ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЗбірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Оцініть матеріал!
(2 голосів)

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Вступна частина

1.Випуск 1 „Штукатурні роботи" Збірника ГН 8 „Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі – Випуск 1) включає норми часу (далі – норми) на виконання різних видів штукатурних та супутніх робіт.

2.Якість конструкцій будівель та споруд, на яких потрібно виконати штукатурні роботи, повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил.

3.Будівельні матеріали, що застосовуються для виконання штукатурних робіт, повинні відповідати вимогам технічних умов та стандартів.

4.Основні вимоги щодо якості виконання штукатурних робіт, допустимі відхилення, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо, наведено в технічній частині та главах Випуску 1.

5.Тарифікацію робіт та професій, наведених у Випуску 1, виконано згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (з урахуванням змін і доповнень).

6.Всі види штукатурних робіт, передбачені Випуском 1, необхідно виконувати з дотриманням правил і норм з охорони праці.

7.Нормами враховано виконання таких допоміжних операцій:

очищення поверхонь, що оброблюються, від забруднень шпателем з обмітанням або протиранням ганчіркою до 10 % всієї площі;

змочування поверхонь;

перелопачування готового розчину;

переставлення та пересунення в межах однієї секції столиків-помостів з перестеленням під ними щитів, драбинок та приставних драбин при обробленні внутрішніх поверхонь стін висотою до 3,5 м;

запобігання пошкодженню санітарно-технічних приладів, віконного скла, столярних виробів тощо із застосуванням простих підручних засобів;

переміщення матеріалів на відстань до 30 м, приведену до горизонталі. Переміщення матеріалів на відстань більшу 30 м слід нормувати за збірником ГН 1 "Внутрішньобудівельні транспортні роботи".

8.Нормами передбачено виконання робіт на висоті до 3,5 м.

При обробленні поверхонь на висоті понад 3,5 м з переміщенням готових пересувних помостів до норм застосовується коефіцієнт 1,25.

9.Нормами не враховано:

установлення та переставлення риштувань, суцільних стрічкових та інших непересувних типів помостів. Нормування виконання таких робіт слід здійснювати за збірником ГН 6 „Теслярські та столярні роботи в будівлях і спорудах";

приготування розчинів (за винятком обумовлених випадків). Приготування розчинів слід нормувати за збірником ГН 3 „Кам'яні роботи".

обслуговування компресорів, улаштування повітроводів та розчинопроводів.

10.Нормами передбачено виконання робіт у приміщеннях з площею підлоги понад 5 м2. При виконанні робіт у приміщеннях з площею підлоги до 5 м2 до норм застосовується коефіцієнт 1,5 (крім обумовлених випадків).

11.У разі відсутності підіймачів вантажно-пасажирських будівельних для переміщення робітників у будівлях вище дев'ятого поверху до норм на виконання штукатурних робіт застосовується коефіцієнт 1,05, вище п'ятнадцятого поверху – коефіцієнт 1,1.

12.Нормування робіт, передбачених Випуском 1, здійснюється з урахуванням положень Загальної частини Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року
№ 8.

Примітка. Кожна глава Випуску 1 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва параграфа – „Просте оштукатурювання" відповідає шифру – § 8-1-8. Параграфи мають такі складові:

вказівки щодо виконання робіт (у разі потреби);

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій із зазначенням засобів механізації, що застосовуються, інструменту, будівельних матеріалів тощо;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність;

величини норм у людино-годинах;

примітки (у разі потреби).

Технічна частина

1.Нормами передбачено виконання внутрішніх і зовнішніх штукатурних робіт.

2.Послідовність виконання технологічних операцій під час штукатурних робіт залежно від видів штукатурки наведено в таблиці 1.

3.Бетонні та гіпсобетонні поверхні до оштукатурювання обробляють: нарізанням, насіканням, ґрунтуванням спеціальними ґрунтовками, промиванням спеціальними розчинами.

4.При оштукатурюванні поверхонь у приміщеннях з висотою стін понад 3,5 м, а також фасадів передбачається улаштування інвентарних риштувань.

5. Нормами враховано, крім обумовлених випадків:

при механізованому подаванні та механізованому нанесенні розчинів – застосування вапняно-гіпсового, цементно-вапняного або цементного розчину;

при ручному оштукатурюванні – застосування цементно-вапняного або цементного розчину.

6. При механізованому подаванні та механізованому нанесенні вапняних та глиняних розчинів, а також при ручному оштукатурюванні із застосуванням теплих і холодних вапняних, вапняно-гіпсових та глиняних розчинів до норм застосовується коефіцієнт 0,85.

При роботі з хлорованими вапняними розчинами до норм застосовується коефіцієнт 0,9; з хлорованими цементно-вапняними та цементними розчинами – коефіцієнт 1,1.


Таблиця 1 – Послідовність виконання технологічних операцій

Найменування операцій

Оштукатурювання

просте

поліпшене

високоякісне

Підготовка поверхонь для оштукатурювання

+

+

+

Провішування поверхонь

+

+

+

Установлення маяків

-

+

+

Нанесення набризку

+

+

+

Нанесення ґрунту

+

+

+

Розрівнювання нанесеного ґрунту

+

+

+

Нанесення ґрунту (другий шар)

-

-

+

Розрівнювання нанесеного ґрунту (другого шару)

-

-

+

Оброблення кутів

+

+

+

Оброблення стельових рустів

+

+

+

Нанесення накривного шару

-

+

+

Затирання

+

+

+

Оброблення укосів та заглушин

+

+

+

 

7. Нормами передбачено оштукатурювання фасадів з площею прорізів, яка не перевищує 20 % площі фасадів. Для більшої прорізності до норм застосовується коефіцієнт 1,2.

Відсоток прорізності визначається для кожного виду стін (головний фасад, дворовий фасад, торцевий фасад) та кожного виду оштукатурювання (звичайне, декоративне) окремо.

8.При обмірюванні виконаних штукатурних робіт площі, зайняті карнизами та падугами, виключаються з площі обмірювання, якщо ширина карнизів або падуг перевищує 300 мм.

9.Якість робіт повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил, а саме:

штукатурка повинна бути міцно з'єднаною з поверхнею оштукатуреної конструкції та не відшаровуватися від неї;

оштукатурені поверхні повинні бути рівними, гладкими, з чітко обробленими гранями кутів та площин, що перетинаються, без слідів від роботи затирального інструменту, патьоків розчину, плям, висолів;

тріщини, бугорки, раковини, дутики, грубошорстка поверхня та пропуски не допускаються.

10. Допустимі відхилення поверхонь залежно від виду оштукатурювання наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування поверхонь та лінійних елементів

Допустимі відхилення при опорядженні

простого

поліпшеного

високоякісного

Нерівності поверхні (виявляються накладанням правила або шаблона довжиною 2 м)

Не більше трьох нерівностей глибиною або висотою до 5 мм

Не більше двох нерівностей глибиною або висотою до
3 мм

Не більше двох нерівностей глибиною або висотою до 2 мм

Відхилення поверхонь від вертикалі (горизонталі)

15 ммна всю висоту (довжину) приміщення

1 ммна 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 10 мм на всю висоту (довжину) приміщення

1 ммна 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 5 мм на всю висоту (довжину) приміщення

Відхилення лузгів, усенків, віконних та дверних укосів, пілястр, стовпів

10 ммна весь елемент

1 ммна 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 5 мм на 1 елемент

1 ммна 1 м висоти (довжини), але не більше ніж 3 мм на елемент

Відхилення радіуса лекальних криволінійних поверхонь від проектної величини

10 мм

7 мм

5 мм

Відхилення ширини оштукатуреного укосу від проектної

Не перевіряються

3 мм

2 мм

Відхилення тяг від прямої лінії в межах між кутами пересікання тяг

6 мм

3 мм

2 мм

 

11. При штукатурних роботах необхідно забезпечити дотримання технічних вимог, наведених у таблиці 3.

12. Під час оштукатурювання стін з цегли, за наявності температури повітря виробничого середовища +23 °С та вище, поверхню перед нанесенням розчину необхідно зволожити.

Поліпшене та високоякісне оштукатурювання необхідно виконувати по маяках, товщина яких повинна дорівнювати товщині штукатурного покриття без накривного шару.

Допустима вологість цегляних і кам'яних поверхонь під час оштукатурювання не повинна перевищувати 8 %.

13. Норми вимірюються в людино-годинах на одиницю виміру конкретного виду робіт. Якщо робочий процес виконується будівельною машиною норма часу встановлюється для цієї машини в машино-годинах.

....

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 1. Штукатурні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: