ЛКМ Утепление Окна и двери Технологии Техника | Рынок Аналитика Новости компанийДСТУ Б.В.2.5-19-2001. Труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем Технічні умови

Оцените
(0 голосов)

 

 

ДСТУ Б.В.2.5-19-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Конструкції будинків і споруд

ТРУБИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ БЕЗНАПІРНІ,

ФУТЕРОВАНІ КАМЕНЕЛИТИМ ВКЛАДИШЕМ

 

Технічні умови

Наказом Держбуду України від 26.03.2001 № 72

 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

 

 

.


ДЕРЖАВНИЙСТАНДАРТУКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Труби залізобетонні безнапірні, футеровані

каменелитим вкладишем

Технічні умови

Конструкциизданийи сооружений

Трубы железобетонные безнапорные,

футерованные камнелитым вкладышем

Техническиеусловия

Structures of buildings and constructions

Tubes reinforced concrete free fettled of stone

castings insert

Specifications

Чинний від 2001-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на залізобетонні безнапірні труби, футеровані каменелитим вкладишем (далі - труби), що використовуються для прокладання підземних самотічних трубопроводів побутових рідин, атмосферних і підземних вод, а також промислових стоків з температурою до 200°С, які містять абразивні матеріали крупністю до 8 мм при швидкості руху до 6 м/сек.

Стандарт не поширюється на залізобетонні водопропускні труби, що про­кладаються під насипами залізниць та автомобільних доріг.

Усі вимоги, викладені у даному стандарті, є обов'язковими. Стандарт придатний для цілей сертифікації.

 

 

 

 

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.2

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

 

ДСТУ Б А.3.1-6-96

 

Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво

 

ДСТУ Б В.2.6-2-95

 

Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.6-4-95

 

Конструкції залізобетонні. Магнітний метод визначення товщини захисного шару бетону і розташування арматури

 

ДСТУ Б В.2.6-7-95

 

Вироби бетонні та залізобетонні збірні. Методи випробувань навантаженням. Правила оцінки міцності, жорсткості та тріщиностійкості

 

ДСТУ Б В.2.7-24-95

 

В'яжуче шлаколужне. Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-32-95

 

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-33-95

 

Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-34-95

 

Щебінь з уміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і рудників України. Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-43-96

 

Бетони важкі. Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-47-96

 

Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

 

ДСТУ Б В.2.7-48-96

 

Бетони. Базовий метод визначення морозостійкості

 

ДСТУ Б В.2.7-75-98

 

Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

 

ДСТУ 3760-98

 

Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Технічні умови

 

ДБН В.1.4 -1.01-97

 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

 

ДБН В.1.4 -2.01-97

 

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

 

ГОСТ12.1.003-83

 

ССБТ. Шум.Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.1.004-91

 

ССБТ.Пожарная безопасность. Общие требования

 

ГОСТ1.1.005-88

 

ССБТ.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 

ГОСТ12.1.012-90

 

ССБТ.Вибрационная безопасность. Общие требования

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.3

 

 

ГОСТ12.1.030-81

 

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

 

ГОСТ12.2.003-91

 

ССБТ. Электробезопасность. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.002-75

 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.009-76

 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.020-80

 

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.4.002-97

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования

 

ГОСТ12.4.010-75

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

 

ГОСТ12.4.013-85

 

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

 

ГОСТ12.4.021-75

 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

 

ГОСТ12.4.028-76

 

ССБТ. РеспираторыШБ-І"Лепесток". Технические условия

 

ГОСТ12.4.034-85

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

 

ГОСТ12.4.051-87

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний

 

ГОСТ12.4.087-84

 

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

 

ГОСТ12.4.099-80

 

ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производствен­ных загрязнений. Технические условия

 

ГОСТ12.4.100-80

 

ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производствен­ных загрязнений. Технические условия

 

ГОСТ473.1-81

 

Изделия химически стойкие и термостойкие керамичес­кие. Методы определения кислотостойкости

 

ГОСТ2874-82

 

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

 

ГОСТ5781-82

 

Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

 

ГОСТ6482-88

 

Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

 

ГОСТ6787-90

 

Плитки керамические для полов. Технические условия

 

ГОСТ10180-90

 

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.4

 

 

ГОСТ10922-90

 

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

 

ГОСТ12730.0-78

 

Бетоны. Общие требовании к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

 

ГОСТ12730.3-78

 

Бетоны. Методы определения водопоглощения

 

ГОСТ12730.5-84

 

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

 

ГОСТ15150-69

 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс­портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

 

ГОСТ17625-83

 

Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

 

ГОСТ23732-79

 

Вода для бетонов и растворов. Технические условия

 

ГОСТ24297-87

 

Входной контроль продукции. Основные положения

 

ГОСТ26433.1-89

 

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

ГОСТ27574-87

 

Костюмы женские для защиты от общих производствен­ных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

 

ГОСТ27575-87

 

Костюмы мужские для защиты от общих производствен­ных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

 

ГОСТ28507-99

 

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия

 

ТУ У14-96-001-97

 

Трубы камнелитые. Технические условия

 

ДНАОП0.00.21-98

 

Правилабезпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

ДНАОП 1.1.10-1.01-97

 

Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

СНиП2.03.11-85

 

Защита строительных конструкций от коррозии

 

СНиП2.04.01-85

 

Внутренний водопровод и канализация зданий

 

СНиП 2.04.05-91

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

СНиП 2.05.03-84

 

Мосты и трубы

 

СНиП 2.09.04-87

 

Административные и бытовые здания

 

СНиП ІІ-4-79

 

Естественное и искусственное освещение

 

СНиП ІІІ-4-80

 

Техника безопасности в строительстве

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.5

 

ДСН3.3.6.037-99

 

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

 

ДСП3.3.6.042-99

 

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

 

СП1042-73

 

Санитарныеправилаорганизации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию

 

СанПиН4630-88

 

Охрана поверхностных вод от загрязнения

 

СанПиН4946-89

 

Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

 

 

 

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

3.1 Труби повинні відповідати вимогам цього стандарту, робочих креслень, розроблених і затверджених у встановленому порядку, замовлення на поставку та виготовлятися за технологічною документацією підприємства-виготовлювача.

3.2 Постановку труб на виробництво слід здійснювати за ДСТУ Б.А.3.1-6.

3.3 Основні параметри і розміри

3.3.1 За конструкцією з'єднань труби поділяються на типи:

- ТФ - труби (Т) футеровані (Ф) циліндричні розтрубні зі стиковими з'єднан­нями, що ущільнюються герметиками або іншими матеріалами;

- ТФПФ труби (Т) циліндричні фальцеві (Ф) з підошвою (П) футеровані (Ф) зі стиковими з'єднаннями, що ущільнюються герметиками або іншими матеріалами.

3.3.2 Форма і розміри труб наведені у додатку А.

3.3.3 За несучою спроможністю труби поділяють на такі групи:

- перша (1) - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 2 м;

- друга (2) - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 4 м;

- третя (3) - при розрахунковій висоті засипання ґрунтом 6 м.

Допускається для конкретних умов будівництва трубопроводу застосовувати труби при іншій розрахунковій висоті засипання ґрунтом.

3.3.4 Характеристики міцності труб повинні забезпечувати експлуатацію їх при розрахунковій висоті засипання ґрунтом, визначеній за таких опосередкова­них умов:

- основа під трубою - плоска ґрунтова для труб без підошви з діаметром умов­ного проходу (Ду) до 500 мм включно і труб з підошвою усіх діаметрів, ґрунтова профільована з кутом обхвату 90° - для труб без підошви з Ду понад 500 мм;

- засипання - грунтом густиною 1,8 т/м3 з нормальним ущільненням для труб без підошви з Ду до 800мм включно і труб з підошвою усіх діаметрів, з посиленим ущільненням для труб без підошви з Ду понад 800 мм;

- тимчасове навантаження на поверхню землі - НГ-60 за СНіП 2.05.03.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.6

 

3.3.5 Умовне позначення труб складається з літерного позначення типу труби, цифрового позначення арабськими цифрами діаметра умовного проходу в санти­метрах, корисної довжини в дециметрах та групи за несучою спроможністю, поз­начення даного стандарту.

Приклади умовного позначення:

Труба типу ТФ з діаметром умовного проходу 400мм,корисною довжиною L=5000 мм ,другої групи за несучою спроможністю:

Труба ТФ 40.50-2 ДСТУ Б В.2.5-19-2001.

Труба типу ТФПФ з діаметром умовного проходу 600мм,корисною довжи­ноюL=5000 мм,третьої групи за несучою спроможністю:

Труба ТФПФ 60.50-3 ДСТУ Б В.2.5-19-2001.

3.4 Характеристики

3.4.1 Труби повинні бути міцними і при випробуванні витримувати конт­рольні навантаження, наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1

 

 

 

Ду

 

 

 

Контрольні рівномірно розподілені навантаження на метр корисної

довжини труб, кН/м

При визначенні міцності

При визначенні тріщиностійкості

 

Група за несучою спроможністю

 

перша

 

друга

 

перша

 

друга

 

перша

 

друга

 

400

 

-

 

32,4

 

47,1

 

-

 

17,8

 

25,9

 

500

 

-

 

41,2

 

53,0

 

-

 

22,7

 

29,2

 

600

 

-

 

42,2

 

53,9

 

-

 

23,2

 

29,6

 

800

 

-

 

62,8

 

78,5

 

-

 

34,5

 

43,2

 

1000

 

-

 

66,7

 

92,2

 

-

 

36,7

 

50,7

 

1200

 

51,0

 

80,4

 

127,1

 

28,0

 

44,2

 

70,1

 

1400

 

61,8

 

93,2

 

133,4

 

34,4

 

51,3

 

73,4

 

1600

 

74,5

 

104,0

 

156,9

 

41,0

 

57,2

 

86,3

 

2000

 

99,0

 

132,4

 

-

 

54,5

 

72,8

 

-

 

2400

 

127,5

 

156,9

 

-

 

70,1

 

86,3

 

-

 

 

 

3.4.2 Труби слід виготовляти з важкого бетону за ДСТУ Б В.2.7-43 та робо­чими кресленнями. Клас бетону за міцністю на стиск - не менше В25.

Матеріали для бетону повинні відповідати вимогам:

- в'яжучі            -  ДСТУ Б.В.2.7-24;  ДСТУ Б В.2.7-46;

- заповнювачі   -  ДСТУ Б В.2.7-32;  ДСТУ Б В.2.7-33;  ДСТУ Б В.2.7-34;  ДСТУ Б В.2.7-75;

- добавки          -  ДСТУ Б В.2.7-65;

- вода                -  ГОСТ23732.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.7

Допускається застосування матеріалів за іншими нормативними документа­ми за умови проведення відповідних випробувань бетонної суміші та бетону.

При виготовленні труб, що використовуються в умовах агресивних ґрунтових вод, матеріали для них слід призначати відповідно до вимог СНіП 2.03.11.

3.4.3 Нормована відпускна міцність бетону труб повинна бути не менше 70 % від марки бетону за міцністю на стиск, що наведена в робочих кресленнях.

3.4.4 Марка бетону, труб за морозостійкістю повинна відповідати вимогам, що встановлені робочими кресленнями або замовленню.

3.4.5 Труби повинні бути водонепроникними і витримувати при випробу­ваннях внутрішній гідростатичний тиск 0,05 МПа (0,5 кг/см2).

Марка бетону труб за водонепроникністю повинна бути не нижчеW4.

3.4.6 Водопоглинання бетону труб не повинне перевищувати 6 % за масою.

3.4.7 Стирання внутрішньої поверхні труб повинне відповідати вимогам робочих креслень і не перевищувати 1,2 кг/м2.

3.4.8 Арматурна сталь, що використовується для армування труб, повинна відповідати вимогамГОСТ5781,ГОСТ6727та ДСТУ3760.

3.4.9 Зварювані арматурні вироби повинні відповідати вимогам робочих креслень таГОСТ10922.

3.4.10 Каменелиті вкладиші, що призначені для виготовлення труб, повинні відповідати вимогам ТУ У 1.4 -96-001.

Кислотостійкість внутрішньої поверхні труб уH2S04повинна бути не менше 95 %.

3.4.11 За показниками зовнішнього вигляду, відхиленням від форми і но­мінальних розмірів, товщини захисного шару бетону, наявності оголення арматури і тріщин у бетоні труби повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-2.

3.4.12 Комплектність

3.4.12.1 До комплекту поставки труб споживачу входять:

- партія труб;

- супроводжувальний документ про якість труб.

3.4.13 Маркувальні написи та знаки слід наносити на зовнішню поверхню роз­труба або на один із кінців фальцевої труби.

 

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

4.1 Роботи з виготовлення труб слід виконувати у відповідності з вимогами "Правил техніки безпеки та виробничої санітарії в промисловості будівельних ма­теріалів" та "Загальних правил техніки безпеки та виробничої санітарії в промис­ловості збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів".


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.8

 

4.2 Матеріали, які використовуються для виготовлення труб, повинні відпо­відати вимогам ДБН В.1.4 -1.01.

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 740 Бк/кг.

4.3 До роботи на устаткуванні та до виконання вантажно-розвантажувальних робіт допускаються особи не молодше 13 років, які пройшли навчання з правил експлуатації устаткування, мають посвідчення про складання іспитів з безпеки праці та пройшли медогляд.

4.4 Виробничі приміщення повинні бути обладнані системами припливно-витяжної вентиляції, аспірації та опалення за ГОСТ 12.4.021 та СНіП 2.04.05; освіт­лення - за СНіП II-4, водопровідною системою та каналізацією - за СНіП 2.04.01; питною водою - за ГОСТ 2874; побутовими приміщеннями - за СНіП 2.09.04.

4.5 Мікроклімат у виробничих приміщеннях повинен відповідати вимогам ГОСТ12.1.005 і ДСН 3.3.6.042.

4.6 Технологічне устаткування та виробничі процеси повинні відповідати вимогам безпеки заГОСТ12.2.003,ГОСТ12.3.002 іСП-1042.

4.7 Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати вимог, встанов­ленихГОСТ12.1.012.

4.8 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати вимог, вста­новленихГОСТ12.1.003 та ДСН 3.3.6.037.

4.9 Рухомі елементи, передачі та частини технологічного устаткування, що нагріваються, повинні бути закриті металевими кожухами або іншими захисними пристроями.

4.10 Технологічне устаткування повинне бути заземлене відповідно до вимог ДНАОП 1.1.10-1.01, ДНАОП 0.00-1.21 таГОСТ12.1.030.

4.11 Вантажно-розвантажувальні роботи повинні здійснюватися відповідно до вимогГОСТ12.3.009 та СНІП ІІІ-4, а переміщення вантажів-заГОСТ12.3.020.

4.12 При виконанні робіт працюючі повинні бути забезпечені: спецодягом -заГОСТ12.4.099,ГОСТ12.4.100,ГОСТ27574,ГОСТ27575; засобами інди­відуального захисту очей - заГОСТ12.4.013, засобами індивідуального захисту органів дихання - заГОСТ12.4.034 таГОСТ12.4.028, засобами індивідуального захисту від шуму - заГОСТ12.4.051, засобами індивідуального захисту рук - за ГОСТ12.4.002 таГОСТ12.4.010.

4.13Граничнодопустимі концентрації (ГДК) викидів у атмосферне повітря населених пунктів не повинні перевищувати значення величин, наведених у СанПіН 4946.

4.14 ГДК викидів у повітря робочої зони не повинні перевищувати значення величин, наведених уГОСТ12.1.005.

4.15 Технологічні стічні води повинні скидатися у відповідності з СанПіН 4630.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001  с.9

 

 

4.16 Пожежна безпека повинна відповідати вимогамГОСТ12.1.004.

 

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 

5.1 Приймання труб здійснюється відповідно до вимогДСТУ Б В.2.6-2і цього стандарту.

5.2 Труби приймаються партіями. До партії відносять труби одного типу і розміру, виготовлені за одним технологічним регламентом протягом тижня, але не більше 50 труб.

5.3 Кожна партія труб, що поставляється споживачу, повинна супроводжу­ватись документом про якість (паспортом) за ДСТУ Б В.2.6-2.

5.4 Для перевірки відповідності труб вимогам цього стандарту в процесі їх виготовлення проводять такі види контролю і випробування:

- вхідний контроль сировини, матеріалів та комплектуючих, що надходять на підприємство-виготовлювач;

- операційний контроль;

- приймальний контроль;

- періодичні випробування.

5.5 Вхідному контролю підлягає кожна партія матеріалів та комплектуючих, що надходять на підприємство-виготовлювач.

5.6 Операційний контроль здійснюється при виготовленні кожної труби у відповідності з вимогами технологічного регламенту.

5.7 Приймальний контроль

5.7.1 Для здійснення приймального контролю проводять випробування за такими показниками:

- форма, розміри, зовнішній вигляд, маркування;

- товщина захисного шару бетону, наявність оголення арматури;

- міцність бетону (клас бетону за міцністю на стиск та нормована відпускна міцність).

5.7.2 Випробуванням за 3.4.11 (окрім захисного шару бетону) та 3.4.13 підля­гає кожна труба, а за показниками міцності бетону та захисного шару - три труби від кожної партії.

5.8 Періодичні випробування

5.8.1 Періодичні випробування проводять за такими показниками:

- міцність, тріщиностійкість, водонепроникність труб;

- морозостійкість і водопоглинання бетону.

5.8.2 Для перевірки міцності, тріщиностійкості, водонепроникності труб і во­допоглинання бетону випробуванню піддаються три труби, що пройшли прий­мальний контроль.

5.8.3 Періодичні випробування за 4.2 проводять один раз на рік.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.10

 

 

5.8.4 Періодичні випробування за 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 та 3.4.7 проводять один раз на    три місяці.

5.8.5 Періодичні випробування проводять також при зміні конструкції труб, технології або вихідних матеріалів і комплектуючих та у випадках, передбачених робочими кресленнями.

5.8.6 При отриманні незадовільних результатів випробувань труб хоча б по одному з показників, за цим показником проводять повторні випробування на подвійній кількості зразків, взятих з тієї ж партії.

5.3.7 При незадовільних результатах повторних випробувань приймання усіх труб за цим показником має здійснюватись поштучно.

5.8.8 Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності труб вимогам цього стандарту, застосовуючи правила приймання і методи конт­ролю, передбачені цим стандартом.

 

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

6.1 Вхідний контроль сировини, матеріалів та комплектуючих, що надхо­дять до підприємства-виготовлювача, проводять у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-2 та ГОСТ24297.

6.2 Геометричні розміри, відхилення від перпендикулярності торцевих пло­щин і якість поверхонь труб перевіряють методами і засобами вимірювань, наве­деними в ГОСТ 26433.1 та ГОСТ 6482.

6.3 Випробування труб на міцність і тріщиностійкість проводять у відповід­ності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-7 та заГОСТ6482.

6.4 Водонепроникність труб перевіряють заГОСТ6482.

6.5 Міцність бетону на стиск визначають заГОСТ10180.

6.6 Водонепроникність бетону визначають заГОСТ12730.0 іГОСТ12730.5 на зразках, виготовлених з бетонної суміші робочого складу.

6.7 Водопоглинання бетону визначають заГОСТ12730.0 іГОСТ12730.3 на зразках, відібраних із різних місць труби. Допускається використовувати зразки з труби, випробуваної на міцність. Зразки мають бути без тріщин.

6.8 Морозостійкість бетону визначають за ДСТУ Б.В.2.7-47та ДСТУ Б В.2.7-48.

6.9 Товщину захисного шару бетону до арматури визначають заГОСТ17625 та ДСТУ Б В.2.6-4.

6.10 Зварені арматурні вироби контролюють заГОСТ10922.

6.11 Стираність і кислотостійкість труб визначають відповідно заГОСТ6787 таГОСТ473.1.

6.12 Рівень ефективної сумарної питомої активності природних радіонуклідів у сировині та матеріалах контролюють за ДБН В. 1.4-2.01.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001  с.11

6.13 Наявність оголеної арматури імаркування контролюють візуально.

 

7 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

 

7.1 Транспортування і зберігання труб повинно здійснюватися відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-2, ГОСТ 6482 та ГОСТ 15150.

7.2 Умови транспортування

7.2.1 Залежно від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища умови транспортування повинні відповідати групі 9 (ОЖІ) за ГОСТ 15150.

7.2.2 Транспортування труб здійснюється автомобільним, залізничним, вод­ним або іншим видом транспорту, обладнаним у відповідності з "Правилами пе­ревезення вантажів", які діють на даному виді транспорту.

7.2.3 Труби розміщують у транспортному засобі в горизонтальному поло­женні. Допускається труби діаметром понад 600ммрозміщувати в транспортному засобі вертикально.

7.2.4 Завантаження труб у транспортні засоби і їх розвантаження повинні здійснюватися тільки вантажопідіймальними засобами з використанням ванта­жозахватних пристроїв.

7.3 Умови зберігання

7.3.1 Залежно від дії кліматичних чинників зовнішнього середовища умови зберігання труб повинні відповідати групі З (ЖЗ) за ГОСТ 15150.

7.3.2 Труби необхідно зберігати на складі готової продукції в штабелях, роз­сортованими за марками і діаметрами.

7.3.3 Труби зберігаються в горизонтальному положенні на рівному май­данчику.

Майданчики для складування труб мають бути обладнаними залізобетон­ними або дерев'яними підкладками з упорами і вертикальними металевими стоя­ками, які виключають можливість розкочування труб.

Висота штабеля труб діаметром до 1000мм неповинна перевищувати 2,2 м.

7.3.4 Труби діаметром понад 600ммдопускається зберігати у вертикальному положенні.

 

8 ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

 

8.1 Експлуатація труб може здійснюватися в кліматичних районах з темпе­ратурою від мінус 50°С до плюс 50°С.

8.2 У процесі монтажу та експлуатації труби не повинні піддаватися різким ударам.

8.3 Глибина закладання труб у ґрунті і повинна відповідати передбачуваній проектом будівництва трубопроводу.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.12

9 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

9.1 Підприємство-виготовлювач гарантує відповідність труб вимогам цього стандарту за умови дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

9.2 Гарантійний термін експлуатації труб - не менше 18 місяців з моменту введення в експлуатацію.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.13

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

 

Геометричні розміри труб

 

A.1  Геометричні розміри труб типу ТФ

 

Ду

 

Типо-

розмір

труб

 

Розміри труб, мм

Розміри

труб, мм

 

 

 

 

 

 

dl

 

de

 

d1

 

d2

 

ds

 

S

 

sk

 

L

 

L1

 

L2

 

L3

 

L4

 

400

 

ТФ40

 

400

 

572

 

602

 

722

 

472

 

50

 

36

 

 

 

 

5000

 

 

5100

 

 

 

100

 

 

 

150

 

 

75

 

500

 

ТФ50

 

500

 

700

 

730

 

870

 

580

 

60

 

40

 

85

 

600

 

ТФ60

 

600

 

800

 

830

 

970

 

680

 

60

 

800

 

ТФ80

 

800

 

1050

 

1070

 

1250

 

880

 

80

 

45

 

 

 

5110

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

200

 

 

 

105

 

1000

 

ТФ100

 

1000

 

1290

 

1320

 

1540

 

1090

 

100

 

125

 

1200

 

ТФ120

 

1200

 

1520

 

1550

 

1790

 

1300

 

110

 

50

 

135

 

1400

 

ТФ140

 

1400

 

1720

 

1750

 

1990

 

1500

 

110

 

1600

 

ТФ160

 

1600

 

1950

 

1980

 

2240

 

1710

 

120

 

55

 

145

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.14

 

 

Рисунок А.1Труби типу ТФ


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.15

 

A.2Геометричні розміри труб типу ТФПФ

 

 

Ду

 

Типо-роз-

мір труб

 

Розміри  труб, мм

 

 

 

 

Р

'озмір

іитру

б, м

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dl

 

ds

 

de

 

d1

 

d2

 

dз

 

d4

 

S

 

sk

 

L

 

L1

 

l2

 

L3

h

h1

 

h2

 

h3

 

h4

 

h5

 

h6

 

b

 

b1

 

b2

 

1000

 

ТФП Ф100

 

1000

 

1090

 

1290

 

1168

 

1208

 

1164

 

1216

 

100

 

45

 

 

 

 

 

5000

 

 

5070

 

 

55

 

 

80

1230

440

 

 

30

 

41

 

39

 

37

 

37

 

860

 

160

 

 

30

 

1200

 

ТФП Ф120

 

1200

 

1300

 

1520

 

1380

 

1424

 

1380

 

1334

 

 

110

 

 

50

 

1450

520

 

 

48

 

 

40

 

 

43

 

 

40

 

1020

 

190

 

1400

 

ТФП Ф140

 

1400

 

1560

 

1720

 

1580

 

1624

 

1580

 

1634

 

 

5090

 

 

75

 

 

100

1660

650

 

 

40

 

 

1200

 

 

240

 

 

40

 

1600

 

ТФП Ф160

 

1600

 

1710

 

1950

 

1810

 

1850

 

1800

 

1860

 

120

 

55

 

1880

660

 

 

 

50

 

50

 

 

 

45

 

45

 

2000

 

ТФП Ф200

 

2000

 

2120

 

2380

 

2228

 

2280

 

2220

 

2290

 

130

 

 

60

 

4500

 

4590

 

 

95

 

 

120

2310

730

 

 

50

 

54

 

50

 

1600

 

260

 

 

50

 

2400

 

ТФП Ф240

 

2400

 

2520

 

2820

 

2630

 

2690

 

2634

 

2710

 

150

 

3000

 

3111

 

2750

880

 

65

 

55

 

55

 

57

 

1900

 

320

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.16

 

 

 

 
 

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.17

 

УКНД91.100.30

Ключові слова:труби залізобетонні безнапірні, футеровані каменелитим вкладишем, технічні вимоги, міцність, тріщиностійкість, водонепроникність, стирання внутрішньої поверхні, кислотостій­кість, правила приймання, методи контролю.


ДСТУ Б.В.2.5-19-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

 

Конструкции зданий и сооружений

ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

БЕЗНАПОРНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ

КАМНЕЛИТЫМ ВКЛАДЫШЕМ

 

 

Технические условия


ДСТУ Б В.2.5-19-2001

 

Предисловие

1РАЗРАБОТАН

Техническим комитетом по стандартизации "Строительные материалы''

2ВНЕСЕН

Управлением промзастройки, инженерной инфраструктуры и защиты территорий Госстроя Украины

3УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Госстроя Украины от26.03.2001 № 72

4ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001

 

 

 

 

Содержание

1Область применения.......... ........................... ........................... ................................1

2Нормативные ссылки.............. ........................... ........................... ...........................2

3Технические требования............. ........................... ........................... ........................5

4Требования безопасности и охраны окружающей среды....... .........................……8

5Правила приемки............................. ........................... ........................... ....................9

6 Методы контроля....... .......................... ........................... ........................... ............ 10

7Транспортирование и хранение ........................... ........................... .........................11

8Указания по применению. ........................... ........................... .........................…….12

9Гарантии изготовителя.... ........................... ........................... .........................…….12

Приложение А

Геометрические размеры труб................... ........................... ............................. 13


ДСТУ Б В.2.5-19-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

Конструкции зданий и сооружений

Трубы железобетонные безнапорные,

футерованные камнелитым вкладышем

Технические условия

Конструкції будинків і споруд

Труби залізобетонні безнапірні,

футеровані каменелитим вкладишем

Технічні умови

Structures of buildings and constructions

Tubes reinforced concrete free fettled of stone

castings insert

Specifications

Введенвдействиес2001-07-01

 

1ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

 

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные безнапорные тру­бы, футерованные камнелитым вкладышем (далее-трубы), которые использу­ются для прокладки подземных самотечных трубопроводов бытовых жидкостей, атмосферных и подземных вод, а также промышленных стоков с температурой до 200°С, содержащих абразивные материалы крупностью до8мм при скорости дви­жения до6 м/сек.

Стандарт не распространяется на железобетонные водопропускные трубы, которые укладываются под железнодорожными насыпями и насыпями автомо­бильных дорог.

Все требования, изложенные в данном стандарте, являются обязательными.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

 

 

 

 

 

 

 

Издание официальное


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.2

 

 

2НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

 

В настоящем стандарте имеются ссылки на такие нормативные документы:

 

ДСТУ Б А.3.1-6-96

 

Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство

 

ДСТУ Б В.2.6-2-95

 

Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические условия

 

ДСТУ Б В.2.6-4-95

 

Конструкции железобетонные. Магнитный метод опреде­ления толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

 

ДСТУ Б В.2.6-7-95

 

Изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости

 

ДСТУ Б В.2.7-24-95

 

Вяжущее шлакощелочное. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-32-95

 

Песок плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-33-95

 

Песок кварцево-железистый и тонкодисперсная фракция из отходов горно-обогатительных комбинатов Украины. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-34-95

 

Щебень из вмещающих горных пород и отходов сухого магнитного обогащения железистых кварцитов горно-обогатительных комбинатов и рудников Украины. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-43-96

 

Бетоны тяжелые. Технические условия

 

ДСТУ Б В.2.7-47-96

 

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

 

ДСТУ Б В.2.7-48-96

 

Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

 

ДСТУ Б В.2.7-75-98

 

Щебень и гравий плотные природные для строительных материалов, изделий, конструкций и работ. Технические условия

 

ДСТУ3760-98

 

Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

 

ДБН В.1.4-1.01-97

 

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Регламентированные радиационные параметры. Допустимые уровни

 

ДБН В.1.4-2.01-97

 

Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений природных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства

 

ГОСТ12.1.003-88

 

ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.1.004-91

 

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.3

ГОСТ1.1.005-88

 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

 

ГОСТ12.1.012-90

 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

 

ГОСТ12.1.030-81

 

ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление

 

ГОСТ12.2.003-91

 

ССБТ. Электробезопасность. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.002-75

 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.009-76

 

ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.3.020-80

 

ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

 

ГОСТ12.4.002-97

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования

 

ГОСТ12.4.010-75

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

 

ГОСТ12.4.013-85

 

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия

 

ГОСТ12.4.021-75

 

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

 

ГОСТ12.4.028-76

 

ССБТ. РеспираторыШБ-І"Лепесток". Технические условия

 

ГОСТ12.4.034-85

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

 

ГОСТ12.4.051-87

 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний

 

ГОСТ12.4.087-84

 

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия

 

ГОСТ12.4.099-80

 

ССБТ. Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производствен­ных загрязнений. Технические условия

 

ГОСТ12.4.100-80

 

ССБТ. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производствен­ных загрязнений. Технические условия

 

ГОСТ473.1-81

 

Изделия химически стойкие и термостойкие керамичес­кие. Методы определения кислотостойкости

 

ГОСТ2874-82

 

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

 

ГОСТ5781-82

 

Сталь горячекатанная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

 

ГОСТ6482-88

 

Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.4

 

ГОСТ6787-90

 

Плитки керамические для полов. Технические условия

 

ГОСТ10180-90

 

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

 

ГОСТ10922-90

 

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия

 

ГОСТ12730.0-78

 

Бетоны. Общие требовании к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

 

ГОСТ12730.3-78

 

Бетоны. Методы определения водопоглощения

 

ГОСТ12730.5-84

 

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

 

ГОСТ15150-69

 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс­портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

 

ГОСТ17625-83

 

Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры

 

ГОСТ23732-79

 

Вода для бетонов и растворов. Технические условия

 

ГОСТ24297-87

 

Входной контроль продукции. Основные положения

 

ГОСТ26433.1-89

 

Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

 

ГОСТ27574-87

 

Костюмы женские для защиты от общих производствен­ных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

 

ГОСТ27575-87

 

Костюмы мужские для защиты от общих производствен­ных загрязнений и механических воздействий. Технические условия

 

ГОСТ28507-99

 

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия

 

ТУ У14-96-001-97

 

Трубы камнелитые. Технические условия

 

ДНАОП0.00.21-98

 

Правилабезпечної експлуатації електроустановок споживачів

 

ДНАОП1.1.10-1.01-97

 

Правила безпечної експлуатації електроустановок

 

СНиП2.03.11-85

 

Защита строительных конструкций от коррозии

 

СНиП2.04.01-85

 

Внутренний водопровод и канализация зданий

 

СНиП 2.04.05-91

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование

 

СНиП 2.05.03-84

 

Мосты и трубы

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.5

СНиП2.09.04-87

 

Административные и бытовые здания

 

СНиП11-4-79

 

Естественное и искусственное освещение

 

СНиПІІІ-4-80

 

Техника безопасности в строительстве

 

ДСН3.3.6.037-99

 

Государственные санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука

 

ДСН 3.3.6.042-99

 

Государственные санитарные нормы микроклимата производственных помещений

 

СП1042-73

 

Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производствен­ному оборудованию

 

СанПиН4630-88

 

Охрана поверхностных вод от загрязнения

 

СанПиН4946-89

 

Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест

 

 

 

3ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

3.1Трубы должны отвечать требованиям настоящего стандарта, рабочих чер­тежей, разработанных и утвержденных в установленном порядке, заказа на пос­тавку и изготовляться по технологической документации предприятия-изгото­вителя.

3.2.2Постановку труб на производство следует осуществлять по ДСТУ Б.А.3.1-6.

3.3Основные параметры и размеры

3.3.1По конструкции соединений трубы подразделяются на типы:

-ТФ-трубы (Т) футерованные (Ф) цилиндрические раструбные со стыко­выми соединениями, которые уплотняются герметиками или другими мате­риалами;

-ТФПФ-трубы (Т) цилиндрические фальцевые (Ф) с подошвой (П) футеро­ванные (Ф) и стыковыми соединениями, которые уплотняются герметиками или другими материалами.

3.3.2Форма и размеры труб приведены в приложении А.

3.3.3По несущей способности трубы подразделяют на такие группы:

-первая(1) -при расчетной высоте засыпки грунтом2м;

-вторая(2) -при расчетной высоте засыпки грунтом4м;

-третья(3) -при расчетной высоте засыпки грунтом6м. Допускается для конкретных условий строительства трубопровода приме­нять трубы при другой расчетной высоте засыпки грунтом.

3.3.4Прочностные характеристики труб должны обеспечивать эксплуатацию их при расчетной высоте засыпки грунтом, определенной по таким усредненным условиям:


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.6

-основание под трубой-плоское грунтовое для труб без подошвы с диамет­ром условного прохода (Ду) до500мм включительно и труб с подошвой всех диаметров, грунтовое профилированное с углом охвата90°-для труб без подошвы с Ду более500мм;

-засыпка - грунтом плотностью1,8т/м3 с нормальным уплотнением для труб без подошвы с Ду до800мм включительно и труб с подошвой всех диаметров, с усиленным уплотнением для труб без подошвы с Ду более800мм;

-временная нагрузка на поверхность земли-НГ-60 по СНиП2.05.03.

3.3.5Условное обозначение труб состоит из буквенного обозначения типа трубы, цифрового обозначения арабскими цифрами диаметра условного прохода в сантиметрах, полезной длины в дециметрах и группы по несущей способности, обозначения данного стандарта.

Примеры условного обозначения:

Труба типа ТФ с диаметром условного прохода400мм, полезной длиной L=5000 мм, второй группы по несущей способности:

Труба ТФ40.50-2ДСТУ Б В.2.5-19-2001.

Труба типа ТФПФ с диаметром условного прохода600мм, полезной длиной L=5000 мм, третьей группы по несущей способности:

Труба ТФПФ60.50-3ДСТУ БВ.2.5-19-2001.

3.4Характеристики

3.4.1Трубы должны быть прочными и при испытании выдерживать конт­рольные нагрузки, приведенные в таблице1.

 

Таблица1

 

 

Ду

 

 

 

Контрольные равномерно распределенные нагрузки на метр полезной

длины труб, кН/м

При определении прочности

 

При определении трещиностойкости

 

Група по несущей способности

 

первая

 

вторая

 

третья

 

первая

 

вторая

 

третья

 

400

 

-

 

32,4

 

47,1

 

-

 

17,8

 

25,9

 

500

 

-

 

41,2

 

53,0

 

-

 

22,7

 

29,2

 

600

 

-

 

42,2

 

53,9

 

-

 

23,2

 

29,6

 

800

 

-

 

62,8

 

78,5

 

-

 

34,5

 

43,2

 

1000

 

-

 

66,7

 

92,2

 

-

 

36,7

 

50,7

 

1200

 

51,0

 

80,4

 

127,1

 

28,0

 

44,2

 

70,1

 

1400

 

61,8

 

93,2

 

133,4

 

34,4

 

51,3

 

73,4

 

1600

 

74,5

 

104,0

 

156,9

 

41,0

 

57,2

 

86,3

 

2000

 

99,0

 

132,4

 

-

 

54,5

 

72,8

 

-

 

2400

 

127,5

 

156,9

 

-

 

70,1

 

86,3

 

-

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.7

3.4.2Трубы следует изготавливать из тяжелого бетона по ДСТУ Б В.2.7-43 и рабочим чертежам.

Класс бетона по прочности на сжатие-не менее В25. Материалы для бетона должны соответствовать требованиям:

-вяжущие          -ДСТУ Б.В.2.7-24; ДСТУ Б В.2.7-46;

-заполнители    -ДСТУ Б В.2.7-32; ДСТУ Б В.2.7-33; ДСТУ Б В.2.7-34; ДСТУ Б В.2.7-75;

-добавки            -ДСТУ Б В.2.7-65;

-вода                  -ГОСТ23732.

Допускается применять материалы по другим нормативным документам при условии проведения соответствующих испытаний бетонной смеси и бетона.

При изготовлении труб, используемых в условиях агрессивных грунтовых вод, материалы для них следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11.

3.4.3Нормируемая отпускная прочность бетона труб должна быть не менее 70 %от марки бетона по прочности на сжатие, указанной в рабочих чертежах.

3.4.4Марка бетона труб по морозостойкости должна соответствовать требо­ваниям, установленным рабочими чертежами, или заказу.

3.4.5Трубы должны быть водонепроницаемыми и при испытаниях выдер­живать внутреннее гидростатическое давление0,05МПа(0,5кг/см2).

Марка бетона труб по водонепроницаемости должна быть не менее W4.

3.4.6Водопоглощение бетона труб не должно превышать6 %по массе.

3.4.7Истираемостъ внутренней поверхности труб должна соответствовать требованиям рабочих чертежей и не превышать1,2кг/м2.

3.4.8 Арматурнасталь, используемая для армирования труб, должна соответ­ствовать требованиям ГОСТ5781,ГОСТ6727и ДСТУ3760.

3.4.9Сварные арматурные изделия должны соответствовать требованиям ра­бочих чертежей и ГОСТ10922,

3.4.10Камнелитые вкладыши, предназначенные для изготовления труб, дол­жны соответствовать требованиям ТУ У1.4 -96-001.

Кислотостойкость внутренней поверхности труб в H2S04 должна быть не менее95 %.

3.4.11По показателям внешнего вида, отклонениям от формы и номиналь­ных размеров, толщины защитного слоя бетона, наличия обнажения арматуры и трещин в бетоне трубы должны соответствовать требованиям ДСТУ Б В.2.6-2.

3.4.12Комплектность

3.4.12.1В состав комплекта поставки труб потребителю входят:

-партия труб;

-сопроводительный документ о качестве труб.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.8

 

3.4.13Маркировочные надписи и знаки следует наносить на внешнюю по­верхность раструба или на один из концов фальцевой трубы.

 

4ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 

4.1Работы по изготовлению труб следует выполнять в соответствии с требо­ваниями "Правил техники безопасности и производственной санитарии в про­мышленности строительных материалов" и "Общих правил техники безопасности и производственной санитарии в промышленности сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий".

4.2Материалы, используемые для изготовления труб, должны соответство­вать требованиям ДБН В.1.4 -1.01.

Эффективная суммарная удельная активность природных радионуклидов не должна превышать740Бк/кг.

4.3К работе на оборудовании и к выполнению погрузочно-разгрузочных ра­бот допускаются лица не моложе18лет, прошедшие обучение правилам по экс­плуатации оборудования, имеющие свидетельство о сдаче экзаменов по безопас­ности труда и прошедшие медосмотр.

4.4Производственные помещения должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции, аспирации и. отопления по ГОСТ12.4.021и СНиП2.04.05;освещения-по СНиП11-4;водопроводной системой и канали­зацией-по СНиП2.04.01;питьевой водой-по ГОСТ2874;бытовыми по­мещениями-по СНиП2.09.04.

4.5Микроклимат в производственных помещениях должен соответствовать требованиям ГОСТ12.1.005и ДСН3.3.6.042.

4.6Технологическое оборудование и производственные процессы должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ12.2.003,ГОСТ12.3.002и СП1042.

4.7Вибрация на рабочих местах не должна превышать требований ГОСТ12.1.012.

4.8Уровень шума на рабочих местах не должен превышать требований ГОСТ12.1.003и ДСН3.3.6.037.

4.9Движущиеся элементы, передачи и части технологического оборудова­ния, которые нагреваются, должны быть закрыты металлическими кожухами или другими защитными приспособлениями.

4.10Технологическое оборудование должно быть заземлено в соответствии с требованиями ДНАОП1.1.10-1.01,ДНАОП0.00-1.21и ГОСТ12.1.030.

4.11Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ12.3.009и СНиПІІІ-4,а перемещение грузов-по ГОСТ12.3.020.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.9

 

4.12При выполнении работ рабочие должны быть обеспечены: спецодеж­дой-по ГОСТ12.4.099,ГОСТ12.4.100,ГОСТ27574,ГОСТ27575;средствами индивидуальной защиты глаз-по ГОСТ12.4.013,средствами индивидуальной защиты органов дыхания-по ГОСТ12.4.034и ГОСТ12.4.028,средствами инди­видуальной защиты от шума-по ГОСТ12.4.051,средствами индивидуальной защиты рук-по ГОСТ12.4.002и ГОСТ12.4.010.

4.13Предельно допустимые концентрации (ПДК) выбросов в атмосферный воздух населенных пунктов не должны превышать значений величин, приведен­ных в СанПиН4946.

4.14ПДК выбросов в воздух рабочей зоны не должны превышать значений величин, приведенных в ГОСТ12.1.005.

4.15Технологические сточные воды должны сбрасываться в соответствии с СанПиН4630.

4.16Пожарная безопасность должна соответствовать требованиям ГОСТ12.1.004.

 

5ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

 

5.1Приемка труб осуществляется в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-2 и настоящего стандарта.

5.2Трубы принимаются партиями. В партию включают трубы одного типа и размера, изготовленные по одному технологическому регламенту на протяжении одной недели, но не более50труб.

5.3Каждая партия труб, поставляемая потребителю, должна сопровождать­ся документом о качестве (паспортом) по ДСТУ БВ.2.6-2.

5.4Для проверки соответствия труб требованиям настоящего стандарта в процессеих изготовления проводят следующие виды контроля и испытаний:

-входной контроль сырья, материалов и комплектующих, поступающих на предприятие-изготовитель;

-операционный контроль;

-приемочный контроль;

-периодические испытания.

5.5Входному контролю подлежит каждая партия материалов и комплек­тующих, поступающая на предприятие-изготовитель.

5.6Операционный контроль осуществляется при изготовлении каждой тру­бы в соответствии с требованиями технологического регламента.

5.7Приемочный контроль

5.7.1Для осуществления приемочного контроля проводят испытания по та­ким показателям:

-форма, размеры, внешний вид, маркировка;

-толщина защитного слоя бетона, наличие обнажения арматуры;


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.10

-прочность бетона (класс бетона по прочности на сжатие и нормированная отпускная прочность).

5.7.2Испытания по3.4.11(кроме защитного слоя бетона) и3.4.13подлежит каждая труба, а по показателям прочности бетона и защитного слоя-три трубы от каждой партии.

5.8Периодические испытания

5.8.1Периодические испытания проводят по таким показателям:

-прочность, трещиностойкость, водонепроницаемость труб;

-морозостойкость и водопоглощение бетона.

5.8.2Для проверки прочности, трещиностойкости, водонепроницаемости труб и водопоглощения бетона испытаниям подвергаются три трубы, прошедшие приемочный контроль.

5.8.3Периодические испытания по4.2проводят один раз в год.

5.8.4Периодические испытания по3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6и3.4.7проводят один раз в три месяца.

5.8.5Периодические испытания проводят также при смене конструкции труб, технологии или исходных материалов и комплектующих и в случаях, предусмот­ренных рабочими чертежами.

5.8.6При получении неудовлетворительных результатов испытаний труб хотя бы по одному из показателей по этому показателю проводят повторные ис­пытания на удвоенном количестве образцов, взятых из той же партии.

5.8.7При неудовлетворительных результатах повторных испытаний прием­ка всех труб по этому показателю должна осуществляться поштучно.

5.8.8Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответст­вия труб требованиям настоящего стандарта, применяя правила приемки и мето­ды контроля, предусмотренные этим стандартом.

 

6МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

 

6.1Входной контроль сырья, материалов и комплектующих, поступающих на предприятие-изготовитель, проводят в соответствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-2 и ГОСТ24297.

6.2Геометрические размеры, отклонения от перпендикулярности торцевых плоскостей и качество поверхностей труб проверяют методами и средствами из­мерений, приведенными в ГОСТ26433.1и ГОСТ6482.

6.3Испытание труб на прочность и трещиностойкость проводят в соответ­ствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-7 и ГОСТ6482.

6.4Водонепроницаемость труб проверяют по ГОСТ6482.

6.5Прочность бетона на сжатие определяют по ГОСТ10180.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.11

6.6Водонепроницаемость бетона определяют по ГОСТ12730.0и ГОСТ12730.5 на образцах, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

6.7Водопоглощение бетона определяют по ГОСТ12730.0и ГОСТ12730.3 на образцах, отобранных из разных мест трубы. Допускается использовать образ­цы из трубы, испытанной на прочность. Образцы должны быть без трещин.

6.8Морозостойкость бетона определяют по ДСТУ Б.В.2.7-47 и ДСТУ Б В.2.7-48.

6.9Толщину защитного слоя бетона до арматуры определяют по ГОСТ17625 и             ДСТУ Б В.2.6-4.

6.10Сварные арматурные изделия контролируют по ГОСТ10922.

6.11Истираемость и кислотостойкость труб определяют соответственно по ГОСТ6787и ГОСТ473.1.

6.12Уровень эффективной суммарной удельной активности природных ра­дионуклидов в сырье и материалах контролируют по ДБН В.1.4-2.01.

6.13Наличие обнаженной арматуры и маркировку контролируют визуально.

 

7ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

 

7.1Транспортирование и хранение труб должно осуществляться в соответ­ствии с требованиями ДСТУ Б В.2.6-2,ГОСТ6482и ГОСТ15150.

7.2Условия транспортирования

7.2.1В зависимости от действия климатических факторов внешней среды ус­ловия транспортирования должны соответствовать группе9 (ОЖІ)по ГОСТ15150.

7.2.2Транспортирование труб осуществляется автомобильным, железнодо­рожным, водным или другим видом транспорта, оборудованным в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на данном виде транспорта.

7.2.3Трубы размещают в транспортном средстве в горизонтальном положе­нии. Допускается трубы диаметром более600мм размещать в транспортном средстве вертикально.

7.2.4Загрузка труб в транспортные средства и их разгрузка должны осущест­вляться только грузоподъемными средствами с использованием грузозахватных приспособлений.

7.3Условия хранения

7.3.1В зависимости от действия климатических факторов внешней среды условия хранения труб должны соответствовать группе3(ЖЗ) по ГОСТ15150.

7.3.2Трубы необходимо хранить на складе готовой продукции в штабелях, рассортированными по маркам и диаметрам.

7.3.3Трубы хранятся в горизонтальном положении на ровной площадке.

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.12

 

Площадки для складирования труб должны быть оборудованы железобе­тонными или деревянными подкладками с упорами и вертикальными металли­ческими стойками, исключающими возможность раскатывания труб.

Высота штабеля труб диаметром до1000мм не должна превышать2,2м.

7.3.4Трубы диаметром более600мм допускается хранить в вертикальном по­ложении.

 

8УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 

8.1Эксплуатация труб может осуществляться в климатических районах с тем­пературой от минус 50°С до плюс 50°С.

8.2В процессе монтажа и эксплуатации трубы не должны подвергаться рез­ким ударам.

8.3Глубина заложения труб в грунте должна соответствовать предусматри­ваемой проектом строительства трубопровода.

 

9ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

 

9.1Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования, хра­нения, монтажа и эксплуатации.

9.2Гарантийный срок эксплуатации труб-не менее18месяцев с момента введения в эксплуатацию.


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.13

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

 

Геометрические размеры труб

 

 

А.1Геометрические размеры труб типа ТФ

 

Ду

 

Типо-­

размер труб

 

Размеры труб, мм

 

 

Размеры

труб, мм

 

 

 

 

 

 

dl

 

de

 

d1

 

d2

 

ds

 

S

 

sk

 

L

 

L1

 

L2

 

L3

 

L4

 

400

 

ТФ40

 

400

 

572

 

602

 

722

 

472

 

50

 

36

 

 

 

 

5000

 

 

5100

 

 

 

100

 

 

 

150

 

 

75

 

500

 

ТФ50

 

500

 

700

 

730

 

870

 

580

 

60

 

40

 

85

 

600

 

ТФ60

 

600

 

800

 

830

 

970

 

680

 

60

 

800

 

ТФ80

 

800

 

1050

 

1070

 

1250

 

880

 

80

 

45

 

 

 

5110

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

200

 

 

 

105

 

1000

 

ТФ100

 

1000

 

1290

 

1320

 

1540

 

1090

 

100

 

125

 

1200

 

ТФ120

 

1200

 

1520

 

1550

 

1790

 

1300

 

110

 

50

 

135

 

1400

 

ТФ140

 

1400

 

1720

 

1750

 

1990

 

1500

 

110

 

1600

 

ТФ160

 

1600

 

1950

 

1980

 

2240

 

1710

 

120

 

55

 

145

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.14

 

 

 

 

Рисунок А. 1Трубы типа ТФ


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.15

 

 

A.2Геометрические размеры труб типа ТФПФ

 

 

Ду

 

Типо-

раз­мер труб

 

Размеры труб, мм

dl

 

ds

 

dе

 

d1

 

d2

 

d3

 

D4

 

S

 

sk

 

L

 

L1

 

L2

 

L3

 

h

 

h1

 

h2

 

h3

 

h4

 

h5

 

h6

 

b

 

b1

 

b2

 

1000

 

ТФП Ф100

 

1000

 

1090

 

1290

 

1168

 

1208

 

1164

 

1216

 

100

 

45

 

 

 

 

 

5000

 

 

5070

 

 

55

 

 

80

 

1230

 

440

 

 

30

 

41

 

39

 

37

 

37

 

860

 

160

 

 

30

 

1200

 

ТФП Ф120

 

1200

 

1300

 

1520

 

1380

 

1424

 

1380

 

1334

 

 

110

 

 

50

 

1450

 

520

 

 

48

 

 

40

 

 

43

 

 

40

 

1020

 

190

 

1400

 

ТФП Ф140

 

1400

 

1560

 

1720

 

1580

 

1624

 

1580

 

1634

 

 

5090

 

 

75

 

 

100

 

1660

 

650

 

 

40

 

 

1200

 

 

240

 

 

40

 

1600

 

ТФП Ф160

 

1600

 

1710

 

1950

 

1810

 

1850

 

1800

 

1860

 

120

 

55

 

1880

 

660

 

 

50

 

50

 

 

45

 

45

 

2000

 

ТФП Ф200

 

2000

 

2120

 

2380

 

2228

 

2280

 

2220

 

2290

 

130

 

 

60

 

4500

 

4590

 

 

95

 

 

120

 

2310

 

730

 

 

50

 

54

 

50

 

1600

 

260

 

 

50

 

2400

 

ТФП

Ф240

 

2400

 

2520

 

2820

 

2630

 

2690

 

2634

 

2710

 

150

 

3000

 

3111

 

2750

 

880

 

65

 

55

 

55

 

57

 

1900

 

320

 

 


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.16

 

Рисунок А.2 Трубы типа ТФПФ


ДСТУ Б В.2.5-19-2001 с.17

УКНД91.100.30

Ключевые слова:трубы железобетонные безнапорные, футерован­ные камнелитым вкладышем, технические требования, прочность, трещиностонкость, водонепроницаемость, истираемость внутренней поверхности, кислотостойкость, правила приемки, методы контроля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Подпишитесь на новости строительства:

 

 

Выбор редакции: