ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійЗбірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Вступна частина

1.Частина 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі – частина 2) включає норми часу (далі – норми) на роботи, що не увійшли до частини 1 Випуску 3 Збірника ГН 5, затвердженої наказом Мінбуду України від 27 грудня 2006 року № 431.

Нумерація параграфів норм частини 2 є продовженням нумерації параграфів норм, наведених в частині 1 Випуску 3.

2.Нормами передбачено здійснення робіт відповідно до вимог будівельних норм та правил.

3.Нормами передбачено виконання монтажних будівельних робіт із застосуванням інвентарних помостів, сталевих рухомих помостів, колисок, драбин тощо.

4.Нормами враховано затрати часу на: укладання підкладок, закріплення та знімання тимчасових розчалок і відтяжок, підтримання конструкцій у проектному положенні в процесі монтажу, суміщення отворів під час установлення болтів.

5.Нормами, за винятком обумовлених випадків, описаних у складі робіт, враховано перенесення матеріалів, інструментів та пристроїв у зоні роботи крана на відстань до 30 м.

6.З метою стислості викладення назв професій у частині 2 наведено умовне їх скорочення:

повне найменування професій „електрозварник ручного зварювання" та „електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах" – скорочено на „електрозварник";

„машиніст крана (кранівник)" – „машиніст крана";

„монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій" – „монтажник конструкцій";

„газорізальник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)" – „газорізальник";

„такелажник на монтажі" – „такелажник".

7.Роботи, передбачені нормами, повинні виконуватися з дотриманням вимог правил і норм з охорони праці.

8.Основні вимоги з якості виконання робіт, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо наведено у відповідних главах та вказівках щодо їх виконання.

9.Тарифікацію професій та робіт, наведених у частині 2, здійснено згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 (зі змінами) за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

10.У разі виконання робіт у зимовий період та влітку на відкритому повітрі просто неба при температурі більшій ніж + 27° С до норм застосовуються усереднені коефіцієнти, які враховують додаткові затрати часу, що виникають у разі виконання робіт у зазначених умовах.

Усереднені коефіцієнти та порядок їх застосування наведено в Загальній частині (додатки 3, 6) Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженій наказом Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 8.

11.Нормами враховані затрати на: очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду, проведення перевірки розмірів та маркування елементів конструкцій.

12.Нормами частини 2 передбачено виконання робіт на висоті до 15 м, від рівня планувальних відміток. Під час виконання робіт на висоті понад 15 м до норм часу застосовуються коефіцієнти залежно від висоти: до 20 м – 1,05; до 30 м – 1,1; до 40 м – 1,2; понад 40 м – 1,3.

13.Подавання сигналів машиністу крана у випадках монтажу конструкцій, що виконуються поза полем зору машиніста крана при відсутності з ним засобів зв'язку, виконується робітником 3 розряду, який не входить до складу ланки.

Примітка.

Кожна глава частини 2 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва роботи „Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У" відповідає шифру § 5-3-110. Параграф має такі складові:

вказівки щодо застосування норм;

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність робітників);

норми часу у людино-годинах на виконання робіт на одиницю виміру.

У разі потреби до норм подаються примітки.


Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

§ 5-3-108. Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування тимчасових опор із універсальних інвентарних конструкцій мостових (УІКМ) висотою до 12 м на готовій основі для монтажу прогонових споруд.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана під час переміщення елементів опор та складання опор. 2. Стропування, навантаження на платформу та розстропування елементів. 3. Переміщення елементів на відстань до 100 м. 4. Стропування та розвантаження елементів з платформи. 5. Подавання елементів до місця складання. 6. Стропування та розстропування елементів у процесі складання. 7. Складання опор із елементів УІКМ з установленням болтів. 8. Вивірення опор. 9. Затягування гайок гайковертом.

 

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

6

1

Монтажник конструкцій

5

2

Монтажник конструкцій

4

2

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій

14

2,33

 

а

б

§ 5-3-109. Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування стелажів розміром 8,2 х 5,0 м для складання блоків із елементів універсальних інвентарних конструкцій мостових тимчасових опор. На основу по контуру блока укладається чотири бруси довжиною 5 м, по яких улаштовується настил із дощок.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Планування основи. 2. Стропування, розстропування та подавання брусів краном до місця укладання. 3. Укладання брусів. 4. Улаштування настилу із дощок із закріпленням до брусів цвяхами.

Таблиця 1 – Склад ланки

Професія

Розряд

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

5

1

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця2 – Норма часу

Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 стелаж

10,8

5,4

 

а

б

§ 5-3-110. Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено складання блоків із елементів УІКМ-У тимчасових опор на готових стелажах із чотирьох елементів. Під час складання блоків розміром 4,0 х 8,0 х 2,0 м елементи закріплюються 84 болтами; розміром 4,0 х 4,0 х 2,0 м – 44 болтами.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана під час складання та складування блоків. 2. Стропування елементів. 3. Подавання елементів. 4. Складання блоків із частковим закріпленням болтами. 5. Розстропування елементів. 6. Вивірення блоків. 7. Установлення решти болтів та затягування гайок. 8. Стропування, складування та розстропування блоків.

 

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

6

1

Монтажник конструкцій

5

1

Монтажник конструкцій

4

2

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій

4,0

0,8

 

а

б

§ 5-3-111. Улаштування основи тимчасових опор

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування основи тимчасових опор по осі моста. На майданчик розміром 8 х 9 м укладається 12 дерев'яних брусів довжиною 3 м, потім – чотири двотаврових прогони довжиною 5 м.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Планування основи. 2. Розмічання місць для укладання брусів та прогонів. 3. Установлення та переміщення крана. 4. Стропування, розстропування та подавання брусів і прогонів. 5. Укладання брусів. 6. Укладання прогонів. 7. Вивірення прогонів.

 

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

5

1

Монтажник конструкцій

4

1

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Улаштування основ тимчасових опор

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 основа опори

8,5

2,83

 

а

б

 

 

§ 5-3-112. Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування тимчасових опор висотою 12 м. Перший блок розміром 8 м х 4 м х 2 м установлюється на прогони основи із закріпленням болтами. На верхні горизонтальні зв'язки першого блока укладається дерев'яний настил із щитів, з якого установлюється наступний блок розміром 4 м х 4 м х 2 м. Крайні стояки блоків закріплюються підкосами.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування блоків. 3. Переміщення та установлення блоків. 4. Вивірення блоків. 5. Установлення болтів. 6. Установлення та переставлення драбин. 7. Улаштування настилу із дощок. 8. Розстропування блоків.

 

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

6

1

Монтажник конструкцій

5

3

Монтажник конструкцій

4

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій

2,8

0,56

 

а

б

§ 5-3-113. Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Склад роботи

1. Установлення драбин, улаштування настилу. 2. Знімання болтів. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Стропування, знімання та складування блоків. 5. Розстропування блоків. 6. Переставлення драбин, розбирання настилу. 7. Стропування, знімання та складування металевих прогонів краном. 8. Розстропування. 9. Знімання, перенесення та складування брусів і дощок настилу.

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

6

1

Монтажник конструкцій

5

2

Монтажник конструкцій

4

2

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій

2,0

0,4

 

а

б

 

§ 5-3-114. Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено укрупнене складання із окремих елементів МІК-С тимчасових опор. Система МІК-С включає 12 марок елементів: трубчасті стійки, розпірки, суцільнозварні ростверки. Елементи інвентарних конструкцій скріплюються високоміцними болтами М 24.

Довжина стійок, розкосів і розпірок забезпечує складання панелей 2 м х 2 м, 4 м х 4 м і 2 м х 6 м.

Ростверки установлюються на основи та зверху опори баштового типу з 4 стійок, розташованих у кутах квадрата 2 м х 2 м. Довжина балок ростверку забезпечує за необхідності установлення з чотирьох площин опори двох спарених стійок.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Стропування елементів опор. 2. Переміщення конструкцій опор до місця складання. 3. Складання та вивірення основи. 4. Складання тимчасових опор. 5. Установлення болтів. 6. Розстропування.

Таблиця 1 – Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

6

1

Монтажник конструкцій

5

2

Монтажник конструкцій

4

1

Машиніст крана

7

1

 

Таблиця 2 – Норми часу

Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій

7,2

1,8

 

а

6

.....

Скачать полный текст Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2). Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: