ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Настанова щодо визначення вартості розроблення

та експертизи проектів будівельних норм

 

Организационно-методические, экономические и технические нормативы

Руководство по определению стоимости разработки

и экспертизы проектов строительных норм

 

Organization of works by the estimated rate setting

Instruction concerning value determination of development

and examination of building codes projects

НА ЗАМІНУ ДБН Г.1-1-93

Чинний від 2008-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить усереднені базові показники трудомісткості робіт із розроблення нових, перевіряння, переглядання, внесення змін (зміни) до чинних будівельних норм (далі - створення БН) та коефіцієнти, що дозволяють визначити на основі базової трудомісткості загальну трудомісткість створення БН і встановлює правила визначення вартості робіт зі створення БН у галузі будівництва.

1.2 Цей стандарт призначений для визначення трудомісткості та вартості робіт зі створення БН певного виду на всіх стадіях (етапах) відповідно до ДБН А.1.1-2 та ДСТУ 1.2 та проведення науково-технічної експертизи (далі - експертизи) проекту БН.

Стандарт призначений для використання всіма учасниками створення БН.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.1.1-2-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Порядок розроблення, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4054:2001 Нормативи трудомісткості та вартості робіт із стандартизації. Настанова

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 Типове положення з планування, обліку і калькуляції собівартості науково-дослідних та дослідно конструкторських робіт

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ДБН     - державні будівельні норми;

БН       - будівельні норми;

РБН     - регіональні будівельні норми;

ГБН     - галузеві будівельні норми;

ТЗ        - технічне завдання.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Визначення трудомісткості та вартості робіт зі створення БН проводиться для:

-   прогнозування, встановлення та контролювання витрат коштів і строків створення БН;

-   укладання договору на створення БН між замовником та розробником.

4.2 Належність БН різних класів і підкласів до певної групи складності наведено у таблиці 1. Класифікація БН - згідно з ДБН А.1.1-1.

4.3 Загальна трудомісткість створення БН визначається на підставі усереднених базових показників трудомісткості робіт зі створення БН організацією-розробником (додатки А і Б) та проведення експертизи, а також коефіцієнтів, що дозволяють визначити на основі базової трудомісткості загальну трудомісткість створення БН з урахуванням: виду документа, міри його новизни, обсягу БН, зміни, що вноситься до чинних БН (наявності або відсутності її впливу на нормативні показники документа, додаток Г).

Таблиця 1 - Групи складності БН

Клас БН

Підклас БН

Найменування

Група

складності

І

II

III

РБН

ГБН

ДБН

А

 

Організаційно-методичні

 

 

 

А.1

Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація і метрологія

-

+

+

А.2

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

-

+

+

Б

 

Містобудівні

 

 

 

Б.1

Система містобудівної документації

-

+

+

Б.2

Планування та забудова населених пунктів і територій

+

+

+

В

 

Технічні

 

 

 

В.1

Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища

+

+

+

В.2

Об'єкти будівництва

+

+

+

В.3

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

+

+

+

Примітка.Знак "+" означає віднесення, знак "-" — не віднесення підкласу БН до певної групи складності.

 

4.4 За визначеною згідно з розділом 5 загальною трудомісткістю робіт зі створення БН розраховують підсумкову вартість цих робіт згідно з розділом 6.

Приклад розрахунку трудомісткості та вартості робіт зі створення БН наведено у додатку Д.

4.5 У розрахунок вартості робіт зі створення БН на терміни та визначення понять до складу витрат включають витрати на добирання згідно з вимогами ДСТУ 3966 іншомовних термінів-відповідників англійською, німецькою, французькою мовами.

5 ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЗІ СТВОРЕННЯ БН

         5.1 Усереднені базові показники трудомісткості робіт зі створення БН визначаються кількістю робочого часу, який витрачається розробником на виконання робіт зі створення БН, необхідного для підготування його до затвердження. Усередненні базові показники трудомісткості створення БН (додатки А-В) визначені для обсягу, що відповідає одному обліково-видавничому аркушу, яким передбачається 24 сторінки друкованого тексту при друкуванні через один проміжок шрифтом TimesNewRoman№ 12-14.

5.2 Розрахунок загальної трудомісткості робіт зі створення БН виконують на основі усереднених базових показників трудомісткості виконання цих робіт (додатки А-В) та коефіцієнтів, що дозволяють визначити загальну трудомісткість створення БН (додаток Г).

5.3 Загальну трудомісткість робіт зі створення БН визначають за формулою (1):

 

де       - значення загальної трудомісткості створення БН, люд.-дн.;

 - коефіцієнт, що враховує вид БН;

Кн   - коефіцієнт, що враховує міру новизни БН. Вводиться у разі, якщо у БН запроваджуються нові науково-технічні рішення (для переглядання та змін Кн = 1);

Кп  - коефіцієнт, що враховує складність погодження проекту БН. Вводиться у разі, якщо кількість погоджень більше двох та (або) погодження проводять органи державного нагляду (МОЗ України, МНС України та ін.), для переглядання та змін Кп = 1;

 - усереднений базовий показник трудомісткості створення БН певної групи складності, люд.-дн. Значення  приймають за додатком А, для перевіряння, переглядання тазмін - за додатком Б;

Ко  -   коефіцієнт, що враховує обсяг БН в аркушах формату А4 (додаток Г);

Км  - коефіцієнт, що враховує витрати на добирання іншомовних термінів англійською,німецькою та французькою мовами, приймається 1,3;

Значення коефіцієнтів Кв, Кн, Кп, Ко, Км, які враховують складність розроблення БН на основі усереднених базових показників трудомісткості, що дає можливість визначити загальну трудомісткість створення БН, визначають за додатком Г.

....

Скачать ДСТУ-Н Б Г.1-9:2007. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Настанова щодо визначення вартості розроблення та експертизи проектів будівельних норм


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: