ЛФМ Утеплення Вікна та двері Технології Техніка | Ринок Аналітика Новини компанійДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Скачать ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Держкоммістобудування  України

Київ  1995

     Ці норми встановлюють правила технічної експлуатації основних

будівельних машин і вимоги до нормування періодичності,

трудомісткості і тривалості виконання технічного обслуговування та

ремонту.

     Вимоги цих норм обов'язкові для всіх власників будівельної

техніки незалежно від форм власності та відомчої належності.

     1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 В процесі експлуатації будівельних машин їх деталі та

складальні одиниці зношуються, виникає стан втоми, старіння

металів, порушується взаємне розташування деталей, що призводить до

втрати машиною її початкових характеристик. Підтримання будівельних

машин у працездатному стані залежить від своєчасного проведення

заходів, які забезпечують справність та працездатність машин.

     1.2 3 цією метою в будівництві використовується система плано-

во-попереджувального технічного обслуговування та ремонту

будівельної техніки (система ППР), яка є комплексом

організаційно-технічних заходів, що мають попереджувальний харак-

тер, виконуються в плановому порядку та спрямовані на забезпечення

справності та працездатності будівельної техніки, поліпшення її

технічого стану та зниження витрат на експлуатацію.

     1.3 Власники будівельних машин розроблюють і здійснюють систе-

му керування якістю експлуатації будівельних машин у відповідності

з ГОСТ 40.9001-88, ГОСТ 40.9002-88 і ГОСТ 25646-83, а також заходи

системи ППР, що забезпечують високий рівень технічної готовності

парку машин і попереджують відкази машин в процесі використання за

призначенням.

     1.4 Організаційно-технічні заходи системи ППР виконуються з

урахуванням вказівок, що містяться в експлуатаційно-ремонтній

документації, вимог до технічного стану машин і правил безпечної

експлуатації, що встановлені Держнаглядохоронпрацею,

Державтоінспекцією і діючими державними та галузевими стандартами.

     1.5 Система ППР на практиці реалізується шляхом:

       - розробки планів технічного обслуговування і ремонту;

       - розробки та здійснення організаційно-технічних заходів,

         що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по

         технічному обслуговуванню і ремонту;

       - організації систематичного обліку наробки машин;

       - контролю за реалізацією планів технічного обслуговування

         і ремонту, якістю виконання робіт.

     1.6 Ці ДБН містять у собі дані про види технічного обслугову-

вання і ремонту, періодичності, трудомісткості та тривалості їх ви-

конання, які розроблені на підставі вимог, що містяться в

експлуатаційній і ремонтній документації, а також накопиченого

досвіду експлуатації будівельної техніки в Україні (додаток 1).

     1.7 Періодичність технічного обслуговування і ремонту дана в

годинах наробки, трудомісткість -- в людино-годинах, тривалість -

в годинах календарного часу без урахування часу очікування.

     1.8 Показники трудомісткості виконання технічного обслуговува-

ння і ремонту є середніми значеннями затрат праці на проведення

всього комплексу підготовчих, основних та заключних робіт, включаю-

чи випробування машин.

     Процентне співвідношення трудомісткості виконання основних

видів робіт при проведенні технічного обслуговування і поточного

ремонту наведено у додатку 2.

     1.9 Норми та показники, наведені в додатку 1, розроблені з

урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з де-

що горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з на-

робкою до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку

машин чисельністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність

технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допо-

могою коефіцієнтів, значення яких наведені в додатках 3, 4, 5, 6.

     1.10 Власники будівельних машин вeдуть облік їх наробки в

обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у

відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10).


Підпишіться на новини будівництва:

 

 

Вибір редакції: