ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЗбірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Міністерство будівництва, архітектури

та житлово-комунального господарства України

 

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.Частина 1 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі - Частина 1) включає норми часу (далі - норми) на монтаж сталевих прогонових споруд залізничних, автомобільних, міських мостів та водопропускних труб із гофрованого металу.

2.Нормами передбачено здійснення монтажних робіт відповідно до вимог будівельних норм та правил.

3.Нормами передбачено виконання монтажних робіт із застосуванням інвентарних помостів, сталевих рухомих помостів, колисок, драбин тощо.

4.Нормами враховано: укладання підкладок, закріплення та знімання тимчасових розчалок і відтяжок, підтримання конструкцій у проектному положенні в процесі монтажу, суміщення отворів під час установлення болтів.

5.Нормами, за винятком обумовлених випадків, описаних у складі робіт, враховано перенесення матеріалів, інструментів та пристроїв у зоні роботи крана на відстань до 30 м.

6.Норми параграфів 5-3-19, 5-3-20, 5-3-21, 5-3-22, 5-3-28 та 5-3-29 наведено на дві одиниці виміру (1 елемент та 1 т), що окремо не застосовуються. Для визначення затрат праці за такими нормами потрібно помножити на відповідні обсяги робіт та підсумувати. Наприклад, підняти вісім елементів прогонової споруди загальною масою 21 т на помости із застосуванням електричних лебідок, нормативний час на обсяг робіт згідно з § 5-3-20 становитиме:

0,35 х 8 + 0,18 х 21 = 2,80 + 3,78 = 6,58 люд.-год.

7.З метою стислості викладення назв професій у Частині 1 здійснено умовне їх скорочення:

назву професії „газорізальник (будівельні роботи)" скорочено на „газорізальник";

„електрозварник ручного зварювання" та „електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах" - „електрозварник";

„маляр (будівельні роботи)" - „маляр";

„машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння" - „машиніст компресора";

„машиніст крана (кранівник)" - „машиніст крана";

„монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій" - „монтажник конструкцій";

„такелажник на монтажі" - „такелажник".

 8. Основні монтажні крани, передбачені в Частині 1, це будівельні залізничні, одноконсольні, двоконсольні, козлові, дерик-крани тощо.

У разі виконання робіт потужнішими та особливо складними кранами ніж це передбачено нормами, а також у разі використання менш потужних кранів, машиністи тарифікуються за відповідним розрядами, а час роботи крана змінюється відповідно до його потужності.

9.Роботи, передбачені нормами, повинні виконуватися з дотриманням правил і норм з охорони праці.

10.Основні вимоги стосовно якості виконання монтажних робіт, допустимі відхилення, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо, наведено у відповідних главах, вказівках щодо виконання робіт та технічній частині.

11.Тарифікацію професій та робіт, наведених у Частині 1, здійснено згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України (з урахуванням змін).

12.У разі виконання робіт у зимовий період та влітку до норм застосовуються усереднені коефіцієнти, які враховують додаткові затрати часу, що виникають у разі виконання робіт у зазначених умовах, та порядок їх застосування. Усереднені коефіцієнти наведено в Загальній частині (додатки 3, 6) Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженій наказом Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 8.

Примітка.

Кожна глава Частини 1 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва параграфа - „Монтаж діагональних зв'язок на стояках" відповідає шифру - § 5-3-8. Параграфи мають такі складові:

вказівки щодо виконання робіт (у разі потреби);

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій із зазначенням засобів механізації, що застосовуються, інструменту, будівельних матеріалів тощо;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність);

величини норм у людино-годинах;

примітки (у разі потреби).


Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА БУДОВИ

§ 5-3-1. Улаштування шпальних кліток під вузли прогонової споруди

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування кліток із шпал під вузли прогонових споруд, що монтуються, або установлення домкратів на насипах, помостах чи опорах.

Кожний ярус шпал вирівнюється дерев'яними клинами.

У верхньому ярусі кліток укладають клини для регулювання висоти кліток відповідно до будівельного підйому.

 

Склад роботи

1. Підготовка та планування основи. 2. Піднесення шпал до місця укладання. 3. Укладання першого ряду шпал. 4. Вирівнювання першого ряду шпал дерев'яними клинами. 5. Укладання другого ряду шпал. 6. Вирівнювання другого ряду шпал дерев'яними клинами. 7. Укладання третього ряду шпал. 8. Вирівнювання третього ряду шпал дерев'яними клинами. 9. Укладання четвертого ряду шпал. 10. Вирівнювання четвертого та наступних рядів шпал дерев'яними клинами.

 

Таблиця 1 - Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

4

2

Тесляр

4

1

 

Таблиця 2 - Норми часу

Найменування робіт

Одиниця виміру

Норми часу

Улаштування кліток зі шпал та оцупків у 4 ряди з укладанням клинів

одинарних

1 клітка

1,43

1

подвійних

1,30

2

Додавати на улаштування додаткового ряду шпал та оцупків

одинарних

0,12

3

подвійних

0,25

4

 

 § 5-3-2. Улаштування підкранової колії

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування підкранової колії на прогоновій споруді (фермі).

Рейки Р-65 укладаються на напівшпали довжиною 90 см, укладені з інтервалом 50 см.

Склад роботи

1. Піднесення та укладання напівшпал із використанням крана. 2. Піднесення та укладання рейок із використанням крана. 3. Піднесення кріплень із використанням крана. 4. Закріплення рейок костилями. 5. Закріплення стиків. 6. Рихтування колії. 7. Вивірення колії.

 

Таблиця 1 - Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтер колії

5

1

Монтажник конструкцій

4

2

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

7

1

....

Скачать полный текст Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 1). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: