ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДБН А.3.1-5-96. Зміна N1. Організація будівельного виробництва.

Оцените
(0 голосов)

Скачать ДБН А.3.1-5-96. Зміна N1. Організація будівельного виробництва.

Про затвердження Зміни N1 до ДБН А.3.1-5-96

Наказ від 22 серпня 2005 р. № 140

З метою реалізації державної регуляторної політики і на підставі рішення науково-технічної ради Держбуду України від 19 серпня 2005 року № 48 наказую:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2005 року Зміну № 1 до ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", розроблену Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (НДІБВ).

2. Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) передати до 25 серпня 2005 року сформовану справу  нормативного документа до Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) для реєстрації у встановленому порядку.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення (М.Омельяненко) забезпечити розміщення даного наказу на сайті та його публікацію в Інформаційному бюлетені Комітету.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету А.Беркуту.

 

Т.в.о. Першого заступника

Голови Комітету

Ю.Казмірук

*          *         *

Зміна №1   ДБН А.3.1-5-96

Т Е К С Т

Пункт 1.1, шостий абзац викласти в новій редакції:

„– дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці”, пожежної безпеки – відповідно до „Правил пожежної безпеки в Україні” - НАПБ А.01.001-204”

Пункт 1.2 викласти в новій редакції:

„До початку виконання будівельно-монтажних робіт (у тому числі, підготовчих) на об'єкті замовник повинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт у органах державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у порядку, встановленому „Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 р. № 273 (зареєстрований Міністерством юстиції України 25.12.2000 р. за № 945/5166), а також передати підрядній організації будівельний майданчик і оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його повноцінного використання (якщо договором підрядуне передбачено інше). При реконструкції (технічному переоснащенні діючих підприємств) замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті”.

Пункт 1.3, другий абзац, виноска до слова „проект" – викласти в новій редакції:

„* Тут і надалі термін „проект" означає проектно-кошторисну документацію, розроблену для конкретного об'єкта будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 „Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.”

Пункт 1.17, перший абзац викласти в новій редакції:

„Приймання-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) здійснюється відповідно до вимог "Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 р. № 1243, а також "Форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", "Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям

при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", "Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житловихбудинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб”, затверджених наказом Держбуду України від 27.01.2005 р.№ 21.Приймання-передача об'єкта оформляється актом, підписання якого визначає момент його передачі у власність замовника.

Пункт 2.2, перший абзац, початок абзацу викласти в новій редакції:

„Загальна організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва здійснюється відповідно до положень документа "Про загальні умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668. До цього виду підготовки відносяться: ..." і далі за текстом.

Пункт 2.2 другий абзац викласти в новій редакції:

„Права та обов'язки замовника, підрядника та інших учасників інвестиційного процесу щодопідготовки будівельного виробництва визначаються умовами договорів підряду з урахуванням вимог, визначених у проектно-технологічній документації”.

Пункт 8.7 перший абзац  викласти в новій редакції:

„Приховані роботи підлягають огляду, про що складається акт за формою, наведеною у додатку 9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видів робіт та конструкцій, на які повинні складатись акти огляду прихованих робіт, наведено у додатку 10. На вимогу інвестора складаються

також акти огляду прихованих робіт на спеціальні види робіт та конструкцій, що визначаються відомчими нормами на проектування та виконання робіт”.

Пункт 9.4 викласти в новій редакції:

„Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащення діючих підприємств необхідно враховувати результати обстежень, оцінки й паспортизації технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до Правил обстеження, визначених відповідними нормативними актами”.

По всьому тексту ДБН замінити у відповідних відмінкахслова:

„контракт на будівництво об'єкта" на „договір підряду на будівництво об'єкта"; „технічне переозброєння підприємств" на „технічне переоснащення діючих підприємств".


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: