ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийЗміна № 4 до ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

Оцените
(2 голосов)

Скачать Зміна № 4 до ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

Зміна № 4 ДБН 360-92**

ТЕКСТ ЗМІНИ

 Примітку 1 пункту 3.6  викласти у новій  редакції:

«При плануванні забудови у сейсмічнонебезпечних районах слід керуватись положеннями   ДБН В.1.1-12».

Пункт 3.13 після слів «(розділ 10), протипожежних вимог,»доповнити словами «крім того, і від гаражів».

Абзаци перший та другий пункту 1* додатку 3.1. викласти у наступній редакції:

«Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, багатоповерховими гаражами треба приймати за таблицею 1 (числівник), а між виробничими, сільськогосподарськими будинками, спорудами – відповідно до вимог чинних норм.

Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будинків промислових підприємств, багатоповерхових гаражів до виробничих, сільськогосподарських будинків і споруд треба приймати згідно з таблицею 1 (знаменник)».

Додаток 3.1. доповнити пунктом 9 наступного змісту:

«До введення в дію окремих норм на проектування механізованих (автоматизованих) гаражів питання їх протипожежного захисту (влаштування шляхів евакуації, застосування автоматичних установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, водопостачання для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння, влаштування протидимного захисту, систем оповіщення про пожежу, вогнезахист будівельних конструкцій тощо) повинні врегульовуватися шляхом розроблення комплексу проектних рішень забезпечення протипожежного захисту на кожний окремий гараж, погоджених з органами державного пожежного нагляду».

Абзац п’ятий  пункту 6.3 вилучити.

У пункті 7.2. після слів «Пропускну здатність мережі вулиць, доріг і транспортних пересікань, кількість місць зберігання автомобілів слід визначати, виходячи з»додати слово «прогнозованого»; значення «200-250»замінити на «280-350», «3-4»  на  «4-5»,  «4-5»  на «2-3», «2-3» на «3-4»; перед словами «25-40 вантажних автомобілів залежно від складу парку»  додати слово «та». Пункт доповнити новими абзацами наступного змісту: «Мототранспортні засоби повинні враховуватися з приведенням їх до одного розрахункового типу (легковому автомобілю) з використанням наступних коефіцієнтів:

легковий автомобіль – 1 (1 умовне машино-місце зберігання);

мотоцикли та моторолери з колясками, мотоколяски – 0,5 (2 одиниці на 1 умовне машино-місце зберігання);

мотоцикли та моторолери без колясок – 0,25 (4 одиниці на 1 умовне машино-місце зберігання);

мопеди, велосипеди – 0,1 (10 одиниць на 1 умовне машино-місце зберігання).

Коефіцієнти приведення  інших транспортних засобів до легкового автомобіля при визначенні розрахункової інтенсивності руху на вулицях і дорогах приймаються згідно з ДБН В.2.3-4.

Рівень автомобілізації на першочерговий період визначається розрахунком, в основу якого закладаються досягнутий рівень автомобілізації, тенденція росту кількості автомобілів у даному місті, соціально-економічні передумови розвитку міста та регіону в цілому.»

Пункт 7.27 У примітці 1 до таблиці 7.1  після слів «До житлових будинків заввишки 9 поверхів і більше та до громадських будинків» додати слово «і гаражів»; після слів «з двох поздовжніх сторін багатосекційних житлових будинків та громадських будинків»доповнити словом «і гаражів».

Останнє речення примітки 1 викласти у новій редакції: «До житлових, громадських будинків, гаражів меншої поверховості допускається влаштування проїздів з однієї поздовжньої сторони».

Таблицю 7.1 доповнити приміткою 5* наступного змісту:

«При реконструкції магістральних вулиць і доріг, що знаходяться в стисненихумовах  капітальної забудови, особливо в центральних історично сформованих районах міст, ширину їх смуг руху при відповідному обґрунтуванні допускається зменшувати до 3,5 м , а житлових вулиць – до 3 м».

Пункт 7.43 доповнити третім абзацом та таблицею наступного змісту:

«При розробленні проектної документації на будівництво житлових комплексів та окремих житлових будинків, залежно від передбачуваної їх категорії за рівнем комфорту та соціальної спрямованості, конкретизується прийнята в містобудівній документації потреба в машино-місцях для цих будинків та тип гаража чи відкритої автостоянки  з використанням даних таблиці 7.4 а».

 

Таблиця 7.4 а

з/п

Тип житлового будинку і квартир за рівнем комфорту та соціальної спрямованості

Кількість машино-місць на  двох- або більшекімнатну  квартиру

для постійного зберігання автомобілів

для тимчасового зберігання автомобілів (гостьові стоянки)

1

Житлові будинки, що розміщуються у  зонах     міста:

 центральній

 серединній

 периферійній

 

 

1,0

0,8

0,5

 

 

0,1

0,1

0,1

2

Доступне житло, що будується за державної підтримки

0,4

0,1

3

Житловий фонд соціального призначення (соціальне житло)

0,1

0,1

 

Примітка 1.Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з використанням коефіцієнта 0,5.

Примітка 2.В умовах реконструкції кількість машино-місць на квартиру при відповідному обґрунтуванні допускається зменшувати, але не більше ніж на 20 %.

Пункт 7.44 кінець речення доповнити словами«при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог щодо планування придомової території та площі озеленення».

Пункт 7.45 викласти в новій редакції:«У житлових районах із новою багатоповерховою забудовою пріоритетним типом гаражів для постійного зберігання індивідуальних легкових автомобілів повинні бути окремо розташовані багатоповерхові наземні (до 9 поверхів), підземні (до 5 поверхів) та комбіновані наземно-підземні, в тому числі і механізовані (автоматизовані) гаражі. Допускається влаштування гаражів, вбудованих  у перші, цокольні й підвальні поверхи багатоповерхових житлових будинків, а також відкритих автостоянок із наступним їх перевлаштуванням у гаражі різного типу.

В умовах житлової забудови до 5 поверхів постійне зберігання легкових автомобілів має здійснюватись у малоповерхових (до 3 поверхів) окремо розташованих наземних, підземних та наземно-підземних, у тому числі й механізованих (автоматизованих) гаражах найпростіших типів, а також на відкритих автостоянках, розміщуваних на непридатних під іншу забудову ділянках.

При розміщенні об’єктів у центральних історично-сформованих районах крупніших, крупних та великих міст будівництво житлових будинків необхідно передбачати лише з підземними гаражами».

Примітка до пункту залишається.

Пункт 7.47*. У першому абзаці значення в дужках «150-180 легкових автомобілів на 1000 жителів» замінити на «п.7.2», в кінці абзацу слово «швидкісних» вилучити, після слів «автомобільних доріг» додати слова «безперервного руху».

Доповнити пункт 7.47* третім абзацом  наступного змісту:

«Збільшення кількості машино-місць на існуючих боксових гаражах та на відкритих автостоянках може здійснюватися шляхом поступової надбудови над ними  двох-трьох поверхів при дотриманні санітарно-гігієничних вимог до їх облаштування (умови захисту від шуму, розсіювання атмосферного повітря, дотримання санітарних розривів)».

Пункт 7.48викласти в новій редакції: «Необхідну для влаштування гаражів і відкритих автостоянок площу земельних ділянок приймати згідно з ДБН В.2.3-15.

Примітка. Для механізованих (автоматизованих) гаражів розмір земельної ділянки  визначається залежно від типу передбачуваного механізованого  (автоматизованого) пристрою».

Пункт 7.49* викласти в редакції:«Кількість в’їздів і виїздів та найменшу відстань до в’їздів на ділянки  гаражів і відкритих автостоянок та виїздів із них слід приймати згідно з ДБН В.2.3-15, а проїзди до них - згідно з       п. 5.29 ДСП 173-96».

Пункт 7.50. У таблиці 7.5 позначення «**)» вилучити;

примітку 3 викласти в новій редакції:

«Протипожежні відстані від гаражів до житлових і громадських будинків та між гаражами слід приймати за Додатком 3.1»;

у примітці 5* після слів «Проектування і розміщення приміщень для зберігання автомобілів із газопаливною системою під житловими, громадськими і адміністративними будинками»додати слова  «а також в окремо розташованих  підземних гаражах та в наземних гаражах закритого типу».

Пункт 7.51 викласти в новій редакції:

«Основним типом споруд для тимчасового зберігання легкових автомобілів працівників і відвідувачів загальноміського центру, громадських комплексів та окремих будинків і споруд, розміщуваних  у різних функціональних зонах міст, включаючи й перехоплюючі стоянки, що розміщуються з метою розвантаження центральної частини в периферійній та серединній  зонах міст у вузлах пересадки на швидкісні види внутрішньоміського пасажирського транспорту (метро, трамвай, залізниця), повинні бути окремо розташовані наземні, підземні, наземно-підземні, вбудовано/прибудовані в перші, цокольні й підземні поверхи в/до громадських будинків (за винятком будинків закладів охорони здоров’я, фізичної культури, дитячих дошкільних установ, дитячих будинків, установ культури, мистецтва та громадського харчування), в тому числі й мало- та середньоярусні механізовані (автоматизовані) гаражі, а також тимчасові відкриті автостоянки. У межах  територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах історичної забудови міст необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів. Розрахункову кількість машино-місць на  автостоянках і в гаражах біля громадських комплексів, закладів, окремих будинків і споруд масового відвідування необхідно приймати за даними таблиці 7.6.

Таблиця 7.6

 

з/п

 

Громадські будинки і споруди масового відвідування

 

Розрахункова одиниця

 

Кількість

машино-місць

 

1

Установи управління,

громадські, наукові, проектні, фінансові та юридичні організації:
державного та
загальноміського значення

районні

 

На 100 працюючих

 

 

 

 

15-20

10-15

2

Одно- та багатофункціональні окремі будинки, комплекси (центри) комерційно-ділової діяльності (адміністративно-ділові та бізнес-центри, офісні комплекси), площею більше 100 м2

На 100 працюючих та одночасних відвідувачів

5-10

 

 

 

 

 

3

Вищі та середні навчальні заклади

На 100 викладачів та співробітників

 

На  100 студентів

 

10-15

 

3-5

Підприємства торгівлі та громадського харчування:

 

4

Ресторани і кафе

На 100 місць у залі

8-10

Торгові   центри, універмаги, універсами (супермаркети), магазини  з площею торгових залів, м2:
          100- 500

                500 -2000

 2000-5000

          понад 5000

Спеціалізовані магазини з виставковими залами

На 100 м2 торгової площі

 

 

 

 

 

 

На 100 м2 торгової площі

 

 

 

 

 

1-2

2-3

3-5

5-8

1-2

Ринки

На 50 торгових місць

20-25

Заклади відпочинку, культури та мистецтва:

5

Театри, цирки, кінотеатри, концертні зали, будинки творчості, бібліотеки, музеї

Розважальні та виставкові центри і приміщення, культові споруди

На 100 місць у залах чи одночасних відвідувачів

На 100 відвідувачів

15-20

15-20

Парки культури та відпочинку

На 100 відвідувачів

5-7

Лікувально-профілактичні заклади:

6

Лікарні, диспансери, пологові будинки

На 100 ліжок

10-15

 

Поліклініки

На 100 відвідувачів

10-15

Готелі

7

Готелі вищих категорій

(*****, **** )

На 100 номерів

15-20

Готелі нижчих категорій

(***, ** та *)

На 100 номерів

10-15

Мотелі

На 100 номерів

100

8

Підприємства побутового обслуговування населення (будинки побуту, хімчистки, лазні)

На 100 працюючих та одночасних відвідувачів

 

5-8

9

Спортивні будівлі і споруди, стадіони, зали і басейни

На 100 відвідувачів та обслуговуючого персоналу

6-10

10

Вокзали залізничного, річкового, морського, автомобільного і повітряного транспорту

На 100 пасажирів, які прибувають у годину „пік” та обслуговуючого персоналу

15-20

 

У Примітці 1 до таблиці 7.6 вилучити п.п. 3, 5, 6; значення в дужках«100-150» та «180-250» замінити відповідно на « до 280» та «280-350».

У примітці 2* після слів «окремих будинків і споруд масового відвідування» додати слова «а також на автостоянках і в гаражах для постійного зберігання автомобілів», а в другому реченні після слів «Місткість їх визначається залежно від загальної місткості автостоянки» додати слово  «чи гаража».

Таблицю 7.6 доповнити новими примітками 3*, 4*, 5*, 6*, 7* наступного змісту:

Примітка 3*. Розрахункова кількість машино-місць враховує зберігання усіх категорій легкових автомобілів, включаючи й мототранспортні засоби (п. 7.2).

Примітка 4*. Залежно від місцевих умов і при відповідному обґрунтуванні розрахункову кількість машино-місць допускається збільшувати або зменшувати, але не більше ніж на 20%.

Примітка 5*. У разі розміщення в громадських будинках і спорудах різних за функціональним призначенням об’єктів масового відвідування розрахунок загальної потреби в машино-місцях біля них здійснюється, як сума для кожного з цих об’єктів.

Примітка 6*. Стоянки установ та організацій з малою кількістю машино-місць рекомендується групувати у стоянки загального користування місткістю не менше 20 машино-місць.

Примітка 7*. Зональна (периферійна, серединна та центральна зони) кількість та впорядкування машино-місць для тимчасового зберігання автомобілів повинні зменшуватися у напрямку від периферії  до загальноміського центру крупніших, крупних та великих міст.

Пункт 7.52. Таблицю 7.7 викласти в новій редакції:

 

Таблиця 7.7

Підприємства та комплекси

Розрахункова одиниця

Кількість машино-місць

Промислові підприємства

На 100 працюючих у двох суміжних змінах

7-10

Підприємства та установи комунального господарства

На 100 працюючих

7-10

Склади та складські комплекси

На 100 працюючих

5-8

 

Пункт 7.54*. Перший абзац в кінці доповнити словами«приймаючи параметричний ряд підприємств та розміри їх земельних ділянок згідно з чинними нормативними документами».

Пункт 7.61*. Рядок 4 таблиці 7.9* викласти в наступній редакції  «гаражі та автостоянки».

 

Перелік використаних нормативних документів

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення

ДБН В. 2.3-4: 2007 Автомобільні дороги

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДСП 173-96 Санітарні правила планування і забудови населених пунктів


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: