ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЕврокод 0 (EN 1990). Изменение. Часть 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система надійності та безпеки в будівництві

Зміна № 1 (EN 1990:2002/А1, IDT) ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

(EN 1990:2002, IDN)

(Остаточна редакція)

Київ 201Х

 

 

Національний стандарт відповідає EN 1990 Eurocode - Basis of structural
design
EN 1990 Єврокод – основи проектування конструкцій
Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)
Переклад з англійської (en)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця Зміна A1 змінює європейський стандарт EN 1990:2002,

вона була
схвалена CEN 14 жовтня 2004. EN 1990 AMD 1 : 2005 (E)

Зміст

ВСТУП …………...…………………………………………………………………………….…...6
ДОДАТОК A2 …………………………………………………………………………………….. 7
Національний додаток до Додатка А2 EN 1990 …………………………………....….. 7
A2.1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ……………………..……………………………………... 11
A2.1.1 Загальні положення ……………………………………………….………..……………. 11
A2.1.2 Символи …………………………………….…………………………………..…. 12
A2.2 КОМБІНАЦІЇ ДІЙ ………………………………………………………………….....… 13
A2.2.1 Загальні положення ……………………………………………………...……….. 13
A2.2.2 Комбіновані правила для автомобільних мостів ………………………………. 16
A2.2.3 Комбіновані правила для пішохідних мостів ………………………………....… 18
A2.2.4 Комбіновані правила для залізничних мостів ……………………………...…… 19
A2.2.5 Комбінації дій для аварійних (не сейсмічних) розрахункових ситуацій …...….. 20
A2.2.6 Величина коефіцієнтів ψ …………………………………………..………..…… 21
A2.3 ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗА НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ …………………………….……. 28
A2.3.1 Розрахункові величини дій в постійний та перехідних розрахункових
ситуаціях ……………………………………………………………….……………….……... 28
A2.3.2 Розрахункові величини дій у випадковому і сейсмічних розрахункових
ситуаціях ……………………………………………….………………………………….….… 39
A2.4 ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ ПРИДАТНІСТЮ ТА
ІНШІ ОСОБЛИВІ ГРАНИЧНІ СТАНИ ..................................................................................... 41
A2.4.1 Загальні положення ……………………………………………….………..…..… 41
A2.4.2 Критерії експлуатаційної придатності щодо деформації та вібрації для
автомобільних мостів ……………………………………………………………..…..… 42
A2.4.3 Перевірки щодо вібрації для пішохідних мостів через рух пішоходів …..…..… 43
A2.4.4 Перевірки щодо деформацій та вібрації для залізничних мостів …..……..….. 45
5
Contents
FOREWORD .................................................................................................................................... 6
ANNEX A2 ........................................................................................................................................ 7
National Annex for EN 1990 Annex A2 ...............................................................................................7
A2.1 FIELD OF APPLICATION...................................................................................................... 11
A2.1.1 General................................................................................................................................... 11
A2.1.2 Symbols ................................................................................................................................. 12
A2.2 COMBINATIONS OF ACTIONS .......................................................................................... 13
A2.2.1 General................................................................................................................................... 13
A2.2.2 Combination rules for road bridges....................................................................................... 16
A2.2.3 Combination rules for footbridges ........................................................................................ 18
A2.2.4 Combination rules for railway bridges ................................................................................. 19
A2.2.5 Combinations of actions for accidental (non seismic) design situations .............................. 20
A2.2.6 Values of ψ factors................................................................................................................. 21
A2.3 ULTIMATE LIMIT STATES.................................................................................................. 28
A2.3.1 Design values of actions in persistent and transient design situations ................................. 28
A2.3.2 Design values of actions in the accidental and seismic design situations ............................ 39
A2.4 SERVICEABILITY AND OTHER SPECIFIC LIMIT STATES............................................ 41
A2.4.1 General................................................................................................................................... 41
A2.4.2 Serviceability criteria regarding deformation and vibration for road bridges..................... 42
A2.4.3 Verifications concerning vibration for footbridges due to pedestrian traffic ....................... 43
A2.4.4 Verifications regarding deformations and vibrations for railway bridges ........................... 45

 

Вступ

Цей європейський стандарт (EN 1990:2002  A1:2005) був підготовлений Технічни комітетом CEN/TC 250 "Будівельн Єврокоди», секретаріат якого підтримуєтьс BSI Цій поправці до EN 1990:2002 повинен бут присвоєний статус національного стандарт або шляхом публікації ідентичного текст або схваленням, не пізніше червня 200 року, а суперечливі національні стандарт повинні бути скасовані не пізніше червн 2006 року У відповідності з внутрішніми постановам CEN/CENELEC національні органи з стандартизації таких країн зобов'язан здійснити імплементацію цьог Європейського Стандарту:

Австрія, Бельгія Велика Британія, Кіпр, Чеська Республіка Данія, Естонія, Фінляндія, Франція Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія Швеція та Швейцарія.

Forewor

This European Standard (EN 1990:2002 A1:2005) has been prepared by Technica Committee CEN/TC 250 “Structura Eurocodes”, the secretariat of which is held b BSI This Amendment to the EN 1990:2002 shall b given the status of a national standard, eithe by publication of an identical text or b endorsement, at the latest by June 2006, an conflicting national standards shall b withdrawn at the latest by June 2006 According to the CEN/CENELEC Interna Regulations, the national standard organizations of the following countries are bound to implement this European Standard:

Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic Denmark, Estonia, Finland, France, Germany Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta Netherlands, Norway, Poland, Portugal Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden Switzerland and United Kingdom.

...........

Скачать полный текст: Еврокод 0 (EN 1990). Изменение. Часть 1

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: