ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЗбірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

ВСТУП

1.           Випуск 5 „Облицювальні роботи" Збірника ГН 8 „Опоряджувальні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі –
Випуск 5) складається з двох розділів:

Розділ 1 „Облицювання плитками та плитами"; Розділ 2 „Облицювання природним каменем".

Якість конструкцій будівель та споруд, на яких потрібно виконати облицювальні роботи, повинна відповідати вимогам будівельних норм та правил.

Будівельні матеріали для облицювальних робіт повинні відповідати вимогам технічних умов та стандартів.

Основні вимоги щодо якості виконання облицювальних робіт, допустимі відхилення, послідовність виконання технологічних операцій тощо, наведено в технічних частинах розділів та параграфах Випуску 5.

Тарифікацію робіт та професій, наведених у Випуску 5, виконано згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 (зі змінами) за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Роботи, передбачені Випуском 5, повинні виконуватись з дотриманням правил і норм з охорони праці.

Загальні положення щодо розроблення норм наведено у Загальній частині Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженій наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року № 8.

 

Примітка.Кожна глава Випуску 1 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва параграфа - „Облицювання бетонних та цегляних поверхонь" відповідає шифру – § 8-5-1. Параграфи мають такі складові:

вказівки щодо виконання робіт (у разі потреби);

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій із зазначенням засобів механізації, що застосовуються, інструменту, будівельних матеріалів тощо;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність;

величини норм у людино-годинах;

примітки (у разі потреби).

Розділ 1. ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКАМИ ТА ПЛИТАМИ

Технічна частина

1.           Нормами передбачено облицювання керамічними, скляними, полістирольними, іншими штучними плитками та плитами по готовій поверхні відповідно до проекту.

2.           Нормами на виконання облицювальних робіт враховано такі допоміжні операції:

очищення поверхонь, що обробляються, від забруднень шпателем з обмітанням або протиранням ганчір'ям до 10 % всієї площі;

змочування поверхонь;

перелопачування готового розчину;

переставлення та пересування в межах однієї секції столиків-помостів з перестеленням під ними щитів, драбинок та приставних драбин при обробленні внутрішніх поверхонь стін висотою до 3,5 м;

запобігання пошкодженню санітарно-технічних приладів, віконного скла, столярних виробів тощо із застосуванням простих підручних засобів;

переміщення матеріалів на відстань до 30 м, приведену до горизонталі. Переміщення матеріалів на відстань понад 30 м слід нормувати за збірником ГН 1 „Внутрішньобудівельні транспортні роботи".

3.           Нормами передбачено виконання робіт на висоті до 3,5 м.

При виконанні робіт на висоті понад 3,5 м (від позначки підлоги або перекриття) з переміщенням готових пересувних помостів до норм застосовується коефіцієнт 1,25.

4.           Нормами не враховано:

установлення та переставлення риштувань, суцільних стрічкових та інших непересувних типів помостів. Виконання зазначених робіт слід нормувати за збірником ГН 6 „Теслярські та столярні роботи в будівлях і спорудах";

приготування розчинів (за винятком обумовлених випадків). Приготування розчинів слід нормувати за збірником ГН 3 „Кам'яні роботи";

обслуговування компресорів, улаштування повітроводів та розчинопроводів.

5.           Нормами передбачено виконання робіт у приміщеннях з площею поверхні понад 5 м2. При виконанні робіт у приміщеннях з площею поверхні до 5 м2 до норм застосовується коефіцієнт 1,2.

6.           У разі відсутності підіймачів вантажно-пасажирських будівельних при переміщенні робітників у будівлях вище дев'ятого поверху до норм застосовується коефіцієнт 1,05, вище п'ятнадцятого поверху – коефіцієнт 1,1.

7.           До початку виконання робіт з облицювання потрібно виправити нерівності поверхні, перевірити наявність, вид та площу забруднення на поверхні конструкцій, міцність основи під облицювання, зчеплення штукатурки з основою тощо.

8.           Облицьовані поверхні оберігаються від пошкоджень та забруднень при виконанні наступних будівельно-монтажних робіт.

9.           При облицюванні стін плитками на цементному розчині відхилення та нерівності поверхонь, що облицьовуються, глибиною до 15 мм попередньо вирівнюються цементним розчином; при відхиленні понад 15 мм цементний розчин наноситься по укріплених металевих сітках.

10.         У разі приклеювання керамічних, скляних та полістирольних плиток на мастиках шар мастики не повинен перевищувати 3 мм.

11.         Облицьовані поверхні не повинні мати відхилень, що перевищують наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Допустимі відхилення поверхні облицювання, мм

Найменування геометричних форм поверхонь лінійних елементів

Облицювання

зовнішнє

внутрішнє

керамічні вироби

керамічні вироби

полістирольні плитки

Відхилення від вертикалі на 1 м довжини

2

1,5

1

Відхилення поверхні облицювання від вертикалі на висоту поверху

5

4

-

Відхилення розташування швів від вертикалі та горизонталі на 1 м довжини

2

1,5

2

Відхилення розташування швів від вертикалі та горизонталі на всю довжину ряду плиток (у межах архітектурного членування)

4

3

-

Незбіг профілю на стиках архітектурних деталей та швів

1

0,5

-

Нерівності поверхні під двометровою рейкою

3

2

Не більше двох нерівностей до 1 мм

Товщина шва

2,5 ± 0,5

2 ± 0,5

0,5

12.         Площа облицьованих поверхонь визначається без урахування площі, зайнятої плінтусами, карнизами, кутовими (фасонними), спеціальними плитками тощо.

13.         Якість облицьованих поверхонь повинна задовольняти таким вимогам:

матеріал, розміри та рисунок облицювання повинні відповідати проектним;

поверхні, облицьовані однокольоровими штучними матеріалами, повинні мати однотонність;

горизонтальні та вертикальні шви між плитками повинні бути однотонними, однорідними та мати однакову ширину;

для запобігання проникненню вологи через шви між плитками та поверхнею не повинно бути порожнин;

простір між поверхнею та облицюванням повинен бути повністю заповнений розчином;

після закінчення облицювальних робіт облицьована поверхня повинна бути очищеною, не мати відколів у швах понад 0,5 мм, тріщин, плям, патьоків розчину та висолів, помітних місць із пошкодженим глянцем.

14. Нормами враховано:

очищення облицьованих поверхонь від пилу, бруду, патьоків розчину, бетону, жирових плям;

протирання та промивання поверхні облицювання.

§ 8-5-1. Облицювання бетонних та цегляних поверхонь

Вказівки щодо виконання технологічних процесів

Технологія виконання облицювальних робіт передбачає застосування цементних, цементно-вапняних розчинів, клейових сумішей або полімерцементних мастик.

Укладання плиток на поверхню може здійснюватися способами: „шов у шов", у розгін, за діагоналлю та іншими.

Облицювання бетонних та цегляних поверхонь із заповненим швом здійснюється після насікання та промивання поверхонь.

Товщина шару з розчину між поверхнею, що облицьовується, та плитками повинна бути не більше 15 мм і до 7 мм.

Товщина швів між плитками приймається залежно від призначення приміщення і не повинна перевищувати 5 мм.

Заповнення швів розчином здійснюється у процесі облицювання або після установлення плиток на всій поверхні, що облицьовується. Шви облицювання залежно від умов експлуатації даного приміщення заповнюються розчином на білому цементі, гіпсовим розчином з наступним очищенням облицювання або іншими спеціальними сумішами.

Облицювання стін, стовпів та укосів здійснюється по маяках, що вирівнюються по рейці, а також за рівнем в горизонтальному напрямку та виском – по вертикалі.

Склад роботи

1. Підбір та сортування плиток за розмірами, кольорами та відтінками. 2. Провішування та розмічання поверхні з установленням маяків. 3.Приготування розчину з сухої суміші або перелопачування готового розчину. 4. Змочування поверхні, що облицьовується, та тильної сторони плиток водою (при облицюванні на розчинах) або ґрунтування семивідсотковим розчином полівінілацетатної дисперсії (при облицюванні на полімерцементній мастиці). 5. Нанесення набризку (при облицюванні на розчинах). 6. Укладання плиток. 7. Перерубування плиток, підточування кромок. 8. Заповнення швів. 9. Очищення та промивання облицьованої поверхні.

Таблиця 1 –Склад ланки

Професії

Розряди

Види поверхонь

стіни

стелі

Стовпи та укоси

Пілястри, ніші, колони, стелі складної конфігурації

Особливо складні прямолінійні та криволінійні поверхні, мозаїчні картини

Кількість робітників

Лицювальник-плиточник

7

-

-

-

-

1

Лицювальник-плиточник

6

-

-

-

1

-

Лицювальник-плиточник

5

-

1

1

-

1

Лицювальник-плиточник

4

1

1

1

1

-

Лицювальник-плиточник

3

1

-

-

-

-

......

Скачать Збірник ГН 8. Опоряджувальні роботи. Випуск 5. Облицювальні роботи. Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: