ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система містобудівної документації(СМБД).

Система градостроительной документации

Руководство о составе, содержании, порядке разработки,согласования и утверждения детального плана территории

Скачать ДСТУ-Н  Б Б.1.1-8:2009. Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території

НА ЗАМІНУ розділу 6. "Проект детальной планировки" Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов ВСН 38-82 та розділу "Проект детального планування сільського поселення або його частини" ДБН Б.2.4-2.

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова містить вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території.

1.2 Положення цієї настанови застосовуються органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні, погодженні та затвердженні детальних планів територій.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій настанові вживаються терміни, встановлені законами України "Про основи містобудування", "Про планування і забудову територій", Земельним кодексом України.

Нижче наведено терміни, додатково використані у цій настанові, та визначення понять.

2.1 вид забудови

Визначення забудови за призначенням (житлова, промислова, курортно-оздоровча, дачна тощо), особливостями розташування (блокована, садибна тощо) та поверховістю (багатоповерхова,       малоповерхова або з зазначенням конкретної поверховості). При цьому на кресленні вид забудови території може позначатися без відображення власне об'єктів забудови

2.2 деталізація (креслень містобудівної документації)

Виявлення та відображення на кресленнях елементів планування території, об'єктів, які на ній   фактично існують або розташування яких є необхідним, але які не були відображені на кресленнях дрібнішого масштабу, деталізація яких здійснюється

2.3 забудова території

Розміщення будинків і споруд із відображенням їх на кресленні з зазначенням основних характеристик (як правило, призначення та поверховості), а також меж земельних ділянок, на яких вони розташовані

2.4 комплексність забудови (вільної території)

Спосіб (організація) забудови території об'єктами, що відповідають її функціональному використанню, за якого забезпечується необхідний обсяг і послідовність заходів з інженерної підготовки, створення інженерно-транспортної інфраструктури, комплексного благоустрою та розвитку зелених зон, розміщення об'єктів торгівлі і обслуговування відповідно до встановлених норм

2.5 планувальна структура території

Визначене на плані (кресленні) розташування червоних ліній та інших меж, елементів території (громадських центрів, мікрорайонів, кварталів, земельних ділянок тощо) з різним функціональним використанням

2.6 функціональне використання, функціональне призначення території

Використання території, визначене містобудівною документацією, місцевими правилами забудови за домінуючою (переважною) функцією (житлова, промислова тощо), при цьому допускається наявність на території інших функцій, які не суперечать домінуючій

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Детальний план території (далі - детальний план) є містобудівною документацією з планування території на місцевому рівні.

Детальний план розробляється:

- для всієї території населеного пункту або її частини - на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту, схеми планування території на місцевому рівні;

- для території за межами населеного пункту з певним функціональним використанням (курортно-оздоровче, рекреаційне тощо) або кількох таких територій - на основі затвердженої схеми планування території на місцевому рівні.

Примітка. Для малих міст, селищ та сільських поселень детальний план може розроблятися щодо всієї території населеного пункту.

3.2Детальний план розробляється з метою:

- деталізації і уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території на місцевому рівні;

- формування принципів архітектурної композиції забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання;

- обґрунтування потреб утворення нових земельних ділянок і визначення їх цільового призначення, зміни цільового призначення існуючих земельних ділянок, їх перепланування, а також зміни функціонального використання споруд на територіях реконструкції забудови;

- забезпечення комплексності забудови;

- визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;

- сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;

- створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

- узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні територій;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

♦                   інженерної підготовки території;

♦                   створення інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення територій;

♦                   розміщення об'єктів забудови всіх видів;

♦                   організації транспортного і пішохідного руху;

♦                   охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;

♦                   комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон;

♦                   використання підземного простору тощо.

3.3Затверджений детальний план є основою визначення вихідних даних для:

- розроблення проектів забудови територій (мікрорайонів, кварталів, земельних ділянок);

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж та споруд інженерно-транспортної інфраструктури;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

- розроблення землевпорядної документації.

3.4Пропозиції детального плану формуються, виходячи з терміну їх реалізації протягом 10-15 років (розрахунковий термін детального плану). Залежно від темпів реалізації зазначених пропозицій та шляхом внесення змін до детального плану розрахунковий термін може бути подовжений.

3.5У детальному плані з метою врахування інвестиційних намірів виокремлюється перша черга будівництва, тривалість якої встановлюється у завданні на розроблення документації (орієнтовно 3-5 років).

3.6У разі затвердження нового генерального плану населеного пункту або схеми планування території, їх коригування зі змінами при цьому планування території, охопленої чинним детальним планом, обов'язковим є внесення відповідних змін до детального плану цієї території.

3.7Внесення змін до детального плану здійснюється шляхом розроблення проекту внесення змін до нього, його погодження і затвердження. Зміни до детального плану після затвердження відповідного проекту внесення змін до нього є невід'ємною складовою частиною детального плану.

3.8Детальний план, проект внесення змін до нього містить графічні і текстові матеріали, склад яких наведений у розділах 4, 5 цієї Настанови.

3.9Детальне планування повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, державних норм.

4 ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

Графічними матеріалами детального плану є:

4.1 Схема розташування території (у плані населеного пункту, району, частини району)

На схемі відображаються:

- планувальна структура поселення, району або її частина;

- межі території, щодо якої здійснюється детальне планування, та її планувальна структура;

- функціональне використання суміжних територій, види їх забудови, розміщення основних існуючих та проектних громадських центрів (центрів обслуговування), станцій і зупинок швидкісного і зовнішнього транспорту, інших об'єктів, які впливають на детальне планування території.

4.2 План існуючого стану території

На плані відображаються:

- існуюча планувальна структура території;

- існуюча забудова та споруди всіх видів із зазначенням їх поверховості, в тому числі - установи, заклади і підприємства обслуговування, автомобільні стоянки, гаражі, автозаправні станції, пішохідні переходи в різних рівнях, транспортні споруди (шляхопроводи, мости, тунелі тощо);

- земельні ділянки, на яких ця забудова розташована, а також усі інші існуючі земельні ділянки, в тому числі відведені для будівництва нових об'єктів із визначенням їх функціонального використання;

- зелені зони, водні об'єкти;

- споруди інженерного обладнання та інженерні споруди;

- пам'ятки історії та культури.

4.3Детальний план території - основне креслення

Основне креслення є головним документом детального плану, керуючись яким орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування приймає рішення щодо відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об'єктів містобудування, реконструкції забудови та інші рішення відповідно до повноважень цього органу.

Основне креслення відображає:

- елементи планувальної структури та забудови території, окреслені у 4.2, які пропонується залишити без змін протягом розрахункового періоду;

- запропоноване функціональне використання території та розміщення видів забудови (у т.ч. шляхом реконструкції) на розрахунковий період;

- червоні лінії з позначенням назв вулиць, майданів тощо;

- громадські і торговельні центри, інші об'єкти масового користування, які впливають на планувальну структуру території (заклади освіти, основні підприємства торгівлі та обслуговування, зупинки зовнішнього та швидкісного транспорту, пересадочні вузли тощо);

- існуючі та запропоновані транспортні й інженерні споруди (шляхопроводи, мости, дамби, тунелі тощо), транспортні вузли і розв'язки, пішохідні переходи у різних рівнях;

- зелені зони загального користування та спеціального призначення, водні об'єкти;

- основні існуючі та запропоновані елементи благоустрою та озеленення на територіях кварталів, мікрорайонів, проїзди, автостоянки (паркінги);

- межі існуючих земельних ділянок;

- території (площадки), запропоновані для розміщення будівництва на першу чергу з визначенням можливого поділу на земельні ділянки;

- передбачене генеральним планом, схемою планування території на перспективу (за межами розрахункового терміну) розміщення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (мостових переходів, аеропортів, транспортних магістралей тощо).

На основному кресленні відображаються пропозиції щодо розміщення об'єктів нової та реконструкції існуючої забудови. Взаємне розташування та форма планів будівель можуть бути уточнені при розробленні проектів забудови, проектної документації щодо цих об'єктів без внесення змін до детального плану.

На полях основного креслення виокремлюється місце для розміщення відомостей про затвердження детального плану (підписів уповноважених посадових осіб та печаток).

Примітка.При використанні основного креслення як демонстраційного матеріалу розробником вживаються заходи щодо вилучення з нього інформації з обмеженим доступом.

4.4Схема планувальних обмежень

Щодо території, яка планується, або щодо частини (частин) цієї території на схемі відображаються існуючі та прогнозовані на розрахунковий період:

- території зі складними інженерними умовами (підвищеної сейсмічності, підтоплення, затоплення, зсувів, просідань внаслідок гірських виробок тощо);

- основні джерела забруднення навколишнього середовища;

- зони з перевищенням нормативного рівня впливу електричних і магнітних полів, випромінювань і опромінювань, шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами, радіаційного забруднення;

-ділянки та санітарно-захисні зони промислових і комунальних підприємств, цвинтарів, захисні зони інженерних комунікацій, ділянки території, що використовувались під скотомогильники, звалища відходів, склади токсичних речовин, вибухівки, зони відвалів, териконів;

- зони санітарної охорони об'єктів водопостачання та інших об'єктів;

- водоохоронні зони і прибережні захисні смуги річок, водойм та інших водних об'єктів;

- території історичних ареалів, ділянки об'єктів культурної спадщини, території заповідників, заказників, ландшафтних регіональних парків, інших об'єктів природно-заповідного фонду, а також природоохоронного, курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення і відповідні охоронні зони.

Примітка 1. При сейсмічності 7 балів і більше схема доповнюється картою сейсмічного районування, а за наявності особливо складних інженерно-геологічних умов та планувальних обмежень - іншими спеціальними картами.

Примітка 2. У разі необхідності існуючі та прогнозовані планувальні обмеження відображаються на окремих кресленнях.

4.5 План червоних ліній

На плані відображається розміщення червоних ліній відносно пунктів геодезичної мережі (з відомістю координат та кутів повороту червоних ліній).

4.6 Схема організації руху транспорту і пішоходів

Щодо території, яка планується, або щодо її частини (частин) на схемі відображаються:

- категорії вулиць;

- транспортні розв'язки;

- напрямки руху пасажирського транспорту і розміщення зупинок (в тому числі зупинок метрополітену);

- межі території поза нормативною пішохідною доступністю цих зупинок;

- розміщення споруд зберігання та обслуговування транспорту (автостоянок і гаражів, паркінгів, парків, депо із зазначенням їх місткості, АЗС, СТО, диспетчерських пунктів, причалів, елінгів тощо);

- основні шляхи руху пішоходів та велосипедистів, інвалідних колясок з урахуванням розміщення установ і підприємств обслуговування;

- місця переходів через магістральні вулиці в одному і в різних рівнях.

Примітка. У разі необхідності додатково виконується схема магістральних вулиць з відображенням заходів з нового будівництва та реконструкції об'єктів.

4.7 Схема інженерної підготовки території

Щодо території, яка планується, або щодо її частини (частин) на схемі відображаються:

- вертикальне планування території, існуючі і проектні позначки по осях проїзних частин вулиць, у місцях їх перетинів, переломів поздовжнього профілю, проектні поздовжні ухили, місця підсипки і зрізки ґрунту на території;

- розміщення засобів відведення поверхневих вод, дренажу, споруд для захисту від затоплення і підтоплення, систем зрошення та обводнення;

- протизсувні та протиерозійні споруди.

Примітка. Допускається виготовлення окремих креслень з різних видів інженерної підготовки.

4.8 Схема магістральних інженерних мереж, споруд і використання підземного простору.

Щодо території, яка планується, або щодо її частини (частин) на схемі відображаються:

- існуючі інженерні мережі і споруди, які залишаються, реконструюються, ліквідуються;

- проектні інженерні мережі і споруди;

- існуючі і проектні крупні підземні споруди цивільного призначення.

Примітка. Допускається виготовлення окремих креслень за видами інженерного обладнання, використання підземного простору.

4.9 Креслення поперечних профілів вулиць

На кресленнях із зазначенням розмірів відображаються червоні лінії, розміщення проїзної частини, тротуарів, зелених насаджень, існуючих і проектних інженерних мереж у межах території, що підлягає детальному плануванню.

4.10Значення масштабів креслень наведені у таблиці

Таблиця

поз.

Найменуваняграфічних матеріалів

Масштаби креслень

для міських

поселень

для сільських

поселень

1

Схема розташування території (в плані населеного пункту, району, частини району)

1:5000, 1:10000

1:2000

2

План існуючого стану території

1:2000, 1:1000

1:1000

3

Детальний план території - основне креслення

1:2000, 1:1000

1:1000

4

Схема планувальних обмежень

1:2000, 1:1000

1:1000

5

План червоних ліній

1:2000, 1:1000

1:1000

6

Схема організації руху транспорту і пішоходів

1:2000

1:1000

7

Схема інженерної підготовки території

1:2000

1:1000

8

Схема магістральних інженерних мереж, споруд і використання підземного простору

1:2000

1:1000

9

Креслення поперечних профілів вулиць

1:200, 1:100

1:200-1:50

Примітка 1.Більш прийнятний масштаб вказано першим.

Примітка 2.Креслення поперечних профілів вулиць сільських поселень можуть виконуватися без масштабу.

 

4.11 Креслення 4.2, 4.3 виконуються на матеріалах топогеодезичної зйомки відповідного масштабу, актуальність яких підтверджується замовником (органом містобудування та архітектури) при наданні завдання на розроблення містобудівної документації. Актуалізація матеріалів зйомки під час планування території здійснюється відповідно до 6.8 цієї Настанови.

4.12 Креслення 4.4 - 4.8 виконуються з відображенням планувальної структури території та іншої необхідної інформації відповідно до 4.3.

4.13 На всіх кресленнях детального плану відображаються частини територій, прилеглих до тієї, що планується, завширшки не менше 50 м з існуючою та проектною забудовою.

4.14 У детальному плані території сільського поселення допускається суміщення графічних матеріалів: плану існуючого стану території - зі схемою планувальних обмежень, основного креслення - з планом червоних ліній, схемою організації руху транспорту і пішоходів, кресленням поперечних профілів вулиць.

4.15 Графічні матеріали детальних планів територій, на яких знаходиться цінна історична забудова, можуть виконуватися у масштабі 1:1000, 1: 500.

4.16 До складу детального плану за згодою замовника можуть включатись додаткові графічні матеріали, які обґрунтовують та ілюструють пропозиції щодо планування території: історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів і зон охорони пам'яток, схеми планування адміністративного району міста, оцінки ландшафту та розміщення заповідних територій, окремі фрагменти плану території громадського центру у крупнішому масштабі, відображення перспектив, панорам забудови та розгорток забудови вулиць, ескізний макет тощо.

5 ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

5.1Текстові матеріали детального плану наводяться в пояснювальній записці, яка включає розділи (склад та назви надаються орієнтовно):

5.1.1Перелік матеріалів детального плану території.

5.1.2Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

5.1.3Стисла історична довідка (у разі потреби).

5.1.4Оцінка існуючої ситуації: стану навколишнього середовища, використання території, характеристика (за видами, поверховістю, зносом, технічним станом) будівель, окремо - об'єктів культурної спадщини, інженерного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень.

5.1.5Основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції.

5.1.6Розподіл територій за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови, яка пропонується (поверховість, щільність).

5.1.7Житловий фонд та розселення.

5.1.8Характеристика інших видів використання території (виробниче, курортно-оздоровче, природоохоронне тощо);

5.1.9Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів.

5.1.10Вулична мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

5.1.11Інженерне забезпечення, розміщення магістральних інженерних мереж, споруд.

5.1.12Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

5.1.13Комплексний благоустрій з організацією розвитку зелених зон.

5.1.14Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

5.1.15Заходи цивільної оборони.

5.1.16Першочергові заходи.

5.1.17Пропозиції щодо встановлення режиму використання територій, передбачених для перспективної (за межами розрахункового терміну) містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

5.1.18Техніко-економічні показники (відповідно до додатка В).

5.1.19Перелік вихідних даних.

5.1.20Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

5.2До примірників пояснювальної записки, що надаються замовнику, додаються ксерокопії завдання на розроблення документації, рішень органів місцевого самоврядування щодо розроблення детального плану, витягу з бази даних державного земельного кадастру, переліку наявної містобудівної документації, анкетних даних щодо існуючого стану організацій, підприємств, установ, даних щодо технічного стану забудови, наявної чисельності населення, стану навколишнього природного середовища, висновків погоджувальних органів та державної експертизи, протоколу громадського обговорення, протоколу розгляду архітектурно-містобудівною радою. До архівного примірника пояснювальної записки додаються оригінали зазначених документів.

5.3До пояснювальної записки включається перелік площадок, запропонованих для містобудівного використання на першу чергу з визначенням нумерації відповідно до основного креслення, який щодо кожної площадки містить відомості:

- місцезнаходження (поштова адреса);

- площа;

- запропоноване призначення;

- обмеження використання відповідно до чинного законодавства;

- вид забудови, її гранична поверховість, щільність, функціональне призначення тощо (якщо пропонується забудова ділянки).

 

6 ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ, ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

6.1 Розроблення детального плану або розроблення проекту внесення змін до нього здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі планування території за межами поселення - відповідної ради, державної адміністрації), прийнятого за поданням виконавчого органу. Обґрунтування необхідності розроблення детального плану або розроблення проекту внесення змін до нього покладається на відповідний орган містобудування та архітектури.

6.2Внесення змін до детального плану здійснюється за необхідності:

6.2.1 зміни планувальної структури території (територій), в тому числі функціонального використання частин (елементів) території, встановленого детальним планом, коригування червоних ліній;

6.2.2внесення змін до видів забудови, встановлених детальним планом;

6.2.3зміни цільового призначення земельної ділянки (ділянок), якщо така зміна впливає на стан навколишнього середовища, створює навантаження на соціальну та/або інженерно-транспортну інфраструктуру.

6.3Організація виконання робіт із детального планування території, забезпечення при цьому врахування державних, громадських і приватних інтересів, погодження та подання на затвердження детального плану, змін до нього здійснюється виконавчими органами сільських, селищних і міських рад, районними, Київською і Севастопольською міськими, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями. Зазначені органи затверджують замовника робіт, строки їх виконання та джерела фінансування, організовують проведення тендеру та інших організаційних заходів, забезпечують участь у розробленні своїх структурних підрозділів (спільно з обласними державними адміністраціями забезпечують участь у розробленні документації відповідних органів державного нагляду), здійснюють контроль.

6.4 Замовником розроблення детального плану, проекту внесення змін до нього є орган містобудування та архітектури відповідного виконавчого комітету, державної адміністрації. При плануванні території у містах районного значення, селищах, селах функції замовника делегуються відповідними радами органу містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

6.5Замовником здійснюється:

- укладання договору на розроблення документації;

- складання та затвердження завдання на розроблення документації, надання вихідних даних, в тому числі вимог щодо розміщення об'єктів загальнодержавного та регіонального значення, які передбачені рішеннями уряду, схемами планування територій на регіональному та місцевому рівні, генеральними планами відповідних поселень;

- фінансування та поточний контроль за виконанням робіт;

- встановлення переліку погоджувальних організацій (у завданні на проектування);

- організація експертизи, погодження та забезпечення подання документації на затвердження.

6.6Розробником детального плану, проекту внесення змін до нього є проектна організація, яка має ліцензію на виконання таких видів робіт. Розробником здійснюється:

- складання договору на проведення робіт;

- участь (за угодою з замовником) у підготовці завдання на розроблення документації та отримання вихідних даних;

- затвердження головного архітектора та головного інженера проекту, складу авторського колективу;

- розроблення документації, врахування зауважень і пропозицій та передача замовнику матеріалів детального плану;

- зберігання у архіві примірника документації протягом встановленого терміну.

6.7Розробник може виступати замовником на проведення іншими науково-дослідними і проектними організаціями необхідних досліджень та розроблення окремих розділів детального плану території.

6.8При відведенні земельних ділянок для поточного будівництва на території, що планується, погодженні проектної документації відповідні матеріали подаються органом містобудування та архітектури на оперативний розгляд розробнику для підготовки висновків та врахування у пропозиціях детального плану.

6.9Детальний план, проект внесення змін до нього виготовляється на паперових та електронних носіях. Виконання розробником детального плану на електронних носіях не позбавляє його обов'язку передачі замовнику примірника документації, виконаного у повному обсязі на паперових носіях, або більшої кількості таких примірників, визначеної договором.

6.10При виконанні детального плану на електронних носіях застосування розробником структури та форматів даних здійснюється за узгодженням із замовником. Застосування растрових форматів повинно передбачати можливість їх трансформування та прив'язки до системи координат. Кожне креслення (інформаційний шар) передаються замовнику з необхідним обсягом умовних позначень. Розробником застосовуються програмні та технічні засоби, які забезпечують:

- дотримання вимог розділів 4, 5 цієї Настанови щодо складу та змісту графічних і текстових матеріалів;

-розшарування графічної інформації з виокремленням даних, доступ до яких обмежений за вимогами чинного законодавства;

- фрагментацію графічної інформації та її масштабування;

- відтворення інформації на паперових носіях;

- захист від несанкціонованого втручання.

6.11Формування пропозицій детального плану щодо розміщення об'єктів здійснюється з визначенням їх рамкових показників:

- поверховість - обмеження мінімальної або максимальної кількості поверхів;

- площа забудови - обмеження мінімальної або максимальної площі;

- площа зелених зон - обмеження мінімальної площі;

- вплив на навколишнє середовище - визначення класів шкідливості підприємств та розмірів санітарно-захисних зон.

При розробленні розділу інженерного забезпечення розрахунок гідравлічних навантажень не здійснюється. На схемі магістральних інженерних мереж, споруд і використання підземного простору відображаються траси інженерних комунікацій виключно в межах території, яка планується.

 

7 ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ, ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

7.1Матеріали детального плану підлягають погодженню з органами управління та державного нагляду відповідно до вимог законодавства. Для погодження замовник документації направляє зазначеним органам матеріали детального плану у повному складі, встановленому цими нормами. Розробник документації бере участь у її погодженні.

7.2Замовник несе відповідальність за повноту обсягу погоджень. Визначення обсягу погоджень проекту внесення змін до детального плану територій здійснюється замовником залежно від характеру цих змін та з урахуванням цих норм.

7.3Місцевий орган управління, державного нагляду надає висновок щодо погодження детального плану, проекту змін до нього протягом одного місяця з моменту надходження документації. Якщо у зазначений термін не направлено заперечень проти погодження документації або обґрунтованого звернення щодо подовження терміну розгляду (але додатково не більше календарного місяця), вона вважається погодженою.

7.4Детальний план території підлягає експертизі та громадському обговоренню містобудівної документації в порядку, встановленому законодавством.

Замовником здійснюються заходи щодо організації експертизи та громадського обговорення детального плану, проекту внесення змін до нього, прийняття рішень щодо врахування зауважень і пропозицій за їх результатами, контроль за виконанням цих рішень при остаточному опрацюванні детального плану, проекту внесення змін до нього. Необхідність експертизи проекту внесення змін до детального плану визначається замовником залежно від характеру та обсягу цих змін.

7.5Після отримання опрацьованих матеріалів замовник подає проект рішення про затвердження детального плану (внесення змін до нього) разом з матеріалами детального плану (проекту внесення змін до нього) виконавчому органу відповідної ради (державній адміністрації) для подальшого внесення на затвердження відповідною радою.

Примітка. У разі неврахування зауважень і пропозицій, отриманих за результатами експертизи, погодження, громадського обговорення, замовник разом із матеріалами, зазначеними у 7.5, подає порівняльну таблицю із окресленням причин цього неврахування.

7.6При здійсненні розгляду, погодження і затвердження містобудівної документації розробник і замовник вживають заходів щодо нерозголошення спеціальної інформації, передбаченої Зводом відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ) згідно з чинним законодавством та нормативними вимогами щодо картографічних і топогеодезичних матеріалів та інформації, яка має комерційну цінність для замовника, інших інвесторів.

 

ДОДАТОК А

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ,ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

 

Основою для складання завдання на розроблення детального плану території в межах населеного пункту є затверджений генеральний план цього населеного пункту, схема планування території на місцевому рівні. У разі розроблення детального плану території поза межами населеного пункту основою завдання є відповідна схема планування території на місцевому рівні.

При підготовці завдання використовуються також дані програм соціально-економічного розвитку відповідних територій, інші програмні документи.

Складання завдання на розроблення проекту внесення змін до детального плану здійснюється на основі матеріалів цього детального плану з урахуванням характеру цих змін.

У завданні містяться такі дані:

- підстава для розроблення детального плану території, проекту внесення змін до нього;

- замовник документації;

- назва детального плану (з визначенням назв вулиць або інших рубежів, що обмежують територію планування) або назва змін до нього;

- площа території та визначення її на схемі;

- перелік вихідних даних, які надає замовник;

- термін виконання роботи;

- вимоги щодо забезпечення державних інтересів під час планування території на місцевому рівні відповідно до норм законодавства;

- пропоновані типи житлових будинків, установ і підприємств обслуговування;

- вимоги щодо використання існуючих будинків та споруд;

- особливі вимоги до планувальної структури території, забудови, організації транспортного обслуговування населення, комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон, інженерного обладнання і інженерної підготовки території, охорони навколишнього середовища, інженерно-технічних заходів цивільної оборони, охорони пам'яток історії та культури, інші вимоги (за наявності);

- склад додаткових матеріалів (у разі потреби);

- для проекту внесення змін до детального плану - склад текстових і графічних матеріалів з обсягу, встановленого розділами 4, 5 цієї Настанови, необхідних для повного відображення запропонованих змін;

- вимоги з цивільної оборони;

- порядок погодження (у т.ч. перелік установ, погодження з якими обов'язкове), експертизи, громадського обговорення детального плану, проекту внесення змін до нього.

 

ДОДАТОК Б

СКЛАД І ЗМІСТ ВИХІДНИХ ДАНИХ, ЯКІ НАДАЄ ЗАМОВНИК ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ, ПРОЕКТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

 

Для розроблення детального плану, проекту внесення змін до нього замовник надає розробнику такі вихідні дані.

1. Матеріали генерального плану населеного пункту, схеми планування території (детального плану, до якого пропонується внесення змін), іншої містобудівної документації стосовно відповідної території.

2. Плани та програми соціально-економічного розвитку відповідної території, інші програми.

3. Матеріали існуючих інженерно-геологічних вишукувань, топографо-геодезична зйомка з існуючими магістральними інженерними мережами в масштабі 1:5000,1:2000,1:1000,1:500 (у векторизованих файлах).

4. Витяг з бази даних Державного земельного кадастру - кадастровий план з переліком земель, наданих у власність чи користування, а також тих, щодо яких готуються проекти рішень.

5. Анкетні дані щодо підприємств, установ, організацій громадського обслуговування.

6. Дані державної статистики щодо демографічного складу та чисельності населення.

7. Фондові та інші матеріали, що характеризують сучасний та очікуваний екологічний та санітарно-гігієнічний стан території, на яку розробляється детальний план (проект внесення змін до нього).

8. Перелік проектних і науково-дослідних робіт, раніше розроблених на цю територію, які підлягають урахуванню.

9. Матеріали проектів (генеральні плани, фасади, перспективи, основні техніко-економічні показники) об'єктів, щодо яких прийнято рішення про будівництво на відповідній території, передпроектних пропозицій, схвалених органом містобудування та архітектури.

10. Інвентаризаційні дані щодо земельних ділянок, житлового фонду, установ і підприємств обслуговування, інших об'єктів.

11. Паспортні та інші дані про виробничі підприємства, об'єкти комунального господарства, мережі й споруди транспортної та інженерної інфраструктури, гаражі та стоянки транспорту, організацію руху транспорту тощо (залежно від особливостей території).

12. Проекти санітарно-захисних зон підприємств, захисних зон виробничих та інших об'єктів, водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів.

13. Проекти зон охорони пам'яток історії і культури.

14. Матеріали по курортологічних ресурсах і медичному зонуванню (для курортних районів);

15. Матеріали з оцінки стану навколишнього середовища та санітарно-епідемічного благополуччя населення за даними санітарно-епідеміологічних станцій та анкетними даними підприємств.

При розробленні проекту внесення змін до детального плану залежно від їх змісту обсяг вихідних даних визначається замовником спільно з розробником.

 

ДОДАТОК В

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ

 

Таблиця В.1

Ч.ч.

Показники

Одиниця

виміру

Сучасний стан

І черга

Розрахун-ковий

термін

1.

Територія

 

 

 

 

 

Територія в межах проекту

га

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1

- житлові квартали та мікрорайони

»

 

 

 

 

з неї:

 

 

 

 

 

а) квартали садибної забудови

»

 

 

 

 

б) квартали багатоквартирної забудови та мікрорайони (з урахуванням гуртожитків)

»

 

 

 

1.2

- ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення)

»

 

 

 

1.3

- зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення)

»

 

 

 

1.4

- вулиці, площі (крім вулиць, доріг мікрорайонного значення) на 1 люд.

»

 

 

 

1.5

- інші території

»

 

 

 

2.

Населення

 

 

 

 

2.1

Чисельність населення, всього

тис. чол.

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- у садибній забудові

»

 

 

 

 

- у багатоквартирній забудові

(з урахуванням гуртожитків)

»

 

 

 

2.2

Щільність населення

люд./га

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- у садибній забудові

»

 

 

 

 

- у багатоквартирній забудові

(з урахуванням гуртожитків)

»

 

 

 

3.

Житловий фонд

 

 

 

 

3.1

Житловий фонд всього

тис. м2

загальної площі квартир

%

 

 

 

3.2

Розподіл житлового фонду за видами забудови

 

 

 

 

 

- садибна (1-3 поверхи)

тис. м2

%

 

 

 

 

- багатоквартирна, всього

»

 

 

 

 

із неї:

 

 

 

 

 

    ♦ малоповерхова (1-3 поверхи)

»

 

 

 

 

    ♦ середньоповерхова (4-5 поверхів)

»

 

 

 

 

    ♦ багатоповерхова (6 поверхів та вище)

»

 

 

 

 

у тому числі поверхів:

»

 

 

 

 

 6-10

»

 

 

 

 

11-16

»

 

 

 

 

17-19

»

 

 

 

 

20 і вище

»

 

 

 

3.3

Середня поверховість житлової забудови

пов.

 

 

 

3.4

Середня житлова забезпеченість

м2/люд.

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- у садибній забудові

»

 

 

 

 

- у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків)

»

 

 

 

3.5

Вибуття житлового фонду, всього

тис. м2 загальної площі

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- непридатного для проживання

»

 

 

 

 

- придатного у зв'язку з реконструкцією

»

 

 

 

 

- у зв'язку з перепрофілюванням житлового фонду в нежитловий

»

 

 

 

3.6

Існуючий житловий фонд, що зберігається

тис. м2

 

 

 

3.7

Житлове будівництво, всього:

тис. м2

 

 

 

 

у тому числі за видами:

 

 

 

 

 

- нове будівництво, із нього

 

 

 

 

 

житлові будинки садибного типу

(одноквартирна забудова)

»

 

 

 

 

багатоквартирна забудова

»

 

 

 

 

- реконструкція існуючої забудови:

 

 

 

 

 

5-поверхові житлові будинки 1-го періоду індустріального домобудування

»

 

 

 

 

інші житлові будинки, включаючи надбудови мансард, атикових поверхів (приріст)

»

 

 

 

 

кількість квартир (будинків) у житловому фонді, що проектується

тис. одиниць

 

 

 

4.

Установи та підприємства обслуговування

 

 

 

 

4.1

Дошкільні навчальні заклади

 

 

 

 

 

всього

місць

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.2

Загальноосвітні навчальні заклади

 

 

 

 

 

всього

»

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.3

Стаціонари (лікарні)

ліжок

 

 

 

4.4

Поліклініки

 

 

 

 

 

всього

відв./зм.

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.5

Спортивні зали

 

 

 

 

 

всього

1 м2підлоги

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.6

Басейни

м2 дзерк. води

 

 

 

4.7

Бібліотеки

 

 

 

 

 

всього

тис. один.

зберіг.

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.8

Магазини продовольчих товарів

 

 

 

 

 

всього

м2 торг. пл.

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.9

Магазини непродовольчих товарів

 

 

 

 

 

всього

»

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.10

Підприємства громадського харчування

 

 

 

 

 

всього

місць

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.11

Установи побутового обслуговування

 

 

 

 

 

всього

роб. місць

 

 

 

 

на 1000 чол.

»

 

 

 

4.12

Пожежне депо

об'єктів/машин

 

 

 

5.

Вулична мережа та міський пасажирський транспорт

 

 

 

 

5.1

Протяжність вуличної мережі, всього:

км

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- магістральні вулиці загальноміського значення

»

 

 

 

 

- магістральні вулиці районного значення

»

 

 

 

 

- вулиці місцевого значення

»

 

 

 

5.2

Кількість транспортних розв'язок у різних рівнях

од.

 

 

 

5.3

Кількість позавуличних пішохідних переходів

»

 

 

 

5.4

Щільність вуличної мережі, всього:

км/км2

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

- магістральної мережі

»

 

 

 

5.5

Кількість станцій метрополітену

од.

 

 

 

5.6

Протяжність ліній наземного громадського транспорту, всього:

км

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- трамвай

»

 

 

 

 

 

- тролейбус

»

 

 

 

 

 

- автобус

»

 

 

 

 

5.7

Щільність мережі наземного громадського транспорту

км/км2

 

 

 

 

5.8

Гаражі постійного зберігання легкових автомобілів

маш. -місць

 

 

 

 

5.9

Гаражі механізовані (автоматизовані)

»

 

 

 

 

5.10

Паркінги тимчасового зберігання легкових автомобілів (автостоянки)

»

 

 

 

 

6.

Інженерне обладнання

 

 

 

 

 

6.1

Водопостачання

 

 

 

 

 

 

Водоспоживання, всього

тис.м3/добу

 

 

 

 

 

Протяжність вуличної мережі (існуюча, будівництво, перекладання)

км

 

 

 

 

6.2

Каналізація

 

 

 

 

 

 

Сумарний об'єм стічних вод

тис.м3/добу

 

 

 

 

 

Протяжність вуличної мережі (існуюча, будівництво, перекладання)

км

 

 

 

 

6.3

Електропостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

МВт

 

 

 

 

 

у тому числі на комунально-побутові послуги

»

 

 

 

 

 

Кількість квартир, що обладнані електроплитами

од.

 

 

 

 

 

Протяжність розподільної мережі 6-10кВ

км

 

 

 

 

6.4

Газопостачання

 

 

 

 

 

 

Витрати газу, всього

млн.м3/рік

 

 

 

 

 

у тому числі на комунально-побутові послуги

»

 

 

 

 

 

Протяжність газових мереж (будівництво, перекладання)

км

 

 

 

 

6.5

Теплопостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

Гкал/год.

 

 

 

 

 

Протяжність мереж (будівництво, перекладання)

км

 

 

 

 

7.

Інженерна підготовка та благоустрій

 

 

 

 

 

 

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

      га__

% до тер.

 

 

 

 

 

Протяжність закритих водостоків

км

 

 

 

 

8.

Охорона навколишнього середовища

 

 

 

 

 

 

Санітарно-захисні зони, всього

га

 

 

 

 

 

у тому числі озеленені

»

 

 

 

 

9.

Орієнтовна вартість будівництва (вказати в цінах якого періоду)

 

 

 

 

 

9.1

Загальна вартість житлово-цивільного будівництва, у тому числі:

млн. грн.

 

 

 

 

 

- житлове будівництво

»

 

 

 

 

 

- установи та підприємства обслуговування

»

 

 

 

 

 

у тому числі заклади освіти

»

 

 

 

 

9.2

Вулична мережа та пасажирський транспорт

млн. грн.

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- вулична мережа, всього

»

 

 

 

 

 

- автомобільний тунель

»

 

 

 

 

 

- пасажирський транспорт, всього

»

 

 

 

 

 

у тому числі за видами транспорту:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- будівництво виходів на діючих станціях метрополітену

»

 

 

 

 

9.3

Інженерне обладнання і благоустрій, всього

млн. грн.

 

 

 

 

 

у тому числі:

»

 

 

 

 

 

- водопостачання

»

 

 

 

 

 

- каналізація

»

 

 

 

 

 

- електропостачання

»

 

 

 

 

 

- зв'язок і сигналізація

»

 

 

 

 

 

- газопостачання

»

 

 

 

 

 

- теплопостачання

»

 

 

 

 

 

- інженерна підготовка

»

 

 

 

 

 

- дощова каналізація

»

 

 

 

 

 

Загальноміські заходи, всього

»

 

 

 

 

9.4

Питомі витрати:

 

 

 

 

 

 

- на 1 люд. в новому житловому фонді

тис.грн./люд

 

 

 

 

 

- на 1 м2загальної площі нового житлового фонду

тис.грн./м2

 

 

 

 

 

Ключові слова: детальний план території, територія, забудова територій, містобудівна документація, функціональне використання, функціональне призначення, креслення


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: