ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б В.2.7-5-93. Кахлі пічні. Технічні умови

                Строительные материалы

                        ИЗРАЗЦЫ ПЕЧНЫЕ

                      Технические условия

                      Bulding materials

                     FURNACE DUTCH TILES

                        Shecifications

----------------------------------------------------------------

                                        Чинний від 1994-01-01

                                                   ----------

     1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Цей стандарт поширюється на кахлі пічні керамічні та вставки

декоративні простої і складної геометричної форми з полив'яною

лицьовою поверхнею. Кахлі пічні призначаються для мурування

лицьової поверхні опалювальних печей, кімнатних камінів, кухонних

плит і камінів у садових будиночках.

     Вставки декоративні призначаються для архітектурно-художньо-

го оздоблення камінів і опалювальних печей.

     Вимоги даного стандарту обов'язкові.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

     2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

     У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения

---------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-

                 | гигиенические требования к воздуху

                 | рабочей зоны

---------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ Респираторы ЩБ-1 "Лепесток"

---------------------------------------------------------

ГОСТ 166-89      | Штангенциркули

---------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75      | Линейки измерительные металлические

---------------------------------------------------------

ГОСТ 5244-79     | Стружка древесная

---------------------------------------------------------                          

ГОСТ 7025-91     | Кирпич и камни керамические и

                 | силикатные. Методы определения

                 | водопоглащения, плотности и

                 | контроля морозоустойчивости

---------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77    | Маркировка грузов

---------------------------------------------------------

ГОСТ 15150-89    | Машины, приборы и другие технические

                 | изделия. Исполнения для различных кли-

                 | матических районов. Категории, условия

                 | эксплуатации, хранения и транспортиро-

                 | вания в части воздействия климатичес-

                 | ких факторов внешней сферы.

     3 ВИЗНАЧЕННЯ

     У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

лицьова сторона   -  зовнішня, добре видима поверхня пічних

                     кахлів та вставок у робочому стані;

зворотна сторона  -  поверхня, яка не видима у робочому стані;

косокутність      -  різниця між прямим та виміряним кутом;

викривлення грані -  відхилення виміряної грані від прямої,

                     яка проходить через кінцеві точки;

неплощинність     -  відхилення лицьової поверхні від площини;

посічка           -  ненаскрізна, відкрита або закрита тріщина

                     завширшки не більше як 1 мм;

мушка             -  крапка темного кольору розміром до 2 мм;

цек               -  тонкі волосоподібні тріщини поливи, які

                     утворюються внаслідок різниці коефіцієнтів

                     лінійного термічного розширення черепка і

                     поливи;

плішина           -  місце, не покрите поливою;

засміченість      -  чужорідні тіла, покриті або не покриті

                     поливою, які виступають над поверхнею виробу;

накол             -  заглиблення у вигляді крапки на поверхні

                     поливи;

прищ              -  невелике щільне скипання поливи або

                     керамічної маси (діаметром до 3 мм);

сухість поливи    -  потоншений шар поливи, який не оголює

                     черепка;

виплавка          -  заглиблення на поверхні виробу, яке

(вигорання)          утворюється внаслідок згорання чужорідного                          

                     тіла, глибиною не більше 2 мм;

задування         -  матовий наліт на поверхні, який утворюється

                     під дією димових газів при випалі;

недопал фарби     -  матовість, тьмяність фарби, викликана

                     недостатньою температурою випалу;

дутик             -  вирив на поверхні виробів, який утворюється

                     при випалі від наявності у глині карбонатних

                     вкраплень;

              4 ТИПИ. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

     4.1. Кахлі пічні можуть бути рядовими (КР), декоративними

(КД), художньо-декоративними (КХД). Вставки можуть бути деко-

ративними, художньо-декоративними, простої або складної геомет-

ричної форми.

     4.2. У залежності від конструкції і призначення кахлі пічні

повинні виготовлятися таких типів: прямі та кутові, карнизні та

цокольні, уступи для прямих та кутових кахлів, вставки, парапети,

полички прямі, кутові, корони центральні, кутові, арки кутові,

пробки.

     4.3. Типи, основні розміри та коди ОКП кахлів пічних повин-

ні відповідати обов'язковому додатку А.

     4.4. Форма кахлів повинна відповідати кресленням заводів-

виготовлювачів.

     Допустимі відхилення від розмірів:

     - по довжині та ширині +- 5мм;

     - по товщині +- 3мм.

     За узгодженням із споживачем дозволяється виробляти кахлі

та вставки інших форм і розмірів за кресленнями за зразками-

еталонами при умові дотримання основних розмірів опалювальних

печей і камінів.

     4.5. Приклад умовного позначення при замовленні кахлів піч-

них типу КР-1 (КР-2, КД-1 та  ін.)  "Кахлі пічні КР-1  (КР-2,

КД-1  та  ін.) ДСТУ Б В.2.7-5-93",  вставок  декоративних  простої

геометричної форми: "Вставки декоративні ДСТУ Б В.2.7-5-93".

                    5  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

     5.1. Кахлі пічні та вставки повинні виготовлятися відповід-

но до вимог даного стандарту за робочими кресленнями та за техно-

логічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

     5.2. Матеріали, які застосовуються для виготовлення кахлів та

вставок, повинні відповідати діючій нормативно-технічній докумен-

тації.

     5.3. Кахлі та вставки повинні бути правильної геометричної

простої або складної форми, без викривлення, випуклостей та за-

падин.

     5.4. Лицьова поверхня кахлів пічних повинна бути гладкою,

рельєфною або барельєфною.

     Кахлі та вставки повинні мати художній малюнок або орнамент

на лицьовій поверхні.

     5.5. Форма виробів, колір лицьової поверхні, тон забарвлення

повинні відповідати зразкам-еталонам.

     5.6. Кахлі та вставки можуть бути забарвлені або розмальова-

ні ангобами (одноколірними або багатоколірними), покриті прозорою

або заглушеною білою чи кольоровою поливою.

     Інтенсивність кольору лицьової поверхні одноколірних виробів

повинна бути однаковою.

     5.7. Кахлі повинні бути рівномірно випалені, полива має бути

рівномірно і добре розплавлена. Сполучення поливи з ангобом, анго-

ба з черепком або поливи с черепком повинні бути міцним.

     5.8. Вапнякові вкраплення не допускаються.

     5.9. Кахлі повинні бути термічно стійкими.

     5.10. Водопоглинання кахлів повинно бути не менше 8%, але не

більше 14%.

     5.11. На лицьовій стороні кахлів рядових, декоративних

прямих та кутових по периметру повинна бути дрібна рустовка-фаска

завширшки до 8 мм, а на кахлях карнизних, цокольних прямих та ку-

тових фаска допускається частково у відповідності з кресленнями.

     5.12. По периметру прямих та кутових кахлів і вставок за

фаскою допускається наявність захисної кромки завширшки до 5 мм,

яка при муруванні печі відбивається та зашліфовується.

     По периметру карнизів, цоколів, парапетів, поличок подвійних,

корон кромка повинна бути з двох боків. У поличок одинарних, полу-

торних - з трьох боків.

     5.13. На кахлях та вставках усіх типів на зворотній стороні

повинно бути пристосування - румпа для з'єднання їх між собою

та кладкою печі.

     Розташування румпи не нормується.

     Висота румпи має бути не меншою як 20 мм.

     Румпа повинна мати потовщення догори, яке забезпечує кріплен-

ня кахлів металевими скобами, або отвори для кріплення їх дротом.

     Карнизи, цоколі, парапети, корони, арки повинні мати ребра

жорсткості для з'єднання виробів між собою.

     5.14. Центральна корона може бути суцільною або складатися

з двох-трьох частин.

     5.15. За показниками зовнішнього вигляду кахлі пічні поділя-

ються на І та ІІ сорти.

     5.16. Якість лицьової поверхні кахлів та вставок повинна

відповідати вимогам таблиці 1.

                                                        Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|                                        |   Норми для виробів   |

|     Найменування показника             |-----------------------|

|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Відбиті кути (рахуючи по бісектрисі) |           |           |

|   і ребра (рахуючи по глибині від      |    Не     |           |

|   краю без урахування захисної кромки),|допускають-|    2.0    |

|   мм, не більше                        |    ся     |           |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Косокутність, мм, не більше          |    1,5    |    3,0    |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Неплощинність, викривлення лицьової  |           |           |

|   поверхні (стріла прогину), мм, не    |    1.5    |    3.0    |

|   більше                               |           |           |  

------------------------------------------------------------------

|                                        |   Норми для виробів   |

|     Найменування показника             |-----------------------|

|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Посічки окремі, покриті поливою      |           |           |

|   загальною довжиною, мм, не більше    |    3.0    |   10.0    |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Тріщини поперек румпи глибиною       |    Не     |           |

|   не больше 10 мм, завширшки не        |допускають-|    1      |

|   більше 2 мм, шт., не більше          |   ся      |           |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Цек на білій поливі                  |    Не     |Не допуска-|

|                                        |допускаєть-|ється знач-|

|                                        |    ся     |ний, що по-|

|                                        |           |гіршує зов-|

|                                        |           |нішній ви- |

|                                        |           |гляд виробу|

|----------------------------------------------------------------|

|7. Цек на кольоровій поливі             |Допускається, що не по-|

|                                        |гіршує зовнішнього     |

|                                        |       вигляду         |

|----------------------------------------------------------------|

|8. Зліплення зашліфовані                |   Не      |Не допуска-|

|                                        |допускають-|ються за-  |

|                                        |   ся      |гальною    |

|                                        |           |площею     |

|                                        |           |більше 10  |

|                                        |           |   мм2     |

|----------------------------------------------------------------|

|9. Плішини                              |   Не      |Не допуска-|

|                                        |допускають-|ються за-  |

|                                        |   ся      |гальною    |

|                                        |           |площею     |

|                                        |           |більше 10  |

|                                        |           |   мм2     |

|----------------------------------------------------------------|

|10. Засміченість (діам. до 1 мм) покрита|    Не     |           |

|    поливою, що не дряпає, шт., не      |допускаєть-|    5      |

|    більше                              |    ся     |           |

|----------------------------------------------------------------|

|11. Наколи (окроемі розсіяні)           |    Допускаються       |

|----------------------------------------------------------------|

|12. Прищі                               |Допускають-|Допускають-|

|                                        |ся до 2 шт.|ся не біль-|

|                                        |на відстані|ше 10 шт.  |

|                                        |не більше  |           |

|                                        |5 мм від   |           |

|                                        | краю      |           |

|----------------------------------------------------------------|

|13. Виплавки                            |           |Допускають-|

|                                        |           |ся на одній|

|                                        |    Не     |із сторін  |

|                                        |допускають-|не більше, |

|                                        |    ся     |ніж на 5 мм|

------------------------------------------------------------------               

  Кінець таблиці 1

------------------------------------------------------------------

|                                        |   Норми для виробів   |

|     Найменування показника             |-----------------------|

|                                        |  І сорту  | ІІ сорту  |

|----------------------------------------------------------------|

|                                        |           |від краю не|

|                                        |           |більше 10  |

|                                        |           |    шт.    |

|----------------------------------------------------------------|

|14. Сухість поливи площею, мм3, не      |           |           |

|    більше                              |   10.0    |   25.0    |

|----------------------------------------------------------------|

|15. Задування                           |  Не допускається      |

|----------------------------------------------------------------|

|16. Розлив поливи                       |Допускаються напливи,  |

|                                        |які не псують товарного|

|                                        | вигляду виробів       |

|----------------------------------------------------------------|

|17. Недопал та перепал фарб             |    Не     |Допускаєть-|

|                                        |допускаєть-|ся незнач- |

|                                        |    ся     |ний, який  |

|                                        |           |не псує то-|

|                                        |           |варного ви-|

|                                        |           |гляду виро-|

|                                        |           | бів       |

------------------------------------------------------------------

     Сумарна кількість дефектів за показниками зовнішнього вигляду,

перелічених у даній таблиці, на одному виробі не повинна переви-

щувати: для І сорту - 2 найменування, для ІІ сорту -  3.

     Дефекти, не перелічені у таблиці, не допускаються.

     5.17 Вставки за узгодженням із споживачем можуть постача-

тись у комплекті з кахлями відповідного сорту.

     5.18 На зворотному боці кожного кахля та вставки при форму-

ванні повинно проводитись маркування із зазначенням товарного знака

підприємства-виготовлювача.

     Нижче маркування позначкою фарбою наносимться сорт.

     Транспортне маркування вантажів повинно відповідати ГОСТ

14192 с нанесенням маніпуляційного знака  "Хрупкое. Осторожно".

     5.19 При транспортуванні кахлі повинні укладатися вертикально

попарно лицьовими поверхнями всередину, а вставки декоративні по-

винні встановлюватися на ребро з прокладками між ними із соломи

або деревної стружки відповідно до ГОСТ 5244 або інших пакувальних

матеріалів.

     Між рядами по висоті допускається прокладка дошками.

     6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

     6.1 При виробництві кахлів пічних необхідно додержуватися

вимог ГОСТ 12.1.005 6 ССБТ. "Воздух рабочей зоны. Общие сани-

тарно-гигиенические требования" и "Санитарных  правил  организации

технологичских процессов и гигиенических  требований  к  производ-

ственному оборудованию", затверджених Міністерством охорони

здоров'я СРСР.

     6.2 Матеріали, які використовують при виробництві кахлів

пічних, не токсичні, шкідливої дії на шкіру не чинять.                        

     Глина у вигляді аерозолю має фіброгенну дію на органи дихан-

ня. ГДК згідно з ГОСТ 12.1.005 6 мг/м3, клас небезпеки IY.

     6.3 Загальні вимоги безпеки повинні відповідати ГОСТ

12.0.001.

     6.4 Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі робо-

чої зони та контроль за ними повинні здійснюватись у відповіднос-

ті з вимогами ГОСТ 12.1.005.

     6.5 Оцінка на радіаційну активність сировини та матеріалів, а

також методи радіаційного контролю проводяться згідно з РСН 356-91

"Положенння про радіаційний контроль на об'єктах будівництва та

підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

     6.6 Суммарна питома активність природних радіонуклідів не

повинна перевищувати 370 БК/кг (1 клас).

     6.7 Виробничі приміщення повинні бути обладнані загально-

обмінною припливно-витяжною вентиляцією, всі робочі місця - місце-

вими відсмоктувачами згідно з СН 2.04.06-86.

     6.8 Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засоба-

ми захисту згідно з ГОСТ 12.4.028.

     6.9 Цехи повинні бути забезпечені засобами гасіння пожежі

згідно з правилами пожежної безпеки на промисловому підприємстві.

     7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

     7.1   Приймання кахлів та вставок проводиться партіями.

     Партією вважається кількість виробів, одночасно поданих до

приймання.

     Розмір партії визначається за погодженням сторін.

     7.2. Кожна партія кахлів повинна супроводжуватися документом

про якість, в якому зазначається:

     - найменування, місцезнаходження та товарний знак

       підприємства-виготовлювача;

     - найменування продукції;

     - кількість відвантажуваних кахлів (комплектів);

     - сорт, колір;

     - позначення даного стандарту;

     - результати контролю.

     7.3 Для перевірки відповідності кахлів вимогам даного стан-

дарту підприємство-виготовлювач повинно проводити приймальний

контроль та періодичні випробування, для чого від кожної партії

відбирають у заздалегідь встановленій послідовності не менше

50 шт. кахлів для зовнішнього огляду. Із виробів, визначених      -

придатними за зовнішнім виглядом,  відбирають зразки кахлів для:

     - перевірки форми та розмірів              10 шт.

     - перевірки однотонності кольору:

       прямих кахлів                            1 м2

       карнизних та цокольних кахлів            1,5 пог. м

     - випробування на міцність сполучення

       поливи (ангобу) з черепком              5 шт.

     - випробування на присутність

       вапнякових вкраплень                    3 шт.

     - випробування на термічну стійкість      5 шт.

     - визначення водопоглинання               3 шт.

     7.4 Приймальний контроль повинен проводитися по зовнішньому

вигляду, формі, лінійних розмірах, кольору, тону забарвленн                      

     7.5 Підприємство-виготовлювач проводить періодичні випробу-

вання кахлів не рідше одного разу на квартал, а також при зміні

складу маси на наявність вапнякових вкраплень, по визначенню тер-

мічної стійкості, міцності з'єднання поливи (ангобу) з черепком,

на водопоглинання.

     7.6 При одержанні незадовільних результатів випробувань хоча

б по одному із показників проводять повторні випробування подвій-

ної кількості виробів, взятих з тієї ж партії.

     При незадовільних результатах повторних випробувань партія

кахлів прийманню не підлягає.

     7.7 Споживач має право проводити контрольну перевірку

відповідності виробів вимогам даного стандарту.

     7.8 Якщо при перевірці відібраних зразків кахлів виявиться

понад 5% тих, що не задовольняють вимоги даного стандарту, прово-

дять повторну перевірку на подвоєній кількості зразків.

     При незадовільних результатах повторної перевірки партія

прийманню не підлягає.

     8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

     8.1 Перевірку зовнішнього вигляду кахлів проводять візу-

ально на відстані 1 м від ока спостерігача.

     8.1.1 Форму, колір лицьової поверхні, тон забарвлення, ху-

дожній малюнок вставок декоративних визначають візуально порівнян-

ням зі зразком-еталоном на відстані двох метрів.

     8.1.2 Визначення однотонності кольору лицьової поверхні

кахлів.

     При визначенні однотонності кольороу лицьової поверхні кахлі

укладають на площі не меншій як 1 м2, а карнизні та цокольні -    -

по довжині не меншій як 1,5 пог.м впереміж зі зразками-еталонами.

     Поверхня, утворена кахлями, при розгляді на відстані трьох

метрів від ока спостерігача, повинна створювати враження однотон-

ності.

     8.2 Розміри пічних кахлів та допустимі відхилення, висота

румпи, величина дефектів, перелічених у п.2.16, окрім дефектів:

(2, 3, 6, 7, 16, 17), повинні визначатись лінійкою згідно з ГОСТ

427, штангенциркулем згідно з ГОСТ 166 та іншим универсальним ін-

струментом, які пройшли перевірку у встановленому порядку.

     Вставки декоративні складної форми перевіряють шаблоном.

     8.3 Визначення якості випалених виробів, наявності прихова-

них тріщин проводять легким простукуванням металевим молотком

масою не більшою як 200 г. При відсутності тріщин вироби повинні

давати чистий, недеренчливий звук.

     8.4 Визначення косокутності.

     Косокутність (відхилення бокових граней від прямого кута)

визначають по чотирьох гранях перевірочним косинцем (90 град.),

довжина сторони якого повинна дорівнювати або бути довшою вимірю-

ваної грані виробів.

     Косокутність виробів вимірюють прикладанням косинця до однієї

сторони виробу та вимірюванням найбільшого зазору між другою сто-

роною виробу та внутрішнім краєм косинця за допомогою щупа.

     8.5 Неплощинність (визначення викривлення).

     Викривлення поверхні (стрілу прогону) визначають при

увігнутій поверхні - вимірюванням найбільшого зазору між лицьовою

поверхнею виробу та ребром металевої лінійки, поставленої по діа-

гоналі або по стороні виробу; при випуклій поверхні - вимірюванням

максимального зазору між лицьовою поверхнею виробу та поверхнею

плоскої плити (металевої, мармурової або скляної) щупом. При вимі-

рюванні величина викривлення у випадку випуклої повоерхні виріб

закріплюють по його центру у місці перетину діагоналей.

     8.6 Визначення наявності вапнякових вкраплень.

     Для визначення наявності вапнякових вкраплень і їх руйнівної

дії вироби кладуть у посудину на грати, під які налита вода, і

закривають посудину кришкою. Воду, яка знаходиться під гратами, на-

грівають до кипіння. Кипіння триває протягом години. Потім зразки

охолоджуть у закритій посудині протягом години, після чого їх вий-

мають і оглядають.

     Вироби вважають такими, що витримали випробування на наявність

вапнякових вкраплень, якщо на їх поверхні не буде виявлено видимих

пошкоджень - розшарування, лущення, викришення, наскрізних тріщин.

     8.7 Визначення міцності з'єднання поливи, ангобу.

     Міцність з'єднання поливи з ангобом, ангобу з черепком або

поливи з черепком визначають шляхом відколювання їх ножем.

     Вироби вважають такими, що витримали випробування, якщо поли-

ва або ангоб відколюються з площі не більше як 10 мм2.

     8.8 Визначення термічної стійкості.

     Для визначення термічної стійкості виріб без видимих дефек-

тів, що порушують цілісність полив'яної поверхні, установлюють у

сушильну шафу таким чином, щоб забезпечити рівномірне його прогрі-

вання.

     При досягненні температури у шафі 200 град.С виріб витри-

мують 30 хвилин. Потім виріб кладуть лицьовою поверхнею на сітку,

розташовану на вихідному отворі повітропроводу і піддають його

охолодженню при температурі повітря (20 +- 5) град.С, яке нагні-

тається у повітропровід вентилятором.

     Кахлі вважають такими, що витримали випробування, якщо на

їх поверхні не буде виявлено посічок, тріщин та відколів поливи.

     8.9 Водопоглинання кахлів (п.2.10) визначають відповідно

до ГОСТ 7025 способом насичення виробів у киплячій воді з таким

доповненням: кахлі витримують у киплячій воді протягом години,

після чого їх охолоджують безперервним доливанням у посудину

проточної холодної води.

     При цьому водопоглинання зразків повинно бути не менше

8%; але не більше 14%.

     9 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

     9.1 Вироби повинні транспортуватись у контейнерах або на під-

донах різними видами транспорту із застереженням від механічних

пошкоджень та зволожування у відповідності з Правилами перевезення

вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.

     Допускається при узгодженні зі споживачем транспортувати ви-

роби укладеними безпосередньо у транспортний засіб.

     9.2 Навантаження виробів навалом та розвантаження їх скидан-

ням забороняється. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні від-

повідати ГОСТ 12.4.009.

     9.3 Кахлі повинні зберігатись у закритих сухих приміщеннях

за групою "С" згідно з ГОСТ 15150 окремо за типорозмірами, кольо-

рами та сортами, укладеними у стопи висотою 1,7 м або у комплекті.

Вставки можуть зберігатися у комплекті з кахлями.                       

     Додаток А

   (обов'язковий)

              ПЕРЕЛІК КОДІВ ОКП НА КАХЛІ ПІЧНІ

------------------------------------------------------------------

| Види |               |           |           Код ОКП           |

|  і   | Найменування  |  Розмір,  |-----------------------------|

| типи |  продукції    |    мм     |              |              |

| ках- |               |           | для І сорту  | для ІІ сорту |

| лів  |               |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-1 | Кахлі         | 200 х 200 | 57 5251 0011 | 57 5251 0132 |

| КД-1 | пічні з       |-----------------------------------------|

|      | поливою прямі | 200 х 220 | 57 5251 0021 | 57 5251 0142 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0031 | 57 5251 0152 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0041 | 57 5251 0162 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0051 | 57 5251 0172 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0061 | 57 5251 0182 |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-2 | Кахлі         | 200 х 200 | 57 5251 0321 | 57 5251 0422 |

| КД-2 | пічні з       |-----------------------------------------|

|      | поливою       | 200 х 220 | 57 5251 0331 | 57 5251 0432 |

|      | кутові        |-----------------------------------------|

|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0341 | 57 5251 0442 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0351 | 57 5251 0452 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0361 | 57 5251 0462 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0371 | 57 5251 0472 |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-3 | Карнизи для   | 220 х 200 | 57 5251 0571 | 57 5251 0602 |

| КД-3 | кахлів з      |-----------------------------------------|

|      | поливою       | 220 х 220 | 57 5251 0581 | 57 5251 0612 |

|      | прямі         |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-4 | Карнизи для   | 200 х 220 | 57 5251 0661 | 57 5251 0712 |

| КД-4 | кахлів з      |-----------------------------------------|

|      | поливою кутові| 220 х 220 | 57 5251 0671 | 57 5251 0722 |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-5 | Цоколі та     | 200 х 200 | 57 5251 0791 | 57 5251 0812 |

| КД-5 | уступи для    |-----------------------------------------|

|      | кахлів прямі  | 220 х 220 | 57 5251 0801 | 57 5251 0822 |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-6 | Цоколі та     | 200 х 200 | 57 5251 0831 | 57 5251 0852 |

| КД-6 | уступи        |-----------------------------------------|

|      | для кахлів    | 220 х 220 | 57 5251 0841 | 57 5251 0862 |

|      | кутові        |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| КР-7 | Пробки для    |           | 57 5251 0871 | 57 5251 0882 |

|      | кахлів        |           |              |              |

------------------------------------------------------------------

     УДК 691.1/7

         Ключові слова: кахлі пічні, вставки декоративні, технічні умови, маркування.

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

                ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

----------------------------------------------------------------                    

                     Строительные материалы

                         ИЗРАЗЦЫ ПЕЧНЫЕ

                      Технические условия

                      Будівельні  матеріали

                           КАХЛІ ПІЧНІ

                         Технічні умови

                        Bulding materials

                       FURNACE DUTCH TILES

                         Shecifications

----------------------------------------------------------------

                                        Дата введения 1994-01-01

                                                      ----------

     1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     Настоящий стандарт распостраняется на изразцы печные  керами-

ческие и вставки декоративные простой  и  сложной  геометрической

формы с глазурованной лицевой поврхностью. Изразцы печные предна-

значаются для кладки лицевой поверхности отопительных печей, ком-

натных каминов, кухонных плит и каминов в садовых домиках.

     Вставки декоративные предназначаются для  архитектурно-худо-

жественного украшения каминов и  отопительных  печей.  Требования

настоящего стандарта являются обязательными.

     Стандарт пригоден для целей сертификации.

     2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

     В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие ста-

ндарты:

----------------------------------------------------------------

                              - 2 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

ГОСТ 12.0.001-82 | ССБТ. Основные положения

---------------------------------------------------------

ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-

                 | гигиенические требования к воздуху

                 | рабочей зоны

---------------------------------------------------------

ГОСТ 12.4.028-76 | ССБТ Респираторы ЩБ-1 "Лепесток"

---------------------------------------------------------

ГОСТ 166-89      | Штангенциркули

---------------------------------------------------------

ГОСТ 427-75      | Линейки измерительные металлические

---------------------------------------------------------

ГОСТ 5244-79     | Стружка древесная

---------------------------------------------------------

ГОСТ 7025-91     | Кирпич и камни керамические и

                 | силикатные. Методы определения

                 | водопоглащения, плотности и

                 | контроля морозоустойчивости

---------------------------------------------------------

ГОСТ 14192-77    | Маркировка грузов

---------------------------------------------------------

ГОСТ 15150-89    | Машины, приборы и другие

                 | технические изделия. Исполнения для

                 | различных климатических районов.

                 | Категории, условия эксплуатации,

                 | хранения и транспортирования в части

                 | воздействия климатических факторов

                 | внешней сферы.

     3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

     В настоящем стандарте применяют следующие термины и

определения:

лицевая сторона     -  внешняя, хорошо видимая поверхность

                       печных изразцов и вставок в рабочем

                       положении;

оборотная сторона   -  поверхность, не видимая в рабочем поло-

                       жении;

косоугольность      -  разница между прямым и измеренным углом;

искривление грани   -  отклонение измерений грани от прямой,

                       проходящей через ее концевые точки;

неплоскостность     -  отклонение лицевой поверхности от

                       плоскости;

посечка             -  несквозная, открытая или закрытая трещина

                       шириной не более 1 мм;

мушка               -  точка темного цвета размером до 2 мм;

                              - 3 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

цек                 -  тонкие волосообразные трещины глазури,

                       образующиеся вследствии различия

                       коэффициентов линейного термического

                       расширения черепка и глазури;

плешина             -  место, не покрытое глазурью;

засорка             -  инородное тело, покрытое или не покрытое

                       глазурью, выступающее над поверхностью

                       изделия;

накол               -  углубление в виде точки на поверхности

                       глазури;

прыщ                -  небольшое плотное вздутие глазури или

                       керамической массы диаметром до 4 мм;

сухость глазури     -  утонченный слой глазури, не обнажающий

                       черепок;

выплавка (выгорка)  -  углубление на поверхности изделия,

                       образующееся вследствии сгорания

                       инородного тела глубиной не более 2 мм;

задувка             -  матовый налет на поверхности, образующийся

                       под воздействием дымовых газов при обжиге;

недожог краски      -  матовость, тусклость краски, вызванная

                       недостаточной температурной обжига;

дутик               -  вырыв на поверхности изделий,

                       образовавшийся при обжиге от наличия

                       в глине карбонатных включений.

              4 ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

     4.1. Изразцы печные могут быть рядовыми (ИР),  декоративными

(ИД), художественно-декоративными (ИХД). Вставки могут быть деко-

ративными, художественно-декоративными, простой и сложной геомет-

рической формы.

     4.2. В зависимости от конструкции и назначения изразцы  печ-

ные должны изготовляться следующих типов: прямые и угловые,  кар-

низные и цокольные, уступы для прямых и угловых изразцов,  встав-

ки, парапеты, полочки прямые, угловые, короны центральные,  угло-

вые, арки угловые, пробки.

     4.3. Типы, основные размеры и коды ОКП изразцов печных  дол-

жны соответствовать обязательному приложению А.

     4.4. Форма изразцов должна соответствовать чертежам  заводов-

изготовителей.

     Допустимые отклонения от размеров:

     - по длине и ширине +- 5мм;

     - по толщине +- 3мм.

     По согласованию с потребителем допускается изготавливать из-

разцы и вставки других форм  и  размеров  по  чертежам  и  образ-

                              - 4 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

цам-эталонам при условии соблюдения основных размеров  отопитель-

ных печей и каминов.

     4.5. Пример условного обозначения при заказе изразцов печных

типа ИР-1 (ИР-2, ИД-1 и т.д.) "Изразцы печные  ИР-1 (ИР-2, ИД-1 и

т.д.) ДСТУ Б В.2.7-5-93", вставок декоративных простой  геометри-

ческой формы: "Вставки декоративные ДСТУ Б В.2.7-5-93".

                    5  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

     5.1. Изразцы печные и вставки должны изготовляться в соотве-

тствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам  и

технологическому регламенту, утвержденным в установленном  поряд-

ке.

     5.2. Материалы,  применяемые  для  изготовления  изразцов  и

вставок, должны соответствовать действующей норматитвно-техничес-

кой документации.

     5.3. Изразцы и вставки должны быть правильной геометрической

простой или сложной формы, без искривлений, выпуклостей и впадин.

     5.4. Лицевая поверхность изразцов печных должна  быть  глад-

кой, рельефной или барельефной.

     Изразцы и вставки должны иметь  художественный  рисунок  или

орнамент на лицевой поверхности.

     5.5. Форма изделий, цвет лицевой  поверхности,  тон  окраски

должны соответствовать образцам-эталонам.

     5.6. Изразцы и вставки могут быть окрашены или расписаны ан-

гобами (одноцветными или многоцветными), покрыты прозрачной или за-

глушенной белой или цветной глазурью.

     Интенсивность цвета лицевой поверхности одноцветных  изделий

должна быть одинакова.

     5.7. Изразцы должны быть равномерно обожжены, глазурь должна

быть равномерно и хорошо расплавлена. Соединение глазури с  анго-

бом, ангоба с черепком или глазури с черепком должно  быть  проч-

ным.

     5.8. Известковые включения не допускаются.

     5.9. Изразцы должны быть термически стойкими.

     5.10. Водопоглащение изразцов должно быть не менее 8%, но не

более 14%.

     5.11. На лицевой стороне изразцов рядовых, декоративных пря-

мых и угловых по периметру должна быть мелкая  рустовка  -  фаска

шириной до 8 мм, а на изразцах карнизных, цокольных прямых и  уг-

ловых фаска допускается частично в соответствии с чертежами.

     5.12. По периметру прямых и угловых изразцов  и  вставок  за

фаской допускается наличие защитной кромки шириной до 5 мм, кото-

рая при кладке печи отбивается и зашлифовывается.

     По периметру карнизов, цоколей, парапетов, полочек  двойных,

корон кромка должна быть с двух сторон. У полочек одинарных, полу-

торных - с трех сторон.

     5.13. На изразцах и вставках всех типов на оборотной стороне

должно быть приспособление - румпа для соединений их между  собой

и кладкой печи.

     Расположение румпы не нормируется.

     Высота румпы должна быть не менее 20 мм.

     Румпа должна иметь утолщение кверху, обеспечивающее  крепле-

ние изразцов металлическими скобами, или отверстия для  крепления

их проволокой.

     Карнизы, цоколи, парапеты, короны, арки должны  иметь  ребра

                              - 5 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

жескости для соединения изделий между собой.

     5.14. Центральная корона может быть цельной или складываться

из двух-трех частей.

     5.15. По показателям внешнего вида изразцы печные  подразде-

ляются на І и ІІ сорт.

     5.16. Качество лицевой поверхности изразцов и вставок должно

соответствовать требованиям таблицы 1.

                                                        Таблица 1

------------------------------------------------------------------

|                                        |   Нормы для изделий   |

|     Наименование показателя            |-----------------------|

|                                        |  І сорта  | ІІ сорта  |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Отбитые углы (считая по              |           |           |

|   биссектрисе) и ребра (считая по      |    Не     |           |

|   глубине от края без учета защитной   |допускается|    2.0    |

|   кромки), мм, не более                |           |           |

|----------------------------------------------------------------|

|2. Косоугольность, мм, не более         |    1,5    |    3,0    |

|----------------------------------------------------------------|

|3. Неплоскостность, искривление         |           |           |

|   лицевой поверхности (стрела          |    1.5    |    3.0    |

|   прогиба), мм, не более               |           |           |

|----------------------------------------------------------------|

|4. Посечки отдельные, покрытые гла-     |           |           |

|   зурью общей длиной, мм, не боле      |    3.0    |   10.0    |

|----------------------------------------------------------------|

|5. Трещины поперек румпы глубиной       |    Не     |           |

|   не более  10 мм, шириной не более    |допускается|    1      |

|   2 мм, шт., не более                  |           |           |

|----------------------------------------------------------------|

|6. Цек на белой глазури                 |    Не     |Не допуска-|

|                                        |допускается|ется значи-|

|                                        |           |тельный,   |

|                                        |           |ухудшающий |

|                                        |           |  внешний  |

|                                        |           |вид изделий|

|----------------------------------------------------------------|

|7. Цек на цветной глазури               |Допускается,не портящий|

|                                        |   товарный вид        |

|----------------------------------------------------------------|

|8. Слипыши зашлифованные                |   Не      |Не допуска-|

|                                        |допускается|ются общей |

|                                        |           | площадью  |

|                                        |           |более 10мм2|

|----------------------------------------------------------------|

|9. Плешины                              |   Не      |Не допуска-|

|                                        |допускается|ются общей |

|                                        |           | площадью  |

|                                        |           |более 10мм2|

|----------------------------------------------------------------|

|10. Засорка (диам. до 1 мм), покрытая   |    Не     |           |

|    глазурью, не царапающая, шт., не    |допускается|    5      |

|    более                               |           |           |

------------------------------------------------------------------

                              - 6 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

   Продолжение таблицы 1

------------------------------------------------------------------

|                                        |   Нормы для изделий   |

|     Наименование показателя            |-----------------------|

|                                        |  І сорта  | ІІ сорта  |

|----------------------------------------------------------------|

|11. Наколы (отдельные рассеянные)       |    Допускаются        |

|----------------------------------------------------------------|

|12. Прыщи                               |Допускаются|Допускается|

|                                        |до 2 шт. на|не более 10|

|                                        |расстоянии |    шт.    |

|                                        |не более 5 |           |

|                                        |мм от края |           |

|----------------------------------------------------------------|

|13. Выгорки                             |           |Допускаются|

|                                        |           |на одной из|

|                                        |    Не     | сторон не |

|                                        |допускается| более, чем|

|                                        |           |на 5 мм от |

|                                        |           |  края, не |

|                                        |           |более 10шт.|

|----------------------------------------------------------------|

|14. Сухость глазури площадью, мм2, не   |           |           |

|    более                               |   10.0    |   25.0    |

|----------------------------------------------------------------|

|15. Задувка                             |  Не допускается       |

|----------------------------------------------------------------|

|16. Разлив глазури                      |Допускаются натеки, не |

|                                        |  портящие товарного   |

|                                        |     вида изделия      |

|----------------------------------------------------------------|

|17. Недожог и пережог красок            |    Не     |Допускается|

|                                        |допускается|незначитель|

|                                        |           |ный, не пор|

|                                        |           |тящий товар|

|                                        |           |ного вида  |

|                                        |           | изделий   |

------------------------------------------------------------------

     Суммарное количество дефектов по показателям  внешнего  вида,

перечисленных в настоящей таблице, на одно изделие не должно  пре-

вышать: для І сорта - двух наименований, для ІІ сорта - трех.

     Дефекты, не перечисленные в таблице, не допускаются.

     5.17 Вставки по согласованию с потребителем могут  поставля-

ться комплектно с изразцами соответствующего сорта.

     5.18 На оборотной стороне каждого изразца и вставки при фор-

мировании должна производиться маркировка с указанием товарного

знака  предприятия-изготовителя.

     Ниже маркировки несмываемой краской должен быть нанесен сорт.

     Транспортная маткировка грузов  должна  соответствовать  ГОСТ

14192 с нанесением манипуляционного знака "Хрупкое. Осторожно".

     5.19 При транспортировании изразцы должны укладываться верти-

кально попарно лицевыми поверхностями внутрь, а вставки декоратив-

ные должны устанавливаться на ребро с прокладками  между  ними  из

соломы или древесной стружки в соответствии с ГОСТ 5244 или других

упаковочных материалов.

     Между рядами по высоте допускается прокладка досками.

                              - 7 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

     6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

     6.1 При производстве  изразцов  печных  необходимо  соблюдать

требования ГОСТ 12.1.005 6 ССБТ. "Воздух рабочей зоны. Общие сани-

тарно-гигиенические требования" и "Санитарных  правил  организации

технологичских процессов и гигиенических  требований  к  производ-

ственному оборудованию", утверженных Минздравом СССР.

     6.2 Материалы, применяемые при производстве изразцов  печных,

не токсичны, вредного действия на кожу не оказывают.

     Глина в виде аэрозоля оказывает фиброгенное действие на орга-

ны дыхания, ПДК согласно ГОСТ 12.1.005 6 мг/м3, класс опасности ІV.

     6.3 Общие требования безопасности должны соответствовать  ГОСТ

12.0.001.

     6.4 Определение концентрации вредных веществ в воздухе  рабо-

чей зоны и контроль за ними должны осуществляться в соответствии с

требованиями ГОСТ 12.1.005.

     6.5 Оценка на радиационную активность сырья и  материалов,  а

также методы радиационного контроля проводятся по РСН 356-91  "По-

ложение о радиационном контроле на обьектах строительства и  пред-

приятиях стройидустрии и стройматериалов Украины".

     6.6 Суммарная удельная активность естественных  радионуклидов

не должна превышать 370 БК/кг (1 класс).

     6.7 Производственные помещения должны быть оборудованы  обще-

обменной приточно-вытяжной вентиляцией, все рабочие места  -  мес-

тными отсосами согласно СН 2.04.06-86.

     6.8 Работающие должны быть обеспечены  индивидуальными  сред-

ствами защиты согласно ГОСТ 12.4.028.

     6.9 Цеха должны быть обеспечены средствами пожаротушения  со-

гласно правилам пожарной безопасности. на  промышленном  предприя-

тии.

     7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

     7.1 Приемка изразцов и вставок производится партиями. Партией

считается количество изделий, одновременно предьявленных к  прием-

ке. Размер партии определяется соглашением сторон.

     7.2. Каждая партия изразцов должна сопровождаться документом о

качестве, в котором указывается:

     - наименование, местонахождение и товарный знак предприятия-

       изготовителя;

     - наименование продукции;

     - количество отгружаемых изразцов (комплектов);

     - сорт, цвет;

     - обозначение настоящего стандарта;

     - результаты контроля.

     7.3 Для  проверки соответствия изразцов требованиям настоящего

стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный кон-

троль и периодические испытания, для чего из каждой партии отбирают

в заранее установленной последовательности не менее 50 шт. изразцов

для внешнего осмотра. Из изделий признаных годными по внешнему ви-

ду, отбирают образцы изразцов для:

     - проверки формы и размеров              10 шт.

     - проверки однотонности цвета:

       прямых изразцов                         1 м2

       карнизных и цокольных изразцов          1,5 пог. м

                              - 8 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

     - испытания на прочность соединения

       глазури (ангоба)  с черепком            5 шт.

     - испытания на наличие известковых

       включений                               3 шт.

     - испытания на термическую стойкость      5 шт.

     - определения водопоглощения              3 шт.

     7.4 Приемочный контроль должен проводиться по  внешнему  виду,

форме, линейным размерам, цвету, тону окраски.

     7.5 Предприятие-изготовитель проводит периодические  испытания

изразцов не реже одного раза в квартал, а также при изменении  сос-

тава массы на наличие известковых включений, по определению  терми-

ческой стойкости, прочности соединения глазури (ангоба) с черепком,

по водопоглащению.

     7.6 При получении неудовлетворительных  результатов  испытания

хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания удвое-

нного количества изделий, взятых от той же партии.

     При неудолетворительных результатах повторных испытаний патрия

изразцов приемке не подлежит.

     7.7 Потребитель имеет право производить контрольную  проверку

соответствия изделий требованиям настоящего стандарта.

     7.8 Если при проверке  отобраных  образцов  изразцов  окажется

свыше 5% не удовлетворяющих тредованиям настоящего стандарта, прои-

зводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов.

     При неудовлетворительных результатах повторной проверки партия

приемке не подлежит.

     8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

     8.1 Проверку внешнего вида изразцов производят визуально с ра-

сстояния 1 м от глаза наблюдателя.

     8.1.1 Форму, цвет лицевой поверхности, тон окраски, художестве-

нный рисунок вставок декоративных определяют визуально сравнением с

образцом-эталоном с расстояния двух метров.

     8.17.2 Определение однотонности цвета лицевой поверхности  из-

разцов.

     При определении однотонности цвета лицевой поверхности израз-

цы укладывают на площади не менее 1 м2, а карнизные и  цокольные  -

по длине не менее 1,5 пог.м вперемежку с образцами-эталонами.  По-

верхность образованная изразцами, при рассмотрении ее на расстоянии

трех метров от глаза наблюдателя, должна создавать впечатление  од-

нотонности.

     8.2 Размеры печных изразцов и допускаемые  отклонения,  высоту

румпы, величину дефектов, перечисленных в п.2.16,  кроме  дефектов:

(2, 3, 6, 7, 16, 17), должны определяться  линейкой  согласно  ГОСТ

427, штангенциркулем согласно ГОСТ 166 и другим  универсальным  ин-

струментом, прошедшим проверку в установленном порядке. Вставки де-

коративные сложной формы проверяют шаблоном.

     8.3 Определение качества обожженых  изделий,  наличие  скрытых

трещин проводят легким простукиванием металлическим молотком массой

не более 200г. При отсутствии трещин изделия должны издавать чистый

недребезжащий звук.

     8. 4 Определение косоугольности

     Косоугольность (отклонение боковых граней от прямого угла) оп-

ределяют по четырем граням проверочным угольником (90 град.), длина

стороны должна быть равна или больше длины измеряемой грани изделий.

                              - 9 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

     Косоугольность изделий измеряют приложением угольника к  одной

стороне изделий и замером наибольшого зазора между второй  стороной

изделия и внутренним краем угольника с помощью щупа.

     8.5 Неплоскостность (определение искривления).

     Искривление поверхности (стрелу прогиба) определяют:

     - при вогнутой поверхности - измерением наибольшего

       зазора между лицевой поверхностью изделия и ребром

       металлической линейки, поставленной по диагонали

       или по стороне изделия;

     - при выпуклой поверхности  - измерением максимального

       зазора между лицевой  поверхностью  изделия  и

       поверхностью плоской плиты (металлической, мраморной или

       стеклянной) щупом.

       При измерении величины искривления в случае выпуклой

       поверхности изделие закрепляют по ценру его в месте

       пересечения диагоналей.

     8.6 Определение наличия известковых включений и их разрушающе-

го действия испытуемые изделия помещают в сосуд на решетку, под ко-

торой налита вода, и закрывают сосуд крышкой. Находящуюся под реше-

ткой воду нагревают до кипения. Кипение продолжают в течение 1 часа.

Затем образцы охлаждают в закрытом сосуде в течение 1 часа, после

чего их вынимают и осматривают.

     Изделия считают выдержавшими испытание на наличие  известковых

включений, если после окончания испытаний на поверхности  не  будет

обнаружено видимых повреждений - расслоения, шелушения,  выкрашива-

ния, сквозных трещин.

     8.7 Определение прочности соединения глазури, ангоба.

     Прочность соединения глазури с ангобом, ангоба с черепком  или

глазури с черепком определяют путем откалывания их ножом.

     Изделия считают выдержавшими испытание, если глазурь или ангоб

откалывается с площади не более 10 мм2.

     8.8 Определение термической стойкости.

     Для определения термической стойкости изделие без видимых  де-

фектов, нарушающих целостность глазурованной поверхности,  устанав-

ливают в сушильный шкаф таким образом, чтобы обеспечивался равноме-

рный его прогрев.

     При достижении температуры в шкафу 200 град.С изделие  выдер-

живают 30 минут. Затем его укладывают лицевой поверхностью на сетку,

расположенную на выходном отверстии воздухопровода, и подвергают ох-

лаждению при температуре воздуха (20 +- 5) град.С, нагнетаемым в

воздухопровод вентилятором.

     Изразцы считают выдержавшими испытание, если на их поверхности

не будет обнаружено посечек, трещен и отколов глазури.

     8.9 Водопоглащение изразцов (п.2.10) определяют в соответствии

с ГОСТ 7025 методом насыщения изделий в кипящей воде со  следующими

дополнениями. Изразцы выдерживают в кипящей воде в течении 1 ч, по-

сле чего их охлаждают непрерывным доливанием в сосуд проточной  хо-

лодной воды. При этом водопоглащение образцов должно быть не  менее

8%, но не более 14%.

     9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

     9.1 Изделия должны транспортироваться в  контейнерах  или  на

поддонах любым видом транспорта с  предохранением  от  механических

повреждений и увлажнения в соответствии с Правилами перевозки  гру-

                              - 10 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

зов, действующими на данном виде транспорта. Допускается по  согла-

сованию с потребителем транспортировать изделия уложенными непосред-

ственно в транспортное средство.

     9.2 Погрузка изделий навалом и разгрузка их сбрасыванием  зап-

рещается.  Погрузочно-разгрузочные  работы  должны  соответствовать

ГОСТ 12.4.009.

     9.3 Изразцы должны храниться в закрытых  сухих  помещениях  по

группе "С" согласно ГОСТ 15150 раздельно по типоразмерам, цветам  и

сортам, уложенные в стопки высотой не более 1,7 м или покомплектно.

     Вставки могут храниться покомплектно с изразцами.

                              - 11 -

                                              ДСТУ Б В.2.7-5-93

     Приложение А

     (обязательное)

         ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ ОКП НА ИЗРАЗЦЫ ПЕЧНЫЕ

------------------------------------------------------------------

| Виды |               |           |           Код ОКП           |

|  и   | Наименование  |  Размер,  |-----------------------------|

| типы |  продукции    |    мм     |              |              |

|  из- |               |           | для І сорта  | для ІІ сорта |

|разцов|               |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-1 | Изразцы       | 200 х 200 | 57 5251 0011 | 57 5251 0132 |

| ИД-1 | печные        |-----------------------------------------|

|      | глазурованные | 200 х 220 | 57 5251 0021 | 57 5251 0142 |

|      | прямые        |-----------------------------------------|

|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0031 | 57 5251 0152 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0041 | 57 5251 0162 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0051 | 57 5251 0172 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0061 | 57 5251 0182 |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-2 | Изразцы       | 200 х 200 | 57 5251 0321 | 57 5251 0422 |

| ИД-2 | печные        |-----------------------------------------|

|      | глазурованные | 200 х 220 | 57 5251 0331 | 57 5251 0432 |

|      | угловые       |-----------------------------------------|

|      |               | 200 х 240 | 57 5251 0341 | 57 5251 0442 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 200 | 57 5251 0351 | 57 5251 0452 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 220 | 57 5251 0361 | 57 5251 0462 |

|      |               |-----------------------------------------|

|      |               | 220 х 240 | 57 5251 0371 | 57 5251 0472 |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-3 | Карнизы для   | 220 х 200 | 57 5251 0571 | 57 5251 0602 |

| ИД-3 | изразцов      |-----------------------------------------|

|      | глазурованные | 220 х 220 | 57 5251 0581 | 57 5251 0612 |

|      | прямые        |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-4 | Карнизы для   | 200 х 220 | 57 5251 0661 | 57 5251 0712 |

| ИД-4 | изразцов      |-----------------------------------------|

|      | глазурованные | 220 х 220 | 57 5251 0671 | 57 5251 0722 |

|      | угловые       |           |              |              |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-5 | Цоколи и усту-| 200 х 200 | 57 5251 0791 | 57 5251 0812 |

| ИД-5 | пы для израз- |-----------------------------------------|

|      | цов прямые    | 220 х 220 | 57 5251 0801 | 57 5251 0822 |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-6 | Цоколи и усту-| 200 х 200 | 57 5251 0831 | 57 5251 0852 |

| ИД-6 | пы изразцов   |-----------------------------------------|

|      | угловые       | 220 х 220 | 57 5251 0841 | 57 5251 0862 |

|----------------------------------------------------------------|

| ИР-7 | Пробки для    |           | 57 5251 0871 | 57 5251 0882 |

|      | изразцов      |           |              |              |

------------------------------------------------------------------

                              - 12 -

     ДСТУ Б В.2.7-5-93

     УДК 691.1/7

         Ключевые слова: изразцы печные, вставки декоративные, технические условия, маркировка.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: