ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

Оцініть матеріал!
(3 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-1:2009. СПДБ. Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

System of project documents for building
DESIGNATIONS PIPELINES AND THEIR ELEMENTS

1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює умовні позначення трубопроводів та їх елементів на кресленнях і
схемах технологічних, тепломеханічних, санітарно-технічних та інших систем, мереж, комунікацій
при проектуванні підприємств, будівель і споруд різного призначення.

2      НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-... :2008 СПДБ. Умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

3      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1  Основні умовні позначення трубопроводів та їх елементів, а також літерно-цифрові познаки
трубопроводів санітарно-технічних систем, зовнішніх мереж, комунікацій і систем водопостачання,
каналізації, газопостачання, теплових мереж, внутрішніх водопроводу і каналізації, гарячого водо-
постачання, опалення, вентиляції і кондиціювання на кресленнях і схемах при проектуванні під-
приємств, будівель і споруд різного призначення виконуються відповідно до вимог цього стандарту
та інших стандартів СПДБ.

3.2   Умовне позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або
спрощеного зображення трубопроводу та літерно-цифрової познаки, яка характеризує вид сере-
довища, що транспортується, його призначення та параметри.

3.3  Літерою позначають вид середовища, що транспортується, наступними цифрами - при-
значення та параметри середовища, що транспортується

Приклад

В1; В2; ВЗ.

3.4  Якщо треба показати, що ділянка мережі каналізації або конденсатопроводу є напірною, то
літерно-цифрову познаку доповнюють великою літерою "Н"

 

Приклад

К4Н; Т8Н.

3.5  Якщо треба показати контур трубопроводу, то літерно-цифрову познаку доповнюють циф-
рою через тире

Приклад

Т1-1; Т1-2.

1.1  Видимі ділянки трубопроводів та їх елементів, що проектуються, зображують суцільною
товстою основною лінією, невидимі (наприклад, у перекритих каналах) - штриховою лінією тієї ж
товщини.

Існуючі трубопроводи та їх елементи зображують відповідно безперервною чи штриховою
тонкою лінією.

1.2  При зображенні трубопроводу на кресленнях (схемах) літерно-цифрові познаки вказують
на полицях ліній-винесень або над лінією трубопроводу, а в необхідних випадках - у розриві ліній
трубопроводів (рисунок 1).

3.8При спрощених графічних зображеннях трубопроводу (у дві лінії) літерно-цифрові познаки
вказують на полицях ліній-винесень (рисунок 2) або безпосередньо над графічним зображенням
трубопроводу (рисунок 3).

1.9  Кількість літерно-цифрових познак, що проставляються на лініях трубопроводів, повинна
бути мінімальною, але такою, що забезпечує розуміння креслення (схеми).

1.10  Розміри умовних графічних позначень стандарт не установлює.

1.11  Зображення на кресленнях і схемах виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303.

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

5 ЛІТЕРНО-ЦИФРОВІ ПОЗНАКИ

5.1 Літерно-цифрові познаки трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, теп-
лових мереж, газопроводів, внутрішнього водопроводу і каналізації, гарячого водопостачання,
опалення, вентиляції і кондиціювання наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
 

Найменування

Літерно-цифрові
познаки

1 Водопровід:

 

а) загальне позначення

ВО

б) господарсько-питний*

В1

в) протипожежний*

В2

г) виробничий*

 

- загальне позначення

ВЗ

- оборотної води подавальний

В4

- оборотної води зворотний

В5

- зм'якшеної води

В6

- річкової води

В7

- річкової освітленої води

В8

- підземної води

В9

2 Каналізація:

 

а) загальне позначення

КО

б) побутова

К1

в) дощова

К2

г) виробнича:

 

- загальне позначення

КЗ

Найменування

Літерно-цифрові
познаки

- механічно забруднених вод

К4

- мулова

К5

- вод, що містять шлам

К6

- хімічно забруднених вод

К7

- кислих вод

К8

- лужних вод

К9

- кислотолужних вод

К10

- вод, що містять ціан

К11

- вод, що містять хром

К12

3 Теплопровід:

 

а) загальна познака

ТО

б) трубопровід гарячої води для опалення і вентиляції (в тому числі
кондиціювання), а також загальний для опалення, вентиляції, гарячого
водопостачання і технологічних процесів:

 

- подавальний

Т1

- зворотний

Т2

в) трубопровід гарячої води для гарячого водопостачання:

 

- подавальний

ТЗ

- циркуляційний

Т4

г) трубопровід гарячої води для технологічних процесів:

 

- подавальний

Т5

- зворотний

Т6

д) трубопровід:

 

- пари (паропровід)

Т7

- конденсату (конденсатопровід)

Т8

4 Газопровід:

 

а) загальна познака

ГО

б) низького тиску до 5 кПа (0,05 кгс/см2)

Г1

в) середнього тиску більше 5 кПа (0,05кгс/см2) до 0,3 МПа (3 кгс/см2) •

Г2

г) високого тиску більше 0,3 (3) до 0,6 МПа (6 кгс/см2)

ГЗ

д) високого тиску більше 0,6 (6) до 1,2 МПа (12 кгс/см2)

Г4

є) газопровід продувочний

Г5

ж) трубопровід на розрідження

Г6

* * У тому випадку, коли господарсько-питний або виробничий водопровід є одночасно і протипожежним, йому
присвоюють познаку господарсько-питного або виробничого водопроводу, а призначення роз'яснюють на
кресленнях.

5.2   Для трубопроводів систем водопроводу і каналізації, які не передбачені таблицею 2,
належить приймати позначення з порядковою нумерацією у продовження вказаних у таблиці 2.

5.3  Для теплопроводів, що наведені в таблиці 2, при різних параметрах теплоносія належить
приймати познаки:

-   від Т11 до Т19 і від Т21 до Т29 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (б);

-   від Т3І до Т39 і від Т41 до Т49 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (в);

-   від Т51 до Т59 і від Т61до Т69 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (г);

-   від Т71 до Т79 і від Т81 до Т89 для трубопроводів, указаних у пункті 2, перелік (д).

5.4   Для трубопроводів, які не передбачені таблицею 2, належить приймати познаки від Т91 до
Т99 незалежно від виду середовища, що транспортується, і його параметрів.

5.5 Для газопроводів, які не передбачені таблицею 2, належить приймати познаки з порядковою
нумерацією у продовження вказаних у таблиці 2.

ДОДАТОК А
(довідковий)

ПРИКЛАДИ ПОЗНАК ТРІЙНИКА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ З'ЄДНАННЯ
З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТРУБОПРОВОДІВ

Інші деталі з'єднань, а також компенсатори і вставки повинні позначатись за аналогією з прик-
ладами познак трійника.

Код УКНД 01.080.30, 23.040.01

Ключові слова: елементи трубопроводів, креслення, літерно-цифрові познаки, національний стандарт, схеми, умовні графічні зображення.

 


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: