ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 0 (EN 1990). Основы проектирования конструкций

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система надійності та безпеки у будівництві

НАСТАНОВА

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

(БМ 1990:2002, ЮМ)

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008

Видання офіційне

Київ 2009

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО:

Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Болабко, Ю. Климов, д-р. техн. наук (науковий керівник ), Р. Піскун

ЗА УЧАСТЮ: Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ (А. Перельмутер, д-р. техн. наук)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

накази Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2008 р. № 710 та від 30.04.2009 р. № 176 щодо зміни позначення та назви, від 01.02.2011 р. № 17, чинний з 2013-07-01

3  Національний стандарт відповідає EN1990 Eurocode- BasisofstructuraldesignEN1990 Єврокод - основи проектування конструкцій

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документ ідентичний EN1990 Eurocode- BasisofstructuraldesignEN1990 Єврокод - основи проектування конструкцій

Організація, відповідальна за цей документ, - Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"

При виданні документа не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

ЗМІСТ

С.

Вступ..................................................................................................................................... VIII

Основи програми Єврокоди .............................................................................................. 1

Статус та сфера застосування Єврокодів.......................................................................... 2

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди........................................................ 3

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями

(ENs and ETAs) для виробів............................................................................................... 4

Додаткова інформаційна щодо EN1990 ............................................................................ 4

Національний Додаток до EN1990 .................................................................................... 5

Розділ 1 Загальні положення.................................................................................................... 6

1.1     Сфера застосування.................................................................................................. 6

1.2     Нормативні посилання............................................................................................... 6

1.3     Припущення............................................................................................................... 7

1.4     Відмінності між Принципами та Правилами використання                                           8

1.5     Терміни та визначення................................................................................................ 8

1.5.1  Загальні терміни, що використовуються у EN1990 - EN1999                             8

1.5.2  Спеціальні терміни, які відносяться до розрахунку в цілому                            10

1.5.3  Терміни, що мають відношення до дій............................................................. 13

1.5.4  Терміни, що мають відношення до властивостей матеріалів

та виробів ...................................................................................................... 15

1.5.5  Терміни, що мають відношення до геометричних даних                                   16

1.5.6  Терміни, що мають відношення до конструктивного розрахунку                      16

1.6  Символи...................................................................................................................... 18

Розділ 2 Вимоги ..................................................................................................................... 21

2.1      Основні вимоги........................................................................................................ 21

2.2      Керування надійністю............................................................................................... 22

2.3      Проектний термін експлуатації................................................................................. 24

2.4      Довговічність........................................................................................................... 25

2.5      Керування якістю .................................................................................................... 25

Розділ З Принципи розрахунку за граничними станами........................................................... 26

3.1      Загальні положення................................................................................................. 26

3.2      Розрахункові ситуації............................................................................................... 26

3.3      Граничні стани за несучою здатністю....................................................................... 27

3.4      Граничні стани за експлуатаційною придатністю ..................................................... 27

3.5      Розрахунок за граничним станом............................................................................. 28

Розділ 4 Базові перемінні........................................................................................................ 29

4.1                        Дії та види впливу навколишнього середовища.......................................................................................... 29

4.1.1   Класифікація дій.............................................................................................. 29

4.1.2  Характеристичні значення дій.......................................................................... 30

4.1.3   Інші репрезентативні величини перемінних дій                                                  32

4.1.4   Представлення дії, пов’язаної зі втомою......................................................... 33

4.1.5   Представлення динамічних дій........................................................................ 33

4.1.6   Геотехнічні дії.................................................................................................. 33

4.1.7   Вплив навколишнього середовища................................................................. 33

4.2      Властивості матеріалів та виробів........................................................................... 34

4.3      Геометричні дані...................................................................................................... 35

Розділ 5 Конструктивний розрахунок та проектування за допомогою випробувань ...             36

5.1      Конструктивний розрахунок..................................................................................... 36

5.1.1   Конструктивне моделювання.......................................................................... 36

5.1.2  Статичні дії...................................................................................................... 36

5.1.3  Динамічні дії.................................................................................................... 37

5.1.4   Розрахунок при пожежі .................................................................................. 38

5.2      Проектування з допомогою випробувань................................................................. 39

Розділ 6 Перевірка за методом часткових коефіцієнтів........................................................... 39

6.1      Загальні положення................................................................................................. 39

6.2      Обмеження............................................................................................................... 40

6.3      Розрахункові величини ........................................................................................... 40

6.3.1   Розрахункові величини дій ............................................................................. 40

6.3.2   Розрахункові величини впливу дій.................................................................. 41

6.3.3   Розрахункові величини властивостей матеріалу або виробу                           42

6.3.4   Розрахункові величини геометричних даних................................................... 42

6.3.5   Розрахункова міцність.................................................................................... 43

6.4      Граничні стани за несучою здатністю....................................................................... 44

6.4.1  Загальні положення......................................................................................... 44

6.4.2   Перевірки статичної рівноваги та опору.......................................................... 45

6.4.3   Комбінація дій (за винятком перевірки на втому)                                              45

6.4.3.1   Загальні положення...................................................................................... 45

6.4.3.2   Комбінації дій для стійких або перехідних розрахункових ситуацій (фундаментальні комбінації) 46

6.4.3.3   Комбінації дій для випадкових розрахункових ситуацій                                 47

6.4.3.4   Комбінації дій для сейсмічних розрахункових ситуацій                                  48

6.4.4  Часткові коефіцієнти для дій та комбінації дій                                                  48

6.4.5  Часткові коефіцієнти для матеріалів та виробів                                               48

6.5      Граничні стани за експлуатаційною придатністю ..................................................... 48

6.5.1   Перевірки........................................................................................................ 48

6.5.2   Критерії за експлуатаційною придатністю........................................................ 48

6.5.3   Комбінація дій................................................................................................. 49

6.5.4  Часткові коефіцієнти для матеріалів............................................................... 50

Додаток А1 (обов’язковий) Використання для будівель та споруд.......................................... 51

А1.1 Область використання.............................................................................................. 51

А1.2 Комбінації дій............................................................................................................ 51

А1.2.1 Загальні положення....................................................................................... 51

А1.2.2 Величини коефіцієнтів у................................................................................. 51

А1.3 Граничні стани за несучою здатністю........................................................................ 51

А1.3.1 Розрахункові величини дій в постійних та перехідних

розрахункових ситуаціях ............................................................................. 51

А1.3.2 Розрахункові величини дій у випадкових та сейсмічних

розрахункових ситуаціях................................................................................ 57

А1.4 Граничні стани за експлуатаційною придатністю....................................................... 57

А1.4.1 Часткові коефіцієнти для дій......................................................................... 57

А1.4.2 Критерії експлуатаційної придатності............................................................. 59

А1.4.3 Деформації та горизонтальні переміщення.................................................... 59

А1.4.4 Вібрації.......................................................................................................... 61

Додаток В (довідковий) Керування конструктивною надійністю будівель і споруд ....      63

В1 Сфера та область використання................................................................................. 63

В2 Символи...................................................................................................................... 63

ВЗ Диференціація надійності............................................................................................ 64

В3.1 Класи наслідків................................................................................................ 64

В3.2 Диференціація за величинами р........................................................................ 65

ВЗ.З Диференціація завдяки заходам, які відносяться до часткових

коефіцієнтів ................................................................................................... 65

В4 Диференціація контролю проектування ...................................................................... 66

В5 Інспекція протягом зведення........................................................................................ 67

В6 Часткові коефіцієнти для властивостей опору............................................................ 68

Додаток С (довідковий) Основа для розрахунку часткового коефіцієнта

та аналізу надійності............................................................................................................... 69

С1 Сфера та область використання................................................................................. 69

С2 Символи...................................................................................................................... 69

СЗ Вступ........................................................................................................................... 70

С4 Огляд методів надійності............................................................................................. 70

С5 Індекс надійності р....................................................................................................... 73

С6 Задані величини індексу надійності р........................................................................... 73

С7 Підхід до калібрування розрахункових величин.......................................................... 75

С8 Надійність верифікаційних форматів у Єврокодах....................................................... 77

С9 Часткові коефіцієнти в ЕЫ 1990................................................................................    78

С10 Коефіцієнти у 0 .......................................................................................................... 79

 

Бібліографічний довідник ..............................................................................................100

 

Скачать полный текст: Еврокод 0 (EN 1990). Основы проектирования конструкций

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: