ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компаній



Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Вступ

1.  Випуск 2 „Малярні роботи" Збірника ГН 8 „Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі – Випуск 2) включає норми часу (далі – норми) на виконання малярних та супутніх робіт.

2.  Якість конструкцій будівель та споруд, на яких потрібно виконати малярні роботи, повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил.

3.  Будівельні матеріали, що застосовуються для виконання малярних робіт, повинні відповідати вимогам технічних умов та стандартів.

4.  Основні вимоги щодо якості виконання малярних робіт, допустимі відхилення, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо, наведено в технічній частині та главах цього випуску .

5.  Тарифікацію робіт та професій, наведених у Випуску 2, виконано згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249, від 21 лютого 2000 року № 32 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9, від 10 травня 2006 року № 163 та від 5 грудня 2006 року № 399 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (з урахуванням змін і доповнень).

6.  Роботи, передбачені нормами, необхідно виконувати з дотриманням правил і норм з охорони праці.

7.  Загальні положення щодо розроблення норм наведено у Загальній частині Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженій наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року № 8.

8.Нормами враховано виконання таких допоміжних операцій:

переставляння та пересунення в межах однієї секції столиків-помостів з перестеленням під ними щитів, драбинок та приставних драбин при обробленні внутрішніх поверхонь конструкцій висотою до 3,5 м;

запобігання пошкодженню та забрудненню санітарно-технічних приладів, віконного скла, столярних виробів тощо із застосуванням простих підручних засобів;

переміщення матеріалів на відстань до 30 м, приведену до горизонталі. Переміщення матеріалів на відстань більшу 30 м слід нормувати за збірником ГН 1 „Внутрішньобудівельні транспортні роботи".

9.Нормами передбачено виконання робіт на висоті до 3,5 м.

При обробленні поверхонь на висоті понад 3,5 мз переміщенням готових пересувних помостів до норм застосовується коефіцієнт 1,25.

10.Нормами не враховано установлення та переставлення риштувань, суцільних стрічкових та інших непересувних типів помостів, яке слід нормувати за збірником ГН 6 „Теслярські та столярні роботи в будівлях і спорудах”.

11.Нормами передбачено виконання робіт у приміщеннях з площею підлоги понад 5 м2. При виконанні робіт у приміщеннях з площею підлоги до 5 м2до норм застосовується коефіцієнт 1,5 (крім обумовлених випадків).

12.У разі відсутності підіймачів вантажо-пасажирських будівельних для переміщення робітників у будівлях вище дев'ятого поверху до норм застосовується коефіцієнт 1,05, вище п'ятнадцятого поверху –коефіцієнт 1,1.

13.  Норми часу обчислюються в людино-годинах на прийняту в конкретному параграфі одиницю виміру.

На виконання механізованих робочих процесів, крім норм часу на виконання конкретного виду робіт робітниками, у дужках без зазначення найменування наводяться в окремому рядку (графі) норми часу машин у машино-годинах, як це наведено в таблицях 4-7 § 8-2-1 „Фарбування внутрішніх поверхонь приміщень".

14.    З метою стислості викладення назву професії „маляр (будівельні роботи)" у Випуску 2 скорочено на „маляр".

Примітка. Випуск 2 Збірника ГН 8 „Опоряджувальні роботи" складається з окремих параграфів.

Параграф має назву роботи та відповідний шифр, який складається із трьох цифр. Перша цифра шифра показує номер збірника, друга –номер випуску, третя –певний параграф у цьому збірнику. Наприклад, § 8-2-21 „Оброблення швів" означає, що норму часу на зазначену роботу наведено у Збірнику ГН 8 „Опоряджувальні роботи", Випуску 2 „Малярні роботи", за параграфом – 21.

Параграфи мають такі складові:

вказівки щодо виконання робіт (у разі потреби);

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій із зазначенням засобів механізації, що застосовуються, інструменту, будівельних матеріалів тощо (у разі потреби);

склад ланки виконавців (професії, тарифні розряди, чисельність);

величини норм у людино-годинах;

примітки (у разі потреби).

Технічна частина

1.Нормами Випуску 2 передбачено виконання робіт з підготовки та опорядження поверхонь, що виконуються відповідно до вимог будівельних норм та правил на типові технологічні операції готовими фарбувальними, ґрунтувальними, шпаклювальними та іншими сумішами, за винятком випадків, обумовлених у відповідних параграфах.

2.Обмірювання виконаних робіт, за винятком обумовлених випадків, виконується за площею дійсно обробленої поверхні з урахуванням її рельєфу та вирахуванням необроблених місць. Для визначення площі дійсно оброблених поверхонь необхідно користуватися вихідними даними, наведеними у додатку.

3.Крім основних робіт, норми враховують такі додаткові операції:

заливання шпаклівок та масляних сумішей водою;

перемішування та проціджування готових сумішей;

підготовка, переміщення та регулювання фарбопультів, пістолетів, агрегатів безповітряного розпилення високого тиску, фарбонагнітальних бачків, інших пристроїв та заправлення їх фарбувальними сумішами, а також підтримання тиску в резервуарі при роботі ручними фарбопультами та промивання рукавів;

розмічання поверхні та відбивання шнуром меж оброблення;

підправлення щіткою або валиком місць, що залишилися незафарбованими при фарбуванні механізованим способом.

4.Шорсткі поверхні, що підлягають фарбуванню, загладжуються, а всі допустимі тріщини на них розшиваються та зашпаровуються шпаклівкою на глибину не меншу ніж 2 мм.

Залежно від якості, поверхні, що підготовляються для фарбування, поділяються на такі чотири групи:

перша –поверхні, що не потребують оброблення шпаклівками;

друга –поверхні, облицьовані деревино-волокнистими плитами, а також інші, на 15 % площі яких виконується зашпаровування тріщин та шпаклювання;

третя –оштукатурені та інші поверхні, на 35 % площі яких виконується зашпаровування тріщин та шпаклювання;

четверта –поверхні, на всій площі яких виконується зашпаровування тріщин та шпаклювання.

5.Дерев'яні поверхні повинні бути оструганими, не мати слідів від деревообробних механізмів, гнильних місць і засмолів.

6.При використанні фарб, виготовлених на основі синтетичних смол, прооліфлення поверхонь не виконується, а замінюється ґрунтуванням сумішшю, склад якої визначається в технічному паспорті на даний вид фарбування.

7.Фарбування поверхонь, оштукатурених методом безпіщаної накривки, виконується без суцільного шпаклювання.

8.Для фарбування фасадів у зимових умовах застосовуються перхлорвінілові, цементно-перхлорвінілові та інші види морозостійких фарбувальних сумішей. При опорядженні фасадів також використовуються полімерні водорозчинні фарби. До них належать: акрилові, силікатні та силіконові фарби. Перед застосуванням фарби поверхню фасадів очищають від пилу, напливів, плям різного походження та інших речовин.

Впадини, заглиблення вирівнюють шпаклівкою. Тріщини розчищають і обробляють сумішшю. Вирівнювання поверхонь виконують матеріалом Ceresitабо подібним. Суміш наносять шпателем, теркою або напівтеркою. Шліфування виконують через 24 години вручну наждаковим папером або шліфувальними машинками. Потім ґрунтують фасадною ґрунтівкою використовуючи щітку для фасадів або валик. Фарби на поверхні наносять квачем або щіткою, за великих об'ємів фарбопультом ручним.

9.Якість малярних робіт повинна задовольняти таким вимогам:

поверхні, пофарбовані водними сумішами, мають бути однотонними. Смуги, плями, патьоки, бризки, відкрейдування поверхонь та окремі виправлення, що виділяються на загальному фоні, не допускаються. Сліди щітки допускаються лише при простому фарбуванні за умови, що вони непомітні на відстані 3 м від пофарбованої поверхні;

поверхні, пофарбовані масляними, синтетичними, емалевими та лаковими сумішами, повинні мати однотонну фактуру (глянцеву або матову);

просвічування нижчерозташованих шарів фарби, плями, відлипи, зморшки, патьоки, пропуски, шматки плівки, помітні крупинки фарби, нерівності та сліди щітки не допускаються;

окремі викривлення ліній та зафарбовування у з'єднаннях поверхонь, пофарбованих у різні кольори, при високоякісному фарбуванні не допускаються, при поліпшеному –не повинні перевищувати 2 мм, а при простому –5 мм;

бордюри, фризи та фільонки повинні бути однакової ширини й не мати помітних стиків;

поверхні, оброблені губкою або валиком, повинні мати однорідний рисунок. Пропуски, плями та перекоси ліній, а також зміщення рисунку на стиках при накатуванні його валиком не допускаються.

10.Робітники повинні знати та виконувати вимоги, передбачені будівельними нормами та правилами, що забезпечить необхідну якість робіт.

11.Допустимі відхилення до поверхонь, що підлягають підготовці та підготовлених до фарбування поверхонь будівельних конструкцій, наведено у таблицях 1 та 2.

....

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 2. Малярні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: