ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН Г.1-7-97. Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизацiї та нормування в будiвництвi

ВСТУП 

Згiдно з законом України "Про енергозбереження" в даний час розробляється економiчна та нормативно-правова база для забезпечення економного та рацiонального використання теплової та електричної енергiї.

Розроблення цiєї бази передбачає створення системи  розрахунку питомих витрат теплової та електричної енергiї на підприємствах, а також механiзму стимулювання за економне та стягнення за марнотратне використання енергоресурсiв. 

Виходячи з того, що за нових економiчних умов вiдсутнє адмiнстративне втручання в господарську дiяльнiсть  пiдприємств,  питомi енерговитрати для конкретних технологiчних процесiв  розраховуються безпосередньо пiдприємством. 

Розрахованi пiдприємством питомi витрати пiдлягають контролю збоку Державної iнспекцiї з енергозбереження i систематичному перегляду з урахуванням конкретних умов енергоспоживання. 

Даний документ розроблено з урахуванням впливу складу та характеристик сировинних матерiалiв, способiв пiдготовки та переробки сировини, способiв теплової обробки виробiв.  В документi наведенi приклади розрахунку загальних i питомих енерговитрат на виробництво цегли i каменiв керамiчних. 

Для визначення енерговитрат конкретного виробництва необхiдно виконати попереднi розрахунки процесiв горiння палива, а також процесiв тепломасопереносу в матерiалi, газовому середовищi та огороджувальних конструкцiях теплових установок.  Методичнi  вказiвки  i приклади розрахункiв наведенi в Посiбнику до ДБН

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 1.1 Данi будiвельнi норми призначенi для  розрахункiв  питомих витрат теплової та електричної енергiї при виробництвi цегли i каменiв керамiчних за технологiєю пластичного та жорсткого формування i напiвсухого пресування. 

1.2 Будiвельнi норми використовуються для виконання  системних розрахункiв та визначення питомої витрати теплової та електричної енергiї як на кожному етапi технологiчного циклу, так i на весь технологiчний цикл виробництва цегли i каменiв керамiчних.

 2 НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ

 2.1 В будiвельних нормах є посилання на такi нормативнi  документи:

.....


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: