ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ-Н Б Г.1-11:2009. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Организационно-методические, экономические и технические нормативы

ОПРЕДЕЛЕНИЕУСРЕДНЁННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАСХОДОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАСЧЁТЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Organization of works by the estimated rate setting

DETERMINATION RELATION TO THE MIDDLE INDEXES OF CHARGES
OF FINANCIAL RESOURCES IN CALCULATION ON UNIT
MEASURING OF THE FUNCTIONAL SETTING

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цій настанові встановлено порядок визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів, необхідних для будівництва житлових будинків і громадських будинків та споруд, у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, прогнозування обсягів матеріальних ресурсів для забезпечення розвитку будівельної галузі і промисловості будівельних матеріалів.

Встановлення таких показників має на меті суттєве спрощення в подальшому прогнозування обсягів виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій і полегшення впровадження заходів зі стабілізації будівельної галузі.

1.2 Цюнастанову можуть застосовувати фізичні та юридичні особи (незалежно від форм власності) для обчислення усереднених витрат матеріальних ресурсів на функціональну одиницю виміру функціонального призначення за видами будівництва.

1.3 Використання обчислених відповідно до настанови усереднених показників витрат матеріальних ресурсів на одиницю виміру функціонального призначення не допускається при розробленні інвесторської кошторисної документації на будівництво конкретних об’єктів або груп об’єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті відсутні посилання на інші нормативні документи.

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ДСТУ

– національний стандарт

ДБН

– державні (національні) будівельні норми

ОВФП

– одиниця виміру функціонального призначення

ОП

– об’єкти-представники

УПВмр

– усереднений показник витрат матеріального ресурсу

хмр

– потреба в конкретному виді матеріального ресурсу по і-му об’єкту

ЗО

– загальний обсяг обраної функціональної одиниці виміру по об’єкту (м2 площі, учбових місць, ліжко-місць, км траси або мережі, річна потужність виробництва тощо).

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цій настанові застосовано терміни та визначення у такому значенні:

4.1 одиниця виміру функціонального призначення

одиниця, обрана для розрахунку усереднених показників витрат матеріальних ресурсів за видами будівництва.

4.2 об’єкти-представники

будинки та споруди цивільного та громадського призначення, побудовані із застосуванням традиційних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій переважновітчизняного виробництва.

4.3 номенклатура матеріальних ресурсів

перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для будівництва об’єктів відповідного призначення.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Документальною базою для визначення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення є:

– проектна документація, затверджена у встановленому порядку;

– пояснювальна записка, де зазначаються техніко-економічні, архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики об’єктів-представників та обрана одиниця виміру функціонального призначення;

– відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва за затвердженою у встановленому порядку проектною документацієюбудівництва об’єктів-представників.

5.2 Для обчислення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за видами будівництва необхідно:

– визначити об’єкти-представники, що близькі за конструктивними рішеннями,технологією та організацією виконання робіт;

– встановити номенклатуру основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій на підставі відомостей ресурсів до зведеного кошторису з урахуванням специфіки економічного напрямку діяльності ОП;

– скласти вибірку з однорідних об’єктів-представників;

– обрати ЗО на об’єкт чи групу об’єктів, наприклад – мзагальної площі квартирдля житлового будівництва, 1 учбове місце для загальноосвітніх шкіл, 1 ліжко-місце для лікарень, км траси або мережі, річна потужність виробництва тощо.

5.3 Для утворення однорідної вибірки наявні об’єкти-представники необхідно згрупувати з урахуванням наступних критеріїв:

а) тип будівлі (безкаркасний, каркасний (каркас монолітний, збірно-монолітний, збірний);

б) основний матеріал несучих стін (камінь, цегла, блоки, панелі тощо);

в) кількість поверхів;

г) висота поверху;

д) температурна зона, в якій передбачається здійснювати будівництво об’єкту;

е) сейсмічна зона, в якій передбачається здійснювати будівництво об’єкту;

ж) тип оздоблення;

з) тип покрівлі;

к) тип системи опалення тощо.

5.4 Критерії для групування ОП обираються в залежності від виду матеріального ресурсу, усереднений показник витрат якого визначається. Наприклад, витрати таких матеріалів:

– цегла, арматурна сталь, залізобетон, будівельний розчин залежать від критеріїв, наведених у 5.3, а) – 5.3, е);

– витрати шпалер, водно-емульсійної фарби − від критеріїв,наведених у 5.3,г)та 5.3,ж);

– витрати покрівельних матеріалів − від критеріїв,наведених у 5.3, з);

– витрати матеріалів для інженерних комунікацій − від критеріїв,наведених у 5.3,в); 5.3,г) та5.3, к) тощо.

5.5 Для житлових і громадських будинків та споруд наведено орієнтовний перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у Додатку А.

Для об’єктів виробничого призначення перелік основних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій встановлюється потенційним користувачем, виходячи зі специфіки об’єкта будівництва та його конструктивної схеми.

6 ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УСЕРЕДНЕННИХ ПОКАЗНИКІВ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ ВИМІРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за встановленою номенклатурою визначають за формулами:                                                                                                  (1)

де       – кількість об’єктів-представників в групі;

            хі –витрати матеріалу по і-му об’єкту у розрахунку на одиницю виміру
                      функціонального призначення, визначаються як:

                                                                                                         (1.1)

де       xмр – потреба в конкретному виді матеріального ресурсу по і-му об’єкту.

Приклад обчислення усереднених показників витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення за даними формулами наведено у Додатку Б.

6.2 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення враховують матеріальні ресурси, необхідні для безпосереднього виконання будівельно-монтажних робіт, а також на інші потреби будівництва, а саме:

– на влаштування тимчасових будівель та споруд виробничого та допоміжного призначення;

– спорудження об’єктів допоміжного призначення, що входять до складу проекту.

6.3 Усередненийпоказник витрат цементу у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, включає потребу у всіх маркахцементів для виконання будівельно-монтажних робіт в межах будівельного майданчика, крім витрат цементу на виготовлення усіх видів бетонів і розчинів, бетонних та залізобетонних виробів і стінових каменів, що виготовляються поза його межами.

6.4 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення не враховують додаткові витрати будівельних матеріалів на виконання робіт у зимовий період.

6.5 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення не враховують втрати матеріалів, виробів та конструкцій при їх транспортуванні, навантажувально-розвантажувальних операціях та зберіганні на складі.

6.6 Усереднені показники витрат матеріальних ресурсів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення, визначені на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, враховують витрати матеріалів, виробів та конструкцій, необхідних для виконання обсягів будівельно-монтажних робіт, передбачених проектами будівництва, з урахуванням, за необхідності, відходів та втрат матеріалів на їх виготовлення на будівельному майданчику, а саме:

– усереднені показники витрат металевих конструкцій у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення враховують витрати на виготовлення на будівельному майданчику закладних частин і деталей для монолітних залізобетонних конструкцій, окремих металевих конструкцій;

– усереднені показники витрат пиломатеріалів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення включають витрати на виготовлення дерев’яних конструкцій та виробів на будівельному майданчику, а також на опалубку для виготовлення монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій;

– усереднені показники витрат рулонних матеріалів у розрахунку на одиницю виміру функціонального призначення включають витрати руберойду, склоруберойду, євроруберойду, фольгоізолу, толю, пергаміну, ізолу тощо на улаштування покрівель, гідроізоляції та інше, що передбачено проектом.

....


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: