій синхронізації ведений

ПС-М    - пристрій синхронізації місцевого вузла

ПС-П    - пристрій синхронізації провідний

ПС-СЦІ- пристрій синхронізації обладнання СЦІ

ПС-Т     - пристрій синхронізації транзитного вузла

ПЦІ      - плезіохронна цифрова ієрархія

ПЩ       - проміжний щит переключення

РАТС   - районна автоматична телефонна станція

РЗЛ     - реле з'єднувальних ліній

ДСТУ Б А.2.4-40:2009

PC       - рухома станція

РТ        - радіотермінал

РЦУ     - регіональний центр управління

СП       - система передавання

СРК     - система передавання зі спектральним розділенням каналів

СТМ     - сільська телефонна мережа

СЦІ      - синхронна цифрова ієрархія

ТМ       - телевізійне мовлення

ТП        - трансформаторна підстанція

ТПО     - трансформаторна підстанція однопроменевого живлення

ТПС      - транзитний пункт сигналізації

ТрП      - транзитний пункт

ТС        - транзитна станція

ТЧ        - тональна частота

УВАТС- установсько-виробнича АТС

ФВЧ     - фільтр високих частот

ФНЧ     - фільтр низьких частот

ЦАТС   - цифрова автоматична телефонна станція

ЦВСС   - цифровий вузол спецслужб

ЦКМЗ   - центр комутації мобільного зв'язку

ЦКРЗ   - центр комутації рухомого зв'язку

ЦКСМ  - центр комутації стільникової мережі

ЦС       - центральна станція сільської телефонної мережі

ЦСП ІКМ          - цифрова система передавання з імпульсно-кодовою модуляцією

ЦСПМ  - центральна станція проводового мовлення

ЦУ       - центр управління

ACD     - Automated Call Distributor

AG       - Access Gateway

ATM     - Asynchronous Transfer Mode

BS       - Base Station

BSC     - Base Station Controller

CM       - Combiner

CWDM- Coarse Wavelength Division Multiplexing

DCN     - Data Communications Network

DDF     - Digital Distribution Frame

DNU     - Do not use

DPC     - Destination Point Code

DSL     - Digital Subscriber Line

DSLAM            - DSL Access Multiplexer

DWDM- Dence Wavelength Division Multiplexing

E          - Ethernet

ETSI     - European Telecommunications Standard Institute

FE        - Fast Ethernet

FTTH    - Fiber To The Home

GbE     - Gigabit Ethernet

GPS     - Global Positioning System

 

4


ДСТУ Б А.2.4-40:2009

IAD      - Integrated Access Device

IP         - Internet Protocol

ISDN    - Integrated Service Digital Network

ITU-T    - International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization sector

IVR       - Interactive Voice Response

LM       - Local Manager

LNC      - Local Node Clock

LSR      - Label Switching Router

MD       - Mediation Device

MDF     - Main Distribution Frame

MG       - Media Gateway

MPLS   - Multiprotocol Label Switching

MS       - Mobile Station

MSC     - Mobile Service Switching Center

NE       - Network Element

NM       - Network Manager

ODF     - Optical Distribution Frame

OPC     - Origination Point Code

OS       - Operations System

P2P      - Point-to-Point

PDH     - Plesiochronous Digital Hierarchy

PON     - Passive Optical Network

PRC     - Primary Reference Clock

PRS     - Primary Reference Source

QA       - Q-Adapter

QL        - Quality Level

RM       - Regional Manager

SASE   - Stand Alone Synchronization Equipment

SDH     - Synchronous Digital Hierarchy

SEC     - SDH Equipment Clock

SEP     - Signalling End Point

SG       - Signalling Gateway

SL        - Signalling Link

SSU     - Synchronization Supply Unit

SSw     - Softswitch

STM     - Synchronous Transport Module

STP      - Signalling Transfer Point

TDM     - Time Division Multiplexing

TMN     - Telecommunication Management Network

TNC      - Transit Node Clock

TRP      - Transponder

TSC      - Transit Service Switching Center

VC       - Virtual Container

WDM    - Wavelength Division Multiplexing

WS       - Workstation

ДСТУ Б А.2.4-40:2009

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Споруди та пристрої, що проектуються, зображують на планах та схемах розвитку та побу-­
дови телекомунікаційних мереж із застосуванням умовних графічних зображень, які встановлені
цим стандартом.

Розміри умовних зображень не регламентуються, вибираються в залежності від насиче-­
ності схем, масштабів планів та з урахуванням забезпечення чіткості зображень.

Зображення діючих споруд та пристроїв виконують суцільною тонкою лінією, а проектованих -суцільною або штриховою лінією у 2-3 рази товще ніж зображення діючих.

За необхідності біля зображень, для яких в таблицях відсутні додаткові вимоги, на схемах та планах наводяться типи станції, апаратури та пристроїв, їх ємність, порядкова нумерація та інші параметри.

5.3       Приклади застосування умовних зображень на схемах організації зв'язку з використанням
цифрових та аналогових систем передавання, синхронізації та управління наведені в додатках А,
Б, В, Г.

Абетковий покажчик умовних зображень та бібліографія наведені в додатках Д, Е.

Застосовані умовні зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхідно пояснювати на
креслениках.

Умовні графічні зображення споруд та пристроїв цифрових мереж наведені у таблицях
1-10, а діючих аналогових мереж -у таблицях 11-14.

Аналогове обладнання для розвитку телекомунікаційних мереж на даний час вже не засто-
вують, тому у таблицях 11, 12, 14 відсутні зображення проектованих споруд та пристроїв.

ДОДАТОК Е

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 p. № 1280-IV

КНД 45-074-97 Системи передавання цифрові. Норми на параметри основного цифро-­
вого каналу і цифрових трактів первинної мережі зв'язку України

КНД 45-076-98 Системи автоматизованого телефонного зв'язку для мереж загального
користування. (САТфЗ). Основні положення

КНД 45-159-2004 Міжстанційна система сигналізації № 7 для телефонної мережі загаль-­
ного користування України. Структура. Основні положення

КНД 45-162-2000 Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ України. Час-­
тина 2. Правила технічної експлуатації апаратури, обладнання, трактів та каналів передавання

Стандарт підприємства. Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком". Технічні вимоги
до мережі синхронізації транспортної мережі СЦІ ВАТ "Укртелеком". - Київ, 2002

Державний комітет зв'язку та інформатизації України. Концепція побудови та структур-­
на схема мережі синхронізації України. - Київ, 2002

Державний комітет зв'язку та інформатизації України. Концепція конвергенції телефон­-
них мереж і мереж з пакетною комутацією в Україні. - Київ, 2003

Бакланов І. SDH → NG SDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. Мет-
ротек. - Москва, 2006

Гольдштейн Б.С, Фрейнкман В.А. Call-центры и компьютерная телефония. СПб:БХВ -
Санкт-Петербург, 2002

Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Softswith, СПб:БХВ - Санкт-Петербург, 2006

Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Технология и протоколы MPLS. СПб:БХВ - Санкт-Петер-­
бург, 2005

Давыдкин П.Н., Колтунов М.Н., Рыжков А.В. Тактовая сетевая синхронизация. Эко-трендз. -
Москва, 2004

Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. Центры облуживания вызовов (Call Centre).
Эко-трендз. - Москва, 2002

Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. ІР-телефония. Эко-трендз. - Москва, 2001

Стеклов В.К., Кільчицький Є.В. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій.
- Київ "Техніка", 2002

Шмалько А.В. Цифровые сети связи: основы планирования и построения. Эко-трендз. -
Москва, 2001

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Затвер-­
джені Міністерством екології та природних ресурсів України. - Київ, 2001 рік

ГОСТ 21.406-88 Система проектной документации для строительства. Проводные средства
связи. Обозначения условные графические на схемах и планах

СТ СЭВ 160-75 ЕСКД СЭВ Обозначения условные графические линий електроснабжения и
связи

ДСТУ 4196:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби.
Кабельні розподільчі системи. Частина 1. Характеристики системи. Методи вимірювання

ДСТУ 4201:2003 Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби.
Кабельні розподільчі системи. Частина 6 - Оптичне обладнання. Загальні технічні вимоги. Методи
вимірювання (MOD)

ГОСТ 28324-89 Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания.
Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования

Волков СВ. Сети кабельного телевидения. - М.: Горячая линия - Телеком, 2004. - 616 с.Національні стандарти України. Національна стандартизація. ДСТУ 1.1:2003, ДСТУ 1.2:2003,
ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 1.6:2004, ДСТУ 1.11:2004

Рекомендація ITU-T G.811 (09/97) Timing characteristics of primary reference clocks (Характе-­
ристики первинних пристроїв синхронізації)

Рекомендація ITU-T G.812 (06/98) Timing requirements of slave clocks suitable for use as node
clocks in synchronization networks (Вимоги до сигналів на виходах ведених пристроїв синхронізації,
що є придатними для використання на вузлах мережі синхронізації)

Стандарт ETSI EN 300 462-7-1 V1.1.2 (2001-06) Transmission and Multiplexing (TM); Generic
requirements for synchronization networks; Part 7-1: Timing characteristics of slave clocks suitable for
synchronization supply to equipment in local node applications (Передача та мультиплексування; за­-
гальні вимоги до синхронізації мереж; частина 7-1: Характеристики синхронізації ведених при­-
строїв, що є придатними для забезпечення синхронізації обладнання місцевого вузла)

Рекомендація ITU-T G.813 (08/96) Timing characteristics of SDH equipment slave clocks (SEC)
(Характеристики ведених пристроїв синхронізації (SEC), що входять до складу обладнання СЦІ)

Ключові слова: умовні графічні зображення, споруди та пристрої проводового електрозв’язку, цифрові та аналогові мережі, системи синхронізації, сигналізації та управління, проводове звукове мовлення,кабельне телебачення.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: