ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні  ГОСТ  21.615-88)

Система проектной документации для строительства

правила выполнения рабочих чертежей гидротехнических сооружений

System of project documents for building

Guidance  for  hydraulic  structures  working documentation  development

Чинний від 2010-01-01

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад і правилавиконанняробочих креслень гідротехнічних споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4:2009СПДБ. Основні вимоги до проектної таробочої документації.

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів.

ДСТУБ А.2.-34:2008 СПДБ. Правила виконання робочої документації гідроме-ліоративнихлінійних споруд.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

3  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1Загальні правила виконання графічної та текстової документації викладено в ДСТУ Б А.2.4-4.

3.2Графічну і текстову документацію виконують,  як правило, за допомогою сучасного програмного забезпечення та комп¢ютерної техніки.

3.3 До складу основних креслень  гідротехнічних споруд включають:

-       загальні дані по робочих кресленнях;

-       креслення розпланування;

-       план  організації рельєфу.

-       план водосховища;

-       поздовжні профілі;

-       поперечні профілі.

Вказані креслення виконують на основі топографічного плану.

Креслення розпланування споруд може виконуватися на основі генерального плану.

3.4Креслення гідротехнічних споруд виконують в масштабах, що наведеніу таблиці 1.

 

1

 

Таблиця 1

Найменування креслення

Масштаб

Ситуаційний план

1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:1000

 Креслення розпланування, план водосховища, план організації рельєфу

1:5000;    1:2000;  1:1000;  1:500

1:200

Поздовжній профіль:

 

   горизонтальний

1:2000;    1:1000;  1:500;    1:200

   вертикальний

1:500; 1:200;  1:100;  1:50;  1:20

Поперечний профіль

1:500;  1:200;  1:100;  1:50;  1:20

 

3.5 При розробленн іробочих креслень гідротехнічних споруд використовують,як підоснову, топографічні плани.

3.6 Зображення на кресленнях виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303.

3.7 Розмір уклону указують у проміле без позначення виміру.

Крутість укосів указують у вигляді співвідношення одиниці висоти уклону до горизонтального положення, наприклад 1:1,5; 1:2.

3.8Масштаб зображення указують в основному написі після наименування зображення (крім масштабу для поздовжнього і поперечного профілів).

Масштаб зображення поздовжнього і поперечного профілів указують ліворуч від профілю (над боковиком).

3.9Виконання поздовжних і поперечних профілів для каналів, колекторів  викладено в ДСТУ Б А.2.4-34.     

 

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4 включають:

-       ситуаційний план гідротехнічних споруд (занеобхідності);

-       основні показники гідротехнічних споруд  вказують утаблиці згідно зформою1. Форма 1 наведена стосовно напірних лінійних споруд(греблі, дамби). Для інших видів гідротехнічних споруд таблиці основних показників може змінюватися.

 

 

 

 

2

 

Форма  1

 

Найменування споруди

Напір

м

Довжина ,

м

Висота,

м

 

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

20

20

20

35

185

 

 

 

5  КРЕСЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

5.1Креслення генерального плану

5.1.1На планах північна сторона території, що зображується, повинна  розташовуватися у верхній частині аркуша. Дозволяється відхилення від північної орієнтації в межах 90о. Напрямок півночі на планах вказують відповідним знаком в лівому верхньому кутку аркуша  згідно  ДСТУ Б А.2.4-6.

Плани напірних споруд у великому масштабі слід розташовувати так, щоб поздовжні осі споруд були паралельні довгій стороні аркуша, а верхній б’єф розташовувався в нижній частині аркуша.

5.1.2Загальні вимоги щодо виконання креслень генерального плану викладені в ДСТУ Б А.2-4-6.  Додатково вказують і наносять:

а) План організації рельефу:

- прийняту координатну сітку;

- споруди,. які проектуються;

- межі ділянки будівництва;

- існуючу забудову,  що зберігається;

- інженерні мережі;

-автомобільня шляхи, залізниці та інші транспортні зв'язки.

б) Креслення розпланування:

-       прийняту координатну сітку;

-       висотну систему;

-       осі споруд, прив’язані до координатної сітки (дозволяється розмірна прив¢язка);

-       спрощене зображення споруд;

-       деформаційні шви.

3

 

 

5.2  На плані основних споруд, вказують і наносять:

- прийняту координатну сітку;

- проектовані споруди;

         - осі споруд, прив’язані до координатної сітки (дозволяється розмірна прив¢язка);

- розміри та відміткиконструктивних елементів і споруд;

  - розташування деформаційних швів;

          -  інженерні мережі;

          -  автомобільні шляхи, залізниці та інші транспортні зв’язки;

          -  посилання на фрагменти і вузли;

 -  місця поздовжніх і поперечних профілів.

Приклад креслення плану греблі наведено на рисунку А.1 в додатку А.

5.3  На плані водосховища вказують та наносять:

-       спрощене зображення гідротехнічних споруд;

-       виправлені ділянки водотоків;

-       головні об’єкти гідротехнічних споруд;

-       транспортну мережу, що примикає до водосховища;

-       лінію затоплення;

-       об¢єкти інженерного захисту.

5 .4  Поздовжні профілі.

5.4.1Поздовжні профілі водотоків та лінійних споруд повинні виконуватися із зростанням пікетажу зліва направо.

5.4.2Поздовжні профілі гідротехнічноїлінійноїспорудизображуються у вигляді ії розгорнення на осі  греблі або дамби.

5.4.3На поздовжньому профілі наносять і вказують:

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі по осі водоскиду, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- проектну лінію водоскиду, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);

- найменування шарів грунту (умовною позначкою) і номери їх груп (наприклад, суглинки 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації грунтів щодотруднощіврозробки;

- відмітки рівня грунтових вод із датою виміру;

- розташування лінійних споруд, їх умовні графічні зображення й порядковий номер, параметри, глибину закладання;

- інженерні мережі і їх найменування;

- робочі відмітки гребель,дамб.

5.4.4Під поздовжнім профілем гідротехнічних споруд (водоскиду) розміщують таблицю основних даних згідно з формою2 (загальна форма, для інших видів повздовжних профілів форма може змінюватися).

4

                                        

Форма 2

Відмітка низа або лотка труби, м

15

135

Відмітка дна, м

15

Глибина, м

15

Проектна відмітка землі, м

15

Натурна відмітка землі, м

15

Позначення труби і тип ізоляції

15

Уклон, ‰

Довжина, м

 

15

Довжина, м

10

Пікетаж

10

№ колодязя, точки,

кута повороту

10

60

 

 

 

Приклад креслення поздовжного профілю водоскиду наведено на рисунку  А.2  в додатку А.

5.5 Поперечні профілі

5.5.1На поперечному профілі гідротехнічних напірних споруд наносять і вказують:

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- контур проектної греблі (водоскиду), лінії ординат від точок перелому зазначеного контуру;

- вісь проектованої греблі (дамби);

- крутість укосів;

- найменування шарів грунту (умовна позначка) і номер їх груп  відповідно до класифікації грунтів щодотруднощіврозробки;

- відмітки рівня грунтових вод з датою виміру;

5

 

- інженерні мережі і їх найменування;

- номер  поперечного профілю і його прив¢язку до пікету.

5.5.2Поперечні профілі напірних лінійних споруд виконують так, щоб верхній б’єф був розташований ліворуч від споруди, що зображується, поперечні профілі решти лінійних споруд виконують так, щоб вид упрофілі був спрямований у бік зростання пікетажу.

Поперечні профілі виконують так, щоб вид у профілі збігався з напрямком течії потоку води.

При зображенні поперечного профілю з видом проти течії потоку води на кресленні вказують "Вид проти течії потоку води" з позначенням правого і лівого берегів.

5.5.3Під поперечним профілем поміщають таблицю згідно зформою 3.

                                      

 

 

                                                                                                                     Форма 3

Натурна відмітка землі, м

15

60

Відстань, м

10

Проектна відмітка землі, м

15

Проектна відстань, м

10

№№ свердловин

10

60

 

 

 

5.5.4Приклад креслення поперечного профілю греблі з таблицею згіднозформою3 наведено  на  рисунку А.3  в додатку А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Додаток  А

(довідковий)

 

Приклади креслень гідротехнічних споруд

 

 

Рисунок  А.1- Приклад креслення плану греблі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Рисунок  А.2- Приклад креслення поздовжнього профілю водоскиду

 

 

 

8


Рисунок А.3- Приклад креслення поперечного профілю греблі

9

 


 

Код  УКНД  01.100.30,93. 160

Ключові слова:

Гідротехнічна споруда, креслення, масштаб, план

 

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: