ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДСТУ Б А.2.4-8:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення і познаки елементів санітарно-технічних систем. /Див. наказ від 3 березня 2010 р. № 88/

НА ЗАМІНУ ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2.784-96, ГОСТ 2.785-70)

Система проектной документации для строительства

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

System of project documents for building
DESIGNATIONS GRAPHICAL ELEMENTS OF SANITARY ENGINEERING SYSTEMS-SIMBOLS

1     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1Цей стандарт установлює основні умовні графічні позначення елементів санітарно-тех-
нічних систем (далі - елементів систем) на кресленнях і схемах при проектуванні будівель і споруд
різного призначення.

2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ   Б А.2.4-1:2009 СПДБ. Умовні позначення трубопроводів та їх елементів

ДСТУ БА.2.4-16:2008 СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні при-
ладів і засобів автоматизації в схемах

3     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1  Основні умовні графічні позначення елементів санітарно-технічних систем на кресленнях і
схемах при проектуванні будівель і споруд різного призначення виконуються відповідно до вимог
цього стандарту та інших стандартів СПДБ.

3.2Для систем приймають літерно-цифрові познаки згідно з ДСТУ Б А.2.4-1.

3.3Розміри умовних графічних позначень елементів систем на кресленнях і схемах стандартом
не установлюються.

3.4   На схемах, що виконуються в аксонометричній проекції, елементи систем допускається
зображати спрощено в вигляді контурних обрисів.

3.5  Умовні позначення приладів, засобів автоматизації, ліній зв'язку, які застосовуються при
виконанні схем автоматизації технологічних процесів, приймають згідно з ДСТУ Б А.2.4-16.

4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

4.1 Умовні графічні зображення елементів загального застосування наведені в таблиці1.
Таблиця 1
4.2 Умовні графічні зображення елементів систем внутрішніх водопроводу і каналізації наве-
дені в таблиці 2.

Примітка 1.Указане в пункті 4 позначення приладу допускається зображати спрощено.
        Примітка 2.Указані в пунктах 5, 8-21 елементи систем на видах зверху, планах, видах спереду або збоку і на розрізах зображають спрощено.

Примітка 3. Указані в пунктах 4-18 зображення наведені на повітроводі системи.

4.4 Умовні графічні зображення напрямку потоку рідини, повітря, лінії механічного зв'язку,
регулювання, елементів приводу наведені в таблиці 4.
4.5Умовні графічні зображення баків, насосів, вентиляторів наведені в таблиці 5.
Таблиця 5
4.7Умовні графічні зображення трубопровідної арматури наведені в таблиці7.
Таблиця 7

4.8  Приклади побудови умовних графічних зображень елементів санітарно-технічних систем
наведені в додатку А.

4.9   Приклади побудови умовних познак і спрощених графічних зображень елементів сані-
тарно-технічних систем у схемах, які виконуються в аксонометричних проекціях, наведені в
додатку Б.

4.10   Приклад виконання принципової технологічної схеми вентиляційної системи з зазна-
ченням приладів, засобів автоматизації і ліній зв'язку наведені в додатку В.

 
ДОДАТОК А
(довідковий)
 
ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ
 
ДОДАТОК Б
(довідковий)
 
ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ УМОВНИХ ПОЗНАК І СПРОЩЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ В СХЕМАХ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ
В АКСОНОМЕТРИЧНИХ ПРОЕКЦІЯХ
 

ДОДАТОК В

(довідковий)

 
ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ
ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 
 

Функціональна ознака приладу

Величина, що вимірюється

Познака

 

Температура

Т

 

Тиск

Р

 

Перепад

D

 

Ручна дія

Н

Показання

 

І

Автоматичне регулювання

 

С

Включення, відключення, блокування

 

S

 

Код УКНД 01.080.30, 91.140.70

Ключові слова: елементи систем, креслення, національний стандарт, схеми, умовні графічні зображення, умовні познаки.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: